Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/192
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.10.02.
Iktatószám: 17535/2020
CPV Kód: 72300000-8
Ajánlatkérő: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Teljesítés helye: Megrendelő székhelye: 1089 Budapest, Elnök u. 1., Vállalkozó székhelye, Magyarország teljes területe (szolgáltatási terület)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.10.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Nonprofit egyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45695175
Postai cím: Elnök Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lajtár Attila
Telefon: +36 13030168
E-mail: info@rsoe.hu
Fax: +36 14770549
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rsoe.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rsoe.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000929622020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000929622020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit egyesület
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adatfogadó-továbbító biztonsági rendszer supportja
Hivatkozási szám: EKR000929622020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72300000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés "Adatfogadó-továbbító biztonsági rendszer supportja" tárgyban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adatfogadó-továbbító biztonsági rendszer supportja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 72310000-1
72320000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő székhelye: 1089 Budapest, Elnök u. 1., Vállalkozó székhelye, Magyarország teljes területe (szolgáltatási terület)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Országos tűzátjelzést fogadó központ, mint adatfogadó és továbbító biztonsági diszpécserszolgálattal rendelkező rendszer) fejlesztői supportjára kér ajánlatot és a nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést kíván kötni.
Az Országos tűzátjelzést fogadó központ célja, hogy összegyűjtse az ajánlatkérővel szerződésben álló intézmények (távfelügyeleti szolgáltatók és egyéni ügyfelek) tűzátjelző berendezéseiről érkező jelzéseket (tűz- és hibaátjelzés) és továbbítsa az ajánlatkérő által központilag üzemeltetett PAJZS rendszernek, valamint az egyéni ügyfelektől érkező hibaátjelzést a diszpécser részére megjelenítse, figyelemmel az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet rendelkezéseire.
A nyertes ajánlattevő feladata:
a) Szoftver fejlesztés
b) Rendszer felügyelet, karbantartás
- szoftver
- monitorozás
- AZURE szoftver karbantartás
- Központi felügyelet karbantartás
c) Teszt környezet biztosítása
Rendszer leírása, a nyertes ajánlattevő részletes feladatai:
A jelzéstovábbító rendszer működése
A jelzést és tesztjelzést HTTPs kapcsolaton keresztül kapja XML üzenetek formájában az adott szerver. A kapott adatot a szerver megosztja a többi, georedundáns (=egy rendszer egymástól fölrajzilag elkülönülten működő két vagy több tagja, melyek önállóan is képes a rendszert teljes egészében működtetni) hálózatba szervezett szerverrel és a szerverhálózat gondoskodik a jelzés célba juttatásáról. Ezáltal amennyiben valamelyik szerver által az üzenet célja felé például hálózati kapcsolati hiba lépne fel, viszont a másik szerver felől a cél elérhető, az üzenet abban az esetben is eljut a céljába.
Az üzenetek és tesztüzenetek célba juttatására és a rá kapott nyugta érkeztetésére összesen 15 másodperc áll rendelkezésre. Amennyiben ez az idő nem teljesül, a rendszer hibát jelez.
Az imént ismertetett automatizált rendszer minden tagjának van egy web alapú felülete, ahol a 7/24 szolgálatot (a hét minden napján, napi 24 órában) teljesítő diszpécser követi nyomon, hogy elakadt-e valahol az üzenet továbbítás. A továbbítás sikeresnek tekinthető, ha az adott eszköz a rábízott üzenetet a célba eljuttatta és erre a nyugtát megkapta.
Amennyiben nem sikerült az üzenetet célba juttatni és a rendszer hibát jelez, akkor a diszpécser telefonkapcsolat segítségével manuálisan juttatja el a valós jelzéseket a címzetthez.
Egyúttal manuálisan kezeli le a webfelületen az eseményt, egyúttal rögzíti az intézkedés végrehajtását. Továbbá a rendszer technikai üzemeltetőit értesíti az incidensről, akik haladéktalanul elkezdik az incidens kivizsgálását, elvégzik a szükséges beavatkozásokat.
A rendszer több diszpécser egyidejű munkáját szolgálja ki, tehát a fenti adatok szinkronizálódnak. A rendszernek karbantartási időablaka nincs, 7/24-ben üzemel. Az időközben érkező igények szerinti szoftvermódosításokat is ennek figyelembevételével kell leállásmentesen telepíteni.
A diszpécser további feladata, hogy meghatározott ügyfeleknél amennyiben ügyfél oldali technikai hibát észlel, akkor az ügyfelet értesíti a hiba tényéről. Egyúttal ezt az intézkedést is rögzíti a webes felületen.
Felhasznált technológia (jelenlegi állapot szerint)
A szoftver Windows szerveren fut, illetve Microsoft Azure platformon. Az alkalmazás C# nyelven íródott, MS SQL adatbázisra és Redis-re épül. A webfelület IIS felett fut .NET technológiával. A webfelület kliesnben futó része TypeScript nyelvre épül, aszinkron kommunikációval JSON formában átadott adatokat jelenít meg. A szoftverhez React UI és MobX állapotmenedzsment könyvtár lett felhasználva. Továbbá néhány része Python nyelven van írva.
A rendszer egyrészt internethez kapcsolódik, másrészt Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) hálózathoz. Az Azure-ban futó rész szoftveresen implementált titkosított csatornája Cisco router IPsec titkosítójához kapcsolódik.
Az üzemeltetés külső feltételei
A fizikai szerverek ajánlatkérő megbízó szervertermében találhatóak. Az energiaellátásról és a fizikai hálózati kapcsolatról az ajánlatkérő gondoskodik. Nyertes ajánlattevő feladata a Windows szerver és a benne futó teljes szoftverkörnyezet üzemeltetése.Microsoft Azure esetén a szolgáltatás teljes mértékű üzemeltetése a számlázási területet leszámítva nyertes ajánlattevő feladata.
Biztonsági kritériumok
A rendszer folyamatosan üzemel, karbantartási időablak nincs hagyva. Amennyiben a szoftvert az új igény miatti átfejlesztés miatt cserélni kell, ez esetben sem lehet leállítani a rendszert, hanem a szervereket egyesével lefrissítve kell zökkenőmentesen az új funkcióknak aktiválódniuk. Az új szoftver telepítése előtt a megfelelő alapossággal kidolgozott automatikus és manuális teszteseteket le kell futtatni az új szoftveren.A rendszer egyik fele nyílt internetre csatlakozik, ezért a megfelelő biztonságáról gondoskodni kell, továbbá erről rendszeres sérülékenységvizsgálattal meg kell győződni. Továbbá mindent be kell tartani, amit a jelzésátviteli rendszerekre az ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerinti információbiztonsági kézikönyv előír.
A szoftver átdolgozása, további funkciók belefejlesztése
Az üzemeltetett szoftverrel kapcsolatban időnként új igények jelentkeznek, amelyeket nyertes ajánlattevőnek implementálnia kell. Ez az üzemeltetett szoftver részleges átdolgozásával jár. Az átalakított szoftvert a rendszerbe való telepítés előtt alapos tesztelésnek kell alávetni, amely funkcionális, továbbá biztonsági tesztet jelent.
Az átalakított szoftvert oly módon kell a rendszerben élesíteni, hogy a jelzéstovábbítás folyamatosságát ez nem veszélyeztetheti.A szerverre történő feltelepítése után a teljes rendszeren átfogó biztonsági tesztelést kell végrehajtani. Az éles rendszerben történő biztonsági tesztelés viszont nem veszélyeztetheti a jelzésátvitel folyamatosságát.
Az ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési dokumentumokban, így a műszaki leírásban a beszerzés tárgyait illetően használt bármilyen megnevezés (kivéve adott rendszer jelenlegi állapot szerinti leírása) csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció.
Folytatás II.2.14) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.a) pont igazolására megnevezett szakember 24 hónapot meghaladó többlettapasztalata (hónap, min. 0- max. 24 hónap) 15
2 M.2. b) pont igazolására megnevezett szakember 24 hónapot meghaladó többlettapasztalata (hónap, min. 0- max. 24 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időbeli hatálya a Megrendelő Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával legfeljebb 2 alkalommal,alkalmanként 12 hónappal meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési részszempontok, súlyszámok
1. Vállalkozói díj 1-15.000 db végpont között (nettó forint / végpont /hó) 75
2. Vállalkozói díj 15.001-20.000 db végpont között (nettó forint / végpont /hó) 25
3. M.2.a) pont igazolására megnevezett szakember 24 hónapot meghaladó többlettapasztalata (hónap, min. 0- max. 24 hónap) 15
4. M.2. b) pont igazolására megnevezett szakember 24 hónapot meghaladó többlettapasztalata (hónap, min. 0- max. 24 hónap) 15
Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja szerinti információ:
Vállalkozói díj 1-15.000 db végpont között (nettó forint / végpont /hó) értékelési részszempont kapcsán az ajánlatkérő 880 forintban határozza meg azt a megajánlást, amelyet meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.
Vállalkozói díj 15.001-20.000 db végpont között (nettó forint / végpont /hó) értékelési részszempont kapcsán az ajánlatkérő 275 forintban határozza meg azt a megajánlást, amelyet meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.
Kbt. 77. § (1) bek. szerinti adatok:
M.2.a) pont igazolására megnevezett szakember 24 hónapot meghaladó többlettapasztalata (hónap, min. 0- max. 24 hónap) kapcsán ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.a) pont igazolására megnevezett C#, TypeScript programozási nyelveken, SQL Server adatbáziskezelő, ASP.NET MVC, React, MobX keretrendszerek és könyvtárak használatának terén szerzett legalább 24 hónap fejlesztői és üzemeltetői gyakorlattal rendelkező szakember többlettapasztalatát értékeli. A legkedvezőbb szint 24 hónap, a legkedvezőtlenebb szint 0 hónap.
M.2.b) pont igazolására megnevezett szakember 24 hónapot meghaladó többlettapasztalata (hónap, min. 0- max. 24 hónap) kapcsán ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.3) M.2. b) pont igazolására megnevezett Nemzeti Távközlési Gerinc (NTG) hálózati végpont fejlesztésében és üzemeltetésében szerzett legalább 24 hónap gyakorlattal rendelkező szakember 24 hónapot meghaladó többlettapasztalatát értékeli. A legkedvezőbb szint 24 hónap, a legkedvezőtlenebb szint 0 hónap.
Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott szakember többlettapasztalata 0 hónap, úgy az ajánlattevő ajánlata az értékelési során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot kap a tárgyi értékelési szempont tekintetében.
A 3-4. részszempont legkedvezőbb szintjével (24 hónap) megegyező és annál még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
II.2.4) pont folytatása:
Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
További követelmények a Közbeszerzési dokumentáció 1. számú melléklete szerinti műszaki leírásban találhatók.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
— Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
— Az ajánlattevőnek, illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek a Kbt. 67. § (2)-(3)bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és 3. § (2) bekezdése foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. (előzetes igazolás)
— Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződésteljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (előzetes igazolás)
— A Kbt. 64. §-ában foglalt esetben, amennyiben ajánlattevő élni kíván a lehetőséggel, úgy azt az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban meg kell jelölnie, valamint annak mellékleteként csatolni kell az ajánlatában a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti végleges határozatának, vagy közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatának másolati példányát.(előzetes igazolás)
— Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá,
— A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően,kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérőnem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér,
— Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az első három legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a)pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésének a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem MAGYARORSZÁG-i
szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás (szerződés) tárgya,mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azon azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek– a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítésbe bevont szakemberek képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése legalább a következő adatokat tartalmazza:
— a szakember neve és rövid szakmai életrajza a munkáltató vagy megbízó megnevezésével, az elvégzett feladat, vagy munkakör ismertetésével és a munkaviszony vagy egyéb jogviszony kezdő és befejező dátumával év/hó megjelöléssel, , képzettséget/végzettséget igazoló okirat/bizonyítvány, valamint a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
A becsatolt szakmai önéletrajzból valamint oklevélből/bizonyítványból,illetve a rendelkezésre állási nyilatkozatból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek ki kell derülnie.
Ajánlatkérő az M.2. a-b) pont szerinti alkalmassági követelmény kapcsán csak a felolvasó lapon megnevezett értékelésre kerülő szakember szakmai tapasztalatát értékeli, illetve veszi figyelembe ajánlatkérő a bírálat során. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a felolvasó lapon megnevezett szakember esetében a hiánypótlási általános szabályai nem alkalmazandóak, a megjelölt szakember esetében kizárólag a Kbt. 71. § (9) bekezdés szabályai adnak lehetőséget módosításra, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
M.3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján a jelzésátviteli rendszerek területére vonatkozó, ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerinti információbiztonsági minőségbiztosítási tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, a szabvány követelményei alapján kidolgozott minőségirányítási rendszer leírása,vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés leírása.
M.1-M.3) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD-ben az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem kell megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt nyilatkozatokat (igazolásokat) az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az első három legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
M.1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év összességében
a) legalább 1 db országos vagy legalább 7 megyét érintő hibrid, Azure és tradicionális Windows szerver környezetben futó rendszer üzemeltetésére vonatkozó referenciával és
b) legalább 1 db országos vagy legalább 7 megyét érintő georedundáns (egy rendszer egymástól földrajzilag elkülönülten működő két vagy több tagja, melyek önállóan is képes a rendszert teljes egészében működtetni) alapon szervezett rendszer üzemeltetésére vonatkozó referenciával.
A referencia legfeljebb 2 db szerződéssel is teljesíthető.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. nem rendelkezik a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állománnyal:
a)legalább 1 fő C#, TypeScript programozási nyelveken, SQL Server adatbáziskezelő, ASP.NET MVC, React, MobX keretrendszerek és könyvtárak használatának terén szerzett legalább 24 hónap fejlesztői és üzemeltetői gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
b) legalább 1 fő Nemzeti Távközlési Gerinc (NTG) hálózati végpont fejlesztésében és üzemeltetésében szerzett legalább 24 hónap gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
c) legalább 1 fő etikus hacker képesítéssel rendelkező szakemberrel,
d) legalább 1 fő felsőfokú programtervező informatikus vagy programtervező matematikusi végzettséggel rendelkező szakemberrel.
A fenti követelményeket összevontan legalább 2 szakemberrel kell biztosítani, azaz egy szakember legfeljebb 2 pozícióban
nevesíthető.
M.3. nem rendelkezik a jelzésátviteli rendszerek területére vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiadott érvényes ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerinti információbiztonsági minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, a szabvány követelményei alapján kidolgozott minőségirányítási rendszer leírásával,vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés leírásával.
M.1.-M.3. Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozópontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek az ajánlatában az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott M.1. – M.3. alkalmassági követelményeknek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi/hibás teljesítési kötbér: Alapja, mértéke: a vállalkozói havi díj teljes nettó (ÁFA nélküli) ellenértékének összege, mértéke 5 %/nap, de legfeljebb a vállalkozói havi díj teljes nettó (ÁFA nélküli) ellenértékének összege.
Meghiúsulási kötbér: a vállalkozói havi díj teljes nettó (ÁFA nélküli) ellenértéke összegének tízszerese.
2. Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek:
2015. évi CXLIII. tv. (különösen Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésekben foglaltak)
2013. évi V. tv. (különösen Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés és 6: 155. § (1) bekezdés)
Nyertes ajánlattevő havonta egy-egy (1-1) darab számla benyújtására jogosult a tárgyhónapot követően.
E-számla benyújtása megengedett. Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. (Kbt. 27/A. §)
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Fizetési határidő 30 nap.
A mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/10/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/10/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. (Kbt. 68. § és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. (Kbt. 68. § és 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 15. §)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai szerint.
2. A Közbeszerzési Dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
3. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel, valamint képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat Kbt. 41/A.-B. §-ai tartalmazzák.
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a 68. § (4) bek. szerinti információkat.
6. Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:
— ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát),vagy a 2006. évi V.törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírásminta),
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos meghatalmazást.
7. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát(nemleges nyilatkozat is csatolandó). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2), (6) bek. szerinti nyilatkozatait. (A Kbt. 66. § (6) bek.-re vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.)
9. A III.1.3) M.1.–M.3. pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történőfelvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
10. Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik. (Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja)Adható pontszám: minden részszempont esetén 0–100 pont. Az értékelés módszere: ár: fordított arányosítás,minőségi szempont:egyenes arányosítás.További információkat a dokumentáció tartalmaz.
11. Kbt. 71. § (6) bek. szerint Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.
12. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Körmendi Miklós (00298)
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
15. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
16. Az ajánlati felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban megadott 1 hónap alatt ajánlatkérő 30 napot ért.
17. Nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező és ajánlatkérő nem teszi lehetővé. (Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdés)
18. Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő egy db rendszer (Országos tűzátjelzést fogadó központ, mint adatfogadó és továbbító biztonsági diszpécserszolgálattal rendelkező rendszer) fejlesztői supportjára kér ajánlatot és a rendszer műszaki-technikai egysége ezt indokolja, az egyes feladatok nem választhatóak le.
19. Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell benyújtani az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat:
— felolvasólap;
— Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat;
— Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja tekintetében tett nyilatkozat;
— Kbt. 62. § (1) bekezdése kc) pontja tekintetében tett nyilatkozat;
— Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat;
— Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról;
— Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat;
— Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat;
— Nyilatkozat üzleti titokról;
— Nyilatkozat bemutatott szakemberekről;
— Nyilatkozat fordításról;
— Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(8)bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák