Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:0940/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Tihany Község Önkormányzata
Teljesítés helye:1. rész: 8237 Tihany, 211/4, 211/5, 265, 296, 295, 411/1, 332, 358, 412, 517, 511, 522, 548, 409/1, 409/2, 083/8. hrsz.;2. rész: Tihany belterület Hrsz: 678
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Veszprémi Útépítő Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tihany Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37245571
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 12
Város: Tihany
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8237
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Kálmán
Telefon: +36 87538030
E-mail: beruhazas@tihany.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000917032018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„TOP-3.1.1-15-VE1 – 0024 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés - Tihany közlekedésfejlesztés”
Major utca és Visszhang domb felújítása
A pályázati felhívásnak megfelelően a projekt során kerékpáros és gyalogos kapcsolatok megteremtése, valamint forgalomcsillapítás a cél a településrészek között
A félszigeten jelenleg a 7117. sz. út bevezető szakaszán és a parti szakaszain van kiépített kerékpáros infrastruktúra, azonban a településközpont kerékpáros kapcsolata teljes mértékben hiányzik, nem megoldott a 7117 sz. úton a kerékpárosok biztonságos átvezetése. A cél, hogy a forgalomvonzó létesítményék érintésével a meglévő infrastruktúra elemek között a kerékpáros hálózat kialakításra kerüljön.
A területen tervezett fejlesztési elemek:
- Kerékpárnyom kijelölése a Major utcában
- Kerékpáros kapcsolat megteremtése a Major utca és a Fürdőtelepi utca között
- Kerékpárnyom kijelölése Fürdőtelepi utcában
- Nagyfelületű kopóréteg felújítása a Major utcában a tervezett kerékpárnyom útvonalán
Forgalomcsillapítás a Kossuth Lajos utca és a Belső-tó közötti területen
A Kossuth Lajos utca ás a Belső-tó által közre zárt családi házas lakott terület, amelyen csúcsidőszakokban a gépjármű forgalom jelentős mértékű. Továbbá turisztikai és oktatási forgalomvonzó létesítmények, munkahelyek találhatóak ezen a területen, amelyek számára nem biztosítottak a parkolási feltételek, ezért a gyalogos közlekedést megnehezítő módon, szabálytalanul kénytelenek a parkolni az idelátogató gépjárművezetők.
Cél az élhető, biztonságos városi környezet megteremtése és a létesítmények számára a parkolási feltételek biztosítása. (engedélyezés folyamatban, későbbi eljárásban kerül kiírásra a prakoló)
A területen tervezett fejlesztési elemek:
- „Korlátozott sebességű övezet” (Tempó 30 övezet) kijelölése
Településközpont és a Belső-tó gyalogos kapcsolatainak javítása
A Belső-tó környezetében jelentős forgalomvonzó létesítmények találhatóak (Bujtor István Szabadtéri Színház, Levendula Ház Látogatóközpont, Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Zeneiskolája, stb.), amelyek gyalogos kapcsolatai jelen állapotban hiányosak, a városközpont felől a gyalogos megközelíthetőségük körülményes.
Cél a településrészek között a biztonságos gyalogos kapcsolatok megteremtése, és a közösségi közlekedési megállóhelyek megközelíthetőségének javítása.
A területen tervezett fejlesztési elemek:
- Gyalogos kapcsolat felújítása Major utca és városközpont, Mádl Ferenc tér között
Tihanyi Visszhang-domb területfejlesztése
A tihanyi Visszhang-domb jelentős turisztikai célpont, azonban a gépjármű forgalom által uralt terület.
Cél a közúti forgalom csillapításával és a gyalogos kapcsolatok bővítésével a terület élhető városi környezetté alakuljon.
A területen tervezett fejlesztési elemek:
- Forgalomcsillapítás a Visszhang-dombon
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 86342250 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész: Major utca felújítása,
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 1. rész: 8237 Tihany, 211/4, 211/5, 265, 296, 295, 411/1, 332, 358, 412, 517, 511, 522, 548,
409/1, 409/2, 083/8. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A félszigeten jelenleg a 7117. sz. út bevezető szakaszán és a parti szakaszain van kiépített kerékpáros infrastruktúra, azonban a településközpont kerékpáros kapcsolata teljes mértékben hiányzik, nem megoldott a 7117 sz. úton a kerékpárosok biztonságos átvezetése. A cél, hogy a forgalomvonzó létesítményék érintésével a meglévő infrastruktúra elemek között a kerékpáros hálózat kialakításra kerüljön.
A területen tervezett fejlesztési elemek:
- Kerékpárnyom kijelölése a Major utcában
- Kerékpáros kapcsolat megteremtése a Major utca és a Fürdőtelepi utca között
- Kerékpárnyom kijelölése Fürdőtelepi utcában
- Nagyfelületű kopóréteg felújítása a Major utcában a tervezett kerékpárnyom útvonalán
Forgalomcsillapítás a Kossuth Lajos utca és a Belső-tó közötti területen
A Kossuth Lajos utca ás a Belső-tó által közre zárt családi házas lakott terület, amelyen csúcsidőszakokban a gépjármű forgalom jelentős mértékű. Továbbá turisztikai és oktatási forgalomvonzó létesítmények, munkahelyek találhatóak ezen a területen, amelyek számára nem biztosítottak a parkolási feltételek, ezért a gyalogos közlekedést megnehezítő módon, szabálytalanul kénytelenek a parkolni az idelátogató gépjárművezetők.
Cél az élhető, biztonságos városi környezet megteremtése és a létesítmények számára a parkolási feltételek biztosítása. (engedélyezés folyamatban, későbbi eljárásban kerül kiírásra a prakoló)
A területen tervezett fejlesztési elemek:
- „Korlátozott sebességű övezet” (Tempó 30 övezet) kijelölése
Településközpont és a Belső-tó gyalogos kapcsolatainak javítása
A Belső-tó környezetében jelentős forgalomvonzó létesítmények találhatóak (Bujtor István Szabadtéri Színház, Levendula Ház Látogatóközpont, Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Zeneiskolája, stb.), amelyek gyalogos kapcsolatai jelen állapotban hiányosak, a városközpont felől a gyalogos megközelíthetőségük körülményes.
Cél a településrészek között a biztonságos gyalogos kapcsolatok megteremtése, és a közösségi közlekedési megállóhelyek megközelíthetőségének javítása.
A területen tervezett fejlesztési elemek:
- Gyalogos kapcsolat felújítása Major utca és városközpont, Mádl Ferenc tér között
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő kihasználtság mellett mozognak a fuvarszámok csökkentése érdekében 10
2 Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik 10
3 Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-06:00 óra között 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF, egész számban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1 – 0024
II.2.9) További információ:
A II.1.5 pontban megadottaktól eltérően az 1. rész esetén a teljesítés véghatárideje 2019. 06. 15.

II.2.1)
Elnevezés: 2.rész: Tihany, Visszhang domb
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 2. rész: Tihany belterület Hrsz: 678
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tihanyi Visszhang-domb területfejlesztése
A tihanyi Visszhang-domb jelentős turisztikai célpont, azonban a gépjármű forgalom által uralt terület.
Cél a közúti forgalom csillapításával és a gyalogos kapcsolatok bővítésével a terület élhető városi környezetté alakuljon.
A területen tervezett fejlesztési elemek:
- Forgalomcsillapítás a Visszhang-dombon
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő kihasználtság mellett mozognak a fuvarszámok csökkentése érdekében 10
2 Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik 10
3 Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-06:00 óra között 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF, egész számban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1 – 0024
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész: Major utca felújítása,
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Veszprémi Útépítő Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24046844
Postai cím: Vilonyai utca 5/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: veszpremi.utepito@gmail.com
Telefon: +36 304454973
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22929338219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 72384539
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 86342250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - kőburkolat építés, szegélyezés,
-aszfaltozás
- forgalomtechnikai munkák
-védőkorlát építés
- csapadékvíz csatorna építés
- földmunka
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Veszprémi Útépítő Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24046844
Postai cím: Vilonyai utca 5/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22929338219

Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54838040
Postai cím: Sóstói Út 7
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 2.rész: Tihany, Visszhang domb
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlattevők nem, vagy nem megfelelően tettek eleget a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására és kizáró okok alóli mentesség igazolására vonatkozó kötelezettségüknek. Az eljárás a Kbt. 75. § (1) b.) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Veszprémi Útépítő Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24046844
Postai cím: Vilonyai utca 5/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22929338219

Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54838040
Postai cím: Sóstói Út 7
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges