Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:0098/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Záhony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4625 Záhony, Ifjúsági u. 10., Hrsz.:541
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magiszter-S Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Záhony Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58211856
Postai cím: Ady Endre Út 35.
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Helmeczi László
Telefon: +36 45525508
E-mail: zahony@zahony.hu
Fax: +36 45525505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zahony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Záhony, Egészségügyi központ akadályment. ismételt
Hivatkozási szám: EKR000605162018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Záhony, Egészségügyi központ akadálymentesítése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4625 Záhony, Ifjúsági u. 10., Hrsz.:541
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Záhony, Egészségügyi központ akadálymentesítése. (BMÖFT/107-20/2017 iratazonosító számú projekt. Az ingatlanon álló
Egészségügyi Központ épület 1986. évben épült. A telek területe 2323m2, a főépület 453,21 m2 bruttó alapterületű. Az épület
szabadon állóan került elhelyezésre. - beépítettség: 22,00 % - +-0,00 m = a főépület padlószintje. Az épület földszint + tetőtér
beépítésből áll. A földszint nettó alapterülete: 404,25 m2 , a tetőtér hasznos alapterülete: 221,04 m2. A földszinten rendelők és
kiszolgáló helyiségei, a tetőtérben 4db szolgálati lakás került kialakításra. Csak a földszinten meglévő rendeltetési egységeket,
és az épület akadálymentes megközelítését szolgáló külső közlekedési útvonalakat érinti – a tetőtérben meglévő szolgálati
lakásokat nem. Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19076 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Záhony, Egészségügyi központ akadálymentesítése.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magiszter-S Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41417957
Postai cím: Vasút Utca 600/7 hrsz.
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: Magyarország
E-mail: magiszter.s@gmail.com
Telefon: +36 309357318
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 45426252
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34312320
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4625 Záhony, Ifjúsági u. 10., Hrsz.:541
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Záhony, Egészségügyi központ akadálymentesítése. (BMÖFT/107-20/2017 iratazonosító számú projekt. Az ingatlanon álló
Egészségügyi Központ épület 1986. évben épült. A telek területe 2323m2, a főépület 453,21 m2 bruttó alapterületű. Az épület
szabadon állóan került elhelyezésre. - beépítettség: 22,00 % - +-0,00 m = a főépület padlószintje. Az épület földszint + tetőtér
beépítésből áll. A földszint nettó alapterülete: 404,25 m2 , a tetőtér hasznos alapterülete: 221,04 m2. A földszinten rendelők és
kiszolgáló helyiségei, a tetőtérben 4db szolgálati lakás került kialakításra. Csak a földszinten meglévő rendeltetési egységeket,
és az épület akadálymentes megközelítését szolgáló külső közlekedési útvonalakat érinti – a tetőtérben meglévő szolgálati
lakásokat nem. Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 82
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34477319
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magiszter-S Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41417957
Postai cím: Vasút Utca 600/7 hrsz.
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: Magyarország
E-mail: magiszter.s@gmail.com
Telefon: +36 309357318
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 45426252
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosítás:
II.1. A Szerződés II.1. pontjában található Nettó vállalási ár, ÁFA (27%) és a Bruttó vállalási ár összege az alábbiak szerint módosul:
Nettó vállalási ár: 34.477.319,-Ft
ÁFA (27%): 9.308.876,-Ft
Bruttó vállalási ár: 43.786.195,-Ft
A Megrendelő ezen vállalási árat elfogadja.
II.2. A Szerződés III.4. pontban található „Az előleg a számlákban arányosan kerül elszámolásra.” szöveg „Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.” szövegre módosul.
II.3. A Szerződés III.5. pontjában található „80%” szöveg „85%” szövegre módosul.
II.4. A Szerődés IV.2. pontjában található „60 nap” szöveg „82 nap” szövegre módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkákat az elnyert pályázat megvalósítási határidejére tekintettel az év végi hónapokra ütemezte. A kivitelezési munkák során – a pályázatban nem szereplő és a közbeszerzési eljárás tárgyát képező – a megrendelő által még elrendelt munkák megnövelik a kivitelezési munkák időigényét.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 34312320 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 34477319 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben