Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8945/2019
CPV Kód:72250000-2
Ajánlatkérő:Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
Teljesítés helye:9400 Sopron, Verő József u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:R&R Software Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
Postai cím: Verő József utca 1.
Város/Község: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Takács Bálint
Címzett: Varga Zoltán
Telefon: +36 99514657
E-mail: takacs.balint@sopronholding.hu
Fax: +36 99514543
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.sopronholding.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: R&R Software Zrt.
Postai cím: Ráby M. u. 7.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1038
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
FusionR rendszer karbantartása, üzemeltetés támogatása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
9400 Sopron, Verő József u. 1.
NUTS-kód HU221
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2011/09/02 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Szolgáltatás megrendelése
Az ajánlatkérő által használt FusionR rendszer karbantartása, üzemeltetés támogatása
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72250000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 117633600 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2011/09/02 (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól igen

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 128 - 212825
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/07/07 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16537 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/07/11 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 176 - 288343
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/09/14 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 23091 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/09/16 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A szerződés 2019.05.01. naptól az alábbiak szerint módosul.
I.
A vállalkozási szerződés 3. pontjában található "IT PLATFORM ÜZEMELTETÉS MONITORING ÉS PROAKTÍV BEAVATKOZÁS" szolgáltatás törlésre kerül.
II.
4.2. pont 2. bekezdés
Eredeti: "A havi átalány díj tartalmazza a HLS szolgáltatást, a WIBE használatát, valamint havonta 8 óra üzemeltetés támogatás ráfordítást, melyek - a Megrendelő általi tárgyhavi kihasználtság hiányában - 3 hónap időtartamig görgethetők."
Módosított:"A havi átalány díj tartalmazza a HLS szolgáltatást, a WIBE használatát, valamint havonta 12 óra üzemeltetés támogatás ráfordítást, melyek - a Megrendelő általi tárgyhavi kihasználtság hiányában - 3 hónap időtartamig görgethetők."
III.
A szerződés kiegészül az alábbi ponttal:
"4.6. Vállalkozó külön fejlesztési keretet biztosít a Megrendelő részére, mely a FusionR rendszer apróbb módosításaira, felhasználó kényelmét szolgáló megoldások kivitelezésére szolgálható fel, a jobb felhasználói élmény elérése érdekében.
A fejlesztési keret: 112 óra/év. A fejlesztési keret szolgáltatás nem emeli a FusionR karbantartási és támogatási díj mértékét, többlet költséget nem eredményez.
A fejlesztési keret felhasználására vonatkozó feltételek:
- A fejlesztési keret kizárólag előre tervezett és ütemezett fejlesztés, paraméterezés, testreszabás feladatokra használható fel, nem használható esetileg felmerülő támogatási szolgáltatásokra.
- A fejlesztési keret felhasználására vonatkozó igényeit a Megrendelő minden év első negyedév végéig (03.31) átadja a Vállalkozó részére.
- A megküldött igények specifikációja alapján a Vállalkozó megadja a tervezett ráfordításokat.
- Az éves keretet meghaladó igények esetén a megrendelő dönt az adott évben kivitelezendő feladatokról.
A befogadott és visszaigazolt igényeket a Vállalkozó az adott év végéig teljesíti."
IV.
5. pont
Eredeti: "Megrendelő a FusionR Rendszer karbantartásáért és működésének támogatásáért 2.427.670 Ft/hó + ÁFA díjat fizet."
Módosított: "Megrendelő a FusionR Rendszer karbantartásáért és működésének támogatásáért 2.227.670 Ft/hó + ÁFA díjat fizet."
IV.1.3) A módosítás indoka:
I. és IV. pontok: a Megrendelő a továbbiakban nem veszi igénybe a Vállalkozó által nyújtott "IT PLATFORM ÜZEMELTETÉS MONITORING ÉS PROAKTÍV BEAVATKOZÁS" szolgáltatást, ezért a "FusionR rendszer karbantartásáért és üzemeltetés támogatásáért járó díjazás" az erre a tevékenységre jutó összeggel csökken.
II. és III. pontok: a Megrendelő a Vállalkozóval folytatott tárgyaláson jelezte, hogy a szerződésben szereplő 8 órás havi support keretet szeretné bővíteni, valamint igényt tartana egy éves fejlesztési keretre is, amely a FusionR rendszer apróbb módosításaira, a felhasználó kényelmét szolgáló megoldások kivitelezésére használható fel. A Vállalkozó a Megrendelő igényeit elfogadta, és a Felek megállapodtak, hogy a havi +4 órás support keret, valamint az éves 112 órás fejlesztési keret a FusionR Rendszer karbantartásáért és működésének támogatásáért fizetett díj fejében, annak növelése nélkül kerül bevezetésre.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2019/04/25 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2019/05/15 (év/hó/nap)