Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:9610/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.;UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.;TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Győr - Pannonhalma közötti szakaszon (PST: B031.01) engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése tervezési szerződés keretében
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Győr - Pannonhalma közötti szakaszon (PST: B031.01) engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéseengedélyezési és kiviteli tervek elkészítése az alábbiak szerint:
A kerékpárút nyomvonalának meghatározása és a következő munkarészek elkészítése a tervező feladata azelkészült tanulmányterv alapján:
- Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése (kerékpárforgalmi létesítmények, illetve szükség szerint a hozzákapcsolódó műtárgyak, közművek, szintbeni vasúti átjárók tervezése)
- A szükséges engedélyek megszerzéséhez a hatósági eljárásokban való közreműködés.
Becsült mennyiség: összesen 18,60 km hossz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 166 - 342158

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 10 Elnevezés: A Győr - Pannonhalma közötti szakaszon (PST: B031.01) engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése tervezési szerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/08/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház u. 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zenta u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyarmat u. 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 24 995 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Győr - Pannonhalma közötti szakaszon (PST: B031.01) engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéseengedélyezési és kiviteli tervek elkészítése az alábbiak szerint:
A kerékpárút nyomvonalának meghatározása és a következő munkarészek elkészítése a tervező feladata azelkészült tanulmányterv alapján:
- Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése (kerékpárforgalmi létesítmények, illetve szükség szerint a hozzákapcsolódó műtárgyak, közművek, szintbeni vasúti átjárók tervezése)
- A szükséges engedélyek megszerzéséhez a hatósági eljárásokban való közreműködés.
Becsült mennyiség: összesen 18,60 km hossz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/09/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/13 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 24995000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház u. 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zenta u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyarmat u. 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés mindezidáig egy alkalommal került módosításra, a tervezési feladatot képező nyomvonalak előre nem látható módosulására tekintettel az egyes tervezési részhatáridők és a befejezési határidő vonatkozásában.
Tervező 1. számú részfeladatát képezi az engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, Megrendelő tervre vonatkozó jóváhagyásának beszerzése, illetve annak az illetékes hatóságok részére történő benyújtása. Az építési engedély kiadásának feltétele, hogy az érintett közútkezelők és tulajdonosok hozzájárulása rendelkezésre álljon, ezért Tervező feladata volt az erre vonatkozó hozzájárulások előzetes beszerzése is.
Écs Község Önkormányzata 2018. június 1-jén adta ki hozzájárulását, amely azonban csupán részleges hozzájárulás volt, mivel a nyomvonal egy része tekintetében akként nyilatkozott, hogy azon korrekciót kell végrehajtani. A nyomvonalkorrekcióval érintett terület az Écs 032/11 hrsz alatti ingatlan volt, amelyen az önkormányzat által egy Európai Uniós forrásból finanszírozott beruházás (ipari park és iparterület fejlesztés) fog megvalósulni, az erre vonatkozóan benyújtott pályázat alapján. Écs Község Önkormányzata korábban egyetlen alkalommal sem jelezte Tervező számára, hogy a kerékpárút tervezett nyomvonalvezetése a benyújtott pályázattal nem egyeztethető össze, így az engedélyes tervek jóváhagyása tárgyában 2018. február 2-án tartott tervzsűrin az engedélyhez történő hozzájárulása feltételeként megfogalmazott igények között sem támasztott ezirányú tervmódosításra vonatkozó feltételt.
Écs Község Önkormányzatának fenti igénye szükségessé tette a korábban már mindenki által elfogadott nyomvonaltól eltérő, új nyomvonal keresését, annak jóváhagyatását Megrendelővel, az érintett közútkezelőkkel, továbbá el kellett végezni a jogszabály szerint kötelező közműegyeztetéseket, majd a terveket ennek megfelelően át kellett dolgozni és azokat az eltérő műszaki kialakítások miatt az érintett szakhatóságokkal is előzetesen újra kellett egyeztetni. Erre tekintettel a nyomvonal módosulása Tervező számára az 1 számú szerződésmódosítással meghatározott 1. számú részteljesítési határidőre történő teljesítés ellehetetlenülését eredményezte.
A fent írtakra tekintettel szerződő felek közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy a nyomvonal ismételt módosulása okán felmerült akadályoztatásokra figyelemmel az első számú részteljesítési határidőt 2018. szeptember 13-ra, a 3. részhatáridőt 2018. december 12-re, a szerződésben 8 hónapban meghatározott teljesítési határidőt pedig 2019. március 13-ra módosították.
A szerződésmódosítás időpontja: 2019. május 9.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pont szerinti szerződésmódosítás alkalmazhatóságát, tekintettel arra, hogy a ca)-cc) alpontokban foglalt körülmények mindegyike fennáll, mivel az Écs Község Önkormányzata által előírt nyomvonalkorrekciót, illetve az ennek következtében felmerült többletfeladatokat, vagyis a szerződésmódosítás alapjául szolgáló körülményeket a szerződő felek kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és a tárgyi szerződésmódosítás keretében az ellenérték sem változik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 24995000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 24995000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben