Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/211
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.10.30.
Iktatószám: 17986/2020
CPV Kód: 77310000-6
Ajánlatkérő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló közigazgatási területe;Budapest Főváros XIV. kerület Zugló közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22083717
Postai cím: Pétervárad Utca 11-17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 14583082
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zugloizrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zugloizrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000965882020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000965882020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zöldfelület fenntartási feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000965882020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés alapján egyes zöldfelület fenntartási feladatok ellátása 2 részben Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén évi összesen nettó 1.040.000.000, - Ft keretösszeg erejéig
1. rész: „Zöldfelületek, parkok, fasorok, játszóterek, sportpályák, kutyafuttatók, játszószerek, parki berendezések fenntartása, üzemeltetése, járdák takarítása, illegális hulladéklerakók felszámolása” évi nettó 960.000.000, - Ft keretösszeg erejéig.
2. rész: „Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok zöldfelületeinek fenntartási munkái, intézményi játszótéri berendezésekkel és burkolt játszóterületekkel kapcsolatos karbantartási munkák” évi nettó 80.000.000, - Ft keretösszeg erejéig.
Részletesen a felhívás II.2.4) pontjaiban és a műszaki leírásban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Zöldfelület fenntartás, üzemeltetés, takarítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71354300-7
További tárgyak: 77211500-7
77313000-7
77320000-9
90511000-2
90512000-9
90611000-3
50870000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés alapján egyes zöldfelület fenntartási feladatok ellátása 2 részben Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén évi összesen nettó 1.040.000.000, - Ft keretösszeg erejéig
1. rész „Zöldfelületek, parkok, fasorok, játszóterek, sportpályák, kutyafuttatók, játszószerek, parki berendezések fenntartása, üzemeltetése, járdák takarítása, illegális hulladéklerakók felszámolása” évi nettó 960.000.000, - Ft keretösszeg erejéig.
- Zöldfelület fenntartás: közel 1.700.000 m2 nyilvántartott parkterület, ezen belül kb. 1.100.000 m2 pázsit felület, a többi vegyes burkolat, illetve cserje és közel 1200 m2 virágfelület fenntartása (25 db/m2, évente kétszeri ültetéssel kb. 60.000 db)
- Növényvédelem
- Park-karbantartási munkák (különösen 2 db szökőkút, 48 db ivókút, 3 db díszkút, 16 db kutyafuttató és 2 db kutyajátszótér összesen 22.431 m2 folyamatos takarítása, karbantartása, 237 helyszínen összesen 263 db kutyaürülék-gyűjtő láda fenntartása, 45 játszótéren összesen 323 db játszótéri eszköz, játszószer fenntartása, karbantartása a jogszabályi előírások szerint, 16 db sportpálya fenntartása, karbantartása)
- fasorok, parkfák fenntartása (kb. 33.000 db utcai sorfa és kb. 22.000 db parkfa fenntartása)
- köz- illetve zöldterületek integrált térképkezelő szoftverrel történő felmérése, adatszolgáltatás (a kezelt kb. 1.700.000 m2 parkterülettel és kb. 55.000 db faállománnyal)
- 152.736 m2 járdahálózat takarítása
- öntözőrendszerek üzemeltetése (automata öntözőrendszer kb. 47.200 m2 felületen)
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Épített elemekre vonatkozó többletjótállás (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 24 hónap, max. 48 hónap)  5
2 Reagálási idő élet- és/vagy balesetveszély elhárítása esetén (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 180 perc, max. 60 perc) 5
3 Felhívás III.1.3) M.2.1 a) pontja szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli, városi környezetben végzett parkfenntartás megvalósításában szerzett többlet tapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 hónap, max. 60 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a keretszerződés 24 hónapos határozott időtartamát annak lejárta előtt egy alkalommal, a másik szerződő félhez intézett egyoldalú jognyilatkozatával további legfeljebb 24 hónappal meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Felhívás II.2.5)
Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Adható pontszám alsó felső határa: 0-100
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. Nettó ajánlati ár: súlyszám: 80, értékelési módszer: fordított arányosítás (A KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.)
2. Épített elemekre vonatkozó többletjótállás (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 24 hónap, max. 48 hónap) súlyszám: 5, értékelési módszer: arányosítás [ME útmutatója Kbt. 77.§ (1)]
3. Reagálási idő élet- és/vagy balesetveszély elhárítása esetén (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 180 perc, max. 60 perc), súlyszám: 5, értékelési módszer: fordított arányosítás [ME útmutatója Kbt. 77.§ (1)]
4. Felhívás III.1.3) M.2.1 a) pontja szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli, városi környezetben végzett parkfenntartás megvalósításában szerzett többlet tapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 hónap, max. 60 hónap) súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás [ME útmutatója Kbt. 77.§ (1)]

II.2.1)
Elnevezés: Ingatlanok zöldfelület fenntartás, karbantartás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50870000-4
További tárgyak: 77211500-7
77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés alapján egyes zöldfelület fenntartási feladatok ellátása 2 részben Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén évi összesen nettó 1.040.000.000, - Ft keretösszeg erejéig
2. rész „Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok zöldfelületeinek fenntartási munkái, intézményi játszótéri berendezésekkel és burkolt játszóterületekkel kapcsolatos karbantartási munkák” évi nettó 80.000.000, - Ft keretösszeg erejéig.
- Zuglói Zrt. kezelésében lévő ingatlanok zöldfelületeinek fenntartási munkái, gyepfelület fenntartás, kaszálás, faápolási munkák, cserjék, sövények, fák növényvédelmi kezelése, zöldfelület fenntartásával kapcsolatos egyéb feladatainak ellátása, cserjék, fák szükség szerinti cseréje, új telepítése, a keletkezett sitt, építési törmelék, lakossági és egyéb vegyeshulladék valamint veszélyes hulladék szállítása, intézményi játszótéri berendezésekkel kapcsolatos ellenőrzési, javítási és karbantartási, tanúsítási munkák, játszótéri berendezések szükség szerinti cseréje, játszóeszközök alatti ütéscsillapító burkolatok karbantartása, szükség szerinti cseréje, homokozókban homok csere vagy homokfertőtlenítés végzése,
- Lakóépületi telkek: Felépítményes ingatlanok: 50 db /13 136 m2/;
- Intézményi telek: 50 db, amelyekben összesen hozzávetőleg 690 db játszóeszköz található
- Üres telek: 36 db/ 72 132 m2/;
A Nyertes ajánlattevőt az általa ültetett fák esetében az ültetéstől számított második vegetációs időszak kezdetéig jótállási kötelezettség terheli.
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Épített elemekre vonatkozó többletjótállás (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 24 hónap, max. 48 hónap) 10
2 Reagálási idő élet- és/vagy balesetveszély elhárítása esetén (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 180 perc, max. 60 perc) 10
3 Munka megkezdésének időtartama a munkaterület átadásától számítva (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 5 munkanap, max. 1 munkanap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a keretszerződés 24 hónapos határozott időtartamát annak lejárta előtt egy alkalommal, a másik szerződő félhez intézett egyoldalú jognyilatkozatával további legfeljebb 24 hónappal meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Felhívás II.2.5)
Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Adható pontszám alsó felső határa: 0-100
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. Nettó ajánlati ár: súlyszám: 70, értékelési módszer: fordított arányosítás (A KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.)
2. Épített elemekre vonatkozó többletjótállás (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 24 hónap, max. 48 hónap) súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás [ME útmutatója Kbt. 77.§ (1)]
3. Reagálási idő élet- és/vagy balesetveszély elhárítása esetén (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 180 perc, max. 60 perc), súlyszám: 10, értékelési módszer: fordított arányosítás [ME útmutatója Kbt. 77.§ (1)]
4. Munka megkezdésének időtartama a munkaterület átadásától számítva (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 5 munkanap, max. 1 munkanap) súlyszám: 10, értékelési módszer: fordított arányosítás [ME útmutatója Kbt. 77.§ (1)]

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. (1) bek. b) pont).
Igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (3) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/ek) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.-ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. §, 10.§ és 12-16. § szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújtja be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 62. § (1) bek.-ben meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja Ajánlatkérő. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetén:
P.1. Az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját ajánlatkérő a 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes honlapon történő betekintéssel ellenőrzi a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján. Amennyiben a beszámolók közül ezen a honlapon bármelyik nem található meg, abban az esetben csatolni kell ajánlattevő saját vagy jogelődje – a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt – utolsó három üzleti évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolói közül a honlapon nem található beszámoló részét képező eredménykimutatást. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplőktől elvárt, a közbeszerzés tárgya (1. rész esetében park és/vagy zöldfelület fenntartás és/vagy karbantartás, 2. rész esetében ingatlan területén és/vagy üres telken végzett zöldfelület fenntartás és/vagy játszóeszköz karbantartás) szerinti nettó árbevétel mértéke
- az 1. rész vonatkozásában legalább 640.000.000, - Ft;
- a 2. rész vonatkozásában legalább 50.000.000, - Ft.
Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint köteles eljárni.
P.2. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja alapján, az ajánlattételi határidő lejártakor is érvényes felelősségbiztosítási kötvény másolatát.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8) bekezdése, valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.
A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: P.1-2.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladása napját megelőző utolsó három üzleti évben egynél több évben negatív volt.
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
- az 1. rész vonatkozásában legalább 50.000.000, - Ft/kár és legalább 100.000.000, - Ft/év mértékű,
- a 2. rész vonatkozásában legalább 5.000.000, - Ft/kár és legalább 15.000.000, - Ft/év mértékű;
az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, zöldfelület fenntartási/karbantartási munkák körében okozott kárra kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetén:
M.1.: Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján és a 22. § szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetés(ek)nek tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő év/hónap/nap megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:
- arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
M.2.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. b) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét/képzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, amelyben nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.
M.2.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. f) pontja alapján Ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse a szerződés teljesítéséért felelős szakember nevét, végzettségét, az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt. (Csak az 1. rész tekintetében!)
Az előírt végzettség a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával igazolandó. Rendelkezésre állásról nyilatkozni szükséges.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bek.-re figyelemmel alapvető fontosságú feladatként határozza meg a szolgáltatás teljesítése során a projekt vezetési feladatokat a beszerzési igény volumenére, összetettségére, a teljesítési hely nagyságára figyelemmel, a feladatok összeghangolása, és a szerződésszerű teljesítés érdekében. A projekt vezetési feladatokra vonatkozó M.2.2 pont szerinti alkalmassági feltétel igazolásához a Kbt. 65. § (7) bek.-től eltérően nem támaszkodhat az Ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó (1. rész)
M.3. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását. (Olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható.)
M.4. Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. c) pontja alapján a felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.4. pontjában előírt követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszerre vonatkozó, független szervezet által kiállított tanúsítványt vagy azzal egyenértékű dokumentumot. Irányadó a Korm. r. 24. § (3) bek.
M.5. Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. g) pontja alapján a felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.5. pontjában előírt követelményeknek megfelelő környezetirányítási rendszerre vonatkozó független szervezet által kiállított tanúsítványt vagy azzal egyenértékű dokumentumot. Irányadó a Korm. r. 24. § (4) bek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9)-(11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8) bekezdése, valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései.
A szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, , amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A 65. § (7) bek szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bek irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész:
M.1. a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett a közbeszerzés tárgya (városi környezetben végzett park és/vagy zöldfelület fenntartás és/vagy karbantartás) szerinti (átadás-átvétellel lezárt) referenciát, amely magában foglalt legalább
a) 400.000 m2 parkfenntartást;
b) 20.000 db egy- és kétnyári növények kiültetési és gondozási munkáit;
c) növényvédelmi munkát;
d) 200 db játszóeszköz karbantartását, felülvizsgálatát;
e) szökőkút vagy ivó- vagy díszkút fenntartást;
f) automata öntözőrendszer üzemeltetési munkát;
g) sorfák, parkfák fenntartási munkáit
Az M.1. a) szerinti alkalmassági követelmény több szerződésből is teljesíthető, akként, hogy az a)-g) alpontokban szereplő mennyiségeknek egy-egy szerződésből kell teljesülniük.
M.1. b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett a közbeszerzés tárgya (városi környezetben végzett park és/vagy zöldfelület fenntartás és/vagy karbantartás) szerinti (átadás-átvétellel lezárt) referenciát, amely magában foglalt legalább
- 1 db köz-, ill. zöldfelületek integrált térképkezelő szoftverrel történő felmérésére vonatkozó referenciát, amely minimum 40 000 m² köz-, és/vagy zöldterület és min. 2 000 db sor és/vagy parkfa felmérésére vonatkozik
Az M.1. b) szerinti alkalmassági követelmény több szerződésből teljesíthető.

M.1. c) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett a közbeszerzés tárgya (városi környezetben végzett park és/vagy zöldfelület fenntartás és/vagy karbantartás) szerinti (átadás-átvétellel lezárt) referenciát, amely magában foglalt legalább
- 100.000 m2 nagyságú burkolt felület gépi takarítását.
Az M.1. c) szerinti alkalmassági követelmény több szerződésből teljesíthető.

M.2.1 Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő kertészmérnök végzettségű, legalább 3 éves, zöldfelület fenntartás terén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakember
b) legalább 1 fő kertépítő és/vagy zöldfelületfenntartó szakmérnök végzettségű és legalább 3 éves, zöldfelület fenntartás terén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakember
c) legalább 1 fő, lakott területi fakitermelő képesítésű (OKJ szám: 3162301) motoros fűrészgépkezelő képzettséggel és legalább 3 éves fakitermelési és/vagy faápolási gyakorlattal rendelkező szakember.

M.2.2. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, kertészmérnök végzettségű, a szerződés teljesítéséért felelős szakemberrel.

Ajánlatkérő a fenti képzettségekkel/végzettségekkel egyenértékű képzettséget/végzettséget is elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata! A szakemberek között az átfedés nem megengedett.

M.3. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi műszaki felszereltséggel:
a) 1 db önjáró seprő rendszerű, kaszálék és lombgyűjtő gép, amely alkalmas közvetlenül a szállítójármű platójára üríteni az összegyűjtött lombhulladékot
b) 1 db kosaras gépjármű legalább 16 méter munkamagasságú
c) 1 db darus csipegető kanállal felszerelt, minimum 3 tonna teherbírású tehergépjármű
d) 1 db minimum 20 kW teljesítményű vontatható fasori aprítékoló gép
e) 1 db tuskómaró gép, amely alkalmas a kivágott fák tuskójának talajszintig történő eltávolítására a környező burkolat megbontása nélkül
Mindkét részre történő ajánlattétel esetében a szakemberek (M.2) és a műszaki-technikai felszereltség (M.3) között az átfedés megengedett.
2. rész
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett a közbeszerzés tárgya (ingatlan területén és/vagy üres telken végzett zöldfelület fenntartás és/vagy játszóeszköz karbantartás) szerinti (átadás-átvétellel lezárt) referenciát, amely magában foglalt legalább
a) 100 db intézményi játszóeszköz felülvizsgálatát és tanúsítását
b) 100 db intézményi játszóeszköz karbantartását
c) fa ápolását intézményi területen
d) homok fertőtlenítést intézményi területen
Az M.1. szerinti alkalmassági követelmény több szerződésből teljesíthető.

M.2. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő kertészmérnök végzettségű, legalább 3 éves, zöldfelület fenntartás terén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakember
b) legalább 1 fő felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és a 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet szerinti, legalább II. forgalmi kategóriájú növényvédőszer forgalmazási, vásárlási, és felhasználási engedéllyel rendelkező szakember

Ajánlatkérő a fenti képzettségekkel/végzettségekkel egyenértékű képzettséget/végzettséget is elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata! A szakemberek között az átfedés nem megengedett.

M.3. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi műszaki felszereltséggel:
a) 1 db önjáró seprő rendszerű, kaszálék és lombgyűjtő gép, amely alkalmas közvetlenül a szállítójármű platójára üríteni az összegyűjtött lombhulladékot
b) 1 db kosaras gépjármű legalább 16 méter munkamagasságú
c) 1 db tuskómaró gép, amely alkalmas a kivágott fák tuskójának talajszintig történő eltávolítására a környező burkolat megbontása nélkül
Mindkét részre történő ajánlattétel esetében a szakemberek (M.2) és a műszaki-technikai felszereltség (M.3) között az átfedés megengedett.
1-2. rész:
M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001 szerinti, parkfenntartás/zöldfelületfenntartás tevékenységre kiterjedő érvényes minőségirányítási rendszerrel, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.
M.5. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 14001 szerinti, parkfenntartás/zöldfelületfenntartás tevékenységre kiterjedő érvényes környezetvédelmi vezetési rendszerrel, illetve intézkedésekkel, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.
A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: M.1-5. (valamennyi rész vonatkozásában)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetében:
AK előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a havidíjat havonta, a ténylegesen teljesített mennyiségeknek megfelelően kiállított teljesítési igazolás alapján nyertes ajánlattevő által benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, figyelemmel a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Kötbérek:
Késedelmi kötbér: mértéke 0,5%/nap, alapja a késedelemmel érintett munkák nettó ellenértéke, maximális mértéke 25 napi tétel
Meghiúsulási kötbér: alapja: a meghiúsulással érintett nettó szerződéses érték, mértéke: 20%
Biztosítékok: Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként nyertes ajánlattevő a nettó keretösszeg 2%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint.
A biztosíték teljesíthető az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a szerződés hatálybalépésekor kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a szerződés megkötésétől azonnali hatállyal elállni. A teljesítési biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/11/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/11/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint, figyelemmel a Kbt. 68. § szakaszára

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, elérhetővé teszi az EKR-en keresztül.
2. Kbt. 56. § (1) bek.: AT az KR-en keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az I.3) pontban meghatározott kapcsolattartási ponton. A kiegészítő tájékoztatást AK a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg.
3. A minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei (Felhívás III.1.2. és III.1.3.).
4. Az ajánlathoz csatolni kell:
— felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti tartalommal (EKR űrlap),
— AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) (EKR űrlap),
— AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is) (EKR űrlap),
— AT EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 67. § (1) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében (EKR űrlap),
— amennyiben AT kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/ személyre támaszkodik, az érintett szervezet/személy mindegyike által kitöltött EEKD-t (EKR űrlap),
— AT nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bek alapján (EKR űrlap),
— amennyiben AT kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, az AT, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bek (a nemleges nyilatkozatot is),
— az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) a cégjegyzésre jogosult AT, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy képviselőjének hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erejű (két tanú aláírásával ellátott) magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell.
- Az ajánlatban csatolni kell az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos dokumentumot.
- Nyilatkozat biztosíték rendelkezésre bocsátásáról(EKR űrlap)
5. AT-nek (közös AT-knek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben AT (közös AT-k) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§, (EKR űrlap).
6. Több AT közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). A közös AT-k kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös AT-k nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését. A közös AT-k a szerződés teljesítéséért az AK felé egyetemlegesen felelnek. Közös AT-knek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező tartalmi elemeit az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció írja elő.
7. AK az eljárásban a hiánypótlást a Kbt.71.§-nak megfelelően biztosítja. Ha a hp-val AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az eljárásbaba és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb hp, úgy ez esetben AK a Kbt.71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza és nem zárja ki az új GSZ-re vonatkozóan a hp-t.
8. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek.-ben foglaltakat.
9. Határidők közép-európai (CET) idő szerint értendők.
10. A nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei irányadóak, valamint a megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
11. FAKSZ: Dr. Varga Dóra Katalin (lajstromszám:00155)
12. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, nem követeli meggazdálkodó szervezet létrehozását.
13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
14. A Kbt. 73.§ (4)-(5) alapján AT tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről. AK tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat.
15. IV.2.6) pont:1 hónap= 30 nap
16. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell csatolnia. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását.
17. Ha a nyertes AT visszalép, az AK –amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül–a köv. legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet sz-t.
18. AT-nek sz.kötés időpontjában nyíl. kell, hogy átlátható szerv-nek minősül (átláthatósági nyíl.)
19. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték összege:
1. rész vonatkozásában:20.000.000,- Ft.
2. rész vonatkozásában:1.000.000,- Ft
A Kbt. 54. § (1) bek. alapján az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig (ajánlattételi határidő) kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10102093-05220700-01005006 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejáratáig kell rendelkezésre állnia.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 35. § (5) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatban (Kbt. 54. § (1) bek.)., pl. átutalási igazolással, pénzügyi intézmény által kiállított bankgarancia nyilatkozattal stb. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték igazolásával kapcsolatban a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló garanciavállaló/kezességvállalásról szóló nyilatkozat/dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!
20. AK alkalmazza és kif-en felhívja az AT-k figyelmét a Kbt.27/A.§-ra.
21. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (10) bek.-re figyelemmel alapvető fontosságú feladatként határozza meg a szolgáltatás teljesítése során a projekt vezetési feladatokat a beszerzési igény volumenére, összetettségére, a teljesítési hely nagyságára figyelemmel, a feladatok összeghangolása, és a szerződésszerű teljesítés érdekében. A projekt vezetési feladatokra vonatkozó M.2.2 pont szerinti (1. rész vonatkozásában irányadó) alkalmassági feltétel igazolásához a Kbt. 65. § (7) bek.-től eltérően nem támaszkodhat az Ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
Folytatás VI.3) További információk:
- Az Ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk kell az értékelés körében a felhívás III.1.3) M.2.1. a) pontjában meghatározott szakember és szakmai többlettapasztalata bemutatását. (1. rész vonatkozásában!)
22. Szerződéskötési feltétel (1-2. rész):
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell:
- a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti 20 02 01 HAK kódszámú biológiailag lebomló hulladék, 20 02 02 HAK kódszámú talaj és kövek hulladék szállítási tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedéllyel.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák