Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:9496/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest III. kerület, Ország út - Pünkösdfürdő út csomópontja
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fekete Tímea
Telefon: +36 703903569
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 2016. évi útfelújítási program kivitelezési munkái II. ütem - Budapest, III. kerület, Ország út - Pünkösdfürdő út csomópontjainak átépítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Budapest III. kerület, Ország út - Pünkösdfürdő út csomópontjának átépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
További tárgyak:45233228-3
45233221-4
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest III. kerület, Ország út - Pünkösdfürdő út
csomópontja
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Budapest III. kerület, Ország út - Pünkösdfürdő út csomópontjának átépítése
A Ország út - Pünkösdfürdő út - Batthyány u. csomópontjának átépítése az Ajánlatevő feladata
a szükséges erősáramú kábelek kiváltásával, közvilágítási építési munkákkal és hírközlési
kábelek áthelyezési munkáival együtt.
Főbb mennyiségek:
• pályaszerkezet bontása, marása: 919 m3
• járda, terelősziget bontása: 29 m3
• szegélybontás: 381 m
• hidraulikus kötésű útalap építése (CKT): 646 m3
• aszfalt kötőréteg építés: 216 m3
• aszfalt kopóréteg építés: 99 m3
• öntött aszfalt építés: 32 m3
• bazaltbeton építés: 29 m3
• szegélyépítés: 626 m
• térkőburkolat építése: 64 m2
• Magyar Telekom kábel bontás és építés: 6253 m és 3548 m
• csatorna építés: 83 m
• fák/cserjék ültetése ill. átültetése: 198 db
• víznyelő akna építése/átépítése: 28 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 80
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16059 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés 1. rész - Budapest, III. kerület, Ország út - Pünkösdfürdő út csomópontjainak átépítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
E-mail: boncz.zoltan@swietelsky.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 191.664.086
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
További tárgyak:45233228-3
45233221-4
45233290-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye:
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Budapest III. kerület, Ország út - Pünkösdfürdő út csomópontjának átépítése
A Ország út - Pünkösdfürdő út - Batthyány u. csomópontjának átépítése az Ajánlatevő feladata
a szükséges erősáramú kábelek kiváltásával, közvilágítási építési munkákkal és hírközlési
kábelek áthelyezési munkáival együtt.
Főbb mennyiségek:
• pályaszerkezet bontása, marása: 919 m3
• járda, terelősziget bontása: 29 m3
• szegélybontás: 381 m
• hidraulikus kötésű útalap építése (CKT): 646 m3
• aszfalt kötőréteg építés: 216 m3
• aszfalt kopóréteg építés: 99 m3
• öntött aszfalt építés: 32 m3
• bazaltbeton építés: 29 m3
• szegélyépítés: 626 m
• térkőburkolat építése: 64 m2
• Magyar Telekom kábel bontás és építés: 6253 m és 3548 m
• csatorna építés: 83 m
• fák/cserjék ültetése ill. átültetése: 198 db
• víznyelő akna építése/átépítése: 28 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 191.664.086
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/01/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
„3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a munkákat 2018. június 18. napjától számított 72 napon belül elvégezni.”
A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 7.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„7.3. A Munkaterületet Megrendelő adja át Vállalkozó részére, munkavégzésre alkalmas állapotban. Az átadás időpontját a Munkaterület átadás- átvételével egyidejűleg megnyitott E-építési naplóban kell rögzíteni.
A Munkaterületet Megrendelő 2018. március 19. napján adja át Vállalkozó részére azzal, hogy Vállalkozó - tekintettel arra, hogy a helyszín kiemelt forgalmi csomópont - az útfelújítási munkák megkezdésére 2018. június 18. napjától jogosult. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó áll szerződéses jogviszonyban a kizárólagos jog alapján munkálatait elvégző Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: „Magyar Telekom”), Vállalkozó adja tovább a Munkaterületet a Magyar Telekom részére, hogy az elvégezhesse az önállóan végzendő munkálatait. Ennek megfelelően 2018. március 19. és 2018. június 17. napja között kizárólag a Magyar Telekom végezheti az útépítési munkákkal párhuzamosan nem végezhető hálózatépítési munkáit. Vállalkozó 2018. június 18-tól jogosult a Munkaterület Magyar Telekomtól történő visszavételére és a szerződéses feladatainak megkezdésére. Vállalkozó köteles - amennyiben a Munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban van - a felajánlott rész-munkaterület átvételére is. A munka megkezdésére kizárólag a munkakezdési hozzájárulás/engedély birtokában kerülhet sor, amelynek beszerzése Vállalkozó feladata.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Tekintettel arra, hogy a Szerződés tárgyát képező munkát a Vállalkozó kiemelt forgalmi csomópontban köteles elvégezni, és a forgalomkezelő az útépítési munkákkal járó fogalomkorlátozások okán azok elvégzését kizárólag nyári szünetben engedélyezi, így Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező útfelújítási munkákat a következő évi iskolai szünetben, 2018. június 18. napjától számított 72 napon belül tudja elvégezni.
A munkaterület átadására 2018. március 19. napján kerül sor, annak érdekében, hogy a Magyar Telekom a tárgyi útépítési munkákkal párhuzamosan nem végezhető hálózatépítési munkáit, jelentősebb forgalomkorlátozás nélkül a Vállalkozó teljesítésének megkezdése előtt el tudja végezni. Ennek megfelelően a Vállalkozó a Magyar Telekommal párhuzamosan végezhető kivitelezési feladatait a 2018. évi iskolai szünetben el tudja végezni.
A Felek a Szerződésben megállapodtak abban, hogy amennyiben a Munkaterület átadására 2017. június 15. napjáig Feleken kívül álló körülmények miatt nem kerül sor, úgy Megrendelő jogosult a Munkaterület átadása tekintetében a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján módosítani és ezzel a Munka elvégzését adott esetben akár a 2018. évi nyári iskolai i szünet idejére időzíteni.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 191.664.086 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 191.664.086 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben