Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:9445/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság;MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Boskó Réka
Telefon: +36 46512710
E-mail: bosko.reka@miskolc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mélyépítési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000986762018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A felhívás II.1.1) és II.2.1) pontjaiban karakterkorlát okán rövid elnevezés szerepel. A közbeszerzési eljárás tárgya: Keretmegállapodás keretében mélyépítési feladatok ellátása Miskolc Megyei Jogú Város területén. Keretmegállapodás keretében Miskolc Megyei Jogú Város mélyépítési munkáinak elvégzésére, ennek keretében utak, kerékpárutak, hidak, közmű vezetékek, közvilágítás, csapadékvíz-elvezető rendszerek építése és felújítása, valamint egyéb mély és vízépítési feladatok elvégzése.
A munkákat fővállalkozóként, az üzemeltető átvételi nyilatkozatának megszerzésével és az ahhoz szükséges valamennyi feladat elvégzésével együtt kell a nyertes ajánlattevőnek megvalósítania.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amelyek a megvalósításhoz, szükségesek.
A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött keretmegállapodás keretösszege: nettó 8.000.000.000,- Nyolcmilliárd HUF
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 8000000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mélyépítési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111290-7
További tárgyak:45200000-9
45221119-9
45232000-2
45233000-9
45233162-2
45310000-3
45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ennek során a beruházások:
Dayka útfejlesztés adatok:
Dayka projekt útszakaszok hosszai:
4 szakaszra van bontva:
Az „A” jelű útszakasz a Meggyesalja utca azon szakasza, mely a tervezett új út és a Rákóczi utca közé esik. Hossza 125,72 m.
A „B” jelű útszakasz a Meggyesalja utca azon szakasza, mely a tervezett új út és a Reményi Ede utca közé esik. Hossza 68,96 m.
A „C” jelű útszakasz a tervezett új kialakítású út, mely a Dayka Gábor utca folytatása. Hossza 162,43 m.
A „D” jelű útszakasz a Petőfi Sándor utca rövid szakasza, mely az új útkeresztezés területét foglalja magában. 57,39 m.
Dayka projekt forgalomtechnika:
• 5 db csomópont
• 2 db jelzőlámpás kereszteződés:
A Petőfi Sándor utca – Dayka Gábor utca csomópont jelzőlámpás szabályozást kap.
A Hunyadi János utca – Dayka Gábor utca csomópont kialakítását meghatározza a villamosmozgások biztosítása. A csomópont jelzőlámpás szabályozást kap.
Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések
I. jelű útszakasz: Kálvin János utcai szakasz a Rácz György utcai csomóponttól. Hossza a Papszer utcai csomópontig 199,08 m.
II. jelű útszakasz: a Rácz György utca a Meggyesalja utcai csomóponttól a Petőfi utcai csomópontig. Hossza a Petőfi utcai csomópontig 137,93 m.
III. jelű útszakasz: Petőfi Sándor utcai 90,51 m hosszú szakasz.
Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedés forgalomtechnika
• 3 db csomópont:
Szent István téri gyalogos átkelőhely, a Meggyesalja - Rácz György csomópont, a Rácz György - Petőfi utca csomópont.
• 1 db jelzőlámpás kereszteződés:
Toronyalja utcai gyalogátkelőhely.
Diósgyőr Forgalomcsillapított projekt adatok:
Tokaji F. utcai híd
2 csomópont
0 jelzőlámpa
„A” jelű út 114,60 fm
„B” jelű út 47,70 fm
TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00001
Útburkolat és vízelvezető árok felújítása, közvilágítás kiépítése, kerékpáros nyom felfestése a 0+000 és 0+771, valamint az 1+109 és 1+216 szelvények között. Járdakapcsolat biztosítása a 0+050 és a tervezett járdához 0+900 szelvények között.
TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00002
Útburkolat marás, felújítás, acél szalagkorlát szakaszos elbontása, felújítása, kétoldali szegélysor csere, beton autóbuszöböl építése, burkolati jelek felfestése. Az út mentén üzemeltetői terület kell kiépíteni járda pályaszerkezettel.
Útszakasz hossza: 1980,92 m, szélessége: 12-13,0 m
Hideg sor felújítása:
Útburkolat és járda felújítás, ívkorrekció, burkolati jelek felfestése.
Útszakasz hossza: 730,0 m,
Thököly út szélesítése és felújítása
Út szélesítés 2x2 sáv szélességre, burkolat és járda felújítás és átépítés, burkolati jeleket felfestése, közművek kiépítése a forgalom folyamatos fenntartása mellett. Szinva híd szélesítés vasbeton gerendás szerkezettel. Útszakasz hossza: 730,0 m
TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00003
Miskolctapolca-Görömböly összekötő út kialakítása kerékpáros nyommal, szükség szerint csapadékvíz-elvezetés megvalósításával. Az érintett útszakasz kb. 1.160 m. Műszaki tartalma útépítés és burkolat felújítás, a csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, szükség szerint közműépítés, fejlesztés
Miskolctapolca-Komlóstető összekötő út építése, az érintett útszakasz kb. 2 100 m.
Miskolctapolca- Komlóstető út átkötő szakaszának kiépítése, kerékpáros nyommal. Tárgyi szakasz erdőn átvezető útként létesül. Műszaki tartalma útépítés és burkolat felújítás, a csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, szükség szerint közműépítés, fejlesztés.
Miskolctapolcai út felújítása
A miskolctapolcai út felújítása teljes keresztmetszetben, az érintett útszakasz hossza kb. 2.500 m.
Az érintett szakaszon a MIVÍZ Kft. által meghatározott közműhálózat rekonstrukcióját el kell végezni a forgalom folyamatos fenntartása mellett
TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00001,
Kerékpárút építés II. ütem
Kerékpáros létesítmény megvalósítása:
Nyomvonal összes hossza: kb. 1.600 fm.
Kerékpáros létesítmény kialakítása (kb. 4.540 m, ebből új építés 520 m, szélesítés és/vagy padkajavítás kb. 1.200 m).
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.M/2a)pont szakember alk. felüli M/2a)alk. jogosultság gyakorlásával szerzett vagy a jogosultság megszerzése vonatkozásában figyelembe vehetőszakmaitöbblettapszatalata (0-max 24 hónap) 15
2 3.M/2b)pontszakember alk. felüli M/2b)alk. jogosultság gyakorlásával szerzett vagy a jogosultság megszerzése vonatkozásában figyelembe vehetőszakmaitöbblettapszatalata (0-max 24 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00001, TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00002, TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00003, TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00001, TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00002, TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00003, TOP-6.4.1-16-MI1-2017-00005, TOP-6.4.1-15-MI1-2016-00002, egyéb projekt
II.2.14) További információ:
II.2.7) pont kiegészítése:
A keretmegállapodás időtartama 36 hónap, vagy amennyiben a II.2.4. pontban meghatározott keretösszeg ezt megelőzően kimerül, úgy a keretösszeg kimerüléséig.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 234 - 533872
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mélyépítési feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228567
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu
Telefon: +36 302837714
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bontási- és építés előkészítési munkák részfeladatai, Közműépítési munkák részfeladatai, Útépítési munkák részfeladatai, tervezési feladatok; üzemeltetés- és karbantartási kézikönyv; fémmentesítés; monitoring feladatok; állapotfelvétel; felvonulási létesítmények telepítése és bontása; talajmechanikai feltárás; ideiglenes felvonulási utak építésének és bontásának részfeladatai....

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 73. adószám: 14904134244
MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság, 3527 Miskolc, Besenyői út 26. adószám: 11440424205
HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1133 Budapest, Váci Út 76. adószám: 10683833241
Hódmezővásárhelyi Útépitő Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138. adószám: 11081423203
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)