Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:9938/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Teljesítés helye:HU232;HU232;HU232;HU232;HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Anamed Kft.;Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság;ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Noritix Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52346772
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Moizs Mariann
Telefon: +36 82501300
E-mail: foigtitk@kmmk.hu
Fax: +36 82413122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kmmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközök beszerzése (EFOP-2.2.19)
Hivatkozási szám: EKR000016922018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A "Járóbeteg szakellátásátok infrastrukturális fejlesztése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban" című, EFOP-2.2.19-17-2017-00106 azonosítószámú pályázati projekt megvalósítása érdekében orvostechnikai eszközök beszerzése az alábbiak szerint:
1. rész - Ultrahangok: 1 db magas tudásszintű kardiológiai UH készülék, 1 db mobil echocardiograph, 1 db hordozható neurológiai UH készülék, 1 db magas tudásszintű nőgyógyászati UH készülék;
2. rész - Endoszkópos eszközök: 1 db Modern endoszkópos eszközrendszer felső és alsó emésztő traktus diagnosztikus és terápiás ellátására, 1 db endoscop-os torony optikákkal, flexibilis uretheroscoppal;
3. rész - Szemészeti eszközök: 1 db automatizált látótér vizsgáló, 1 db optikai biométer, 1 db automata keratorefraktométer, 1 db szemészeti UH készülék (A- és B-scan), 2 db automata komputerizált non-kontakt tonométer, 1 db szemészeti fluorescein angiográfiás készülék;
4. rész - 1 db hordozható hallásvizsgáló;
5. rész - 1 db sebészeti képerősítő.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 136777843 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ultrahangok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33124120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A "Járóbeteg szakellátásátok infrastrukturális fejlesztése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban" című, EFOP-2.2.19-17-2017-00106 azonosítószámú pályázati projekt megvalósítása érdekében 1 db magas tudásszintű kardiológiai UH készülék, 1 db mobil echocardiograph, 1 db hordozható neurológiai UH készülék, 1 db magas tudásszintű nőgyógyászati UH készülék beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől – Ajánlatkérő számára – kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása (készülékenként 1 óra, összesen 5 fő), valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
Magas tudásszintű nőgyógyászati UH berendezés:
- vizsgálati területek: Szülészeti vizsgálatok, Nőgyógyászati vizsgálatok;
- vizsgálófejek: Aktív képmegjelenítő vizsgálófej csatlakozók száma min. 4, 2D konvex vizsgálófej hasi vizsgálatokra, 4D konvex vizsgálófej hasi vizsgálatokra, 2D mikrokonvex vizsgálófej hüvelyi vizsgálatokra;
- mérési és számítási programok: Szülészet-nőgyógyászati mérőcsomag különböző szerzők szerinti fejlődési táblázatokkal;
- páciensadatok és képek tárolása: Teljeskörű DICOM hálózati kapcsolat.
Magas tudásszintű kardiológiai UH berendezés:
- vizsgálati területek: Kardiológia vizsgálatok, A készülék alkalmas transoesophagialis Live 3D kardiológiai vizsgálatra;
- vizsgálófejek: Tüskenélküli (pinless) vizsgálófej csatlakozó kialakítás, Phased-array vizsgálófej felnőttek transthoracalis kardiológiai vizsgálatára, TEE-vizsgálófej transesophagialis vizsgálatkhoz;
- páciens adatok és képek tárolása: Teljeskörű DICOM hálózati kapcsolat.
Mobil kardiológiai UH berendezés:
- vizsgálati területek: Kardiológia vizsgálatok;
- alapkészülék: A készülék tömege akkumulátorral együtt max. 5,5 kg, A készülék villamos energia ellátása: hálózatról és akkumulátorról üzemeltethető;
- vizsgálófej: Phased-array szektor vizsgálófej kardiológiai vizsgálatokhoz, A készülék bővíthető TEE vizsgálófejjel, az ajánlatadás idejében;
- képtárolási lehetőségek: Teljeskörű DICOM hálózati kapcsolat.
Hordozató neurológiai UH berendezés:
- vizsgálati területek: Vaszkuláris vizsgálatok, Perifériás idegek vizsgálata;
- a készülék kialakítása: A készülék akkumulátorról üzemeltethető;
- vizsgálófejek: Lineáris vizsgálófej perifériás idegek vizsgálatához, Lineáris vizsgálófej karotisz vizsgálatokhoz, Szektor vizsgálófej TCD vizsgálatokhoz;
- képtárolási lehetőségek: Teljeskörű DICOM hálózati kapcsolat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállási határidő vállalása (hónap, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) 10
2 A 2D hasi konvex vizsgálófej látószöge (fok, legkedvezőbb 90 fok, legkedvezőtlenebb 70 fok) 1
3 A 4D felvételi ablak határának automatikus, folyamatos igazítása a magzat testfelületéhez egy gombnyomásra élő képen (igen / nem) 3
4 A készülék merevlemezén tárolt kép a képernyőre való visszatöltésével együtt az adott kép készítése során használt képparaméterek is egy gombnyomásra automatikusan visszaállítódnak (igen / nem) 4
5 Triplex mód: B+color Doppler+PW Doppler szimultán (igen / nem) 4
6 Homogén egykristályos és mátrix kristályszerkezet kialakítás a phased-array vizsgálófejben (igen / nem) 1
7 Phased-array vizsgálófej látószöge (fok, legkedvezőbb 120 fok, legkedvezőtlenebb 90 fok)  2
8 A készülék elsődleges monitora érintőképernyőként is funkcionál (igen / nem) 3
9 Automatikus Doppler-mérések: LVOT Vmax, LVOT Trace, AV Vmax, AV Trace, TR Vmax, MV E/A Velocity (igen / nem) 5
10 Perifériás idegek vizsgálatához való lineáris vizsgálófej 2D-módban beállítható, képernyőn számszerűen, MHz-ben megjelenő frekvencia maximális értéke (MHz,legkedvezőbb 20MHz, legkedvezőtlenebb 12MHz)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-0010
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek: előleg, részteljesítés nem biztosított, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az ÁFA tv. irányadó. A támogatás intenzitása 100%, finanszírozási módja utófinanszírozott. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint.

II.2.1)
Elnevezés: Endoszkópos eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33168100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A "Járóbeteg szakellátásátok infrastrukturális fejlesztése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban" című, EFOP-2.2.19-17-2017-00106 azonosítószámú pályázati projekt megvalósítása érdekében 1 db modern endoszkópos eszközrendszer felső és alsó emésztő traktus diagnosztikus és terápiás ellátásáraés 1 db endoscop-os torony optikákkal, flexibilis uretheroscoppal beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől – Ajánlatkérő számára – kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása (készülékenként 1 óra, összesen 5 fő), valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
Modern endoszkópos eszközrendszer felső és alsó emésztő traktus diagnosztikus és terápiás ellátására:
- központi vezérlő egység (processzor): Biztosítsa a csatlakoztatott videoendoszkópok jelfeldolgozását, és képes legyen a fényforrással kommunikálni, HDTV felbontású jelfeldolgozás;
- színes HDTV LCD monitor, medikai kivitelben min 32” képátmérővel 1 db;
- fényforrás, 1 db: Beépített víz-levegő pumpával;
- endoszkópos állvány leválasztó transzformátorral 1 db;
- videógasztroszkóp 1 db;
- videokolonoszkóp 1 db;
- videoduodenoszkóp 1 db;
- ultrahangos tartozéktisztító 1db;
- vízpumpa 1db.
Flexibilis HD videocystoscope fogadására is alkalmas komplett endourológiai kis torony:
- endourológiai torony részei: Medikai kivitelű Monitor, amely min 30”-os HD TFT LCD (LED) kijelzővel rendelkezik; Kompakt digitális kameravezérlő egység egybeépített fényforrással, amely HDTV felbontású képminőség előállítására képes, LED izzós kivitelű; Készüléktartó állvány; Flexibilis full HD videocystoscope (1 db); Flexibilis cystoscope (2 db); Semiflexibilis URS (2 db); Optika (2x3 db); Diagnosztikus cystoscope (3 db); Operatív cystoscope (3 db).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállási határidő vállalása (hónap, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) 10
2 A vezérlőegységhez csatlakoztathatók laparoszkópos eszközök, melyek képe látható a torony monitorján (igen / nem) 3
3 A központi vezérlőegységhez csatlakoztathatók a meglévő flexibilis videoendoszkópok (igen / nem)  5
4 A fényforráshoz csatlakoztathatók hozzá a meglévő flexibilis videoendoszkópok (igen / nem) 5
5 A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg a fényforrásban (igen / nem) 3
6 A videogasztroszkóp és a videokolonoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videó endoszkópos toronyhoz (igen / nem) 5
7 Változtatható bevezető csőmerevség megléte a videokolonoszkópnál (igen / nem) 3
8 A videoduodenoszkóp bevezető cső külső átmérő nagysága (mm, legkedvezőtlenebb 11,6 mm, legkedvezőbb 10,5 mm) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-0010
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek: előleg, részteljesítés nem biztosított, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az ÁFA tv. irányadó. A támogatás intenzitása 100%, finanszírozási módja utófinanszírozott. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint.

II.2.1)
Elnevezés: Szemészeti eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33122000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A "Járóbeteg szakellátásátok infrastrukturális fejlesztése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban" című, EFOP-2.2.19-17-2017-00106 azonosítószámú pályázati projekt megvalósítása érdekében 1 db automatizált látótér vizsgáló, 1 db optikai biométer, 1 db automata keratorefraktométer, 1 db szemészeti UH készülék (A- és B-scan), 2 db automata komputerizált non-kontakt tonométer és 1 db szemészeti fluorescein angiográfiás készülék beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől – Ajánlatkérő számára – kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása (készülékenként 1 óra, összesen 5 fő), valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
Automatizált látótér vizsgáló:
- Külső munkaállomáson is megjeleníthető eredmények, az osztályon működő HFA 750 IIi készülék adatai átvihetőek és progressziójuk értékelhető.
Optikai biométer:
- Swept-Source OCT technológia;
- Video Keratometria.
Automata keratorefraktométer:
- Automatikus mérésindítás;
- Teljes 3D szemkövetés.
Szemészeti ultrahang:
- min. 10" nagyságú, 1920x1080 pixel felbontású érintőképernyő;
- A-scan frekvenciája: 10 MHz;
- B-scan frekvencia: 12 MHz vagy 20 MHz.
Automata non-kontakt tonométer:
- Automata mérésindítás;
- 3D szemkövetés;
- Mérési tartomány: 0-60 Hgmm.
Szemészeti fluorescein angiográfiás készülék:
- Hibrid retina kamera mydriatikus és non-mydriatikus funkcióval;
- Számítógépes adatrögzítés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállási határidő vállalása (hónap, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) 10
2 Szkennelési sebesség (scan/sec, legkedvezőtlenebb 2000 scan/sec, legkedvezőbb 3000 scan/sec) 5
3 2D real time OCT képkép szélessége [teljes elülső csarnok megjelenítése limbustól limbusig] (mm, legkedvezőtlenebb 8 mm, legkedvezőbb 15 mm)  5
4 Külső, nem integrált számítógép (igen / nem)  2
5 A mérési alapvonalak módosítási lehetősége manuálisan (igen / nem)  7
6 Felvétel készítési idő [egy felvétel] (sec, legkedvezőbb 0,6 sec, legkedvezőtlenebb 10 sec) 3
7 Retroilluminációs mód katarakta szűrésére (igen / nem)  3
8 Nagyfelbontású kamera (megapixel, legkedvezőbb 18 megapixel, legkedvezőtlenebb 12 megapixel) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-0010
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek: előleg, részteljesítés nem biztosított, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az ÁFA tv. irányadó. A támogatás intenzitása 100%, finanszírozási módja utófinanszírozott. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint.

II.2.1)
Elnevezés: Hordozható hallásvizsgáló
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33121400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A "Járóbeteg szakellátásátok infrastrukturális fejlesztése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban" című, EFOP-2.2.19-17-2017-00106 azonosítószámú pályázati projekt megvalósítása érdekében 1 db hordozható hallásvizsgáló beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől – Ajánlatkérő számára – kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása (készülékenként 1 óra, összesen 5 fő), valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
- Hordozható kétcsatornás klinikai hallásvizsgáló készülék;
- BERA üzemmód (ECoG, ABR, MLR, LLR,EABR, VEMP vizsgálatok);
- ASSR (SSEP) üzemmód (frekvencia-specifikus hallásküszöb meghatározás, dBHL becslés);
- DPOA üzemmód (DPOA és SOAE emisszió mérése);
- Műszerkocsi.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállási határidő vállalása (hónap, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-0010
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek: előleg, részteljesítés nem biztosított, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az ÁFA tv. irányadó. A támogatás intenzitása 100%, finanszírozási módja utófinanszírozott. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint.

II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti képerősítő
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33169000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A "Járóbeteg szakellátásátok infrastrukturális fejlesztése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban" című, EFOP-2.2.19-17-2017-00106 azonosítószámú pályázati projekt megvalósítása érdekében 1 db sebészeti képerősítő beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől – Ajánlatkérő számára – kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása (3 óra, összesen 5 fő), valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.
Ajánlatkérő az 5. rész tekintetében megjelölt termék vonatkozásában az EFOP-2.2.19-17-2017-0010 azonosítószámú projektben változásbejelentést nyújtott be, amelynek elbírálása még folyamatban van. Erre tekintettel Ajánlatkérő ezen részt a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltak alapján feltételesen indítja meg.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
- Nagyfrekvenciás röntgengenerátor;
- Csőfeszültség tartomány 40-110 kV;
- Felvételi fókusz mérete max.1,5mm;
- Lábkapcsoló;
- Legnagyobb beállítható csőáram impulzus átvilágításnál min. 16mA;
- Legnagyobb beállítható csőáram digitális felvételi üzemben min. 20mA;
- Monitor hasznos képátmérője min. 19”;
- DICOM funkciók min. worklist,send
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállási határidő vállalása (hónap, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) 10
2 Motorikusan állítható monitor magasság (igen / nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-0010
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek: előleg, részteljesítés nem biztosított, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az ÁFA tv. irányadó. A támogatás intenzitása 100%, finanszírozási módja utófinanszírozott. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 179 - 405039
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Ultrahangok
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 016779 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Endoszkópos eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27669006
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@anamed.hu
Telefon: +36 12209236
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12215531
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 65052168
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Szemészeti eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62243960
Postai cím: Herceghalmi Út 1
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
E-mail: tender@medicontur.hu
Telefon: +36 12142033
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12142026
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41357675
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Hordozható hallásvizsgáló
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42097864
Postai cím: Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: artmed@artmed.hu
Telefon: +36 14380698
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13150330
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9418000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Sebészeti képerősítő
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Noritix Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83626395
Postai cím: Puskás Tivadar út 5.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: sales@noritix.hu
Telefon: +36 307302632
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23998763
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20950000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. rész
MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2400 Dunaújváros Petőfi Sándor Utca 63. Adószám: 24132880207 Mikrovállalkozás
2. rész
Anamed Kft. 1144 Budapest Kőszeg Utca 29. Adószám: 10737956242 Kisvállalkozás
3. rész
Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság 2072 Zsámbék Herceghalmi Út 1. Adószám: 10253993213 Középvállalkozás
4. rész
ANDROMED MEDICAL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 6000 Kecskemét Dobó István Krt. 8. Adószám: 11905851203 Mikrovállalkozás
ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1138 Budapest Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 Adószám: 12223466241
Kisvállalkozás
5. rész
Noritix Kft. 2040 Budaörs Puskás Tivadar út 5. Adószám: 25475649213 Mikrovállalkozás
Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság 1143 Budapest Gizella Út 51-57. Adószám: 25296826244 Nem kkv
Az eredménytelenség oka az 1. rész esetén a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja (kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)