Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:9937/2019
CPV Kód:45221119-9
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:A-Híd Építő Zrt.;Strabag-MML Magas és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Timár Szilvia
Telefon: +36 703763303
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest XXIII. kerület, GOH (Grassalkovich út- Ócsai út- Haraszti út) csomóponti felüljáró
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221119-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szerződés tárgya: Budapest XXIII. kerület, GOH (Grassalkovich út- Ócsai út- Haraszti út) csomóponti felüljáró felújításának kivitelezési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221111-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a GOH csomóponti felüljáró kivitelezési munkái az
alábbiakban és a dokumentációban részletezettek szerint:
A GOH csomóponti felüljáró felújítása az északi oldalon lévő támfal vége előtt 23, 15 m-re
kezdődik és 521, 08 m hosszon tart, a déli felhajtórámpa végéig. Magában foglalja a teljes
szakaszon az aszfaltburkolat cseréjét, a felhajtó rámpákon az alaprétegektől kezdődően, a
szükséges helyeken talajcserékkel együtt, a támfalak felújítását szegélycserével, a
betonfelületek javításával,védőbevonat készítésével, a felüljárón a szigetelés teljes cseréjét,
a szegélyek és a vízelvezetési rendszer átépítését víznyelőkkel elvezető csőrendszerrel,
aknákkal, korlátok és vasúti védőháló cseréjét, dilatációs szerkezetek cseréjét, további
dilatációk beépítését, felszerkezet alsó
felületének és az alépítményeknek a tisztítását, betonfelületek javítását, valamint
védőbevonataik elkészítését. Járulékos munkaként a közvilágítás elbontását, a bontott
anyagok tárolását és visszaépítését, valamint a felújítás idejére ideiglenes közvilágítás
kiépítését a felüljárón. A felújítási
munkába beletartozik a hídfőkben lévő helyiségek szerkezeti és építészeti felújítása is, ajtók
cseréje, betonfelületek javítása, tisztasági festés, padlócsatornák lefedése, belső elválasztó
ablakrács korrózió elleni védelme. Az átvezetett Grassalkovich út forgalmának folyamatos
fenntartása érdekében a hídon a felújítási munkákat félpályás lezárás mellett kell végezni. A
nagyobb torlódások, dugók elkerülése érdekében a lezárt szakaszok hossza korlátozott, a
forgalmi számítások alapján, egy-egy fél pályát 5 hosszanti szakaszra bontva lehet felújítani.
A részletes feladatleírást a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 17 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6386 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/05/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: A-Híd Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail: csohany.andras@hid.hu
Telefon: +36 209220055
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Strabag-MML Magas és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: csaszar.csaba@hid.hu
Telefon: +36 202503689
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 668155765
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221119-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221111-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a GOH csomóponti felüljáró kivitelezési munkái az
alábbiakban és a dokumentációban részletezettek szerint:
A GOH csomóponti felüljáró felújítása az északi oldalon lévő támfal vége előtt 23, 15 m-re
kezdődik és 521, 08 m hosszon tart, a déli felhajtórámpa végéig. Magában foglalja a teljes
szakaszon az aszfaltburkolat cseréjét, a felhajtó rámpákon az alaprétegektől kezdődően, a
szükséges helyeken talajcserékkel együtt, a támfalak felújítását szegélycserével, a
betonfelületek javításával,védőbevonat készítésével, a felüljárón a szigetelés teljes cseréjét,
a szegélyek és a vízelvezetési rendszer átépítését víznyelőkkel elvezető csőrendszerrel,
aknákkal, korlátok és vasúti védőháló cseréjét, dilatációs szerkezetek cseréjét, további
dilatációk beépítését, felszerkezet alsó
felületének és az alépítményeknek a tisztítását, betonfelületek javítását, valamint
védőbevonataik elkészítését. Járulékos munkaként a közvilágítás elbontását, a bontott
anyagok tárolását és visszaépítését, valamint a felújítás idejére ideiglenes közvilágítás
kiépítését a felüljárón. A felújítási
munkába beletartozik a hídfőkben lévő helyiségek szerkezeti és építészeti felújítása is, ajtók
cseréje, betonfelületek javítása, tisztasági festés, padlócsatornák lefedése, belső elválasztó
ablakrács korrózió elleni védelme. Az átvezetett Grassalkovich út forgalmának folyamatos
fenntartása érdekében a hídon a felújítási munkákat félpályás lezárás mellett kell végezni. A
nagyobb torlódások, dugók elkerülése érdekében a lezárt szakaszok hossza korlátozott, a
forgalmi számítások alapján, egy-egy fél pályát 5 hosszanti szakaszra bontva lehet felújítani.
A részletes feladatleírást a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/05/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 963447071
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: A-Híd Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail: csohany.andras@hid.hu
Telefon: +36 209220055
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Strabag-MML Magas és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: csaszar.csaba@hid.hu
Telefon: +36 202503689
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/08/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: Vállalkozó a Munkákat legkésőbb 2018. június 30. napjáig (Teljesítési határidő) végzi el.
A szerződés 13.2. pontja az alábbiak szerint módosul: Vállalkozó a Munkák maradéktalan, szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítése esetén, összesen nettó 963.447.071,- Ft + Áfa összegű vállalkozói díjra jogosult. A szerződés és kifizetések pénzneme forint.
A szerződés 13.5. pontja az alábbiak szerint módosul: Felek a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapján a tartalékkeretet kötnek ki a szerződés 13.2 pontja szerinti nettó vállalkozási díj 5% százalékában, vagyis nettó 48.172.354 Ft + Áfa összegben. A tartalékkeret a vállalkozói díjon felül értendő.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó a kivitelezési munkák megkezdését követően, a pillérek és támfalak bontási/tisztítási munkái során laza, málló szerkezeteket talált, amelyek alatt a folyamatos ázások és nem megfelelő szigetelésnek köszönhetően erősen korrodálódott a beton, a szerkezeti betonacélok takarása pedig hiányzott, amelyre tekintettel megállapítást nyert, hogy a felületek alkalmatlanok a kiviteli terv szerinti PCC javítóhabarcs fogadására, illetve a B4 bevonat viselésére.
Ugyanakkor a tervek szerinti aszfaltmarás és szigetelés eltávolítást követően megállapítást nyert az is, hogy a kiegyenlítő beton elvált a pályalemeztől, amely ebben a formában nem biztosít megfelelő alapot a kiviteli terv szerinti szigetelésnek és ezáltal a víztől védtelen felszerkezet gyorsuló tönkremeneteléhez vezet. A megfelelő vízelvezetés biztosítása érdekében tehát szükségessé vált a kiegyenlítő réteg elbontása és a pályalemezzel együtt dolgozó új réteg megépítése is.
A helyszínen tapasztaltak alapján a Mérnök elrendelte a feltárt károsodások szakértői vizsgálatát. A felüljáró különböző szerkezeteiről vett mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok elvégzését követően elkészült szakvélemény, valamint a statikus tervező nyilatkozta értelmében a tárgyi híd eltakart tartószerkezetének és vasbeton pályalemezének tényleges állapota a feltételezettnél jelentősen rosszabb, amely az eredeti műszaki tartalom megváltoztatását teszi szükségessé, mivel az eredeti műszaki tartalom szerinti kivitelezés esetén oly mértékben gyorsulna fel a szerkezetek állagromlása, amely a felüljáró állékonyságát súlyosan veszélyeztetné.
A Mérnök a szakértői vizsgálatot értékelte, és a beavatkozás indokoltságával egyetértett, azt műszakilag elengedhetetlennek és a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükségesnek ítélte, különös tekintettel a hosszú távú üzemeltethetőség biztosítására, továbbá a jövőbeni forgalomkorlátozások (súly- és sebességkorlátozás) megelőzésére.
A szakvélemény, valamint a Mérnök véleménye alapján a Vállalkozó kidolgozta a szükséges terveket, amellyel kapcsolatban benyújtotta pótmunka igényét. A pótmunkaigényt a Mérnök felülvizsgálta és annak megrendelését, illetve elfogadását javasolta nettó 295.291.306,- Ft értékben a Megrendelő felé.
A fenti előre nem látható körülményekre tekintettel tehát szükségessé vált a Szerződés műszaki tartalmának módosítása - többlet műszaki tartalom megvalósítása-, ezáltal a Szerződésben rögzített Vállalkozói díj megemelése. Tekintettel a megnövekedett műszaki tartalom teljesítésének időigényére, továbbá arra a körülményre, hogy azok építési technológiának megfelelő elvégzése téli időjárási körülmények között jó minőségben nem lehetséges, szükséges a Szerződésben rögzített teljesítési határidő - Megrendelő képviselője és Mérnök által jóváhagyottan - 2018. június 30. napjáig történő meghosszabbítása is azzal, hogy a Vállalkozó a téli útüzemeltetési időszakban (2017. november 15. és 2018. március 15. között) kivitelezési munkát nem végezhet.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 668155765 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 963447071 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben