Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:9608/2019
CPV Kód:34114000-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság;Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Eszter
Telefon: +36 14125850
E-mail: ki.kkozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mobillaboratóriumok beszerzése a NAV részére
Hivatkozási szám: EKR000954912018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34114000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1.rész: 1 db ásványolaj termékeket vizsgáló mobillaboratórium beszerzése
2.rész: 2 db szeszesital termékeket vizsgáló mobillaboratórium beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 219396756 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ásványolaj termékeket vizsgáló mobillaboratórium
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34114000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő által meghatározott, Budapest közigazgatási határán belüli átadási pont (több ilyen lehetséges átadási pont esetén Ajánlatkérő részére biztosított a választás lehetősége az átadási pontok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db ásványolaj termékeket vizsgáló mobillaboratórium beszerzése.
1 db elsősorban motorhajtó anyagok vizsgálatára alkalmas furgon kialakítású mobillaboratórium, amely önjáró módon képes különböző helyszíneken megjelenni, és alkalmas különböző üzemanyagok szabványosságának, valamint alkoholtermékek minőségi jellemzőinek ellenőrzésére.
A megajánlott gépkocsinak meg kell felelnie az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012.(VI.8.) NFM utasítás 6. függelékében meghatározott „Áruszállító haszongépjármű 1.” (BA: 0602020000) kategóriának, valamint rendelkeznie kell az ott meghatározott valamennyi felszereltséggel.
Az ajánlott gépjárműnek a műszaki leírásban részletezett, alábbi főbb műszaki paraméterekkel, valamint felszereltséggel kell rendelkeznie:
• 4 ajtós karosszéria kivitel, melynek hossza legalább 6700 mm;
• Diesel üzemű motor, melynek teljesítménye minimum 130 kW;
• Manuális működtetésű sebességváltó;
• Fehér színű;
• Szállítható személyek száma: 3;
• Legalább az alábbi analitikai műszerek:
o Gázkromatográf készülék (1 db)
o MID-IR Benzin üzemanyag analizátor (1 db)
o Multi elemes EDXRF röntgen spektrométer készülék (1 db)
o Automata U-csöves oszcillációs sűrűségmérő ásványolaj termékekhez (1 db)
o Automata Pensky-Martens lobbanáspont mérő készülék (1 db)
o Vízfürdő (1 db)
o Alkoholos desztilláló készülék.
o Tartalék eszközök (1 db automata Pensky-Martens lobbanáspont mérő és 1 db automata U-csöves oszcillációs sűrűségmérő)
Az ajánlott gépjárműnek minimálisan tartalmaznia kell az állami normatívában meghatározott felszereltségi csomag elemeit, valamint a műszaki leírásban részletesen meghatározottakat.
További feladatok: műszerek üzemszerű, folyamatos működésének ellenőrzése a rájuk vonatkozó jótállás időtartama alatt, és a műszerek használatának betanítása.
A műszerek esetén a hibabejelentéstől számított 3 munkanapon belül kell a javítás megkezdeni. A műszerekhez magyar és angol nyelvű kezelési útmutató biztosítása szükséges.
Jótállás a gépjárműre: 36 hónap vagy 100.000 km.
Jótállás az analitikai műszerekre: 1 év
Nyertes ajánlattevőnek Budapesten vagy Pest megyében szerviz átadóponttal kell rendelkeznie.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Energiahatékonysági és környezetvédelmi jellemző (alapgépjármű) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pont kiegészítéseként: A szállítási határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 150 naptári nap.

II.2.1)
Elnevezés: Szeszesital termékeket vizsgáló mobillaboratórium
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34114000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő által meghatározott, Budapest közigazgatási határán belüli átadási pont (több ilyen lehetséges átadási pont esetén Ajánlatkérő részére biztosított a választás lehetősége az átadási pontok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db szeszesital termékeket vizsgáló mobillaboratórium beszerzése.
2 db alkoholtermékek vizsgálatára alkalmas furgon kialakítású mobillaboratórium, amely önjáró módon képes különböző helyszíneken megjelenni, és alkalmas különböző alkoholtermékek minőségi jellemzőinek ellenőrzésére.
A megajánlott gépkocsiknak meg kell felelnie az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012.(VI.8.) NFM utasítás 6. függelékében meghatározott „Áruszállító haszongépjármű 1.” (BA: 0602020000) kategóriának, valamint rendelkezniük kell az ott meghatározott valamennyi felszereltséggel.
Az ajánlott gépjárműveknek a műszaki leírásban részletezett, alábbi főbb műszaki paraméterekkel, valamint felszereltséggel kell rendelkezni:
• 4 ajtós karosszéria kivitel, melynek hossza legalább 6700 mm;
• Diesel üzemű motor, melynek teljesítménye minimum 130 kW;
• Manuális működtetésű sebességváltó;
• Fehér színű;
• Szállítható személyek száma: 3;
• Legalább az alábbi analitikai műszerek:
o Gázkromatográf készülék alkoholtermékek vizsgálatára (1 db)
o Vízfürdő (1 db)
o Alkohol desztilláló készülék (1 db)
o Automata U-csöves oszcillációs sűrűségmérő alkoholtermékekhez (1 db)
o Tartalék eszközök (1 db hidrogéngenerátor és 1 db keringtető hűtő kriosztát).
Az ajánlott gépjárműveknek minimálisan tartalmazniuk kell az állami normatívában meghatározott felszereltségi csomag elemeit, valamint a műszaki leírásban részletesen meghatározottakat.
További feladatok: műszerek üzemszerű, folyamatos működésének ellenőrzése a rájuk vonatkozó jótállás időtartama alatt, és a műszerek használatának betanítása.
A beépített műszerekre és a gépjárműrvekre az átvételtől számított 7 évig alkatrész utánpótlás biztosítása szükséges. A műszerek esetén a hibabejelentéstől számított 3 munkanapon belül kell a javítás megkezdeni. A műszerekhez magyar nyelvű kezelési útmutató biztosítása szükséges. A GC műszer vezérlő szoftvere a felhasználó által ingyenesen módosítható és átírható legyen saját módszerek kidolgozása érdekében.
Jótállás a gépjárműre: 36 hónap vagy 100.000 km.
Jótállás az analitikai műszerekre: 1 év
Nyertes ajánlattevőnek Budapesten vagy Pest megyében szerviz átadóponttal kell rendelkeznie.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Energiahatékonysági és környezetvédelmi jellemző (alapgépjármű) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pont kiegészítéseként: A szállítási határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 150 naptári nap

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 225 - 514299
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Ásványolaj termékeket vizsgáló mobillaboratórium
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36514782
Postai cím: Szőlőhegyi Utca 8.
Város: Budajenő
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2093
Ország: Magyarország
E-mail: info@greenlab.hu
Telefon: +36 12140955
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 101975206
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Szeszesital termékeket vizsgáló mobillaboratórium
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36514782
Postai cím: Szőlőhegyi Utca 8.
Város: Budajenő
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2093
Ország: Magyarország
E-mail: info@greenlab.hu
Telefon: +36 12140955
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 117421550
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő mindkét részben (=nyertes ajánlattevő): Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, 2093 Budajenő, Szőlőhegyi Utca 8., 11118826-2-13
Környezetvédelmi szempont: 2. értékelési szempont: Energiahatékonysági és környezetvédelmi jellemző (alapgépjármű)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)