Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:9558/2019
CPV Kód:38900000-4
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kővári-Csótó Emese
Telefon: +36 306249351
E-mail: kovari-csoto.emese@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000302722019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000302722019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egységvizsgáló gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000302722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Egységvizsgáló gépek beszerzése” tárgyú, Kbt. 104. §-a alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányuló, Kbt. Második rész szerinti, árubeszerzésre irányuló tárgyalásos közbeszerzési eljárás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 450000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Egységvizsgáló gépek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1063 Budapest, Kmety György u 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egységvizsgáló gépek beszerzése” tárgyú, Kbt. 104. §-a alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányuló, Kbt. Második rész szerinti, árubeszerzésre irányuló tárgyalásos közbeszerzési eljárás
Mennyisége:
1. 2 db komplett vizsgálógép prototípus (valamint a berendezésekhez egy-egy a gép kezelő- és megjelenítő felületeként használható notebook, minden kártyatípusból 2-2 tartalékkártya, 2 pendrive adathordozón az összes alkalmazott SW, a használathoz szükséges oktatások).
2. További legfeljebb 5 db vizsgálógép megrendelése a keretmegállapodás alapján.
3. További jelfogóegységek, jelfogósávok vizsgálószoftverének kifejlesztése a keretmegállapodás alapján.
Értékelésre kerülő ajánlati ár Nettó ajánlati ár: A 2 db. prototípus berendezés fejlesztésére és szállítására vonatkozó ár tételek: Az egységvizsgáló gép hardver kifejlesztése, a Műszaki leírás 5. fejezet 5.1. és 5.2. pontjában meghatározott dokumentáció átadása (rendszerleírás, részletes specifikáció, felhasználói dokumentáció), vezérlő és működtető szoftverek kifejlesztése, kezelőfelület kifejlesztése, a D55 váltóvezérlő egységek és a D70 váltóvezérlő egységek egy megadott verziójára a vizsgáló szoftver kidolgozása, a vizsgálat eredményeit dokumentáló szoftver kifejlesztése, az előbbieket tartalmazó két komplett egységvizsgáló berendezés leszállítása, ezek üzembehelyezése, és a egységvizsgálót berendezést használó személyzetre vonatkozó oktatások megtartása. SSZ:30; A Műszaki leírás 4.4. és 4.5 pontban szereplő jelfogóegységek, sávok vizsgálószoftverének kifejlesztése. SSZ:15;A Műszaki leírás 5 fejezet 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. és 5.7. pontjaiban szereplő részletes dokumentáció átadása a MÁV Zrt. számára, valamint a MÁV Zrt. Technológiai Kp. személyzetére vonatkozó oktatások megtartása.SSZ:15, További egységvizsgáló berendezések szállítására vonatkozó ár tételek:További egységvizsgáló gép (kifejlesztett szoftverrel, D 70 vizsgálatra alkalmas teljes hardver kialakítással és kezelőfelülettel) szállításának egységára SSZ:30, További egység illetve sáv típusok, illetve típus változatok vizsgáló szoftverének kifejlesztésére vonatkozó ár tételek:További D55-ös egység típus vizsgáló szoftverének kifejlesztése SSZ:2,További D70-es egység típus vizsgáló szoftverének kifejlesztéseSSZ.3,Korábban már az adott D55-ös egység típus vizsgálatához kifejlesztett szoftver módosítása (vagy új szoftver kifejlesztése) az adott egység típus másik verziójának vizsgálatához (más törésű belsőkapcsolásához) SSZ:1, Korábban már az adott D70-es egység típus vizsgálatához kifejlesztett szoftver módosítása (vagy új szoftver kifejlesztése) az adott egység típus másik verziójának vizsgálatához (más törésű belsőkapcsolásához)SSZ.1,További D70-es jelfogósáv típus vizsgáló szoftverének kifejlesztéseSSZ:2,Korábban már az adott D70-es jelfogósáv típus vizsgálatához kifejlesztett szoftver módosítása (vagy új szoftver kifejlesztése) az adott jelfogósáv típus másik verziójának vizsgálatához (más törésű belsőkapcsolásához)SSZ:1
Az adható pontszám alsó és felső határa mindkét résszempont esetén: 0-10
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AFM/2. 36 hónapon felüli vasúti irányítástechnikai projektben programozói és/vagyhardverfejlesztői és/vagyszoftverfejlesztői többlettap(min0-max24hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 450000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 10
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát, illetve csak a kiadó megjelenési gyakorlatára tekintettel írta be a 10-et.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Közbeszerzési Dokumentumokat Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzési rendszer oldalán teszi közzé: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 62.§ (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll (figyelemmel a Kbt. 62.§ (3)–(5) bekezdéseire és a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére, valamint 64. §-ára is).
A Kbt. 74.§ (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely a kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében fenntartja magának a jogot, hogy kizárhatja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt vagy ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése].

Igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 4.§, 8.§ és 9.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében az ajánlatkérő a Kr. 4.§ és 10.§-ai szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8.§ ib) és 10.§ gb) pontjában a 2017. évi LIII. tv.3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó.
Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön EEKD-t nyújt be.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A gazdasági szereplőknek az EEKD-ban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. fejezet szerinti igazolások kiállítására, mely szerv jogosult.
Öntisztázás lehetősége a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdés szerint.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Krend. (Krend) 1-16. §-ának kell igazolni
Az AK a Kbt 69.§(4)–(7)bek-ben foglaltak értelemszerű alkalmazásával–az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően hívja fel AT-t azon,a KDban meghatározott dokumentumok benyújtására,amelyek igazolják,hogy az AT nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat a RJ kizárólag AK Kbt.69.§(4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani,tehát a kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat nem kell a RJ-ben csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: -
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1-M2-M3.Előzetes igazolás:A részvételre jelentkezés során a jelentkezőnek az EEKD IV. rész alfa) szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alk. követelményeknek.
M1-M2 Utólagos: A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakember - szervezetek - bemutatását a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak szerint: Ajánlatkérő felhívása esetén az Ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, szervezetnek az ajánlathoz a Kbt. 69. § (9) bekezdése szerinti utólagos igazolási eljárás során csatolnia kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban tett nyilatkozataival összhangban és annak alátámasztására az alábbi dokumentumokat:
1. csatolni kell a szakember megnevezését és bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja.
A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni:
- az adott szakember nevét,
- képzettségét és/vagy végzettségét (bizonyítványát, tanúsítványát),
- szakmai gyakorlat ideje (hónap),
- a szakember munkáltatójának valamint
- azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, hogy milyen szakemberként kívánja a részvételre jelentkező bevonni az adott szakembert a szerződés teljesítésébe.
2. csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. A szakmai önéletrajzban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni:
- név,
- jelenlegi munkahely (munkáltató) és munkakör megnevezése,
- a minimumfeltételek igazolásához szükséges végzettség/képzettség bemutatása, a végzettséget/képzettséget igazoló intézmény megnevezésével ,
- a szakember által megszerzett, alkalmassági minimumfeltételek igazolásához szükséges szakmai tapasztalat feltüntetése, minimálisan az alábbi adatok megadásával:
• szakmai tapasztalat rövid bemutatása
• elkülönítetten az alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott szakmai tapasztalat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap)(oly módon, hogy az M1 alkalmassági feltételek megállapíthatóak legyenek)
• elkülönítetten az értékelési szempontként bemutatott, M1 alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalat
3. Az M1 pontban megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzához egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget/végzettséget/tanúsítást/bizonyítványt igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at.
4. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel, illetve alkalmasság igazolására bevont más szervezettel munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudást, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
M/3 A 321/2015.Korm.rend.21.§(1) bek.nek a) pontjában foglaltak értelmében az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat év legjelentősebb, a közbesz. tárgya szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szállítás ismertetése, a teljesített szállítás–a 321/2015. Korm. rend. 22.§ (1)-(2) bek.ben foglaltak szerinti-igazolással vagy nyilatkozattal történő alátámasztása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1 Részvételre jelentkező alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik: legalább 2 fő szakemberrel, akik a 266/2013. Korm. rendelet szerinti KÉ-VV jogosultsággal rendelkezik, vagy ezen jogszabály 1. melléklet I/2. részben a KÉ-VV tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges követelménynek megfelelő képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Az alkalmassági feltétel teljesítésére bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatában legalább 36 hónap jelfogós biztosítóberendezés tervezésében (önálló tervezőként, vagy felelős tervező irányítása alatt, önálló jogosultsággal még nem rendelkező, tervezési rész feladatokkal megbízott szakemberként) szerzett gyakorlatot is fel kell tudnia mutatni. Ajánlatkérő tájékoztatja Részvételre jelentkezőket, hogy nyertességük esetén ezen alkalmassági feltétel teljesítéséhez bemutatott szakemberek aktív tervezőként történő nyilvántartásba-vételének elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, mely következtében AK a 2. legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte. A névjegyzékben való szereplést a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
M/2 Részvételre jelentkező alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik:
legalább 2 fő szakemberrel, akik rendelkeznek legalább 36 hónap vasúti irányítástechnikai projektben programozói és/vagy hardverfejlesztői és/vagy szoftverfejlesztői gyakorlattal.
Az M/1 és M/2 pontokban megajánlott szakemberek között átfedés nem lehetséges.
M/3 Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett) nem rendelkezik legalább 2 darab biztonsági, biztosítóberendezési célú vagy biztosítóberendezési felhasználáshoz kapcsolódó, elektronikus vasúti irányítástechnikai készülék és/vagy berendezés és/ vagy alkalmazás gyártására vonatkozó referenciával.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolás módja: Részvételre jelentkező vonatkozásában:
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, a BIZOTTSÁG (EU) 2016/7 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE szerinti EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben):A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Ajánlattevő felhívja a figyelmet a Kbt. 67.§ (4) bekezdésének alkalmazására.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös RJ-k képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyil.-oknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatoknak megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös RJ-k Kbt.35.§(6)bek.szerinti egyetemleges felelősségét. RJ-nek a részvételi jel-ben csatolni kell a Kbt.35.§(2)bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot is, amelynek ki kell terjednie arra, hogy a közös RJ-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő, adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyíl-ok megtételekor az egyes közös RJ-k képviseletében eljárhat.
Az alk. igazolásához igénybe vett, az RJ-n kívüli más szervezet részéről a Kbt.65.§(7)bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell–a Kbt.65.§(8)bek. szerinti szervezet részéről a részvételi jelentkezésbencsatolni kell–az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér napi mértéke a Megrendelésben meghatározott, késedelmes teljesítésre eső szerződésrész nettó díj 0,5% -a. max 20%, nem teljesített szerződés-rész nettó díjának az ajánlattevője ajánlatában foglalt 30%-át nem teljesítési kötbér , hibás teljesítésre eső szerződésrész nettó díja 25% a KD mellékletét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Jótállás: Minden egyes leszállított egységvizsgáló berendezésre és annak alkatrészeire (ideértve a notebookokat is) az Eladó átadás-átvétel időpontjától számított 3 éves teljes körű jótállást és a jogszabály szerinti szavatosságot vállal.
A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Vevő fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést megerősítő mellékkötelezettség nm terheli.
A Felolvasólapon megjelölt a 2 db prototípus egységvizsgáló berendezésre vonatkozó ajánlati ár 20%-a előleg
További egységvizsgáló berendezésekre adott ajánlati ár 20%-a
További egység illetve sáv típusok, illetve típus változatok vizsgáló szoftvere kifejlesztése adott ajánlati ár 20%-a
Az előleg összegével megegyező visszafizetési biztosíték nyújtása mellett.
A számla MÁV Zrt. általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára.
Fizetési feltételekre vonatkozó főbb jogszabályok:
-2015. évi CXLIII. törvény
-2013. évi V. törvény
- Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése
Fizetési feltételek részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak. Közös részvételre jelentkezés esetén utalni kell a közös részvételre jelentkezés szándékára.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. Korm. rendelet 1. melléklet I/2. rész
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Elj.típus: Kbt. Második Része szerinti keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel Kbt. 104. §-a alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás
Tárgy. elj. alkalmazás:307/2015 Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja szerint
2.Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció (424/2017. (XII.19.) Korm. rend).
3) A bontás a 424/2017. (XII.19.) Kr. 15.§ és a Kbt. 68. §-a szerint zajlik
4) AK a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja és nem alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bek-ben előírt korlátozást. A hiánypótlásokat az EKR rendszerben kell megtenni.
5) A részvételi jelentkezés elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő költség a részvételre jelentkezőt (RJ) terheli
6) RJ-nek a Kbt. 66.§ (1) bek-e alapján a részvételi felhívásban, dok-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie részvételre jelentkezését. A formai követelményekre vonatkozó előírásokat a dok tartalmazza. A Kbt. 66.§ (3) bek-e alapján RJ nem tehet ajánlatot.
7) A Kr. 30.§ (4) bek-e alapján AK tájékoztatja RJ-ket, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest valamennyi a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelmények esetében szigorúbb feltételeket állapított meg.
8) A közb-i eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) bek-e alapján - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 41/A . Nyilatkozat a Kbt.66.§(6) bek a)-b) szerint az alvállalkozókról. A r.jelentkezésbe csatolandó dokumentumok teljes listáját a dok tartalmazza.
9) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a Kbt. 26.§ (1a) bek. irányadó.
10) AK közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év mérlegforduló napján hatályos MNB deviza közép- árfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyan ebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra.
11) Az ajánlattételi szakaszban benyújtott ajánlatok elbírálásának szempontja: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt „a legjobb ár-érték arány”
12) IV.2.6 ban a 2 hónap 60 nap
13) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy a 320/2015. Kr alapján folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le az eljárást, így az ajánlattételi szakaszban a tárgyalások lezárásától számított 60 nap az ajánlati kötöttség.
14) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy az eljárással kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
15) A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó előírásokat a dok tartalmazza.
16) A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.
17) FAKSZ neve: Nagy Zita, lajstromszáma:541
18.AK az ajánlattételi szakaszban mindenről, azaz a műszaki feltételekről, a szerződéses feltételekről,valamint az árról is tárgyalni kíván.
19) Az AF és dokumentáció megküldésének tervezett napja: amennyiben a részvételi szakasz eredményes, úgy a részvételi szakaszban eredményének a részvételre jelentkezőkkel történt közlésétől számított 5 munkanapon belül
20) A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést a dok tartalmaz.
21) A felhívás és dok közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók.
22) NEM alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontját
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/07/08 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák