Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:9227/2019
CPV Kód:42630000-1
Ajánlatkérő:IDUMONT Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU211;HU211;HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Maktech s.r.o.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gyártás és kereskedelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: IDUMONT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15115333
Postai cím: Papírgyári Út 49.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ádám Tamás ügyvezető
Telefon: +36 204128772
E-mail: idumont@idumont.hu
Fax: +36 25512513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://idumont.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://idumont.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Gyártás és kereskedelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Különféle eszközök beszerzése”
Hivatkozási szám: EKR001052222018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42630000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különféle eszközök beszerzése
1. rész: Csavarkompresszor beszerzése
2. rész: Festőtechnológiai berendezés beszerzése
3. rész: Szerszámgépek/lemezmegmunkáló gépek beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 402350000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: "Csavarkompresszor beszerzése"
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő mennyiség: 1 db
Csavarkompresszor
Vizsgált paraméter Követelmény
KOMPRESSZOR
légszállítás 10 bar nyomáson min. 11 m3/perc
maximális nyomás min. 10 bar
Folyamatos, stabil üzem, maximális teljesítmény mellett poros, meleg környezetben is legalább 45 °C-ig
hűtés levegő, ventilátorral (értékelési szempont: előny, ha frekvenciaváltós)
zajszint max. 100 dB(A) (értékelési szempont, előny, ha kisebb)
motor olajhűtésű pm motor, vagy vízhűtés (értékelési szempont, előny, ha olajhűtéses)
motor szabályozási tartomány 20-100 %
névleges teljesítmény max. 75 KW / 380V (értékelési szempont: előny, ha kisebb)
szigetelési osztály / védettség IP 65
hatásfok teljes terheléskor min 95 %
hajtás gondozás mentes direkt
HŰTVESZÁRÍTÓ
Névleges nyomás min. 10 bar
Csatlakozó méret G 2, ½”, BSP-F, EU szabvány
Elektromos betáplálás max.: 5 kW
Szigetelés IP 54
fajtája különálló
szárított levegő harmatpontja 35 °C környezeti hőmérsékletnél max +3 °C
TARTÁLY
térfogata MIN. 2 000 liter engedélyezve
Levegőcsatlakozási pont 2db 2”, 2db 1 ½”, 3db 1”, 1db ½”
felülete festett
nyomásérték min. 11 bar
biztonsági szelep Elvárt
manométer 16 bar kalibrált
csap 3 állású
kondenzvíz leválasztó automata
ELŐSZŰRŐ
átengedett szemcse nagyság max. 3 micron
levegő maradék olajtartalma max. 0,1 mg/m3
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
Szállítás max. 4 hét + 4 hét tesztüzem
Szerviz Reakció idő: max. 24 óra. magyar nyelven beszélő szakemberrel (értékelési szempont: előny, ha rövidebb)
Garancia min. 24 hónap (értékelési szempont: előny, ha hosszabb)
Alkatrész EU szabvány
Tanúsítvány CE
Kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. Nyertes ajánlattevő a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzemben tartásához szükséges költség elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos karbantartás, kiszállás, stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljes körű letelepítését, szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítását( 8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban), 4 hét időtartamú tesztüzem biztosítását, magyar nyelvű használati utasításokat, a szállított eszközök jótállási időn belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei  20
2 2.1. hűtés levegő, frekvenciaváltós ventilátorral (IGEN/NEM) 5
3 2.2. olajhűtésű pm motor (IGEN/NEM) 5
4 2.3. zajszint (dB) [legkedvezőbb érték: 80 dB / legkedvezőtlenebb érték: 100 dB] 5
5 2.4. Névleges teljesítmény (kW) [legkedvezőbb érték: 65 kW / legkedvezőtlenebb érték: 75 kW]  5
6 3. Szerviz kiszállási idő [legkedvezőbb érték: 4 óra / legkedvezőtlenebb érték: 24 óra] 5
7 4. Jótállás időtartama [legkedvezőbb érték: 48 hónap / legkedvezőtlenebb érték: 24 hónap] 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00059
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pont a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében, technikai okok miatt lett ebben a formában kitöltve. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 8 hét.
(Szállítás a szerződés hatályba lépésétől számított 4 héten belül + 4 hét tesztüzem.)

II.2.1)
Elnevezés: "Festőtechnológiai berendezés beszerzése"
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42630000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő mennyiség: 1 db
Festőtechnológiai berendezés
Vizsgált paraméter Követelmény
egyedi méretre gyártás / méretre igazítás a csarnok oszlopai közé elvárt
festékköd szárazanyag leválasztásai hatékonysága min 96 %
elszívófalak egyenkénti szabályozhatósága pneumetikus, vagy elektronikus (értékelési szempont: előny, ha pneumatikus)
leválasztó szűrők száma az elszívófalban min. 3 db
elszívott levegő mennyiség min. 72.000 m3/h
Elszívó ventillátor tűzrendészeti besorolása: Atex kivitel EX II 3/G
befúvott levegő mennyiség min. 72.000 m3/h
gázégő fűtési teljesítménye max 400 kW, leszabályozható 200-250 kW-ra
gázégő hatásfoka 100%
befúvó előszűrő elvárt
hővisszanyerő elvárt
hővisszanyerő hatásfoka min. 40 % (értékelési szempont: előny, ha magasabb)
légvezetékek hőszigetelése elvárt
PLC vezérlés EU szabványoknak megfelelő
Elektromos energia szükséglet max. 100 kW (értékelési szempont: előny, ha kisebb)
Gép távoli karbantartás és vezérlés elvárt
Szállítás max. 16 hét+ 4 hét tesztüzem
Szerviz Reakció idő: max. 24 óra. magyar nyelven beszélő szakemberrel (értékelési szempont: előny, ha rövidebb)
Garancia min. 24 hónap (értékelési szempont: előny, ha hosszabb)
Tanúsítvány EK vagy CE
Kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. Nyertes ajánlattevő a jótállás időtartama alatt semmilyen, a szállított termékek üzemben tartásához szükséges költség elszámolására nem jogosult az ajánlati árában szereplő költségen felül (pld. időszakos karbantartás, kiszállás, stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljes körű letelepítését, szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítását( 8 fő részére 2 x 8 óra időtartamban), 4 hét időtartamú tesztüzem biztosítását, magyar nyelvű használati utasításokat, a szállított eszközök jótállási időn belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott gép műszaki paraméterei 12
2 2.1 elszívófalak pneumatikusan egyenként szabályozhatóak (IGEN/NEM) 4
3 2.2. hővisszanyerő hatásfoka [legkedvezőbb érték: 60 % / legkedvezőtlenebb érték: 40 %]  4
4 2.3. Elektromos energia szükséglet (kW) [legkedvezőbb érték: 80 kW / legkedvezőtlenebb érték: 100 kW]  4
5 3. Szerviz kiszállási idő [legkedvezőbb érték: 4 óra / legkedvezőtlenebb érték: 24 óra] 4
6 4. Jótállás időtartama [legkedvezőbb érték: 48 hónap / legkedvezőtlenebb érték: 24 hónap] 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00059
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pont a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében, technikai okok miatt lett ebben a formában kitöltve. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 20 hét. (Szállítás a szerződés hatályba lépésétől számított 16 héten belül + 4 hét tesztüzem.)

II.2.1)
Elnevezés: "Szerszámgépek/lemezmegmunkáló gépek beszerzése"
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42630000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő mennyiség
• 1 db lézervágó gép
• 1 db lemezhengerítő gép
• 1 db sugárfúró gép
lézervágó gép
Vizsgált paraméter Követelmény
max. munkadarab méret min. 2.030 x 6.030 mm
max munkadarab súly min. 5.000 kg
vezérelt tengelyek száma 4 axis (x,y,w,z)
x irányú mozgási tartomány min. 2.020 mm
y irányú mozgási tartomány min. 6.020 mm
z irányú mozgási tartomány min. 85 mm
kerámiabetétes fúvóka az ütközési sérülések elkerülésére másodlagos ütközésvédelem Elvárt
optimalizállt lyukasztás „blow Piercing” (értékelési szempont: megléte előny)
sarok beégés védelem „crust control” (értékelési szempont: megléte előny)
vízhűtés hőcserélő Vezérlésből diagnosztizálható, ionszűrővel ellátott típus
Elszívás levegő visszatáplálással - szűréssel (értékelési szempont: megléte előny)
gép távoli karbantartás és vezérlés (értékelési szempont: megléte előny)
Vezérlés-hajtáslánc Intel Celeron 2,6 ghz processzor
Programrendszer: Code Program System & ISO/EIA
Midi billentyű csatoló
PS/2 interface csatoló
RS-232 Port
Lan Port (external connection RJUS–10/100)
*DNC for interface
Paralell port, LPT
USB port minimum 2.0 x2db
DNC for interface
ssd háttértár min 500gb
Jelölő rendszer
4 vezérelt mozgás 0,001mm minimum korrekció
A hajtáslánc a vezérlő gyártójával azonos teljes rendszer. (motorok I/o modul egyebek)
Vezérlő motorok pozicionálása abszolút encoderrel 10 pólusú motorokkal
Digitális szervórendszer
19“ TFT
Funkciók külön billentyűkön kivezérelve (nem a billenytűzeten hanem deikált vezérlőgombok a kontrolpanelen.
(értékelési szempont: előny a por- és vízbiztos érintő képernyő)
Gépi szoftver Szoftver: vezérlő és hajtáslánc gyártójával azonos, a szoftver gyártója; ellenörző és naplózó funkcióval, feltöltve a szükséges alapadatokkal, rendszeres adatbázis frissítéssel
Grafikus kalibráló felület a mozgatások és alap gépi funkciók beállításához, szervizkódokkal teljes hozzáféréssel átadva beüzemeléskor.
(Értékelési szempont: előnyt jelent ha az alapbeállítások hozzáférhetőek, azaz független szervizelés elvégzését lehetővé teszi a programozás teljes mélységű elérhetősége és a mindenki számára elérhető teljes terméktámogatás megléte.)
Szervíz szoftvermodul alkatrészek és karbantartáskezeléshez FIXHelp Gyártótól függetlenűl tőbb különböző gyártmányú géphez is alkalmazható üzemszintű globális rendszerbe integrálható. Az integrálás fontos része hogy valamennyi gép müködtetését üzembentartását gyártmányfüggetlenűl felügyelni tudja. Akár már meglévő gépekét is.
Alapvető funkciók:
• Gép megosztása
• Karbantartások
• Előirányzott
• Ismétlődő
• Meghibásodások bejelentése, szervizelési (javítási) tevékenységek kezelése
• Megosztott események
• Felhasználók kezelése
• Partner meghívása ( külső szervizcégek, alternatív alkatrészbeszállítók felvétele)
• Al-felhasználók
• Tudásbázis (GYIK-Gyakran Ismételt Kérdések)
• Kommunikáció
• Üzenetek
• Értesítések ( karbantartási előjegyzési, felhasználó alltal definiállt, és előre definiállt)
• Statisztikák ( meghibásodások és költségeik)
vezérlő szoftver Gyártótól függetlenűl tőbb különböző gyártmányú géphez is alkalmazható üzemszintű globális rendszerbe integrálható. Az integrálás fontos része hogy valamennyi gép vezérlését gyártmányfüggetlenűl felügyelni tudja.
paraméterek
2D CAD rajkészítési funkcionalitás:
• Teljes 2D lemeztechnológiai rajzoló rendszer,
• Testreszabási, makró eszközök
• DXF, DWG és IGES adatbeolvasó modulok
• CAM programozási képesség 2D kontúrvágó gépek programozásához
• Geometria automatikus felszerszámozása kivágó/lyukasztó gépekhez,
• különböző alakú alkatrészek automatikus táblakiosztása különböző lemezméretekre,
• Szerszámgép és ciklusidő szimuláció,
• Gépkezelő utasítások a szerszámgép beállításához,
• NC-Program kiadása fájlba
• Teríték optimalizálás:
• Nagyhatékonyságú automatikus táblakiosztás szabálytalan alakú alkatrészekhez

További szempontokat a feltöltött Ajánlattételi felhívás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott lézervágó gép műszaki paraméterei 35
2 2.1. optimalizállt lyukasztás „blow Piercing” (IGEN/NEM) 5
3 2.2. sarok beégés védelem „crust control”(IGEN/NEM) 5
4 2.3. elszívás levegő visszatáplálással - szűréssel (IGEN/NEM) 5
5 2.4. gép távoli karbantartás és vezérlés (IGEN/NEM) 5
6 2.5. vezérlés: por és vízbiztos érintőképernyőn (IGEN/NEM)  5
7 2.6. alapbeállítások hozzáférhetőek, (azaz független szervizelés elvégzését lehetővé teszi a programozás teljes mélységű elérhetősége és a mindenki számára elérhető ) (IGEN/NEM) 5
8 2.7. RADAN vezérlő szoftver (IGEN/NEM) 5
9 3. Szerviz kiszállási idő [legkedvezőbb érték: 4 óra / legkedvezőtlenebb érték: 24 óra] 2
10 4. Jótállás időtartama [legkedvezőbb érték: 48 hónap / legkedvezőtlenebb érték: 24 hónap] 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00059
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pont a hirdetménymintára jellemző sajátosságok következtében, technikai okok miatt lett ebben a formában kitöltve. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 24 hét. (Szállítás a szerződés hatályba lépésétől számított 20 héten belül + 4 hét tesztüzem.)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 241 - 549940
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: "Csavarkompresszor beszerzése"
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 023044 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: "Festőtechnológiai berendezés beszerzése"
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 023044 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: "Szerszámgépek/lemezmegmunkáló gépek beszerzése"
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Maktech s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98784400
Postai cím: M.R.Stefánika Utca 2/9
Város: Komárno
NUTS-kód: SK
Postai irányítószám: 94501
Ország: Szlovákia
E-mail: maktech@maktech.eu
Telefon: +36 205698916
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 402350000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: üzembe helyezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész:
Az ajánlattételi határidő lejártáig nem nyújtottak be ajánlatot, így az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.
2. rész:
Ajánlattevő neve: Innomontage Vállalkozó Kft.
Ajánlattevő címe: 1222 Budapest Nagytétényi Út 102.
Ajánlattevő adószáma: 10430116-2-43
A közbeszerzési eljárás a 2. rész tekintetében a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen
ajánlatot nyújtottak be.
3. rész:
Ajánlattevő neve: Maktech s.r.o.
Ajánlattevő címe: 94501 Komárno M.R.Stefánika Utca 2/9
Ajánlattevő adószáma (HÉA): SK2022441806
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)