Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:9865/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Teljesítés helye:2019-ben 20 db, 2020-ban 14 db különböző budapesti ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Rit-Rock KFT.;Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság;CERB Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Könczöl Enikő
Telefon: +36 202381151
E-mail: konczol.eniko@bfvk.hu
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás belső építészeti munkákra
Hivatkozási szám: EKR000208402019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
666 költségvetési tétel 20 ingatlanon elvégzendő belső építészeti munkákra (2019 évben).
Az ingatlanok köre csak a közbeszerzés kiírásakor ismert ingatlanok, amelyek köre bővülhet. A pontos mennyiségeket az árazatlan költségvetések tartalmazzák (az itt meghatározott mennyiségek közelítő értékek).
- ácsmunkák 86 m2
- általános épületgépészeti szigetelés 16 fm
- árnyékolók beépítése, bádogozás 230 fm
- beépített berendezési tárgyak szerelése 118 db
- villamos szerelés 1130 db elem és 3500 fm
- épületgépészeti csővezeték szerelés 2000 fm
- épületgépészeti szerelvények szerelése 1580 db
- épülettartozékok szerelése 114 db
- fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 21 készlet / 458 db / 22 kltg
- falazás és egyéb kőművesmunka 147 m2 / 8 db / 1535 m
- felületképzés 2462 m2
- felvonulási létesítmények 582 nap
- Fém nyílászáró és épületlakatos munka 129 db / 31 m2
- Helyszíni beton és vasbeton munkák 309 m2 / 8 m3 / 1,3 t
- Hideg- és melegburkolatok készítése 8600 m2 / 1963 fm
- Irtás, föld- és sziklamunka 189 m3 / 92 db (konténer)
- Szárazépítés 241 m2
- Szigetelés 814 m2
- Takarítási munka 2699 m2
- Üvegezés 2 m2
- Vakolás és rabicolás 1692 m2 / 2472 m
- Zsaluzás és állványozás 335 m2
666 költségvetési tétel 14 ingatlanon elvégzendő belső építészeti munkákra (2020 évben).
Az ingatlanok köre csak a közbeszerzés kiírásakor ismert ingatlanok, amelyek köre bővülhet. A pontos mennyiségeket az árazatlan költségvetések tartalmazzák (az itt meghatározott mennyiségek közelítő értékek).
- árnyékolók beépítése 9 db
- beépített berendezési tárgyak szerelése 19 db
- villamos szerelés 104 db elem / 670 fm
- épületgépészeti csővezeték szerelés 135 fm
- épületgépészeti szerelvények szerelése 127 db
- épülettartozékok szerelése 110 db
- fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 80 készlet / 407 db / 273 fm
- falazás és egyéb kőművesmunka 50 m
- felületképzés 306 fm / 8704 m2
- felvonulási létesítmények 2 hónap
- Fém nyílászáró és épületlakatos munka 14 db / 28 m2
- Hideg- és melegburkolatok készítése 1824 m2 / 834 fm
- Irtás, föld- és sziklamunka 17 m3 / 10 db (konténer)
- költségtérítés 6 kltg
- Szigetelés 112 m2
- Takarítási munka 786 m2
- Üvegezés 108 m2
- Vakolás és rabicolás 1250 m2 / 50 m
- Zsaluzás és állványozás 18 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 518687684 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: belső építészeti keretmegállapodásos eljárás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 2019-ben 20 db, 2020-ban 14 db különböző budapesti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
666 költségvetési tétel 20 ingatlanon elvégzendő belső építészeti munkákra (2019 évben). Az ingatlanok köre csak a közbeszerzés
kiírásakor ismert ingatlanok, amelyek köre bővülhet. A pontos mennyiségeket az árazatlan költségvetések tartalmazzák (az itt
meghatározott mennyiségek közelítő értékek). - ácsmunkák 86 m2 - általános épületgépészeti szigetelés 16 fm - árnyékolók beépítése,
bádogozás 230 fm - beépített berendezési tárgyak szerelése 118 db - villamos szerelés 1130 db elem és 3500 fm - épületgépészeti
csővezeték szerelés 2000 fm - épületgépészeti szerelvények szerelése 1580 db - épülettartozékok szerelése 114 db - fa- és műanyag
szerkezet elhelyezése 21 készlet / 458 db / 22 kltg - falazás és egyéb kőművesmunka 147 m2 / 8 db / 1535 m - felületképzés 2462 m2 -
felvonulási létesítmények 582 nap - Fém nyílászáró és épületlakatos munka 129 db / 31 m2 - Helyszíni beton és vasbeton munkák 309
m2 / 8 m3 / 1,3 t - Hideg- és melegburkolatok készítése 8600 m2 / 1963 fm - Irtás, föld- és sziklamunka 189 m3 / 92 db (konténer) -
Szárazépítés 241 m2 - Szigetelés 814 m2 - Takarítási munka 2699 m2 - Üvegezés 2 m2 - Vakolás és rabicolás 1692 m2 / 2472 m -
Zsaluzás és állványozás 335 m2 666 költségvetési tétel 14 ingatlanon elvégzendő belső építészeti munkákra (2020 évben). Az
ingatlanok köre csak a közbeszerzés kiírásakor ismert ingatlanok, amelyek köre bővülhet. A pontos mennyiségeket az árazatlan
költségvetések tartalmazzák (az itt meghatározott mennyiségek közelítő értékek). - árnyékolók beépítése 9 db - beépített berendezési
tárgyak szerelése 19 db - villamos szerelés 104 db elem / 670 fm - épületgépészeti csővezeték szerelés 135 fm - épületgépészeti
szerelvények szerelése 127 db - épülettartozékok szerelése 110 db - fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 80 készlet / 407 db / 273 fm
- falazás és egyéb kőművesmunka 50 m - felületképzés 306 fm / 8704 m2 - felvonulási létesítmények 2 hónap - Fém nyílászáró és
épületlakatos munka 14 db / 28 m2 - Hideg- és melegburkolatok készítése 1824 m2 / 834 fm - Irtás, föld- és sziklamunka 17 m3 / 10 db
(konténer) - költségtérítés 6 kltg - Szigetelés 112 m2 - Takarítási munka 786 m2 - Üvegezés 108 m2 - Vakolás és rabicolás 1250 m2 /
50 m - Zsaluzás és állványozás 18 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 megajánlott környezetvédelmi intézkedések (rangsor) 15
2 késedelmi teljesítési kötbér mértéke (%/nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár (árazott költségvetés nettó Ft.) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: belső építészeti keretmegállapodásos eljárás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Rit-Rock KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84179355
Postai cím: Előd Utca 116
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
E-mail: ritrockkft@gmail.com
Telefon: +36 309336884
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24393559243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@janosikkft.hu
Telefon: +36 308304055
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46327710
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: CERB Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88510673
Postai cím: Dózsa György Utca 35
Város: Szárliget
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2067
Ország: Magyarország
E-mail: info@cerb.hu
Telefon: +36 203425751
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12922361211
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 518687684
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 518687684
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Rit-Rock Kft. és a Cerb Kft. esetében az alvállalkozók az ajánlattételkor még nem ismertek.
Jánosik és Tsai Kft. esetében ácsmunka, bádogozás, beépített berendezési tárgyal beépítése, égéstermék elvezető rendszerek kialakítása, épületvillamosság, épületgépészet, nyílászárók, építészeti munkák, földmunkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Rit-Rock KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84179355
Postai cím: Előd Utca 116
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24393559243

Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901241

Hivatalos név: Silda Group 8 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48514370
Postai cím: Révész Utca 2/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14192838241

Hivatalos név: CERB Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88510673
Postai cím: Dózsa György Utca 35
Város: Szárliget
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2067
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12922361211

Hivatalos név: URBÁN Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42629537
Postai cím: Ugyer Utca 8
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25318641213

Hivatalos név: Kovács Intarzia Asztalos és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73460297
Postai cím: Gyóni Géza Utca 6
Város: Nagykáta
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12672365213

Hivatalos név: Nimród-Bau Beruházó és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99877000
Postai cím: Szentlászlói Út 36-38.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12913480213

Hivatalos név: Perneszy Ingatlanhasznositó- kezelő Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48341794
Postai cím: Felhévizi Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14188330241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges