Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:9958/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Barta Viktória
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Engedélyezési és kiviteli tervek, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmányok készítése, engedélyek megszerzése villamosfejlesztési projektekre két részajánlati körben.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Engedélyezési és kiviteli tervek, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmányok készítése, engedélyek megszerzése villamosfejlesztési projektekre két részajánlati körben.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71242000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. rész: Külső villamos körgyűrű északi irányú meghosszabbítása:
I. Tervezés, engedélyeztetés;
II. Tenderdokumentáció elkészítése;
III. Részletes megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés készítése;
IV. Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.
2. rész: Fogaskerekű vasút fejlesztése és rekonstrukciója:
I. Tervezés, engedélyeztetés;
II. Tenderdokumentáció elkészítése;
III. Részletes megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés készítése;
IV. Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 595
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖZOP-5.5.0-0911-2011-0023

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 056 - 097945

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/01/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: takacs.miklos@fomterv.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 333.900.000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137.§ rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71242000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Külső villamos körgyűrű északi irányú meghosszabbítása:
I. Tervezés, engedélyeztetés;
II. Tenderdokumentáció elkészítése;
III. Részletes megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés készítése;
IV. Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.
2. rész: Fogaskerekű vasút fejlesztése és rekonstrukciója:
I. Tervezés, engedélyeztetés;
II. Tenderdokumentáció elkészítése;
III. Részletes megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés készítése;
IV. Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 935
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 333.900.000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Főmterv Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház u. 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítás 2. fejezetében foglaltak szerint a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"3.1. Vállalkozó köteles a Szerződést legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított 935. napig teljesíteni az alábbi ütemezés szerint:
Részfeladat:
3.1.1.Településrendezési eszközök módosításának vizsgálata, alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek; Országos Vasúti Szabályzat módosítását megalapozó munkarészek - Határidő: szerződés hatálybalépését követő 185. nap;
3.1.2. Engedélyezési terv- bírálati terv - Határidő: szerződés hatálybalépését követő 401. nap;
3.1.3. Településrendezési eszközök módosítása - Határidő: szerződés hatálybalépését követő 185. nap;
3.1.4. Engedélyezési terv - Határidő: szerződés hatálybalépését követő 416. nap;
3.1.5. Országos Vasúti Szabályzat módosítása vagy eltérési engedélyek megszerzése- Határidő: szerződés hatályba lépését követő 640. nap;
3.1.6. Vasút-és közúthatósági jogerős engedélyek beszerzése- Határidő: szerződés hatályba lépését követő 640. nap;
3.1.7. Közmű és egyéb jogerős engedélyek beszerzése- Határidő: szerződés hatályba lépését követő 885. nap
3.1.8. Kiviteli terv- Határidő: szerződés hatályba lépését követő 905. nap
3.1.9. Részletes megvalósíthatósági tanulmány- Határidő: szerződés hatályba lépését követő 580. nap;
3.1.10. Tenderdokumentáció elkészítése - Határidő: szerződés hatályba lépését követő 935. nap.
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges észrevételeket, valamint hozzájárulásokat tizenöt (15) munkanapon belül köteles megtenni."

A szerződésmódosítás időpontja: 2017.09.01.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés 3.1.7. pontjában meghatározott "Közmű és egyéb jogerős engedélyek beszerzése" tárgyú feladat teljesülésének egyik feltétele a Városmajori végállomási ingatlan tekintetében a telekalakítási folyamat elvégzése, amelyre nem került sor a BKV Zrt. és Budapest XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat között. A szerződés 3.1.7. pontjában meghatározott feladat teljesülésének további feltétele az Indóház épület építéséhez szükséges engedély megszerzése. Az Indóház épület építési engedélyének beszerzéséhez a Helyi Építési Szabályzat módosítása szükséges, amelyre a Főváros Települési Szerkezeti Tervének (TSZ) Fővárosi Közgyűlés általi elfogadását követően kerülhet sor. E körülményekre tekintettel a Vállalkozó 2017. május 18. napján akadályközléssel élt, melyet Megrendelő elfogadott. A kialakult helyzet a Felek által előre nem látható, és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 333.900.000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 333.900.000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben