Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:9883/2019
CPV Kód:50241000-6
Ajánlatkérő:Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye:HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IMMOWELL 2002 Kft.;HES-TDL Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK00178
Postai cím: Széchenyi utca 2/c.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szőke Éva
Telefon: +36 79525100
E-mail: titkarsag@aduvizig.hu
Fax: +36 79325212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aduvizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aduvizig.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Vállalkozási szerződés keretében jégtörő és jégtörést támogató hajók felújítása kapcsolódó szolgáltatásokkal"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50241000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: "Vállalkozási szerződés keretében Jégtörő VII. jégtörő hajó felújítása kapcsolódó szolgáltatásokkal"
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50241000-6
További tárgyak:50241100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Duna folyam 1433 folyamkilométertől 1770 folyamkilométerig tartó szakasza
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
2. rész: a Jégtörő VII. hajó felújítása, melynek keretében a hajó
• fűtési rendszere,
• teljes vízrendszer csere + ivóvíz tartály csere,
• 2 db WC és 1db fürdő felújítása, lefolyócső rendszer cseréje,
• Konyha felújítása,
• SKL főmotor kompresszor felújítás, javítás,
• SKL-6NVD 48-2U főmotor koromtalanítása,
• Periflex tengelykapcsoló felújítása
• Üzemanyag tartályok tisztítása gőzöléssel, vagy vegyszeresen
• Váltóáramú nagyteljesítményű mentőszivattyú beszerelése
• Elektromos rendszer részleges tervezése és a jóváhagyott tervek alapján átépítése váltóáramúra,
kábelrendszer cseréje
• Új kormányállás tervezése és építése
• Új kormányállásba új vezérlőpult és műszerek beépítése
• Új kormányállásba új navigációs berendezések beépítése
• Hajó belső burkolatainak (meglévő) és hőszigetelésének új anyagokból való visszaépítése kábelcsere után valósulnak meg.
Jégtörő VII súlya : 204,5 tonna.
A javítási munkák elvégzését követően a hajó hatósági üzemképességi szemlén történő bemutatása és megfeleltetése nyertes Ajánlattevő feladatát képezi.
Az elektromos átépítés és a kormányállással kapcsolatos terveket Ajánlatkérő részére szükséges elsődlegesen jóváhagyásra benyújtani, majd Ajánlatkérő jóváhagyását követően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hajózási
Hatóság felé.
Részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 159
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 083 - 188095

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: "Vállalkozási szerződés keretében Jégtörő VII. jégtörő hajó felújítása kapcsolódó szolgáltatásokkal"
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: IMMOWELL 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karácsony Sándor utca 55. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail: immowell@immowell.hu
Telefon: +36 309846613
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 112721749
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: HES-TDL Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsilip utca 11-13-
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
E-mail: hajojavito@hes-tdl.hu
Telefon: +36 209739737
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 112721749
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 78364541 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
II. sz. szerződésmódosítás dátuma: 2019. május 27.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50241000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50241100-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Duna folyam 1433 folyamkilométerétől 1770 folyamkilométerig tartó szakasza
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: a Jégtörő VII. hajó felújítása, melynek keretében a hajó
• fűtési rendszere,
• teljes vízrendszer csere + ivóvíz tartály csere,
• 2 db WC és 1db fürdő felújítása, lefolyócső rendszer cseréje,
• Konyha felújítása,
• SKL főmotor kompresszor felújítás, javítás,
• SKL-6NVD 48-2U főmotor koromtalanítása,
• Periflex tengelykapcsoló felújítása
• Üzemanyag tartályok tisztítása gőzöléssel, vagy vegyszeresen
• Váltóáramú nagyteljesítményű mentőszivattyú beszerelése
• Elektromos rendszer részleges tervezése és a jóváhagyott tervek alapján átépítése váltóáramúra,
kábelrendszer cseréje
• Új kormányállás tervezése és építése
• Új kormányállásba új vezérlőpult és műszerek beépítése
• Új kormányállásba új navigációs berendezések beépítése
• Hajó belső burkolatainak (meglévő) és hőszigetelésének új anyagokból való visszaépítése kábelcsere után valósulnak meg.
Jégtörő VII súlya : 204,5 tonna.
A javítási munkák elvégzését követően a hajó hatósági üzemképességi szemlén történő bemutatása és megfeleltetése nyertes Ajánlattevő feladatát képezi.
Az elektromos átépítés és a kormányállással kapcsolatos terveket Ajánlatkérő részére szükséges elsődlegesen jóváhagyásra benyújtani, majd Ajánlatkérő jóváhagyását követően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hajózási
Hatóság felé.
Részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 159
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 79 852 541
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: IMMOWELL 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karácsony Sándor utca 55. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail: immowell@immowell.hu
Telefon: +36 309846613
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12721749
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: HES-TDL Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsilip utca 11-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
E-mail: hajojavito@hes-tdl.hu
Telefon: +36 209739737
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12721749
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2018. április 20. napján jött létre a "Vállalkozási szerződés keretében Jégtörő VII. jégtörő hajó felújítása kapcsolódó szolgáltatásokkal". I. sz. módosítás indoka: szerződés későbbi hatályba lépése miatt a teljesítési véghatáridő módosítása (azzal, hogy az eredeti 159 munkanapos teljesítési határidő nem változik). II. sz. módosítás pótmunka felmerülése miatt.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Pótmunka elvégzését indokolja, hogy a Vállalkozó a hajó motorjának szétszerelését és felmérését követően megállapította: a hajtókar csapágyak hézaga az összeszerelési határértéket meghaladja. A motor hosszú távú megbízható működése érdekében javasolt a csapágyperselyek cseréje.Ptk. 6:244 § (2)bek szerinti pótmunkának minősülő csapágyak cseréjét a Vállalkozó 1 488 000 Ft+áfa áron vállalja.Felek az előzőekben rögzítettek alapján a váll. szerz. 4.1. pontját a Kbt. 141. § (2)bek b) pontja szerint módosítják, figyelemmel arra, hogy a mód. eredményeként az ellenérték növekedése nem éri az eredeti szerz. értékének 10%-át. A mód. nem változtatja meg a szerz. általános jellegét, mert a pótmunka a hajó felújításához kapcsolódó olyan feladat elvégzését jelenti, amelynek szükségessége az eredeti műszaki tartalom meghatározásakor előre nem volt látható. A szerz.mód. illeszkedik az eredeti szerz. jellegéhez, mert a pótmunka a szerz. egyikfelújítási tételéhez a motor koromtalanításához kapcsolódik
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 78 364 541 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 79 852 541 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben