Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8839/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország 2897 Dunaszentmiklós, hrsz. 065;Magyarország, 2897 Dunaszentmiklós, Külterület 2. nyomvonal: hrsz. 061/6 3. nyomvonal: hrsz. 053 és hrsz. 057 4. nyomvonal: hrsz. 049
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61619494
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 52.
Város: Dunaszentmiklós
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2897
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Béger Ákos
Telefon: +36 34491819
E-mail: polgarmester@dunaszentmiklos.hu
Fax: +36 34491819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dunaszentmiklos.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.dunaszentmiklos.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dunaszentmiklós külter. utak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Hivatkozási szám: EKR000360962019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. nyomvonal
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel , töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül 1 133,46 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal 680 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül 2 764,54 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel 829,36 m2
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén 3 549,88 m2
Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése 25 m
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval 952,09 m3
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával 14,36 m3
Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban 785,38 m2
2. nyomvonal
Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm 64 / 10m2
Egyes fák kitermelése tuskóirtással,legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal
törzsátmérő: 21-40 cm között 12 db
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel , töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül 740,53 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal 350 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül 1 213,73 m3
Talajerősítő georács elhelyezése 1 213,73 m2
Védő és elválasztó réteg készítése 1 2173,73 m2
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel 1 577,85 m3
Talajjavító réteg készítésevonalas létesítményeknél 242,88 m3
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval 417,907 m3
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával 62,43 m3
Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban 344,81 m2
3. nyomvonal
Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm 87 / 10m2
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel , töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül 1 347,2 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal 970 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül 3 749,14 m2
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel 6 225,7 m3
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, 1 300,09 m3
Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban 1 221,95 m2
4. nyomvonal
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel , töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül 567,3 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal 420 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül 1 278,14 m2
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel 383,44 m3
Talajerősítő georács elhelyezése 1 278 m2
Védő és elválasztó réteg készítése 1 278 m2
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén 1 683,9 m2
Talajjavító réteg készítésevonalas létesítményeknél 120 m3
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, 431,39 m3
Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban 405,76 m2
A részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 68336305 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Dunaszentmiklós külterületi út_1.nyomvonal
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111213-4
45111230-9
45233142-6
45233220-7
45233222-1
45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Magyarország 2897 Dunaszentmiklós, hrsz. 065
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. nyomvonal
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel , töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül 1 133,46 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal 680 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül 2 764,54 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel 829,36 m2
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén 3 549,88 m2
Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése 25 m
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval 952,09 m3
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával 14,36 m3
Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban 785,38 m2
A részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama (0-36 hónap) 10
2 A teljesítésben útburkoló tevékenységet végző 1 fő szakember hány db útburkoló munkára (is) irányuló építési beruházásban szerzett szakirányú (útburkoló munka) tapasztalatot (min.: 0 db, max: 4 db) 10
3 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, iratazonosító: 1922801463
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Dunaszentmiklós külterületi út_2-4.nyomvonal
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111213-4
45111220-6
45111230-9
45233142-6
45233220-7
45233222-1
45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Magyarország, 2897 Dunaszentmiklós, Külterület
2. nyomvonal: hrsz. 061/6
3. nyomvonal: hrsz. 053 és hrsz. 057
4. nyomvonal: hrsz. 049
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. nyomvonal
Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm 64 / 10m2
Egyes fák kitermelése tuskóirtással,legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal
törzsátmérő: 21-40 cm között 12 db
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel , töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül 740,53 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal 350 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül 1 213,73 m3
Talajerősítő georács elhelyezése 1 213,73 m2
Védő és elválasztó réteg készítése 1 2173,73 m2
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel 1 577,85 m3
Talajjavító réteg készítésevonalas létesítményeknél 242,88 m3
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval 417,907 m3
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával 62,43 m3
Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban 344,81 m2
3. nyomvonal
Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm 87 / 10m2
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel , töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül 1 347,2 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal 970 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül 3 749,14 m2
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel 6 225,7 m3
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, 1 300,09 m3
Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban 1 221,95 m2
4. nyomvonal
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel , töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül 567,3 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal 420 m3
Tükörkészítés tömörítés nélkül 1 278,14 m2
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel 383,44 m3
Talajerősítő georács elhelyezése 1 278 m2
Védő és elválasztó réteg készítése 1 278 m2
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén 1 683,9 m2
Talajjavító réteg készítésevonalas létesítményeknél 120 m3
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, 431,39 m3
Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban 405,76 m2
A részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama (0-36 hónap) 10
2 A teljesítésben útburkoló tevékenységet végző 1 fő szakember hány db útburkoló munkára (is) irányuló építési beruházásban szerzett szakirányú (útburkoló munka) tapasztalatot (min.: 0 db, max: 4 db)  10
3 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, iratazonosító: 1922801463
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Dunaszentmiklós külterületi út_1.nyomvonal
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: szelesutkft@gmail.com
Telefon: +36 304697155
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23700260
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23698488
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211

Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244

Hivatalos név: Geotech Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91753946
Postai cím: Réti Utca 166. fsz. 2.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10646328211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Dunaszentmiklós külterületi út_2-4.nyomvonal
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: szelesutkft@gmail.com
Telefon: +36 304697155
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 44743974
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44637817
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23123241
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274018211

Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244

Hivatalos név: Geotech Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91753946
Postai cím: Réti Utca 166. fsz. 2.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10646328211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges