Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8946/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Gégény Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4517 Gégény, Rákóczi út 42. Hrsz.: 307.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gara-Ép-KER KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gégény Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK23344
Postai cím: Dombrádi út 2
Város: Gégény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4517
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zakor Ildikó
Telefon: +36 45463014
E-mail: polghiv@gegeny.hu
Fax: +36 45463014
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.gegeny.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gégény Község Önkormányzatának közigazgatási és közoktatási funkcióit ellátó épületeinek korszerűsítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Iskola és tornaterem korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4517 Gégény, Rákóczi út 42. Hrsz.: 307.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: Iskola és tornaterem korszerűsítése
Iskola esetén: beépítésre kerül 4 kondenzációs gázkazán, és 148 radiátor szerelvényekkel. Fényforrások, elosztók cseréje, vezetékek cseréje, 270 Wp teljesítményű napelemes rendszer kiépítése.
Tornaterem esetén: A korszerűsítés során a meglévő kazán és szerelvényeik elbontásra kerülnek. A rendszer fűtésére új korszerű kondenzációs kazánok (2 db) kerülnek beépítésre időjáráskövető szabályozással kaszkádvezérléssel. Az épület déli fekvésű tetőhéjazatára pontosan a tortnaterem épületre 10 db napelem modult kerül elhelyezésre összesen 2,7kWp teljesítménnyel. Fényforrások, elosztók cseréje, vezetékek cseréje. Külső hőszigetelés, födémszigetelés. Az épület akadálymentesítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00085

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13171 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gara-Ép-KER KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság u. 1/a.
Város: Gávavencsellő
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4472
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 123509289
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4517 Gégény, Rákóczi út 42. Hrsz.: 307
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: Iskola és tornaterem korszerűsítése
Iskola esetén: beépítésre kerül 4 kondenzációs gázkazán, és 148 radiátor szerelvényekkel. Fényforrások, elosztók cseréje, vezetékek cseréje, 270 Wp teljesítményű napelemes rendszer kiépítése.
Tornaterem esetén: A korszerűsítés során a meglévő kazán és szerelvényeik elbontásra kerülnek. A rendszer fűtésére új korszerű kondenzációs kazánok (2 db) kerülnek beépítésre időjáráskövető szabályozással kaszkádvezérléssel. Az épület déli fekvésű tetőhéjazatára pontosan a tortnaterem épületre 10 db napelem modult kerül elhelyezésre összesen 2,7kWp teljesítménnyel. Fényforrások, elosztók cseréje, vezetékek cseréje. Külső hőszigetelés, födémszigetelés. Az épület akadálymentesítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 123509289
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GARA-ÉP-KER KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság u. 1/a.
Város: Gávavencsellő
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4472
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek a szerződés 9. pontját (Teljesítési határidő 2019. május 15.)módosították a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontja alapján:
„9., Teljesítési határidő: legkésőbb 2019. augusztus 31. napja, azzal, hogy a megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A projekt műszaki-szakmai tartalmának módosítása szükséges, mivel a Tornaterem (4517 Gégény, Rákóczi út 42.) tetőszigetelésére betervezett BACHL PRI MV poliuterén keményhab hőszigetelő lemezzel nem kivitelezhető. A tűzvédelmi mérnök és a statikus tervező szakvéleménye alapján a tetőszerkezet szigetelése nem valósítható meg, így helyette a projekt műszaki-szakmai tartalmának megtartása érdekében a tetőszerkezet szigetelés elhagyásával új műszaki tartalom kerül megvalósításra a vállalt indikátor értékek biztosítására. A szerződés módosítási kérelmet benyújtottuk az Irányító Hatósághoz, melynek elbírálása folyamatban van. Ezen indokok miatt a szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása szükséges, mert a korábban meghatározott 2019. május 15. napjáig nem tud megvalósulni.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 123509289 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 123509289 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben