Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/152
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.08.06.
Iktatószám: 13650/2020
CPV Kód: 72710000-0
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Teljesítés helye: 1083 Budapest Ludovika tér 2., 1083 Budapest, Üllői út 82., 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., 1083 Budapest, Korányi S. u. 3/b, 5008 Szolnok, Kilián Gy. u. 1., 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.09.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10634727
Postai cím: Ludovika Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdács Réka
Telefon: +36 14329000
E-mail: gajdacs.reka@uni-nke.hu
Fax: +36 12090411
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.uni-nke.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000460572020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000460572020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NKE informatikai alap és központi infrastruktúra
Hivatkozási szám: EKR000460572020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72710000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
NKE informatikai alap és központi infrastruktúra üzemeltetés támogatás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: NKE informatikai infrastruktúra üzemeltetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72710000-0
További tárgyak: 72100000-6
72600000-6
72800000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU322,HU331 A teljesítés fő helyszíne: 1083 Budapest Ludovika tér 2., 1083 Budapest, Üllői út 82., 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., 1083 Budapest, Korányi S. u. 3/b, 5008 Szolnok, Kilián Gy. u. 1., 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„NKE informatikai alap és központi infrastruktúra üzemeltetés támogatás”. A Nemzeti Közszogálati Egyetem (NKE) rendelkezik minden szükséges szoftver licensszel. Az NKE informatikája egy komplex, 2 vidéki és 4 budapesti telephellyel rendelkező, homogén eszközparkú rendszer, melynek struktúrája főbb vonalakban tartalmaz 300 db hálózati, központilag menedzselhető aktív eszközt, 3 db tűzfal eszközt, 50 db fizikai szervert, valamint 60 db virtuális szervert.
A support két területe: 1: SLA alapú szerződés, melyben a szolgáltatáskiesések minimalizálása a cél, folyamatos felügyelettel, preaktív beavatkozással, incidens esetén a legrövidebb időn belüli hibaelhárítással. 2: Munkaóra alapú szerződés a rendszer optimalizációja, egyedi megoldások implementálása, hosszú távú fenntarthatósága szempontjából. I. feladatkör: Üzemeltetés:
1. Storage infrastruktúra. Célja a fizikai tároló rendszerek (storage) folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. A szolgáltatás a tároló eszközök hardveres hibaelhárítása, frissítése. A szolgáltatás Ajánlatkérő saját eszközein végzett tevékenységekre vonatkozik.
2. Operációs rendszer szint. Célja a kiszolgálók operációs rendszer szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Operációs rendszerek: Microsoft, Debian, Ubuntu, Suse Enterprise Linux, Red Hat Enterpirse Linux.
3. Microsoft Címtár szint. Célja a Microsoft címtár alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft Active Directory (Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016).
4. Microsoft Levelezés szint. Célja a Microsoft levelező rendszer alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft Exchange Server 2016.
5. Mentés szint. Célja a CommVault mentő rendszer alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: CommVault Data Platform v11.
6. Syslog szint. Célja a központi naplógyűjtő rendszer alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Syslog-NG open source edition.
7. Microsoft Tanúsítvány szolgáltatás szint. Célja a Microsoft tanúsítvány kiállító rendszer alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft Certification Authority.
8. Microsoft File szerver szint. Célja a Microsoft file server alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft File Server és Microsoft File Server Cluster.
9. Microsoft DHCP szint. Célja a Microsoft DHCP szerver alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft DHCP.
10. Microsoft SQL adatbázis szint. Célja a Microsoft SQL adatbázis rendszerek alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft SQL Server 2016 és Microsoft SQL Server 2016 cluster.
11. Oracle adatbázis szint. Célja az Oracle adatbázis rendszerek alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Oracle 11.
12. Microsoft Remote Desktop szint. Célja a Microsoft Remote Desktop Services rendszer alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft Remote Desktop Services.
II. feladatkör: Üzemeltetés támogatás: 1 Fizikai kiszolgáló infrastruktúra üzemeltetés szolgáltatás 2 Virtualizációs infrastruktúra üzemeltetés szolgáltatás 3 Hálózati infrastruktúra üzemeltetésének támogatása 4 Tűzfal 5 F5 terhelés elosztó rendszer 6 Skype for Business szint 7 Menedzsment és felügyeleti rendszerek üzemeltetésének támogatása 8 IT biztonsági rendszerek üzemeltetésének támogatása.
A részletes előírások a Műszaki Leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik-e érvényes Cisco Certified Network Professionals Enterprise minősítésű szakemberrel (igen/nem) 2
2 Rendelkezik-e érvényes Cisco Certified Network Professionals Routing and Switching minősítésű szakemberrel (igen/nem) 2
3 Rendelkezik-e érvényes Cisco Certified Network Professionals Wireless minősítésá szakemberrel (igen/nem) 2
4 Rendelkezik-e érvényes Cisco Certified Network Professionals Security minősítésű szakemberrel (igen/nem) 2
5 Rendelkezik-e érvényes Microsoft Certified Solutions Expert Productivity minősítésű szakemberrel (igen/nem) 2
6 Rendelkezik-e érvényes Commvault Professional V11 minősítésű szakemberrel (igen/nem) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 88
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az Ár Kritérium az alábbi megosztást tartalmazza:
Nettó szolgáltatási díj(Ft) - Súlyszám:80. A nettó szolgáltatási díj magában foglalja a szerződés teljes időtartamára von. havidíjakat (összesen 36 hónapra, azaz 1 havi díj a szolgáltatási díj 1/36-od része, azzal, hogy az így képzett havidíj magában foglal havi legfeljebb 26 óra időtartamban műszaki konzultációt).
Mérnökóra díj (nettóFt/óra)-Súlyszám:8.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel az ellentétes lenne a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező, egy egységként kezelt informatikai rendszer üzemeltetési szolgáltatás összehangolt megvalósítását optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.
Igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján a AT-nek az ajánlat benyújtásakor, a Kr. II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával, a Kr. 3-4. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén a közös AT mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha az AT az előírt alkalmassági követelményeknek szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is benyújtja.
Az EEKD-ban az érintett gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.
Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőt az eljárás ajánlattételi szakaszának eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Kr. 8-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtását kéri.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem köteles.
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be, további igazolások benyújtására nem köteles. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AK kéri az EEKD II. rész D. pontjának kitöltését.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, a Kr. 13.§-a alapján az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
Az EEKD-t, a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot és a nyilatkozatot a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás kapcsán az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (3) és (5) bek. alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1.) Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra nyújtsa be a Kr. 19.§ (1) c) pontja alapján, a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nyilatkozatát a közbeszerzés tárgya (informatikai rendszerek üzemeltetése és/vagy támogatása) szerinti nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kr. 19. § (3) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. §-ában valamint a Kr. 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek és 19. § foglaltaknak megfelelően. AK előzetes igazolásként elfogadja az EEKD szerinti nyilatkozatot (IV. rész α pont), az igazolás(ok) benyújtása a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra történik. AK nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69 . § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Korm. rendelet IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (5) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ez esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (informatikai rendszerek üzemeltetése és/vagy támogatása) szerinti nettó árbevétele nem éri el az 400.000.000 forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően – Ajánlatkérő (AK) elfogadja az AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alk-i követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alk-követelményeknek való megfelelést az alábbi dokumentumok benyújtásával igazolja:
M1.) A Kr. 21. §. (3) bekezdés a) pontjában, valamint a (3a) pontjában foglaltakat figyelembe véve AT mutassa be az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző hat évben teljesített, legjelentősebb, informatikai rendszerek üzemeltetése és/vagy támogatása vonatkozó, a Kr. 22. § (1) bek a) pont szerinti esetben a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolás(oka)t, a b) pont szerinti esetben az AT nyilatkozatát vagy a referencia igazolás(oka)t legalább az alábbi tartalommal: a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve; b) a szerződést kötő másik fél ( megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, mennyisége az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal), e) a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel, f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban). Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. AK a Kr.21.§ (3) bek. kapcsán a 21.§ (3a) bek. a) pont, valamint a Kr.1.§ (3) bek. szerint jár el. A Kr. 22. § (5) bekezdése is irányadó.
M.2.) A Kr. 21. §. (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek tekintetében be kell nyújtani a szakemberek végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati példányát, a szakember által aláírt önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot és az alábbi érvényes minősítések alátámasztására vonatkozó dokumentumot. AT köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert, mely pozícióra jelöli (Kr. 21. § (3) bek. b.) pont). Az AT-(k) a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához.
M3.) A Kr. 21. §. (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki felszereltség bemutatása, a szerződés teljesítésében felhasználni kívánt 7x24 órás, külső informatikai rendszer monitorozásával proaktív üzemeltetési támogatást lehetővé tevő felügyeleti központ és servicedesk rendszer bemutatása (legalább 1, legfeljebb 2 oldalban, magyar nyelven).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 6 évben szerződésszerűen teljesített (befejezett), informatikai rendszer(ek) üzemeltetése vagy támogatása tárgyú referenciával, amely informatikai rendszer üzemeltetése vagy támogatása legalább 200 db hálózati, központilag menedzselhető, aktív eszközre, legalább 2 db tűzfal eszközre, továbbá legalább 37 db fizikai szerverre és legalább 45 darab virtuális szerverre vonatkozott.
Az ajánlattevők a fenti alkalmassági követelményt legfeljebb 2 referenciával teljesíthetik akként, hogy mindkét referenciának magában kell foglalnia, valamennyi, a fenti megjelölt eszközökre vonatkozó szolgáltatást külön-külön.
Ajánlatkérő hat év teljesítést ír elő, amely alatt ajánlatkérő a 6 év alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a fenti előírását a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében írja elő.
M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a következő szakemberekkel, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni:
• M.2.1) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 12 hónap számítógépes hálózati mérnöki tapasztalattal rendelkező szakember, akinek van érvényes Cisco CCIE Routing & Switching minősítése
• M.2.2) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 12 hónap számítógépes hálózati mérnöki tapasztalattal rendelkező szakember, akinek van érvényes F5 Certified Technology Specialist minősítése
• M.2.3) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 12 hónap számítógépes hálózati biztonsági mérnöki tapasztalattal rendelkező szakember, akinek van érvényes Cisco CCIE Security minősítése
• M.2.4) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 12 hónap számítógépes Microsoft szerver architektúra tervezési és üzemeltetési mérnöki tapasztalattal rendelkező szakember, akinek van érvényes Microsoft Certified Solutions Expert Server Infrastructure minősítése
A szakemberek között az átfedés megengedett, tehát egy szakember több pozícióra is bemutatható. Ajánlatkérő a 12 hónap tapasztalat alatt 12 hónap átfedésmentes tapasztalatot ért, tehát az ajánlatkérő egy hónapot akkor is egy hónapnak értékel, ha az a szakember az adott időszakban több projekten dolgozott. Ajánlatkérő csak egész hónapokat értékel, részben teljesített hónapokat nem vesz figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek, kivéve amelynek az ajánlattevők egyike egyedül is megfelel. AT alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései szerint is igazolhatja.
M.3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételkor nem rendelkezik 7x24 órás külső informatikai rendszer monitorozásával proaktív üzemeltetési támogatást lehetővé tevő felügyeleti központtal és servicedesk rendszerrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseit és a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdéseit a teljesítés során megfelelően alkalmazza.
A kifzetés pénzneme: HUF
A fizetési feltételeket, a számlázás feltételeit, valamint a szerződést megerősítő kötelmeket az Ajánlattételi Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/09/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/09/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának (2), bek., Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontást az EKR végzi el úgy, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKRben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal, azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek az EKR rendszerben.
2. Jelen eljárásban a Digitális Kormányzati Ügynökség a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el. A felhívás I.1) és I.2) pontjai e tekintetben kizárólag az EKR technikai sajátosságai miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. - 41/B. § rendelkezéseire.
4. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) szerinti projekttársaság létrehozását.
5. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogy AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
6. AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
7. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
8. A IV.2.6) pontban feltüntetett 1 hónap ajánlati kötöttség alatt AK 30 napot ért.
9. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bek; EKRr. 11. § (4).
10. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő nevében aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz:
(i) olyan okiratot (pld. alapító okirat, alapszabály), amelyből megállapítható az aláíró személy képviseletre való jogosultsága; valamint
(ii) olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája („az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum”). Részletes előírások a KD-ben.
11. Valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK AT általi fordítást fogad el; tartalmának helyességéért AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.
12. FAKSZ: Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina, lajstormszám: 00597, helyettese: dr. Vincze-Pap Gergely, lajstormszám: 00392
13. AT-nek, közös AT-nek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt.66.§ (2) és (6) a) és b) szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó)
14. AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempontot alkalmazza, ahol az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont (a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték). A módszerek ismertetése, mellyel AK megadja a pontszámokat:
- az 1.és 2. részszempont (1.: nettó szolgáltatási díj, 2.: mérnökóra) esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020.03.25-ei útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) VI.1.m.A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás,
- a 3-8. részszempontok esetében az Útm. VI.1.m.B. pontja szerinti pontkiosztás.
15. A 3-8. értékelési részszempontra megajánlott szakember vonatkozásában az ajánlatban csatolni kell a szakembernek az értékelési részszempont vonatkozásában megajánlott érvényes képesítést tanúsító dokumentum másolatát. Egy megajánlott szakember több értékelési részszempontra is jelölhető. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek és az alkalmassági követelmények igazolására megajánlott szakemberek között ugyanakkor az átfedés nem megengedett.
16. AK fenntartja a jogot, hogy a nyertes AT visszalépése esetén a 2. legkedvezőbb AT-vel köthessen szerződést, ha azt az eljárást lezáró összegzésben megjelöli.
17. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) – (5) bek-ben foglaltakat.
18. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek összege 5millió Ft. Az ajánlati biztosíték teljesíthető AK MÁK-nál vezetett 10023002-00318259-00000000 számú számlájára történő befizetéssel vagy átutalással. A biztosíték nyújtása történhet továbbá pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is.
19. Irányadó Jog: AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
20. A szerződéskötés feltétele: a.) Nyertes AT-nek a szerződés megkötésére rendelkeznie kell a szerződés teljes futamidejére legalább 200 millió Ft/év összegű érvényes, tevékenységi felelősségbiztosítással. Tevékenység alatt ajánlatkérő informatikai rendszerek üzemeltetését és/vagy támogatását érti. b.) Nyertes AT-nek a szerződéskötésre rendelkeznie kell ISO14007, ISO 27001 és ISO 20001-es, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal. A fentiek vállalásáról AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
21. Szakmai ajánlat: AT-nek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtani, amelyben legalább 3, legfeljebb 5 oldalban bemutatja az ellátandó feladatok körét, a szolgáltatásokat és azok nyújtásának módszertanát. AK az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján automatikusan érvénytelennek nyilvánítja, amennyiben AT ajánlatában nem nyújt be szakmai ajánlatot.
22. Mérnökóra díj: A szerződés időtartama alatt az alapszolgáltatásokon túl 900 mérnökóra/év az Ajánlatkérő részére rendelkezésre áll, ezt előre egyeztetett időpontokban szabadon felhasználhatja. A fel nem használt mérnökóra keret a következő időszakra görgethető.
23. Az eljárás során a magyar nyelv megfelelő szintű alkalmazását az ajánlattevőnek biztosítania kell.
24. A közbeszerzési dokumentációt ellenjegyzem, Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina: 00597
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák