Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8879/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sódar Anita
Telefon: +36 66523800
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bekescsaba.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://bekescsaba.hu/
 
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kozut.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Békéscsaba, Szarvasi úti kerékpárút kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000104702019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002 azonosító számú „Békéscsabán, a Szarvasi úton kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás, valamint a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény létesítése” című projekt keretén belül a Szarvasi úton kerékpárút létesítéséhez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására (rövid néven: Szarvasi úton kerékpárút létesítése)– I. rész
és
Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002 azonosító számú „Békéscsabán, a Szarvasi úton kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás, valamint a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény létesítése” című projekt keretén belül a Szarvasi úton kerékpárút létesítéséhez kapcsolódó hídépítési kivitelezési feladatok ellátására (rövid néven: Hídépítési feladatok ellátása)– II. rész

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07846 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 13
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: További információ: A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
A következő helyett:
Helyesen:
AK a Kbt. 104.§(7) alapján rögzíti, hogy jelen eljárást nem a „Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, parkoló-, kerékpárút-, járdaépítési és felújítási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére” KM-ból valósítja meg.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A következő helyett:
I. és II. rész tekintetében:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződések összegének finanszírozása Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból történik.
Projekt címe: „Békéscsabán, a Szarvasi úton kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás, valamint a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény létesítése”
Projekt azonosítószám: TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002
A támogatás intenzitása a támogatási szerződés szerint: 100%
A finanszírozás formája: utófinanszírozás
A vállalkozói díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1) – (3) és (5) bekezdések alapján átutalással kerül sor. Abban az esetben, ha ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére.
A kifizetés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B § rendelkezéseinek megfelelően történik.
Ajánlatkérő 1 darab előlegszámla, 3 darab részszámla és a végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja, 25-50-75-100%-os készültségi szintnél. Ajánlatkérő az - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybevételét. Az előleg a teljesítések %-os arányának megfelelően a részszámlákban és a végszámlában kerül elszámolásra.
II. rész tekintetében:
A Közös Ajánlatkérők részére történő teljesítés során a nyertes ajánlattevő köteles műszakilag elhatárolni és munkanemenként, pénzügyileg elkülönítetten kezelni a beruházás Magyar Közút Nonprofit Zrt. által és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által finanszírozott részeit.
Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérőre irányadó finanszírozási feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
Helyesen:
I. és II. rész tekintetében:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződések összegének finanszírozása Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból történik.
Projekt címe: „Békéscsabán, a Szarvasi úton kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás, valamint a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény létesítése”
Projekt azonosítószám: TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002
A támogatás intenzitása a támogatási szerződés szerint: 100%
A finanszírozás formája: utófinanszírozás
A vállalkozói díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1) – (3) és (5) bekezdések alapján átutalással kerül sor. Abban az esetben, ha ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére.
A kifizetés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B § rendelkezéseinek megfelelően történik.
Ajánlatkérő 1 darab előlegszámla, 3 darab részszámla és a végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja, 25-50-75-100%-os készültségi szintnél. Ajánlatkérő az - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybevételét. Amennyiben a Vállalkozó él az előlegigénylés lehetőségével, az 100 %-ban a végszámlából kerül levonásra.
II. rész tekintetében:
A Közös Ajánlatkérők részére történő teljesítés során a nyertes ajánlattevő köteles műszakilag elhatárolni és munkanemenként, pénzügyileg elkülönítetten kezelni a beruházás Magyar Közút Nonprofit Zrt. által és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által finanszírozott részeit.
Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérőre irányadó finanszírozási feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben