Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:9780/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Diósjenő Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, Észak-magyarországi régió, Nógrád megye, Diósjenő Község közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zöld Logika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Diósjenő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77657844
Postai cím: Szabadság Út 31
Város: Diósjenő
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2643
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Őszi Attila Csaba
Telefon: +36 707046545
E-mail: jegyzo@diosjeno.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.diosjeno.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: rendezvényszervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000359612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00124 azonosító számú „Egyenlő esélyt Nyugat-Nógrád mikrotérségben élőknek” című projekt megvalósítása során az alábbi rendezvények szervezésével és megvalósításával kapcsolatosan felmerülő szolgáltatások nyújtása:
1. Önálló életvitelre képessé tevő rendezvény szervezése (A családokat és a gyermekeket veszélyeztető devianciák megelőzése, krízishelyzetek kezelése). - 100 fő részére 4 alkalommal, alkalmanként 3 órában.
2. Egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvények (Az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások (pl. egészséges táplálkozás, a sport fontossága a mindennapokban, lelki egészség), szűrővizsgálatok, állapotfelmérés. - 200 fő részére 1 alkalommal 3 órában.
Atevő feladata biztosítani a szűrővizsgálatok elvégzéséhez szükséges technikát, eszközöket.
3. Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő rendezvény. (A rendezvény a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítését célozza. A rendezvény keretében a fiataloknak szóló tartalmas zenei kulturális program is megvalósul. Az előadás keretében a fiatalok tájékoztatást kapnak az őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, továbbá a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről. - 200 fő részére 1 alkalommal 3 órában
4. Innovatív programok kidolgozása workshop keretében a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának javítására. - 200 fő részére 1 alkalommal 3 órában
5. Helyi nemzetiségi zenei és kulturális rendezvény. (A hátrányos helyzetű csoportok, különféle nemzetiségek, kisebbségek egymás kultúrájának megismerése.) A kisebbségi és nemzetiségi kultúrát a fiatalokhoz és a többségi társadalomhoz közelebb hozó program lebonyolítása. - 200 fő részére 1 alkalommal 3 órában.
Atevő vállalja, hogy a rendezvények kapcsán felmerülő rendezvénytechnikai hátteret és annak működtetését biztosítja. (Projektor, flipchart tábla, hangosítás, sátor vagy rendezvénypult, áram, stb.), továbbá válalja, hogy a rendezvényekhez kapcsolódó alátámasztó dokumentumokat elkészíti (- meghívó, - jelenléti ív;- szakmai beszámoló/napló; - fotó dokumentáció (alkalmaként min. 6 db 600x800 pixel felbontás).
Ajánlatkérő feladata a rendezvényhez a helyszín, valamint a catering biztosítása. Az Ajánlatkérő vállalja a rendezvényen résztvevő célcsoporttagok toborzását.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: rendezvényszervezési szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Magyarország, Észak-magyarországi régió, Nógrád megye, Diósjenő Község közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00124 azonosító számú „Egyenlő esélyt Nyugat-Nógrád mikrotérségben élőknek” című projekt megvalósítása során az alábbi rendezvények szervezésével és megvalósításával kapcsolatosan felmerülő szolgáltatások nyújtása:
1. Önálló életvitelre képessé tevő rendezvény szervezése (A családokat és a gyermekeket veszélyeztető devianciák megelőzése, krízishelyzetek kezelése). - 100 fő részére 4 alkalommal, alkalmanként 3 órában.
2. Egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvények (Az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások (pl. egészséges táplálkozás, a sport fontossága a mindennapokban, lelki egészség), szűrővizsgálatok, állapotfelmérés. - 200 fő részére 1 alkalommal 3 órában.
Atevő feladata biztosítani a szűrővizsgálatok elvégzéséhez szükséges technikát, eszközöket.
3. Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő rendezvény. (A rendezvény a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítését célozza. A rendezvény keretében a fiataloknak szóló tartalmas zenei kulturális program is megvalósul. Az előadás keretében a fiatalok tájékoztatást kapnak az őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, továbbá a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről. - 200 fő részére 1 alkalommal 3 órában
4. Innovatív programok kidolgozása workshop keretében a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának javítására. - 200 fő részére 1 alkalommal 3 órában
5. Helyi nemzetiségi zenei és kulturális rendezvény. (A hátrányos helyzetű csoportok, különféle nemzetiségek, kisebbségek egymás kultúrájának megismerése.) A kisebbségi és nemzetiségi kultúrát a fiatalokhoz és a többségi társadalomhoz közelebb hozó program lebonyolítása. - 200 fő részére 1 alkalommal 3 órában.
Atevő vállalja, hogy a rendezvények kapcsán felmerülő rendezvénytechnikai hátteret és annak működtetését biztosítja. (Projektor, flipchart tábla, hangosítás, sátor vagy rendezvénypult, áram, stb.), továbbá válalja, hogy a rendezvényekhez kapcsolódó alátámasztó dokumentumokat elkészíti (- meghívó, - jelenléti ív;- szakmai beszámoló/napló; - fotó dokumentáció (alkalmaként min. 6 db 600x800 pixel felbontás).
Ajánlatkérő feladata a rendezvényhez a helyszín, valamint a catering biztosítása. Az Ajánlatkérő vállalja a rendezvényen résztvevő célcsoporttagok toborzását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő rendezvény" (1 alkalom, 200 fő) során a résztvevők számának megfelelő mennyiségű szóróajándékot biztosítása 20
2 Adminisztratív feladatok ellátásához újrahasznosított papír használata (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00124
II.2.9) További információ:
Akérő a Kbt.114.§ (11) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: rendezvényszervezési szolgáltatások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zöld Logika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39933735
Postai cím: Honvéd utca 8. 1/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: nfo@zoldlogika.hu
Telefon: +36 203380978
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24804750241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20100000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: előadó biztosítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Zöld Logika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39933735
Postai cím: Honvéd utca 8. 1/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24804750241

Hivatalos név: Red Eight Creative Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95235080
Postai cím: Erdősor Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13406341243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges