Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8886/2019
CPV Kód:85145000-7
Ajánlatkérő:Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás
Teljesítés helye:Az egészségügyi laboratórium helyszínén: Balatonföldvár, Szabadság tér 1., továbbá a kistérség orvosi rendelőiben, az alábbi településeken: Balatonszárszó, Balatonszemes, Kőröshegy, Balatonőszöd, Bálványos, Kereki, Kötcse,Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Páciens Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK00614
Postai cím: Petőfi Sándor utca 1.
Város: Balatonföldvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
Telefon: +36 84540269
E-mail: munkacsoport@bfterseg.hu
Fax: +36 84540270
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.balatonfoldvarterseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): .
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: I. ellátási szintű egészségügyi laboratórium folyamatos működtetése szolgáltatási szerződés keretében
Hivatkozási szám: HKT-013/2016.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85145000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
I. ellátási szintű egészségügyi laboratórium folyamatos működtetése szolgáltatási szerződés keretében
Rész száma: -
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Az egészségügyi laboratórium helyszínén: Balatonföldvár, Szabadság tér 1., továbbá a kistérség
orvosi rendelőiben, az alábbi településeken: Balatonszárszó, Balatonszemes, Kőröshegy, Balatonőszöd, Bálványos, Kereki, Kötcse,Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonföldvári Kistérséghez tartozó 13 település részére laboratóriumi (vér, vizelet, széklet) vizsgálatok nyújtása a szerződéskötéstől a felhívás 12. pontjában jelzett időpontig, megközelítőleg 9.370.000 pont/év értékben, melyből a degressziómentes finanszírozás megközelítőleg 3.419.000 finanszírozási pont/év.
Az analitikai munkához szükséges helyiséget Balatonföldvár Város Önkormányzata, a jogszabály szerinti feladatok ellátásához szükséges készülékeket a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás biztosítja térítésmentesen.
A szakmai és személyi feltételek biztosítása az ajánlattevő feladata.
A kistérséghez tartozó 13 településen a mintákat le kell venni, azokat a balatonföldvári székhelyű laborba szállítani, a vizsgálatokat elvégezni. Ehhez asszisztenst, minták szakszerű tárolására, továbbítására alkalmas eszközt az ajánlattevőnek biztosítani kell.
ADATA rendszer működtetése kötelezően az Ajánlattevő feladata.
A vérvétel, vérszállítás ellátása a nyertes ajánlattevő feladatát képezi.
Az ellátandó népesség száma: A Balatonföldvári Kistérségben 2015. január 1-i adatok szerint 12.302 fő állandó lakosság volt. A mennyiség a népesség számának alakulásával változhat (+/5 %).
Szakmai feltétel rendszer: A laborépületet Balatonföldvár Város Önkormányzata biztosítja. A labor működtetését a 60/2003 (X.20) EszCsM rendelet szerinti I. ellátási szintű labor szakmai minimumfeltételeinek megfelelő létszámú és szakképesítéssel rendelkező humán erőforrás biztosításával, munkanapokon 7:00-től 15:00-ig történő folyamatos Balatonföldvár helyszíni rendelkezésre állással kell
megoldani.
A vérvétel biztosítását ajánlattevőnek a kistérség orvosi rendelőiben kell elvégeznie, az alábbiak szerint: Munkanapokon naponta 78 óra között lebonyolítja a vérvételeket Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonszemesen és Kőröshegyen.
A kistérség többi településén (Balatonőszöd, Bálványos, Kereki, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki) hétfő, szerda és pénteki napokon 7:00 9:00 óráig bonyolítja a vérvételeket.
A vérvételhez a szakképzet személyzetet, gépjárművet ajánlattevőnek kell biztosítania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/05/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5228 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: Szolgáltatási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/05/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Páciens Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 1.
Város: Balatonföldvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8623
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 63800000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85145000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Az egészségügyi laboratórium helyszínén: Balatonföldvár, Szabadság tér 1., továbbá a kistérség orvosi rendelőiben, az alábbi településeken: Balatonszárszó, Balatonszemes, Kőröshegy, Balatonőszöd, Bálványos, Kereki, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonföldvári Kistérséghez tartozó 13 település részére laboratóriumi (vér, vizelet, széklet) vizsgálatok nyújtása a szerződéskötéstől a felhívás 12. pontjában jelzett időpontig, megközelítőleg 9.370.000 pont/év értékben, melyből a degressziómentes finanszírozás megközelítőleg 3.419.000 finanszírozási pont/év.
Az analitikai munkához szükséges helyiséget Balatonföldvár Város Önkormányzata, a jogszabály szerinti feladatok ellátásához szükséges készülékeket a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás biztosítja térítésmentesen.
A szakmai és személyi feltételek biztosítása az ajánlattevő feladata.
A kistérséghez tartozó 13 településen a mintákat le kell venni, azokat a balatonföldvári székhelyű laborba szállítani, a vizsgálatokat elvégezni. Ehhez asszisztenst, minták szakszerű tárolására, továbbítására alkalmas eszközt az ajánlattevőnek biztosítani kell.
ADATA rendszer működtetése kötelezően az Ajánlattevő feladata.
A vérvétel, vérszállítás ellátása a nyertes ajánlattevő feladatát képezi.
Az ellátandó népesség száma: A Balatonföldvári Kistérségben 2015. január 1-i adatok szerint 12.302 fő állandó lakosság volt. A mennyiség a népesség számának alakulásával változhat (+/5 %).
Szakmai feltétel rendszer: A laborépületet Balatonföldvár Város Önkormányzata biztosítja. A labor működtetését a 60/2003 (X.20) EszCsM rendelet szerinti I. ellátási szintű labor szakmai minimumfeltételeinek megfelelő létszámú és szakképesítéssel rendelkező humán erőforrás biztosításával, munkanapokon 7:00-től 15:00-ig történő folyamatos Balatonföldvár helyszíni rendelkezésre állással kell megoldani.
A vérvétel biztosítását ajánlattevőnek a kistérség orvosi rendelőiben kell elvégeznie, az alábbiak szerint: Munkanapokon naponta 78 óra között lebonyolítja a vérvételeket Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonszemesen és Kőröshegyen.
A kistérség többi településén (Balatonőszöd, Bálványos, Kereki, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki) hétfő, szerda és pénteki napokon 7:00 9:00 óráig bonyolítja a vérvételeket.
A vérvételhez a szakképzet személyzetet, gépjárművet ajánlattevőnek kell biztosítania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/05/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68107568
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Páciens Egészségügyi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 1.
Város: Balatonföldvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8623
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Havi szolgáltatási díj megemelése 3,0 %-kal, valamint ezen felül éves szinten további 416.000 Ft összeggel, amely havi 34.667 Ft/hó.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az éves ágazati infláció mértéke 3,0 %, továbbá ezen felül a minimálbérek és járulékok emelkedése.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 63800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 68107568 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Vállalkozó egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben