Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8853/2019
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:MST Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 15. 0376/3 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NCT IPARI ELEKTRONIKAI KFT.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MST Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10968044
Postai cím: Richter Gedeon Utca 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Mónika
Telefon: +36 52501876
E-mail: monika.nagy@mst-engineering.com
Fax: +36 52501877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Eszközök beszerzése a GINOP-1.2.1-16-2017-00441 azonosítószámú támogatás keretében az MST Engineering Kft. részére”
Hivatkozási szám: EKR000011042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db CNC esztergaközpont

Ferde ágyas vagy azzal egyenértékű
Szerelt, gördülő vezetékek X és Z irányokban vagy azzal egyenértékű
Olajkenésű szánrendszer vagy azzal egyenértékű
Köszörült, dupla anyás golyósorsók vagy azzal egyenértékűek
X tengely mérése: Forgó jeladóval vagy azzal egyenértékűvel
Z tengely mérése: Forgó jeladóval vagy azzal egyenértékűvel
Főrosó
Homlok mérete: legalább A2-8
Főmotor-főorsó hajtása: szíjas hajtás vagy azzal egyenértékű
Fordulatszám maximuma tokmánnyal: legalább 3500 fordulat / perc
Főorsó furat: legalább 76 mm
Főorsó rúd áteresztése: legalább 64 mm
Főorsó pozícionálási felbontás / pontosság: legalább 0,002 fok / +- 0,01 fok
1 db nagyteljesítményű CNC esztergagép
Valódi ferdeágyas vagy azzal egyenértékű
Szerelt, gördülő vezetékek X és Z irányokban vagy azzal egyenértékű
Olajkenésű szánrendszer vagy azzal egyenértékű
Köszörült, dupla anyás golyósorsók vagy azzal egyenértékűek
Legnagyobb ágy feletti elforduló átmérő: legalább 600 mm
Legnagyobb keresztszán feletti elforduló átmérő: legalább 485 mm
Gyorsmenetek X: legalább 24 m/perc
Gyorsmenetek Z: legalább 24 m/perc
Főrosó
Főorsó-főmotor meghajtása: Szjj vagy azzal egyenértékű
Fordulatszám maximuma: legalább 3000 fordulat / perc
Főorsó meghúzócső átmérő: legalább 92 mm
Főorsó rúd áteresztése: legalább 76 mm
1 db CNC megmunkáló központ - 1
Mechanikus ellensúly vagy azzal egyenértékű
Zárt, reteszelt munkatér vagy azzal egyenértékű
Köszörült, dupla anyás golyósorsók minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Vezetékvédelem minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Főorsó
Főorsóközép távolsága az asztalközéptől: legalább 614 mm
Főorsó kúp mérete: legalább DIN ISO 40 (európai szabvány), vagy azzal egyenértékű
Főorsó maximális fordulatszáma: legalább 10000 fordulat / perc
1 db CNC megmunkáló központ - 2

Mechanikus ellensúly vagy azzal egyenértékű
Zárt, reteszelt munkatér vagy azzal egyenértékű
Köszörült, dupla anyás golyósorsók minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Vezetékvédelem minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Főorsó
Főorsóközép távolsága az asztalközéptől: legalább 614 mm
Főorsó kúp mérete: legalább DIN ISO 40 (európai szabvány), vagy azzal egyenértékű
Főorsó maximális fordulatszáma: legalább 10000 fordulat / perc
1 db 5 tengelyes megmunkálóközpont - 1
Szerelt, precíziós hengergörgős lineáris vezetékek vagy azzal egyenértékű
Ellesúly nélküli vagy azzal egyenértékű
Központi olajkenésű szánrendszer, golyósorsók vagy azzal egyenértékű
Gyorsjárati sebesség
X: legalább 30 méter / perc
Y: legalább 30 méter / perc
Z: legalább 24 méter / perc
1 db 5 tengelyes megmunkáló központ - 2
Szerelt, precíziós hengergörgős lineáris vezeték minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Ellensúly nélküli kivitel vagy azzal egyenértékű
TORQUE (nyomatékmotor ) motoros körasztal vagy azzal egyenértékű
Gyorsjárati sebesség
X: legalább 36 méter / perc
Y: legalább 36 méter / perc
Z: legalább 36 méter / perc
Főorsó
Maximális fordulatszám: legalább 15000 fordulat / perc
1 db megmunkáló központ
Gyorsjárati sebesség
X: legalább 10 méter / perc
Y: legalább 10 méter / perc
Z: legalább 10 méter / perc
Főorsó
Maximális fordulatszám: legalább 3500 fordulat / perc
Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő jelenleg működő berendezései NCT (G kód alapú programozás)vezérlő programmal működnek így a megajánlott berendezéseknek alkalmasnak kell lenniük NCT (G kód alapú programozás) vezérlő programmal történő működésre.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében a berendezések üzembehelyezése és teljeskörű használatának a betanítása Ajánlatkérő 3 fő személyi állományában lévő szakemberek részére 8 - 8 órában.
Ajánlatkérő szerződési feltételként rögzíti, hogy a berendezések üzembe helyezését felsőfokú, műszaki végzettségű személy végezze, akinek a bizonyítvány másolatát a szerződés megkötésekor mellékelni kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 549260049 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 15. 0376/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db CNC esztergaközpont

Ferde ágyas vagy azzal egyenértékű
Szerelt, gördülő vezetékek X és Z irányokban vagy azzal egyenértékű
Olajkenésű szánrendszer vagy azzal egyenértékű
Köszörült, dupla anyás golyósorsók vagy azzal egyenértékűek
X tengely mérése: Forgó jeladóval vagy azzal egyenértékűvel
Z tengely mérése: Forgó jeladóval vagy azzal egyenértékűvel
Főrosó
Homlok mérete: legalább A2-8
Főmotor-főorsó hajtása: szíjas hajtás vagy azzal egyenértékű
Fordulatszám maximuma tokmánnyal: legalább 3500 fordulat / perc
Főorsó furat: legalább 76 mm
Főorsó rúd áteresztése: legalább 64 mm
Főorsó pozícionálási felbontás / pontosság: legalább 0,002 fok / +- 0,01 fok
1 db nagyteljesítményű CNC esztergagép
Valódi ferdeágyas vagy azzal egyenértékű
Szerelt, gördülő vezetékek X és Z irányokban vagy azzal egyenértékű
Olajkenésű szánrendszer vagy azzal egyenértékű
Köszörült, dupla anyás golyósorsók vagy azzal egyenértékűek
Legnagyobb ágy feletti elforduló átmérő: legalább 600 mm
Legnagyobb keresztszán feletti elforduló átmérő: legalább 485 mm
Gyorsmenetek X: legalább 24 m/perc
Gyorsmenetek Z: legalább 24 m/perc
Főrosó
Főorsó-főmotor meghajtása: Szjj vagy azzal egyenértékű
Fordulatszám maximuma: legalább 3000 fordulat / perc
Főorsó meghúzócső átmérő: legalább 92 mm
Főorsó rúd áteresztése: legalább 76 mm
1 db CNC megmunkáló központ - 1
Mechanikus ellensúly vagy azzal egyenértékű
Zárt, reteszelt munkatér vagy azzal egyenértékű
Köszörült, dupla anyás golyósorsók minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Vezetékvédelem minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Főorsó
Főorsóközép távolsága az asztalközéptől: legalább 614 mm
Főorsó kúp mérete: legalább DIN ISO 40 (európai szabvány), vagy azzal egyenértékű
Főorsó maximális fordulatszáma: legalább 10000 fordulat / perc
1 db CNC megmunkáló központ - 2

Mechanikus ellensúly vagy azzal egyenértékű
Zárt, reteszelt munkatér vagy azzal egyenértékű
Köszörült, dupla anyás golyósorsók minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Vezetékvédelem minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Főorsó
Főorsóközép távolsága az asztalközéptől: legalább 614 mm
Főorsó kúp mérete: legalább DIN ISO 40 (európai szabvány), vagy azzal egyenértékű
Főorsó maximális fordulatszáma: legalább 10000 fordulat / perc
1 db 5 tengelyes megmunkálóközpont - 1
Szerelt, precíziós hengergörgős lineáris vezetékek vagy azzal egyenértékű
Ellesúly nélküli vagy azzal egyenértékű
Központi olajkenésű szánrendszer, golyósorsók vagy azzal egyenértékű
Gyorsjárati sebesség
X: legalább 30 méter / perc
Y: legalább 30 méter / perc
Z: legalább 24 méter / perc
1 db 5 tengelyes megmunkáló központ - 2
Szerelt, precíziós hengergörgős lineáris vezeték minden tengelyen vagy azzal egyenértékű
Ellensúly nélküli kivitel vagy azzal egyenértékű
TORQUE (nyomatékmotor ) motoros körasztal vagy azzal egyenértékű
Gyorsjárati sebesség
X: legalább 36 méter / perc
Y: legalább 36 méter / perc
Z: legalább 36 méter / perc
Főorsó
Maximális fordulatszám: legalább 15000 fordulat / perc
1 db megmunkáló központ
Gyorsjárati sebesség
X: legalább 10 méter / perc
Y: legalább 10 méter / perc
Z: legalább 10 méter / perc
Főorsó
Maximális fordulatszám: legalább 3500 fordulat / perc
Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő jelenleg működő berendezései NCT (G kód alapú programozás)vezérlő programmal működnek így a megajánlott berendezéseknek alkalmasnak kell lenniük NCT (G kód alapú programozás) vezérlő programmal történő működésre.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében a berendezések üzembehelyezése és teljeskörű használatának a betanítása Ajánlatkérő 3 fő személyi állományában lévő szakemberek részére 8 - 8 órában.
Ajánlatkérő szerződési feltételként rögzíti, hogy a berendezések üzembe helyezését felsőfokú, műszaki végzettségű személy végezze, akinek a bizonyítvány másolatát a szerződés megkötésekor mellékelni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama (hónap, a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan (egész hónap, minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 5
2 Vezérlő háttértárának kapacitása (GB, mininimum 32 GB - maximum 120 GB)  10
3 A megajánlott berendezések rendelkeznek-e 19" vagy ennél nagyobb méretű érintőképernyős színes, grafikus LCD érintőképernyővel (igen/nem)?  5
4 A megajánlott berendezések rendelkeznek-e abszolút, közvetlen mérőrendszerrel (igen/nem)?  5
5 A megajánlott berendezések rendelkeznek-e EtherCAT alapú periféria kezeléssel (igen/nem)? 10
6 A megajánlott berendezések rendelkeznek-e dialógus programozással (igen/nem)? 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00441
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre. A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Eszközbeszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NCT IPARI ELEKTRONIKAI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39539650
Postai cím: Fogarasi U 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
E-mail: nct@nct.hu
Telefon: +36 14676309
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 549260049
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NCT IPARI ELEKTRONIKAI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39539650
Postai cím: Fogarasi U 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges