Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/141
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.22.
Iktatószám: 13006/2020
CPV Kód: 32323000-3
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye: A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, a műszaki leírásban meghatározott címeken.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Katasztrófavédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 14694443
E-mail: zsuzsanna.novaksoos@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.katasztrofavedelem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000703332020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000703332020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Katasztrófavédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Videofal építése
Hivatkozási szám: EKR000703332020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32323000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Megyei központok működéséhez szükséges videofal beszerzése keretében a 20 megvalósítási helyszín tekintetében, helyszínenként az alábbi eszközök szállítása és üzembe helyezése:
Video megjelenítő fal építése: 3x2 db., legalább 42”, legfeljebb 49" megjelenítőből álló video fal és video mátrix beszerzése,valamint telepítése 19 helyszínen, 1 helyszín tekintetében 2x2 db kizárólag 42” megjelenítőből álló video fal és video mátrix beszerzése, telepítése. Legyen képes a központban található bármely munkaállomás (minimum 10 munkahely) kijelző tartalmának átvételére és megjelenítésére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Videofal építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32323000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, a műszaki leírásban meghatározott címeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Megyei központok működéséhez szükséges videofal építése és üzembe helyezése: 3x2 db., legalább 42”, legfeljebb 49" megjelenítőből álló, egységenként azonos gyártótól származó, azonos típusú és méretű video fal és video mátrix beszerzése,valamint telepítése 19 helyszínen, 1 helyszín tekintetében 2x2 db kizárólag 42” megjelenítőből álló, azonos gyártótól származó, azonos típusú és méretű video fal és video mátrix beszerzése, telepítése. Legyen képes a központban található bármely munkaállomás (minimum 10 munkahely) kijelző tartalmának átvételére és megjelenítésére.
A jótállás időtartama: sikeres átadás-átvétel napjától kezdődően 12 hónap. Ajánlattevőnek a megajánlott termékekre és a kiépítésre a jótállási időszak alatt a hiba bejelentésétől számítottan az ajánlatában vállalt, maximum 3 munkanapos határidőn belül meg kell kezdenie a bejelentett hiba kijavítását.
A video fal elemei (részletes paraméterek a műszaki leírásban):
- video falvezérlő
- falikonzol
- megjelenítő panel.
A telepítésnek és üzembe helyezésnek ki kell terjednie a panelek felszerelésére, a video mátrix és a megjelenítő panelek összekábelezésére, valamint a video mátrix és a munkahelyek közötti kábelezésre. Amennyiben a hely adottsága, a teherhordó falazat nem teszi lehetővé a 6/4 db megjelenítő biztonságos rögzítését, a vállalkozó feladata, olyan teherhordó szerkezet kialakítása és felszerelése, amely a megjelenítők biztonságos rögzítéséért felelős. Baranya és Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi – Igazgatóság esetén a 6 db kijelzőt és a video falvezérlő egységet mozgatható állványra szükséges felszerelni és összekábelezni.
Az üzembe helyezésnek minimum tartalmazni a kell az igazgatóságok által kijelölt, legalább 3 fő részére megtartott –az eszközök használatához és a megjelenítési módok programozásához szükséges szintű – oktatást, továbbá az eszköz működéshez szükséges programozását is. A helyszínek tekintetében a Baranya Megyei és Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi – Igazgatóság esetén, a 6 db kijelzőt és a video falvezérlő egységet mozgatható állványra szükséges felszerelni és összekábelezni. A munkaállomások és a video falvezérlő összekötéséhez kizárólag az összekötő kábeleket szükséges leszállítani, továbbá legalább 3 fő részére megtartott –az eszközök használatához és a megjelenítési módok programozásához szükséges szintű – oktatást, továbbá az eszköz működéshez szükséges programozását is szükséges megvalósítani. AK minden helyszín tekintetében rendelkezésre bocsátja a telepítési helyek helyszínrajzát és a videofal elhelyezésének helyét is.
Ajánlattevőnek szükséges a megajánlott termékekről gyártói termékprospektust, vagy termékleírást is benyújtania a megajánlott eszközök, termékek tekintetében, továbbá ajánlatában szükséges bemutatnia, hogy a megjelölt helyszíneket milyen ütemezés szerint tervezi megvalósítani. Gyártói műszaki leírásként, termékleírásként, prospektusként a gyártó honlapján, vagy hivatalos katalógusában nyilvánosan elérhető dokumentumot érti ajánlatkérő, az ajánlattevő által összeállított termékadatlap önmagában nem elegendő. Amennyiben ilyen gyártói termékleírás nem érhető el, vagy valamilyen, a műszaki leírásban meghatározott paraméter, méret, tulajdonság a termékleírásban, gyártói prospektusban nem található meg, úgy Ajánlattevőnek a gyártótól vagy annak magyarországi képviseletétől származó nyilatkozattal szükséges alátámasztania, hogy mindenben megfelel a műszaki leírásban meghatározottaknak.
SZAKMAI AJÁNLATNAK MINŐSÜL A MEGAJÁNLOTT VIDEO FALVEZÉRLŐ ÉS MEGJELENÍTŐ PANEL MEGNEVEZÉSE (TÍPUS, GYÁRTMÁNY MEGADÁSA), ÍGY EZEN ADATOK TELJES HIÁNYA NEM HIÁNYPÓTOLHATÓ!
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel az ellentétes lenne a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szállítások időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítását optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A beruházás költségkeretének pályázati költségvetési keretek között tartása, valamint az összköltségek csökkentése érdekében az Ajánlatkérő egy szállítóval kívánja a feladatot elvégeztetni. Az értékelési szempontra való tekintettel a jótállási, hibaelhárítási, szavatossági kötelezettségek teljesítése is hatékonyabban érvényesíthető egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevővel szemben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Keretvastagság (mm, A: </=5 mm, B: >5 <15 mm, C: =15 mm) 15
2 2. Jótállási idő alatt a hibajavítás megkezdése a hibabejelentéstől számítottan (maximum 3 munkanapon belül (minimumkövetelmény), legkedvezőbb megajánlás: 1 munkanap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 80
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2016-00022
II.2.14) További információ:
A KEHOP-1.6.0-15-2016-00022 támogatás módja: utófinanszírozás, mértéke: 100%.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (rövidítve: AT), vagy alvállalkozó (rövidítve: AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolás: AT-nek - valamint adott esetben a kapacitást rendelkező bocsátó szervezetnek - az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 3. § (2)-(3) és (5) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10. §, és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire és a 74. § (1) bekezdés b) pontjára. AK a részvételi feltételeket és az alkalmassági előírásokat a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg,azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el. A Korm.r. 13. §
alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban el nem bírált változásbejegyzési eljárás, úgy erről ajánlattevő nyilatkozni köteles. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Ajánlatkérő-ellenkező bizonyításig-az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, melyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK nem kívánja előírni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban: Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében, 22. § (1)-(2), (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül megkezdett,a közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetése.
A referenciaigazolást/referencianyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell kiállítani/kiállíttatni:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év, -hónap, -napban megadva)),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
- a szállítás (szerződés) tárgya, mennyisége
- szerződés keretében szállított termékek megnevezése (alkalmasság megállapításához szükséges adatok megadása),
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A három év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7), és (11) bekezdései alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya (videofal építése) szerinti, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább 5 db videofal rendszer építésére, telepítésére vonatkozik. Ajánlattevő a referencia követelményt több szerződésből is teljesítheti. AK videofal rendszer alatt érti: az olyan nagyméretű kijelzőt (videofalat), amely egynél több videóképernyőből áll, amelyek össze vannak erősítve egyetlen logikai képernyő létrehozásához.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenérték megfizetése a Kbt. 135. § (1),(5), (6) bek. és a Ptk. 6:130. §(1)-(2) bek. foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel átutalással történik, a Ptk. 6:155.§-ra is tekintettel. AK előleget nem fizet. Nyertes AT egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben foglalt fizetési ütemezés szerint. Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar forint. A fizetési feltételekkel és biztosítékokkal kapcsolatos további előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza. Késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített eszköz nettó ellenértéke, mértéke minden megkezdett késedelmes naptári nap után annak 0,5 %-a, maximum 15 %-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibával érintett eszköz nettó ellenértéke, mértéke 15%. A hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján Vevő szavatossági jogaival nem él. Meghiúsulási kötbér mértéke a szerződésszerűen nem teljesített eszközök nettó ellenértékének 30 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § bekezdése szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
FAKSZ: dr Márkus Tímea 00318, drmarkustimea@t-online.hu , helyettes faksz: dr. Borbély Magdolna 00132, drborbelymagdolna@t-online.hu. AK az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Értékelés módszere: legjobb ár-érték arány szerint. AK a tárgyi eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell csatolni: bármely nyilatkozatot aláírók (AT, kap.nyújtó, gyártó, stb.) hiteles aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó írásos meghatalmazást. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 138. § (3) bek.-re. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bek. és 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. Nemleges tartalmú nyilatkozat is szükséges. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján csatolni kell az ajánlatban a kap.t rendelkezésre bocsátó szerv. olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, h.a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatba csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. §-a és a 424/2017. (XII.19.)Korm.rend. 11. § (4) bek.-e szerint lehetséges. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, melyeket a Kbt.kötelezően előír. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bek-re. Folyamatban lévő vált.bej. eljárásról AT-nek minden esetben (nemlegesség esetén is) nyilatkoznia kell.Ha AT-nek van folyamatban lévő vált.bej. eljárása, szükséges csatolnia a 321/2015. (X.30.) Korm.rend 13. §-aszerinti dokumentumokat. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni szükséges a Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást az ott foglalt előírások szerint. A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alk. igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről csatolandó, köt.vállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szerv. képviseletében eljárhat. AK nem teszi lehetővé a nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság)létrehozását. AK a IV.2.6) pont szerinti 1 hónap ajánlati kötöttségen 30 napot ért. Jelen eljárásban a DKÜ a Kbt. 3. § 14. pontja alapján, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el. AK az eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: nettó ajánlati összár estében fordított arányosítás, a 2. részszempont estében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás közötti arányosítás,az 1. részszempont esetében abszolút pontkiosztás: A válasz: 10 pont, B válasz: 5 pont, C válasz: 0 pont. A kiosztható pontszámok alsó és felső határa: 0-10 pont. Amennyiben az Ajánlattevő által megajánlott megjelenítő panel keretvastagsága nem azonos a termék valamennyi oldalán, Ajánlatkérő az értékelés során a legmagasabb értékű keretvastagságot (azaz a legkedvezőtlenebb értéket) veszi figyelembe! Az ajánlat részeként csatolni kell az egyes teljesítési helyszíneken való megvalósítás időbeli ütemezését valamennyi helyszínre kiterjedően tartalmazó ütemtervet és a megajánlott termékek gyártói prospektusát, termékleírását. Ajánlatkérő HELYSZÍNI BEJÁRÁST BIZTOSÍT valamennyi (20) helyszín vonatkozásában, a dokumentációban részletesen megadott időpontokban és helyszíneken. A legelső helyszíni bejárás időpontja: 2020. 07. 27. 09.30, a legutolsó helyszíni bejárás időpontja: 2020. 08. 07. 13.00.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák