Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/150
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.08.04.
Iktatószám: 13807/2020
CPV Kód: 48814200-9
Ajánlatkérő: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza
Teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: egészségügy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79259653
Postai cím: Dr. Monszpart László Utca 1. 2264/12
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szepesvári Szabolcs
Telefon: +36 77522000
E-mail: igazgatas@halasi-korhaz.hu
Fax: +36 77522011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.halasi-korhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000653222020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000653222020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egészségügy
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egységes betegazonosító rendszer bevezetése
Hivatkozási szám: EKR000653222020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48814200-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ajánlatkérő automatizált betegazonosító és betegkövető rendszer kialakítását kívánja megvalósítani. A betegek egy speciális RFID UHF+NFC chipet egyaránt tartalmazó karóra tokkal kerülnek azonosításra a kialakítandó rendszerben, amelynek része a kórház területén kiépítésre kerülő RFID kapuk, illetve a szükséges wifi hálózat is. A rendszer teljes körűen integrálódik a kórházi HIS rendszerhez is
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Egységes betegazonosító rendszer bevezetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48814200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő automatizált betegazonosító és betegkövető rendszer kialakítását kívánja megvalósítani. A betegek egy speciális RFID UHF+NFC chipet egyaránt tartalmazó karóra tokkal kerülnek azonosításra a kialakítandó rendszerben, amelynek része a kórház területén kiépítésre kerülő RFID kapuk, illetve a szükséges wifi hálózat is. A rendszer teljes körűen integrálódik a kórházi HIS rendszerhez is.
Az automatizált betegazonosító és betegkövető rendszer részei:
- Előkészítés a Kórház területén zónák kialakításához és RFID kapuk kiépítése
- A Kórház betegeinek RFID-val történő nyilvántartása és ezen betegek követése az RFID kapukon keresztül
- UHF RFID+NFC tok (karóra) és papír karszalag
- Automatikus beteg azonosítási funkció kialakítása az NFC chip segítségével HIS integráción keresztül
- Mobil NFC olvasók integrálása a rendszerbe a betegek ellátása alatti online azonosítás céljából.
- Az egészségügyi személyzet munkáját támogató, az egészségügyi ellátó helyeket teljes körűen lefedő, szélessávú elérést biztosító wifi hálózat kiépítése
- A kórházi biztonsági szolgálat és az egészségügyi személyzet értesítése az RFID kapu határok megsértése esetén mobil applikáción keresztül
- A látogatóknak a Kórházon belüli eligazodást segítő mobil applikáció kifejlesztése
A rendszernek tartalmaznia kell a szükséges RFID+NFC tageket, az azonosítást végző kapu(ka)t, a wifi rendszerhez szükséges eszközöket és a rendszer működtetéshez szükséges további hardvereket és szoftvereket az alábbiak szerint:
Megnevezés: Minimum darabszám: Megjegyzés:
Automatikus betegazonosítási rendszer licenszdíj 1 db A rendszer magját képező szoftver licence, amely a betegazonosítást végzi. Korlátlan licensz.
Önálló automatikus betegkövetési rendszer licenszdíj 1 db A rendszer azon eleme, amely a betegkövetést látja el és vezérli a kórházban elhelyezett RFID kapukat. Korlátlan licensz.
Betegazonosítás mobil eszközön licenszdíj 1 db A rendszer egyik mobil fejlesztési része, amely a betegazonosítási funkciókat látja el Android eszközön. Korlátlan licensz.
Mobil alkalmazás hozzátartozók számára licenszdíj 1 db A rendszer azon eleme, amely a betegek hozzátartozóinak és a betegeknek a Kórházon belüli eligazodást segíti elő egy mobil applikáció segítségével. Korlátlan licensz.
Mobil alkalmazás biztonsági szolgálat számára licenszdíj 1 db A betegek nyomon követését a biztonsági szolgálat számára ez a mobil applikáció biztosítja. A riasztásokat ezen keresztül kapják meg a biztonsági szolgálat kollégái. Korlátlan licensz.
Wifi access point és az ehhez szükséges kontroller, illetve a teljes rendszer kiépítése. 220 db A rendszer működtetéséhez szükséges vezeték nélküli eszközök.
POE+ Switch 16 db A rendszer működtetéséhez szükséges vezeték nélküli eszközök.
RFID Kapu, UHF RFID olvasó, 4 db antenna, lámpa, kapu mechanika 5 db A kórház területén ezek a kapuk kerülnek kiépítésre a zónahatárokon, amelyeken az áthaladást a rendszer felügyeli és jelez a megfelelő személyzetnek, illetve a beteg hozzátartozóinak.
Mobil RFID olvasó
75 db A kórházi dolgozók számára szükséges mobil RFID olvasó a rendszer működéséhez.
Asztali USB NFC olvasó 20 db A kórházi dolgozók számára osztályonként 1db usb NFC olvasó szükséges a rendszer működéséhez.
Asztali USB RFID olvasó 1 db 1db RFID olvasó is szükséges ahhoz, hogy a duális tokban lévő RFID chip azonosítóját le lehessen olvasni és a rendszerben el lehessen tárolni.
UHF RFID+NFC tok (karóra) és karszalag 1.500 db A karóra papír szalaggal, a betegek azonosítását végzik el.
A központi alkalmazás Ajánlattevő telephelyén működő informatikai infrastruktúrában kerül elhelyezésre, a futtatáshoz szükséges hardver elemeket a kórház biztosítja.
Oktatással kapcsolatos inf: 150 fő. A szerződés megkötése és a szerződés teljesítése közötti időszakban, 30 fős csoportokban, csoportonként 2 órahossza két különböző alkalommal, melyek között legalább 1 napnak el kell telnie. Helyszín: 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Karóra újraírhatóságának száma (min. 9.000 – max. 15.000)  10
2 Mobil NFC/RFID olvasó RAM rendszermemória (min. 1 GB – max. 4 GB) 3
3 Mobil NFC/RFID olvasó háttértár (min. 8 GB – max. 32 GB)  2
4 Mobil NFC/RFID olvasó akkumulátor (min. 4000mAh – max. 5000mAh)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00065 azonosítószámú „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések Kiskunhalason
II.2.14) További információ:
A szerződést biztosító mellékköt.: Késedelmi kötb.: teljes nettó vállalkozási díj 1% / minden késedelemmel érintett minden megkezdett naptári nap, kötbérmax. 10 %, meghiúsulási kötb.: 20 %, jótállás 12 hó, jótállás kezdő időpontja: teljesítési igazolás kiállítását követő nap.A szerződés időtartama: 60 nap, az utolsóként aláíró fél általi aláírástól számítottan.5% jólteljesítési biztosíték.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 67.§ (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3.-4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8.§, 10. §, 12 – 16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bekezdés az irányadó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésre.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1
a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében csatolandó az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciáinak ismertetése, a teljesített referencia – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak szerinti – igazolással történő alátámasztása. A referenciákat bemutató cégszerűen aláírt nyilatkozatnak és/vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak minimálisan az alábbiakban részletezett információkat kell tartalmaznia:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban)
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése, telefonos és elektronikus elérhetősége)
- a referencia tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen,
- ellenszolgáltatás összege
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt –e.
Ajánlattevőnek az EEKD-ban elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) – (7) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az igazolásait.
Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban 1 db komplex rendszer kerül beszerzésre, így Ajánlatkérő nem képes mennyiségre vonatkozó referenciát előírni.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszafelé számított megelőző 3 ( három ) éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett és szerződésszerűen teljesített legalább 1 db egységes betegazonosító rendszer kiépítésére vonatkozó egy vagy több teljesített szerződéssel igazolt referenciával, mely értéke eléri legalább a nettó 25.000.000 Ft-ot.
Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban 1 db komplex rendszer kerül beszerzésre, így Ajánlatkérő nem képes mennyiségre vonatkozó referenciát előírni.

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) – (9) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a számlá(k) értékét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) 60 napon belül teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5) bekezdésében foglaltak és a szerződés szerint.
Az ajánlatkérés és a szerződéskötés pénzneme: HUF
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A finanszírozós módja: utófinanszírozás, intenzitása 100 %
A Szerződéses ellenértékének teljesítése: nyertes ajánlattevő a hibátlan és hiánytalan leszállítását és a műszaki leírásban, valamint a II.2.4. pontban foglalt feladatok teljesítését követően 1 (egy) rész számlát állít ki a leszállítást követően, a fizetendő ellenérték 90%-os mértékében. Továbbá nyertes ajánlattevő 1 (egy) darab végszámlát állít ki az eszközök, berendezések szerződésszerű telepítését és üzembehelyezését követően a fennmaradó ellenértékről. Ajánlatkérő a termékek ellenértékét, szabályszerűen kiállított, teljesítésigazolt számla szerint fizeti meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívás II.2.7. pontja napban értendő.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt 68. §-a tartalmazza, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Kbt. 41.§ -a alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő.2.AK ajánlati bizt.-ot nem ír elő.3.A felhívás IV.2.6) pontjában az „időtartam hónapban:2” 60 napként értelmezendő.4.AK a M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.5.AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttárs. létrehozását kizárja.6.AK a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.7. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján AK előírja, hogy az AT jelölje meg a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.8.A jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás. A szerződés hatálybalépésének feltétele: A projekt fizikai befejezési határidejére vonatkozó Támogatói okirat módosítási igény KSZ általi elfogadása. Ajánlatkérő az igény elutasítását, vagy nem a kérelem szerinti feltétel teljesülését olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53.§ (5) bekezdés szerint)9.AK az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 71. § -ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetőleg felvilágosítást kér.10.AT a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek benyújtani az EKR rendszer nyilatkozatmintája alapján. 11.Az AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapon hozza létre a felolvasólap mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.12.Az eljárást megindító felhívás és dokumentáció és a nyertes ajánlat a megkötendő szerződés részét képezi. 13.Üzleti titok Kbt. 44. § -ában foglaltakra. Az AT-nek nyilatkoznia kell az EKR rendszerben. Az üzleti titok elkülönített elhelyezése az EKR-ben az erre szolgáló funkció alkalmazásával.14.Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidőt követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.15.AK tájékoztatja az AT-t, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi okot alkalmazza.16.Az AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2); (5) valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdésében előírtak vonatkozásában. A Kbt. 66. § (6) bekezdés nyilatkozatot nemleges adattartalommal is szükséges csatolni.17.Az ajánlat összeállítása során AT-nek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A § (1) - (3) bekezdésében foglaltakra.18.FAKSZ neve: Piegelné dr. Csényi Magdolna, lajstromszáma:00179.19.Értékelési szempont: ajánlati ár fordított arányosítás,minőségi értékelési szempontok: arányosítás. A pontszám alsó és felső határa 0-10 pont, a módszer: arányosítás a Közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.20.Csatolandó minden megajánlott termékre gyártói termékleírás, amely tartalmazza legalább a konkrét típusmegjelölést, származási helyét, a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, a termék cikkszámát, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt, amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelőssége megállapítható. Amennyiben a gyártói termékleírás nem tartalmaz valamennyi előírt műszaki követelményre vonatkozóan adatot, ezekre vonatkozóan AT cégszerű nyilatkozatát, melyben megadja a gyártói termékleírásból hiányzó paramétereket.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák