Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:9795/2019
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet Goldmark Károly Művelődési Központ;Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye
Teljesítés helye:Keszthely
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41183070
Postai cím: Jegenye Utca 22
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Goldmark Károly Művelődési Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31059770
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 28
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87817403
Postai cím: Csók István Utca 1/A
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
x Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Képzési szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00044 azonosítószámú projekt keretében”: - megbízási keret jellegű szerződés
Hivatkozási szám: EKR000283812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mindegyik képzés Fktv. szerinti D körös képzés:
- Pályaorientációs csoportfoglalkozás: 12 óra/csop, 20 fő/csop, 4 csop, össz 80 fő
- A munkaszocializációt elősegítő digitális írástudás, mint munkavállalói kompetencia fejlesztése: 12 óra/csop, 20 fő/csop, 6 csop, össz 120 fő
- A munkanélküli emberek érték- és munkaszemlélet kialakítását elősegítő integráló tréning: 12 óra/csop, 20 fő/csop, 5 csop, össz 100 fő
- Nyugdíjra felkészítő tréning: 30 óra/csop, 20 fő/csop, 2 csop, össz 40 fő
- Szüleinkért (idős ember a családban) tréning: 30 óra/csop, 20 fő/csop, 2 csop, össz 40 fő
- Önismereti, önfejlesztő tréning: 20 óra/csop, 15 fő/csop, 4 csop, össz 60 fő
- Kommunikációs technikák tréning: 20 óra/csop, 15 fő/csop, 4 csop, össz 60 fő
- Ön-és háztartás ismeret: hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő célcsoport bevonásával: 20 óra/csop, 15 fő/csop, 2 csop, össz 30 fő
- Szépészet a mindennapokban: 20 óra/csop, 15 fő/csop, 2 csop, össz 30 fő
- Életviteli tréning Egyedülálló Anyáknak: 10 óra/csop, 20 fő/csop, 3 csop, össz 60 fő
- Életviteli tréning kamaszoknak: 10 óra/csop, 20 fő/csop, 3 csop, össz 60 fő
- Gyász és veszteségek feldolgozása: 10 óra/csop, 20 fő/csop, 3 csop, össz 60 fő
- Rendszerszemléletű prevenciós tréning 2. Felnőttek 30 éves kortól, családot tervezők, családosok: 20 óra/csop, 16 fő/csop, 3 csop, össz 48 fő
- Rendszerszemléletű prevenciós tréning 1. fiatal felnőttek (18-29 éves) esetében: 20 óra/csop, 16 fő/csop, 3 csop, össz 48 fő
- Személyi Higiéne tréning Fejlesztési területek: test és lélek harmonikus fejlesztése, a szocializáció harmonikus fejlesztése: 20 óra/csop, 25 fő/csop, 2 csop, össz 50 fő
- Önbogozó kör középiskolásoknak: A középiskolások számára személyiségfejlesztő tréning: 24 óra/csop, 20 fő/csop, 4 csop, össz 80 fő
Mindösszesen 966 fő képzése.
Figyelemmel arra, hogy a toborzás nem a Megbízott feladata, amennyiben az adott képzési csoportban nem az előirányzott létszámban vesznek részt, úgy a képzésenként képzés díja (több csoport esetén a csoportonkénti díj a Ft/fő/óra egységár alapján) létszám csökkenés, lemorzsolódás esetén is a teljes létszámnak a maximum 10%-os csökkenéséhez igazodó képzési díjcsökkenést jelenthet, azzal, hogy amennyiben a 10%-os létszámcsökkenés nem teljes egész főre jön ki, úgy egész számra kerekítés az irányadó.
Feltételes közbeszerzés: Az uniós projekt keretében a képzéseket érintő módosítás változásbejelentése megtörtént, KSZ általi jóváhagyása folyamatban. A Kbt. 53.§ (6) bek. alapján ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 21096920 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Képzési szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00044
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
További tárgyak:80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Keszthely
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzési szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00044 azonosítószámú projekt keretében:
- egyeztetés, folyamatos kapcsolattartás együttműködés biztosítása, erre min. 1 fő képzésszervező kijelölése, akinek feladata a képzések megvalósításához kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok ellátása, az oktatók munkájának támogatása
- AK igénye esetén szakmai egyeztetéseken való személyes részvétel,
-AK étkezést, szállást, útiköltség-térítést és egyéb térítést külön nem biztosít az At-nek, illetve személyes közreműködői számára.
- bekészítés, catering biztosítása nem része a feladatnak
- gyermekfelügyelet adott képzés esetén része az AT feladatának
- Minden képzési dok-nak meg kell felelnie az Fktv. és a vonatkozó egyéb jogsz., az EU által finansz. projektekre vonatkozó, hatályos Arculati Kézikönyv, a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségeit tartalmazó dokumentumokban foglalt valamennyi elvárásnak.
- AT-ként szerződő fél feladata, hogy az eljárásban szereplő képzések képzési programjait elkészítse (amennyiben még nem rendelkezik a témát lefedő engedélyezett képzési programmal) a hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint azok engedélyét beszerezze a hatályos Fktv. megfelelően legkésőbb, a képzések indulásának kezdetéig. Az engedélyeknek és az intézmény felnőttképzés minősítésének a szerződés végéig fenn kell állnia, ennek be nem tartása elállási/felmondási ok.
- AT-ként szerződő fél feladata, hogy a képzések személyi és tárgyi feltételeit (oktató, segédanyagok, technikai berendezések) jogszabályban előírtaknak és a képzési programban rögzítetteknek megfelelően biztosítsa a megvalósítás során.
Helyszín biztosítása az érintett településen AT feladata. Minden érintett helyszínen, egységesen ugyanolyan technikai feltételeket köteles biztosítani a képzési csoport számára képzés típusonként.
- Toborzás nem az AT feladata
- Szerződés annak mindkét Fél által történő aláírás napját követő napon hatályba lép. A megbízás keret jellegű̋, az ütemezés a Szerződés aláírását követő 10 napon belül, majd ezt követően minden naptári negyedévet megelőző 10. napig ütemtervet készítenek a következő negyedévben tervezett képzések tervezett időpontjairól, a teljesítés tervezett helyszínéről az adott képzés tematikájáról.
A negyedéves ütemtervek módosíthatóak és csak iránymutatásként szolgálnak a tervezett ütemezéssel kapcsolatban. A konkrét képzések konkrét csoportjaira vonatkozó kezdési időpontokat és helyszíneket az egyedi megrendelések tartalmazzák. Az egyedi megrendelést AK tag a szerződésben megjelölt AT-t képviselő képzésszervező részére juttatja el e-mail formában, melyet az AT köteles két munkanapon belül visszaigazolni. A visszaigazolás időpontja a kézhezvétel időpontja. Amennyiben két munkanapon belül AT nem igazolja vissza, úgy két munkanap leteltével a kézhezvételt a felek vélelmezik.
További részletek, célcsoport, egyéb a KD-ban
Mindegyik képzés Fktv. szerinti D körös képzés, részletek II.1.4. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.részszempont: Az M.1.) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (képzésszervezési tapasztalat) 0-36 hó  10
2 2. részszempont: Az egyedi megrendelés kézhezvételétől a képzés megkezdésének napjáig vállalt szervezési idő (munkanap) 15-30 munkanap 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Nettó megbízási díj az összes feladatra vetítve Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00044
II.2.9) További információ:
Részekre bontás tilalmának indoka:A projekt szempontjából mindegyik képzés azonos feltételekkel tartandó meg, Fktv hatálya alá tartozó képzésekről van szó. Három konz.tag, de azonos közvetlen és közvetett célcsoport érintett. Gazd-i, minőségi, ill. a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során AK megállapította - lásd II.1.7. pont

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Képzési szolgáltatások EFOP-1.5.2-16-2017-00044
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: info@oktfull.hu
Telefon: +36 209274770
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21096920
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Training Universe Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Tárasaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55568683
Postai cím: Zápor U. 18/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
E-mail: zsolt.meszlenyi@traininguniverse.eu
Telefon: +36 704241390
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11729787241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Danuvia Stúdió Oktató és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88736404
Postai cím: Pacsirtamező Utca 41-43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25404494241

Hivatalos név: Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23057902
Postai cím: Bercsényi Utca 51/a
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23052709210

Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: Training Universe Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Tárasaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55568683
Postai cím: Zápor U. 18/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11729787241

Hivatalos név: "Totál Tréning" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29543313
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Dubicsány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442000205

Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242

Hivatalos név: ERANGER Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30508011
Postai cím: Móricz Zsigmond Rakpart 1. B. ép. 1. em. D1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22764012108

Hivatalos név: Easy Learning Hungary Készségfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43047947
Postai cím: Villányi Út 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10367326243

Hivatalos név: Ugrifüles Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88254533
Postai cím: Tomaji Sor 18
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23952795220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges