Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8896/2019
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Balatonfenyves Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8646 Balatonfenyves, 4585 hrsz.;8646 Balatonfenyves, 3709 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BE-ÉPÍT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft;BE-ÉPÍT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonfenyves Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52484616
Postai cím: Kölcsey Utca 27
Város: Balatonfenyves
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8646
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tóthné dr. Sass Mónika
Telefon: +36 85560158
E-mail: jegyzo@balatonfenyves.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.balatonfenyves.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.balatonfenyves.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Balatonfenyves strand fejlesztés”
Hivatkozási szám: EKR000535412019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Balatonfenyves Csalogány Strand fejlesztése
Balatonfenyves Község Önkormányzata 5 db kijelölt fürdőhelyet üzemeltet, amelyek mindegyike
szabad strandként funkcionál. A Csalogány strand a település keleti felén helyezkedik el, nagyon
kedvelt a nyaralók körében, főleg átláthatósága, gyermekbarátsága miatt. A strand komplex
fejlesztést tervezzük, megerősítve az egész településünkre jellemző család és gyermekbarát
jelleget. A mosdó állapota erősen felújításra szorul, az épületben a teljes víz-és szennyvíz
vezetéket, valamint az elektromos hálózat felújítását tervezzük. Új szanitereket helyezünk el és
külön gyermek mosdót alakítunk ki. A strandon két elavult gyermek játszóeszközt elbontjuk és
helyettük korszerű eszközöket telepítünk le, melyek fölé árnyékoló napvitorlák kerülnek. A füves
területre 6 darab telepített nyugágy kihelyezését tervezzük, mely a strandolók kényelmét szolgálja.
A déli part legszebb panorámáját kihasználva óriási feliratot helyezünk el, mely az onnan készült
fotók révén a strand népszerűségét növelheti. A családbarát jelleget erősítve tervezzük a
szolgáltatások körének szélesítését SUP, kajak, és egyéb sporteszköz beszerzésével. Ehhez
szükséges az eszközök tárolását megoldani. A szolgáltatások körének bővítését szolgálja az új
öltözőkabinok telepítése, a településre jellemző, környezetbarát, természet közeli borítással.
Szükséges a strandot kiszolgáló parkoló felújítása, illetve a csapadékelvezető árkok burkolása,
felújítása. A strandon lévő sétányvilágítást illetve padokat, hulladéktárolókat is korszerű, a mai kor
igényeinek megfelelőre cseréljük, valamint virágtartókat helyezünk el. A projekt keretében sor
kerül az ivókút szennyvízbekötésre, illetve a zöldterületek megújítására. A gyermekbarát jelleget
erősítve baba-mama szobát alakítunk ki a strandon.
A közbeszerzés tárgyára, mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési
dokumentumok „Megrendelői követelmények” kötete tartalmazza.
2. rész: Balatonfenyves Központi strand gyermekbarát fejlesztése
Balatonfenyves Község Önkormányzata 5 db kijelölt fürdőhelyet üzemeltet, amelyek mindegyike
szabad strandként funkcionál. Ezek közül a legnagyobb a település központjában lévő Központi
strand. A fejlesztés keretében a strand nyugati végétől a már megkezdett burkolt sétány építését
folytatjuk, mely mellett új világítótestek és utcabútorok kerülnek elhelyezésre, valamint part menti
területrendezésre, vízbe jutást segítő bejárók térburkolására, biztonsági korlát építésére, átjáró
hidak cseréjére és a vízvisszavezető rendszer javítására kerül sor. A strandon, annak
hozzávetőleges közepén lévő szociális épület teljes felújítása során, annak tetőszerkezet, víz,
villany-és szennyvíz vezetékei lesznek kicserélve, illetve ezzel egyidejűleg gyermek illemhelyeket
alakítunk ki. A strand és Fenyves sajátosságait figyelembe véve stilizált Toboz játszóteret építünk.
A Toboz játszótérrel szeretnénk megjeleníteni Balatonfenyves sajátosságát, egyben magát a
fenyőtobozt strandunk védjegyeként használnánk. A családbarát jelleget erősítve tervezzük a
szolgáltatások körének szélesítését, SUP, kajak vizibicikli beszerzésével. A strandi sétány és a
partvédelem között napozó nyugágyakat telepítünk. A strand keleti végében strandfoci pályát
helyezünk el. Helyi sajátos anyagokból (tűlevél, toboz, nád) készülnek az öltöző paravánok.
Elkészítünk egy Fenyves óriásfeliratot. A strand közepén lévő kerékpár tárolók szomszédságában
elektromos kerékpár, illetve kismotor töltőt alakítunk ki. Tekintettel arra, hogy a strand több, mint
1 km hosszú a vendégek biztonsága érdekében elsősegély pontot és megfigyelő tornyot helyezünk
el. A jobb tájékoztatásért strandi hangosító és információs trendszert telepítünk. Sor került a
zöldterületek megújítására. A gyermekbarát jelleget erősítve baba-mama szobát alakítunk ki a
strandon.
A közbeszerzés tárgyára, mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési
dokumentumok „Megrendelői követelmények” kötete tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 209187616 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Csalogány Strand fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak:45247112-8
45310000-3
45330000-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8646 Balatonfenyves, 4585 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonfenyves Község Önkormányzata 5 db kijelölt fürdőhelyet üzemeltet, amelyek mindegyike
szabad strandként funkcionál. A Csalogány strand a település keleti felén helyezkedik el, nagyon
kedvelt a nyaralók körében, főleg átláthatósága, gyermekbarátsága miatt. A strand komplex
fejlesztést tervezzük, megerősítve az egész településünkre jellemző család és gyermekbarát
jelleget. A mosdó állapota erősen felújításra szorul, az épületben a teljes víz-és szennyvíz
vezetéket, valamint az elektromos hálózat felújítását tervezzük. Új szanitereket helyezünk el és
külön gyermek mosdót alakítunk ki. A strandon két elavult gyermek játszóeszközt elbontjuk és
helyettük korszerű eszközöket telepítünk le, melyek fölé árnyékoló napvitorlák kerülnek. A füves
területre 6 darab telepített nyugágy kihelyezését tervezzük, mely a strandolók kényelmét szolgálja.
A déli part legszebb panorámáját kihasználva óriási feliratot helyezünk el, mely az onnan készült
fotók révén a strand népszerűségét növelheti. A családbarát jelleget erősítve tervezzük a
szolgáltatások körének szélesítését SUP, kajak, és egyéb sporteszköz beszerzésével. Ehhez
szükséges az eszközök tárolását megoldani. A szolgáltatások körének bővítését szolgálja az új
öltözőkabinok telepítése, a településre jellemző, környezetbarát, természet közeli borítással.
Szükséges a strandot kiszolgáló parkoló felújítása, illetve a csapadékelvezető árkok burkolása,
felújítása. A strandon lévő sétányvilágítást illetve padokat, hulladéktárolókat is korszerű, a mai kor
igényeinek megfelelőre cseréljük, valamint virágtartókat helyezünk el. A projekt keretében sor
kerül az ivókút szennyvízbekötésre, illetve a zöldterületek megújítására. A gyermekbarát jelleget
erősítve baba-mama szobát alakítunk ki a strandon.
A közbeszerzés tárgyára, mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési
dokumentumok „Megrendelői követelmények” kötete tartalmazza.
A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban szereplő berendezések gyártmánya,
típusa egy minőségi szintet jelöl, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, a megjelölt gyártmányú berendezésekkel azonos minőségű, azokkal
egyenértékű anyagok felhasználhatók. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata, és
felelőssége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időtartama a 12 hónap kötelező jótálláson felül (maximum további 24 hónap) 20
2 3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma: 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó vállalkozói díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Központi strand gyermekbarát fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak:45247112-8
45310000-3
45330000-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8646 Balatonfenyves, 3709 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonfenyves Község Önkormányzata 5 db kijelölt fürdőhelyet üzemeltet, amelyek mindegyike
szabad strandként funkcionál. Ezek közül a legnagyobb a település központjában lévő Központi
strand. A fejlesztés keretében a strand nyugati végétől a már megkezdett burkolt sétány építését
folytatjuk, mely mellett új világítótestek és utcabútorok kerülnek elhelyezésre, valamint part menti
területrendezésre, vízbe jutást segítő bejárók térburkolására, biztonsági korlát építésére, átjáró
hidak cseréjére és a vízvisszavezető rendszer javítására kerül sor. A strandon, annak
hozzávetőleges közepén lévő szociális épület teljes felújítása során, annak tetőszerkezet, víz,
villany-és szennyvíz vezetékei lesznek kicserélve, illetve ezzel egyidejűleg gyermek illemhelyeket
alakítunk ki. A strand és Fenyves sajátosságait figyelembe véve stilizált Toboz játszóteret építünk.
A Toboz játszótérrel szeretnénk megjeleníteni Balatonfenyves sajátosságát, egyben magát a
fenyőtobozt strandunk védjegyeként használnánk. A családbarát jelleget erősítve tervezzük a
szolgáltatások körének szélesítését, SUP, kajak vizibicikli beszerzésével. A strandi sétány és a
partvédelem között napozó nyugágyakat telepítünk. A strand keleti végében strandfoci pályát
helyezünk el. Helyi sajátos anyagokból (tűlevél, toboz, nád) készülnek az öltöző paravánok.
Elkészítünk egy Fenyves óriásfeliratot. A strand közepén lévő kerékpár tárolók szomszédságában
elektromos kerékpár, illetve kismotor töltőt alakítunk ki. Tekintettel arra, hogy a strand több, mint
1 km hosszú a vendégek biztonsága érdekében elsősegély pontot és megfigyelő tornyot helyezünk
el. A jobb tájékoztatásért strandi hangosító és információs trendszert telepítünk. Sor került a
zöldterületek megújítására. A gyermekbarát jelleget erősítve baba-mama szobát alakítunk ki a
strandon.
A közbeszerzés tárgyára, mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési
dokumentumok „Megrendelői követelmények” kötete tartalmazza.
A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban szereplő berendezések gyártmánya,
típusa egy minőségi szintet jelöl, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, a megjelölt gyártmányú berendezésekkel azonos minőségű, azokkal
egyenértékű anyagok felhasználhatók. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata, és
felelőssége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időtartama a 12 hónap kötelező jótálláson felül (maximum további 24 hónap) 20
2 3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma: 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó vállalkozói díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Csalogány Strand fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BE-ÉPÍT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76317811
Postai cím: KÖLCSEY Utca 86
Város: KAPOSVÁR
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: beepitkft@gmail.com
Telefon: +36 309936674
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14107595214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43600899
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kültéri eszközök telepítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BE-ÉPÍT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76317811
Postai cím: KÖLCSEY Utca 86
Város: KAPOSVÁR
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14107595214

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Központi strand gyermekbarát fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BE-ÉPÍT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76317811
Postai cím: KÖLCSEY Utca 86
Város: KAPOSVÁR
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: beepitkft@gmail.com
Telefon: +36 309936674
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14107595214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 165586717
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kültéri eszközök telepítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BE-ÉPÍT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76317811
Postai cím: KÖLCSEY Utca 86
Város: KAPOSVÁR
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14107595214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Rész neve: Csalogány Strand fejlesztése (1)
Ajánlattevő neve:BE-ÉPÍT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft.
Székhelye: 7400 KAPOSVÁR, KÖLCSEY Utca 86
Adószáma: 14107595214
Rész neve: Központi strand gyermekbarát fejlesztése (2)
Ajánlattevő neve:BE-ÉPÍT SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft.
Székhelye: 7400 KAPOSVÁR, KÖLCSEY Utca 86
Adószáma: 14107595214
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges