Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:9992/2019
CPV Kód:79821000-5
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:HU333;HU333;HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Innovariant Nyomdaipari Kft.;Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság;E-press Nyomda Nyomdaipari Szolgáltató Kft.;Innovariant Nyomdaipari Kft.;Generál Nyomda Kft.;Goldprint Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné Zimacsek Anikó
Telefon: +36 62545857
E-mail: zimacsek.aniko@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SZTE nyomdai szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001106732018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Szegedi Tudományegyetem egyes nyomdai előkészítési és kivitelezési szolgáltatásainak megrendelésére, keret megállapodásos eljárás keretében az alábbi 3 részajánlati körben:
1. Konkrét nyomdai és grafikai igények közvetlen megrendelése keretmegállapodás alapján
2. Nyomdai előkészítési és nyomdai kivitelezési munkák beszerzése keretmegállapodás alapján verseny újranyitás keretében
3. Klinikai és belső használatú egészségügyi nyomtatványok
(A felhívásban az ajánlati részek megnevezése, a karakter korlátozásra tekintettel rövidítve került rögzítésre)
Ajánlatkérő (AK) részajánlati körönként külön-külön meghatározta a nyomdai termékek és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentumokban.
AK-nál az eljárás hivatkozási száma: 80/K/2018/SZTE
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 184080000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Konkrét nyomdai és grafikai igények*
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
További tárgyak:79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szegedi Tudományegyetem összes kara, intézete, telephelye. Az egyes nyomdai és grafikai tervezési anyagok teljesítési helyét a kiadott rendelésekben határozza meg az ajánlatkérő.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az eljárás keret megállapodás megkötésére irányul a Kbt. 105. § (1) a) pontja szerint és a Kbt. Második részében leírtak alapján.
Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a 48 hónap időszakban 118 millió Ft keretösszegig nyomdai szolgáltatást rendelhet meg jelen keret megállapodás alapján.
A közbeszerzések megvalósítására - az Ajánlatkérő később felmerülő szükségletei alapján - keretmegállapodás második részében kerül sor, amelyre tekintettel a közbeszerzés mennyiségének meghatározása jelen szakaszban csak a keretösszeg megjelölésével lehetsséges.
Konkrét nyomdai és grafikai igények teljesítése az alábbi termékkörök tekintetében.
Termékkörök: Plakát (1); Plakát (2); Meghívó; Matrica; Kiadvány (1); Kiadvány (2); Kiadvány (3); Speciális kiadvány (1); Speciális kiadvány (2); Speciális kiadvány (3); Speciális kiadvány (4); Speciális kiadvány (5) Speciális kiadvány (6) Speciális kiadvány (7) Speciális kiadvány (8) Speciális kiadvány (9); Speciális kiadvány(10) ; Mappa; Technikai nyomtatvány; Leporelló; Névjegykártya; Papírtáska; Jegyzettömb; Kitűző; Oklevél; Személyi iratgyűjtő tasak; Szórólap; Fogászati karton; Paradontológiai karton (1)/Onkológiai kórlap; Paradontológiai karton (2); Paradontológiai karton (3); Fogászati törzslap; Leckefüzet (1); Leckefüzet (2); Leckefüzet (3); Leckefüzet (4); Leckefüzet (5); Leckefüzet (6); Leckefüzet (7); Berendelő lap; Orvosi igazolás; Fogszabályzó rendelő lap; Lenyomat tartó doboz; Fogszabályozási kezelőkönyv
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A közbeszerzési eljárás tárgyát konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás képezi, amelynek részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben a 4 év határozott idő alatt a Megrendelő a teljes keretösszeget nem használja fel teljes mértékben, úgy a szerződés időbeli hatálya maximum további 12 hónappal, de legfeljebb a keretösszeg teljes felhasználásáig meghosszabbodik, erre vonatkozó megrendelő által küldött tájékoztatással, külön szerződésmódosítás nélkül.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jogosult a Szegedi Tudományegyetem EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló, eljárás tárgya szerinti termékek megrendelése esetében a jelen eljárást alkalmazni.

II.2.1)
Elnevezés: Nyomdai előkészítési és kivitelezési munkák*
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
További tárgyak:79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szegedi Tudományegyetem összes kara, intézete, telephelye. Az egyes nyomdai és grafikai tervezési anyagok teljesítési helyét a kiadott rendelésekben határozza meg az ajánlatkérő.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az eljárás keret megállapodás megkötésére irányul a Kbt. 105. § (2) c) pontja szerint és a Kbt. Második részében leírtak alapján.
Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a 48 hónap időszakban 32 millió Ft keretösszegig nyomdai szolgáltatást rendelhet meg jelen keret megállapodás alapján.
A közbeszerzések megvalósítására - az Ajánlatkérő később felmerülő szükségletei alapján - keretmegállapodás második részében kerül sor, amelyre tekintettel a közbeszerzés mennyiségének meghatározása jelen szakaszban csak a keretösszeg megjelölésével lehetsséges.
Konkrét nyomdai és grafikai igények teljesítése az alábbi termékkörök tekintetében.
Termékkörök:
Boríték; Keménytáblás kiadvány; Kiadvány (1); Kiadvány (2); Kiadvány (3); Kiadvány (4); Kiadvány (5); DVD garnitúra, számítógépes és asztali DVD lejátszón elinduló tartalommal; Különböző anyagok CD-n való megjelentetése és sokszorosítása; Etikett; Jegyzettömb; Plakát; Meghívó; Matrica; Mappa; Leporelló; Névjegykártya; Papírtáska; Kitűző; Oklevél; Személyi iratgyűjtő tasak; Szórólap;
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A 2. ajánlati rész keretmegállapodás megkötésére irányul a Kbt. 105. § (2) c) pontja szerint. A keretmegállapodást az ajánlatkérő az érvényes ajánlatok közül, az értékelési sorrendben az első 5 (öt) helyezést elérő ajánlattevővel tervezi megkötni. Amennyiben 5-nél kevesebb érvényes ajánlat kerül benyújtásra, az ajánlatkérő ezekkel köti meg a keretmegállapodást.
A közbeszerzési eljárás tárgyát konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás képezi, amelynek részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben a 4 év határozott idő alatt a Megrendelő a teljes keretösszeget nem használja fel teljes mértékben, úgy a szerződés időbeli hatálya maximum további 12 hónappal, de legfeljebb a keretösszeg teljes felhasználásáig meghosszabbodik, erre vonatkozó megrendelő által küldött tájékoztatással, külön szerződésmódosítás nélkül.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jogosult a Szegedi Tudományegyetem EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló, eljárás tárgya szerinti termékek megrendelése esetében a jelen eljárást alkalmazni.

II.2.1)
Elnevezés: Klinikai és belső használatú eü-i nyomtatványok*
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE SZAKK Logisztikai Osztály, Központi Raktárház 6720 Szeged, Tisza L. krt. 107.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az eljárás keret megállapodás megkötésére irányul a Kbt. 105. § (1) a) pontja szerint és a Kbt. Második részében leírtak alapján.
Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a 48 hónap időszakban 34 080 000 Ft keretösszegig egészségügyi nyomtatványok előállítása tárgyban nyomdai szolgáltatást rendelhet meg jelen keret megállapodás alapján.
A megrendelhető nyomtatványok keretmennyisége (nyomtatvány típustól függően) 610 tömb/43520 ív/524188 db.
A nyomtatványtípusok felsorolását és a részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A közbeszerzési eljárás tárgyát konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás képezi, amelynek részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jogosult a Szegedi Tudományegyetem EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló, eljárás tárgya szerinti termékek megrendelése esetében a jelen eljárást alkalmazni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 247 - 569621
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Konkrét nyomdai és grafikai igények*
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Innovariant Nyomdaipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81074411
Postai cím: Ipartelep Telep 4
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
E-mail: katai.krisztina@innovariant.hu
Telefon: +36 62493626
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62493914
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 118000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Nyomdai előkészítési és kivitelezési munkák*
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81284032
Postai cím: Hunyadi János Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@patria.hu
Telefon: +36 306786967
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: E-press Nyomda Nyomdaipari Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38230721
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 72/b
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: informacio@epressnyomda.hu
Telefon: +36 62543025
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62543026
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Innovariant Nyomdaipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81074411
Postai cím: Ipartelep Telep 4
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
E-mail: katai.krisztina@innovariant.hu
Telefon: +36 62493626
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62493914
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Generál Nyomda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91959474
Postai cím: Kollégiumi Út 11/h.
Város: Szeged
NUTS-kód: HUZ
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: tasi.monika@generalnyomda.hu
Telefon: +36 305952183
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kiadványszerkesztő szakember

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3 Elnevezés: Klinikai és belső használatú eü-i nyomtatványok*
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Goldprint Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49639980
Postai cím: Lugas Utca 5/A
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
E-mail: goldprint@vnet.hu
Telefon: +36 62458717
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3408000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
E-press Nyomda Nyomdaipari Szolgáltató Kft., 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/b, 12934245-2-06
Generál Nyomda Kft., 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/h., asz: 11911124-2-06,
Goldprint Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft., 6723 Szeged, Lugas utca 5/A., asz: 10683778-2-06,
Gyomai Kner Nyomda Zrt., 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 10-12., asz: 11048572-2-24,
Innovariant Nyomdaipari Kft., 6750 Algyő, Ipartelep telep 4., asz: 11393982-2-06,
Pátria Nyomda Zrt., 1117 Budapest, Hunyadi János út 7., asz: 10728350-2-43.


VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)