Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/208
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.10.27.
Iktatószám: 18832/2020
CPV Kód: 48190000-6
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye: Budapest, Miskolc, Nyíregyháza, Eger, Veszprém, Pécs, Debrecen, Dunaújváros;Budapest, Debrecen, Eger, Kecskemét, Nyíregyháza, Zalaegerszeg, Veszprém, Pécs, Szeged, Győr, Székesfehérvár;Eger, Gödöllő, Budapest, Nagykanizsa, Pécs, Veszprém, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged;Budapest, Eger, Nyíregyháza, Pécs;Tantermi képzés esetén a nyertes ajánlattevő által meghatározott helyszín.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési szerv (ügynökség)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: informatika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11633424
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lakatosné Bíró Erzsébet
Telefon: +36 206614940
E-mail: biro.erzsebet@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000772062020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000772062020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (ügynökség)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IKT képzési programcsomag
Hivatkozási szám: EKR000772062020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48190000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Piacképes, kurrens végzettséget nyújtó IKT képzési programcsomagok biztosítása felsőoktatási hallgatóknak I.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: IKT képzési programcsomagok I. - Linux
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Miskolc, Nyíregyháza, Eger, Veszprém, Pécs, Debrecen, Dunaújváros
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Linux alapú, vagy azzal egyenértékű Hallgatói laborok telepítésével, beüzemelésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, valamint vizsgalehetőség és szakmai felkészítés biztosítása
1. Hallgatói laborok telepítése, beüzemelése, üzemeltetési szolgáltatás biztosítása
9 db, minimum 8, maximum 15 fő oktatására alkalmas hallgatói labor kiépítése (telepítés, beüzemelés) 6 intézmény részére (Gábor Dénes Főiskola: 2 db, Miskolci Egyetem: 1 db, Nyíregyházi Egyetem: 1 db, Eszterházy Károly Egyetem: 1 db, Pannon Egyetem: 2 db, Pécsi Tudományegyetem: 2 db)
2 intézményben (Debreceni Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem) már van kiépített labor.
A hallgatói laborok kiépítése során telepítési sablonok átadása 6 intézmény részére
A hallgatói laborok használatához e-Learning tananyag biztosítása 6 intézmény részére
6 hónap hallgatói laborra vonatkozó támogatás, üzemeltetői szolgáltatás nyújtása 8 intézmény részére
Érintett szakterületek: Linux rendszeradminisztrátori alapismeretek, Linux rendszermérnöki ismeretek, Linux OpenStack adminisztrátori ismeretek, Linux vállalati alkalmazásfejlesztés
2. Certifikált vizsgalehetőségek biztosítása
Ajánlattevő feladata 162 db tudásanyag megszerzését alátámasztó vizsga voucher biztosítása, amelynek keretében
- 86 db Linux rendszeradminisztrátori alapismeretek,
- 25 db Linux rendszermérnöki ismertek,
- 20 db Linux OpenStack adminisztrátori ismeretek,
- 31 db Linux vállalati alkalmazásfejlesztés ismeretek,
elsajátításáról megszerezhető tanúsítvány elérését biztosítja.
3. Szakmai felkészítés biztosítása az intézmények érintett oktatói részére
Ajánlattevő feladata tudásanyag megszerzését segítő szakmai felkészítés biztosítása 16 fő oktató számára az alábbiak szerint:
- Linux rendszeradminisztrátori alapismeretek témakörben 4 fő oktató számára,
- Linux rendszermérnöki ismertek témakörben 5 fő oktató számára,
- Linux OpenStack adminisztrátori ismeretek témakörben 4 fő oktató számára,
- Linux vállalati alkalmazásfejlesztés ismeretek témakörben 3 fő oktató számára,
Az ellátandó feladatok további részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. szerint az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti az olyan Linux alapú rendszerek (disztribúciók) (pl.: Red Hat, Ubuntu, SuSe, Fedora) alapulvételével kiépített oktatási laborkörnyezetet, amely alkalmas az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő oktatások, vizsgák lebonyolítására, és amely révén az előírt tudásanyag elsajátítható, képesítés megszerezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3) M.2.1 pont szerinti szakember alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
2 A III.1.3) M.2.2 pont szerinti szakember alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001, "Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása”
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott 10 hónap a Szakmai felkészítés biztosítása feladat teljesítési határideje.
Az egyes feladatokra meghatározott teljesítési határidők:
1. Hallgatói laborok telepítése, beüzemelése, üzemeltetési szolgáltatás biztosítása
a) Hallgatói labor kialakítása, e-Learning tananyag, Telepítési sablonok átadása: az intézményekkel kötött Együttműködési megállapodás hatályba lépését követő 30 munkanapon belül.
b) Támogatás, üzemeltetői szolgáltatás biztosítása: A beüzemelést követő 6 hónapon keresztül.
2. Certifikált vizsgalehetőség biztosítása: Ajánlatkérő egyedi megrendelését követő 10 munkanapon belül. Az egyedi megrendelések megküldésére a szerződés hatálya alatt kerülhet sor, a voucherek felhasználása a szerződés hatályán túlnyúlhat.
3. Szakmai felkészítés biztosítása: Az érintett személyek elérhetőségének kézhezvételétől számított 10 hónapon belül, de legkésőbb a szerződés hatályának lejártát megelőző hónap utolsó napjáig. Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül átnyújtja Ajánlattevő részére a felsőoktatási intézmények érintett oktatóinak elérhetőségét.
A szerződés hatályának lejárta: 2022.02.28. napja.

II.2.1)
Elnevezés: IKT képzési programcsomagok I. - LabVIEW
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Debrecen, Eger, Kecskemét, Nyíregyháza, Zalaegerszeg, Veszprém, Pécs, Szeged, Győr, Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
LabVIEW alapú, vagy azzal egyenértékű Hallgatói laborok telepítése, beüzemelése, Academic Licencek megújítása, valamint vizsgalehetőség és szakmai felkészítés biztosítása
1. Hallgatói laborok telepítése, beüzemelése, Academic Licencek megújítása, továbbá támogatás, aktív szoftver szolgáltatás (Standard Service Program – SSP) biztosítása
21 db Hallgatói labor (139 db myRIO és 153 db myDAQ munkaállomás) kiépítése és a laborok használatához kapcsolódó tananyag biztosítása 11 intézmény részére
A hallgatói laborok működéséhez szükséges regisztrált 10 db Academic Licenc megújítása és 1 db új Academic Licenc biztosítása, 11 intézmény részére
A hallgatói laborokhoz és licenchez támogatás, aktív szoftver szolgáltatás (Standard Service Program – SSP) biztosítása 11 intézmény részére
Érintett 11 intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Neumann János Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Pannon Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem, Óbudai Egyetem
2. Certifikált vizsgalehetőségek biztosítása
Ajánlattevő feladata 125 db tudásanyag megszerzését alátámasztó vizsga voucher biztosítása, amelynek keretében az alábbi tanúsítványok elérését biztosítja:
- 78 db LabVIEW Fejlesztő (Cetfified LabVIEW Developer – CLD),
- 47 db LabVIEW Architect (Certified LabVIEW Architect – CLA),
3. Szakmai felkészítés biztosítása az intézmények érintett oktatói részére
Ajánlattevő feladata 35 fő oktató számára tudásanyag megszerzését segítő szakmai felkészítés biztosítása az alábbiak szerint:
- LabVIEW Core 3 tananyag 23 fő oktató számára,
- LabVIEW Advanced Architectures tananyag 12 fő oktató számára
Az ellátandó feladatok további részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. szerint az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti az olyan virtuális műszer (VirtualInstrument, VI) megvalósítására alkalmas grafikus programozási környezet (pl.: SCADUS, TestStand) alapulvételével kiépített oktatási laborkörnyezetet, amely alkalmas az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő oktatások, vizsgák lebonyolítására, és amely révén az előírt tudásanyag elsajátítható, képesítés megszerezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3) M.2.3 pont szerinti szakember alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
2 A III.1.3) M.2.4 pont szerinti szakember alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001, "Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása”
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott 10 hónap a Szakmai felkészítés biztosítása feladat teljesítési határideje.
Az egyes feladatokra meghatározott teljesítési határidők:
1. Hallgatói laborok telepítése, beüzemelése, Academic Licencek megújítása, valamint vizsgalehetőség és szakmai felkészítés biztosítása
a) Hallgatói laborok kiépítése: az intézményekkel kötött Együttműködési megállapodás hatályba lépését követő 30 munkanapon belül,
b) Academic Licencek megújítása: meglévő licence megújítása esetén a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül, új licence biztosítása esetén a Hallgatói laborok beüzemelésével egyidejűleg,
c) Támogatás, aktív szoftver szolgáltatás (Standard Service Program – SSP) biztosítása: A labor beüzemelést követő 6 hónapon keresztül.
2. Certifikált vizsgalehetőségek biztosítása: Ajánlatkérő egyedi megrendelését követő 10 munkanapon belül. Az egyedi megrendelésekre a szerződés hatálya alatt kerülhet sor, a voucherek felhasználása a szerződés hatályán túlnyúlhat.
3. Szakmai felkészítés biztosítása: Az érintett személyek elérhetőségének kézhezvételétől számított 10 hónapon belül, de legkésőbb a szerződés hatályának lejártát megelőző hónap utolsó napjáig. Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül átnyújtja Ajánlattevő részére a felsőoktatási intézmények érintett oktatóinak elérhetőségét.
A szerződés hatályának lejárta: 2022.02.28. napja.

II.2.1)
Elnevezés: IKT képzési programcsomagok I. - Cisco
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Eger, Gödöllő, Budapest, Nagykanizsa, Pécs, Veszprém, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cisco alapú, vagy azzal egyenértékű hallgatói laborcsomagok szállítása, konfigurálása, kiépítése, és kezelése, valamint vizsgalehetőség és szakmai felkészítés biztosítása
1. Cisco alapú, vagy azzal egyenértékű hallgatói laborcsomag szállítása, konfigurálása, kiépítése, és kezelése:
19 db Hallgatói laborcsomag szállítása és beüzemelése (konfigurálás, kiépítés és kezelés):
- 2 db CCNA standard core csomag
- 4 db CCNA security standard core csomag
- 2 db CCNA security standard core ASA only csomag
- 7 db CCNP standard core csomag
- 4 db IoT gyakorlati alkalmazásához szükséges eszközcsomag 12 fős labor részére csomagban
Ajánlattevő feladata az oktatási intézményekben (12 intézményben) egyenként minimum 8, maximum 12 fő oktatására alkalmas hallgatói labor kialakításában való részvétel is.
Érintett intézmények: Eszterházy Károly Egyetem, Szent István Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar, Milton Friedman Egyetem, Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar, Pannon Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Szegedi Tudományegyetem
2. Cisco alapú, vagy azzal egyenértékű certifikált vizsgalehetőségek biztosítása
Ajánlattevő feladata 390 db egyszeri ingyenes vizsgalehetőség biztosítása:
- 290 db 200-301 CCNA (Cisco Certified Network Associate) vagy 200-201 CBROPS (Cisco Certified CyberOps Associate) vizsga
- 50 db 350-401 CCNP ENCOR (Cisco Certified Network Professional: Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies) vizsga
- 50 db 300-410 CCNP ENARSI (Cisco Certified Network Professional: Implementing Cisco Enterprise Routing and Services) vizsga
3. Cisco alapú, vagy azzal egyenértékű szakmai felkészítés biztosítása az intézmények érintett oktatói részére
Ajánlattevő feladata 58 fő oktató részére szakmai felkészítés biztosítása:
- IoT Fundamentals kurzus tananyag - 5 fő oktató számára,
- CCNAv7 1-3 kurzus tananyag - 11 fő oktató számára,
- CBROPS kurzus tananyag -11 fő oktató számára,
- CCNA Security kurzus tananyag - 5 fő oktató számára,
- CCNP Enterprise: Core Networking kurzus tananyag - 13 fő oktató számára,
- CCNP Enterprise: Advanced Routing kurzus tananyag - 13 fő oktató számára,
Az ellátandó feladatok további részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. szerint az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti az olyan TCP/IP hálózatok, menedzselhető hálózati eszközök alapulvételével kiépített oktatási laborkörnyezetet, amely alkalmas az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő oktatások, vizsgák lebonyolítására, és amely révén az előírt tudásanyag elsajátítható, képesítés megszerezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3) M.2.5 pont szerinti szakember alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
2 A III.1.3) M.2.6 pont szerinti szakember alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001, "Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása”
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott 10 hónap a Szakmai felkészítés biztosítása feladat teljesítési határideje.
Az egyes feladatokra meghatározott teljesítési határidők:
1. Hallgatói laborcsomag szállítása, konfigurálása, kiépítése, és kezelése: az intézményekkel kötött Együttműködési megállapodás hatályba lépését követő 30 munkanapon belül,
2. Certifikált vizsgalehetőségek biztosítása: Ajánlatkérő egyedi megrendelését követő 10 munkanapon belül. Az egyedi megrendelésekre a szerződés hatálya alatt kerülhet sor, a voucherek felhasználása a szerződés hatályán túlnyúlhat.
3. Szakmai felkészítés biztosítása: Az érintett személyek elérhetőségének kézhezvételétől számított 10 hónapon belül, de legkésőbb a szerződés hatályának lejártát megelőző hónap utolsó napjáig. Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül átnyújtja Ajánlattevő részére a felsőoktatási intézmények érintett oktatóinak elérhetőségét.
A szerződés hatályának lejárta: 2022.02.28. napja.

II.2.1)
Elnevezés: IKT képzési programcsomagok I. - Oracle
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Eger, Nyíregyháza, Pécs
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Oracle Workforce Development Program Student Learning Subscription, vagy azzal egyenértékű képzési program oktatási segédlet hozzáférés nyújtása, valamint vizsgalehetőség biztosítása
1. Oracle Workforce Development Program Student Learning Subscription vagy azzal egyenértékű képzési program oktatási segédlet hozzáférés nyújtása
478 db Oracle Workforce Developement Program Student Learning Subscription (Oracle WDPSLS) vagy azzal egyenértékű emeltszintű oktatási program hozzáférés biztosítása 8 intézmény részére (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Óbudai Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem)
70 db Oracle WDP e-tananyag (hosszú) vagy azzal egyenértékű emeltszintű oktatási program hozzáférés biztosítása 2 intézmény részére (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Óbudai Egyetem)
Érintett szakterületek: MYSQL adatbáziskezelés, Oracle adatbáziskezelés, Cloud Controll, adattárház, üzleti intelligencia, JAVA programozás, SQL, PL/SQL programozás, adatbázis alkalmazás fejlesztés
2. Certifikált vizsgalehetőségek biztosítása
499 db Oracle vagy azzal egyenértékű, az alábbiakban részletezett típusú és szintű vizsga voucher biztosítása:
- 194 db Oracle certification novice level exams (Java és Adatbázis alapokra felkészítő)
- 80 db Oracle certification proctored exams (alapvető SQL tudásra felkészítő)
- 225 db Oracle certification protored exams (haladó Java és Adatbázis alapokon túlmutató tudás, mesterszint előtti)
Az ellátandó feladatok további részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. szerint az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti az olyan oktatási programcsomagot, amely révén az Ajánlatkérő által előírt tudásanyag az adatbáziskezelő rendszerre elsajátítható, képesítés megszerezhető. Adatbáziskezelő rendszer alatt Ajánlatkérő a többfelhasználós, hálózatos környezetben, adatbázisokhoz való hozzáférést, rendszeres és a felhasználói folyamatok zavartalan működést biztosító szoftveralkalmazást (pl.: MySQL, MS-SQL, MariaDB) érti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3) M.2.7 pont szerinti szakember alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001, "Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása”
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott 30 munkanap az e-tananyag hozzáférés biztosítás feladat teljesítési határideje.
Az egyes feladatokra meghatározott teljesítési határidők:
1. e-tananyag (képzési program oktatási segédlet) hozzáférés biztosítása: az intézményekkel kötött Együttműködési megállapodás hatályba lépését követő 30 munkanapon belül.
2. Certifikált vizsgalehetőség biztosítása: Ajánlatkérő egyedi megrendelését követő 10 munkanapon belül. Az egyedi megrendelésekre a szerződés hatálya alatt kerülhet sor, a voucherek felhasználása a szerződés hatályán túlnyúlhat.
A szerződés hatályának lejárta: 2022.02.28. napja.

II.2.1)
Elnevezés: IKT képzési programcsomagok I. - Microsoft
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Tantermi képzés esetén a nyertes ajánlattevő által meghatározott helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Microsoft alapú, vagy azzal egyenértékű szakmai felkészítés biztosítása az intézmények érintett oktatói részére
Ajánlattevő feladata 40 fő részére Microsoft Imagine Academyben elérhető vonatkozó tudásanyag átadását, valamint a hallgatók certifikált vizsga letételét segítő felkészítés nyújtása a megjelölt témával egyenértékű vagy újabb verziójú tananyag biztosításával:
- „Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3” tananyag - 5 fő oktató számára
- „Programming in C#” tananyag - 6 fő oktató számára
- „Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications” tananyag - 7 fő oktató számára
- „Installing and Configuring Windows Server 2012” tananyag - 1 fő oktató számára
- „Administering Windows Server 2012” tananyag - 1 fő oktató számára
- „Installation, storage and Compute with Windows Server 2016” tananyag - 2 fő oktató számára
- „Networking with Windows Server 2016” tananyag - 2 fő oktató számára
- „Querying Microsoft SQL Server 2014” tananyag - 2 fő oktató számára
- „Administering Microsoft SQL Server Databases 2012/2014” tananyag - 3 fő oktató számára
- „Querying Data with Transact-SQL” tananyag - 4 fő oktató számára
- „Developing SQL Databases” tananyag - 1 fő oktató számára
- „Implementing a SQL Data Warehouse” tananyag - 2 fő oktató számára
- „Developing Microsoft Azure and Web Services” tananyag - 1 fő oktató számára
- „Securing Windows Server 2016” tananyag - 2 fő oktató számára
- „Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases” tananyag - 1 fő oktató számára
A teljesítés során ajánlattevő feladata az oktatók szakmai felkészítése online és tantermi képzés formájában.
Az ellátandó feladatok további részletezése a közbeszerzési dokumentumokban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. szerint az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti azt az oktatási programcsomagot, amely alkalmas az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő szakmai felkészítés biztosítására és amely révén a Microsoft Imagine Academy-ben elérhető vonatkozó tudásanyag (Web fejlesztés, kiszolgáló-szerver konfiguráció, installáció, fejlesztés, adatbázis-kezelő rendszer adminisztráció, fejlesztés, lekérdezés, adattárház építés, implementálás) elsajátítható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3) M.2.8 pont szerinti szakember alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001, "Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása”
II.2.14) További információ:
Szakmai felkészítés biztosításának teljesítési határideje: Az érintett személyek elérhetőségének kézhezvételétől számított 10 hónapon belül, de legkésőbb a szerződés hatályának lejártát megelőző hónap utolsó napjáig. Ajánlatkérő az érintett személyek elérhetőségét legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül átadja nyertes Ajánlattevő részére.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitást rendelkező bocsátó szervezetnek – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlathoz be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8. §, 10. §, és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
Ajánlattevő – a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében – az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban vagy részekre történő ajánlattétel esetén ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban vagy ugyanazon közbeszerzési eljárás mely része tekintetében benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), illetőleg adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet(ek)nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát az űrlap IV. része „alfa” szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell az űrlapon feltüntetni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M.1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb közbeszerzési eljárás tárgya szerinti referenciáit.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referencia igazolást vagy nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak/referencianyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;
- a referenciát adó személy neve, elérhetősége (e-mail cím és/vagy telefonszám)
- a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a teljesítés idejét [kezdés és befejezés időpontja (tól-ig), év/hónap/nap bontásban];
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban vagy részekre történő ajánlattétel esetén ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban vagy ugyanazon közbeszerzési eljárás mely része tekintetében benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek több részre tett ajánlattételkor egy referenciával is megfelelhet, ha abból egyértelműen megállapítható, hogy valamennyi megajánlott részben megfelel az ott meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók továbbá a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kr. 1. § (7) bekezdése, 21/A. §-a, valamint 24. § (1) bekezdése. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M.2.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), illetve adott esetben a kapacitást nyújtó szervezeteknek ismertetnie kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (a gyakorlatot a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal, a végzettséget az azt igazoló okirat(ok) másolataival alátámasztva).
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (hó/év) – térjen ki a végzettségre/képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. Az egy hónapot el nem érő szakmai gyakorlatot Ajánlatkérő egész hónapként értelmezi a szakmai gyakorlat számításánál.
Szakmai többlettapasztalatot az ajánlati felhívás feladásának napjáig lehet elszámolni.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt a végzettség megszerzését követő és az alkalmassági követelmények körében az adott rész tekintetében előírt gyakorlatot érti.
Adott részen (részajánlati körön) belül az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem számolható el többszörös szakmai tapasztalati időként, azaz a párhuzamos szakmai gyakorlatokat Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben ajánlattevő egy szakembert több részben is megjelöl, a szakember egyazon időben szerzett gyakorlatainak hónapszáma összeadható, - vagyis egy évben nem csak 12 hónap számítható - amennyiben a szakember egy időben több témában is tapasztalatot szerzett (Ajánlatkérő önálló témának tekinti az egyes részek tekintetében megjelölt rendszereket, pl.: Linux).
Pl.: Ha az adott szakember egyazon időben szerzett Cisco rendszerek konfigurciójában, illetőleg Cisco rendszerekre vonatkozó oktatásban tapasztalatot, úgy ezen időszakot Ajánlatkérő csupán egyszer veszi figyelembe, azonban amennyiben az adott szakember egyazon időben szerzett Cisco és Oracle rendszerekre vonatkozó oktatásban tapasztalatot, úgy ezen párhuzamosan szerzett tapasztalatok külön-külön figyelembe vehetők.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (befejezett) referenciákkal, melyek keretében sor került:
1. rész esetében:
Legalább 1 db Linux alapú, vagy azzal egyenértékű, azaz: Linux alapú rendszerek (disztribúciók) (pl.: Red Hat, Ubuntu, SuSe, Fedora) telepítésére és/vagy beüzemelésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó referenciával;
2. rész esetében:
Legalább 1 db LabVIEW alapú, vagy azzal egyenértékű, azaz: virtuális műszer (VirtualInstrument, VI) megvalósítására alkalmas grafikus programozási környezet (pl.: SCADUS, TestStand) telepítésére és/vagy beüzemelésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó referenciával;
3. rész esetében:
Legalább 1 db Cisco alapú, vagy azzal egyenértékű, azaz: TCP/IP hálózatok, menedzselhető hálózati eszközök konfigurálására és/vagy kiépítésére és/vagy kezelésére vonatkozó referenciával.
4. rész esetében:
Legalább 1 db Oracle alapú, vagy azzal egyenértékű, azaz: adatbáziskezelő rendszer, mely többfelhasználós, hálózatos környezetben, adatbázisokhoz való hozzáférést, rendszeres és a felhasználói folyamatok zavartalan működést biztosító szoftveralkalmazás (pl.: MySQL, MS-SQL, MariaDB) digitális oktatási/képzési megoldás vagy azzal egyenértékű képzési program szállítására vonatkozó referenciával;
5. rész esetében:
Legalább 1 db Web fejlesztés és/vagy kiszolgáló-szerver konfiguráció/installáció/fejlesztés és/vagy adatbázis-kezelő rendszer adminisztráció/fejlesztés/lekérdezés és/vagy adattárház építés/implementálás, program és oktatói tananyag vonatkozásában online, vagy tantermi képzésre és/vagy oktatásra vonatkozó referenciával.

M.2.
Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú mérnök informatikus, vagy programtervező informatikus, vagy gazdaság-informatikus vagy informatikatanár, vagy ezekkel egyenértékű végzettségű (de min. Bsc), legalább 12 hónap, az alábbiakban részletezett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel:
1. rész esetében:
M.2.1. Linux alapú, vagy azzal egyenértékű rendszerek telepítésével és / vagy beüzemelésével és/vagy üzemeltetésével kapcsolatos szakmai tapasztalat;
M.2.2. Linux alapú, vagy azzal egyenértékű rendszerekben vizsgáztatói és / vagy vizsgákra történő felkészítési és/vagy képzési és/vagy oktatási szakmai tapasztalat;
2. rész esetében:
M.2.3. LabVIEW alapú, vagy azzal egyenértékű programozói környezet telepítésével és / vagy beüzemelésével és/vagy üzemeltetésével kapcsolatos szakmai tapasztalattal nem rendelkezik;
M.2.4. LabVIEW alapú, vagy azzal egyenértékű programozói környezetben vizsgáztatói és / vagy vizsgákra történő felkészítési és/vagy képzési és/vagy oktatási szakmai tapasztalat;
3. rész esetében:
M.2.5. Cisco alapú, vagy azzal egyenértékű rendszerek konfigurálásával és/vagy kiépítésével és/vagy kezelésével kapcsolatos szakmai tapasztalattal nem rendelkezik;
M.2.6. Cisco alapú, vagy azzal egyenértékű rendszerekben vizsgáztatói és/vagy vizsgákra történő felkészítési és/vagy képzési és/vagy oktatási szakmai tapasztalat;
4. rész esetében:
M.2.7. Oracle adatbáziskezelő vagy azzal egyenértékű rendszer vonatkozásában
vizsgáztatói és/vagy vizsgákra történő felkészítési és/vagy képzési és/vagy oktatási szakmai tapasztalat;
5. rész esetében:
M.2.8. Web fejlesztés és/vagy kiszolgáló-szerver konfiguráció/installáció/fejlesztés és/vagy adatbázis-kezelő rendszer adminisztráció/ fejlesztés/lekérdezés és/vagy adattárház építés/implementálás program és oktatói tananyag vonatkozásában képzési és/vagy oktatási tapasztalat.
Az 1-4. részek vonatkozásában az egyenértékűségre vonatkozó követelményeket az M.1. pont tartalmazza.
Ajánlattevő az 1-3. részek tekintetében megfelelhet mindkét követelménynek ugyanazon szakemberrel, amennyiben egy személyben teljesíti az alkalmassági minimumkövetelményeket.
Ajánlattevő több részre történő ajánlattétel esetén megfelelhet ugyanazon szakemberrel is, amennyiben egy személyben teljesíti az alkalmassági minimumkövetelményeket.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetében:
Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítést követően benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (1), (4)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint.
Ajánlatkérő az alábbi rész/végszámlák kiállítására ad lehetőséget a műszaki leírás 6. pontjában meghatározott fizetési mérföldkövek szerződésszerű teljesítését követően:
1. rész: 1. részszámla 60%, 2. részszámla 20%, végszámla 20%,
2. rész: 1. részszámla 50%, 2. részszámla 10%, 3. részszámla 20%, végszámla 20%,
3. rész: 1. részszámla 60%, 2. részszámla 20%, végszámla 20%,
4. rész: 1. részszámla 60%, végszámla 40%,
5. rész: 1 db végszámla 100%
Finanszírozás módja: szállítói, támogatás intenzitás: 100%, GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001
Szállítói előleg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 119. § (1) bek. a) pont szerint, mértéke a szerződés támogatás terhére elszámolható ellenértékének 30%-a.
Előleg-visszafizetési biztosítékra irányadó: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 118/A. §
1-4. rész: A kötbér alapja a kötbér alkalmazását megalapozó körülménnyel érintett mérföldkőre eső nettó vállalkozói díj.
5. rész: A kötbér alapja a nettó vállalkozói díj.
Késedelmi kötbér mértéke: naponta a kötbéralap 1%-a. A Késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a kötbéralap 20%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a meghiúsulással érintett vállalkozói díj 30%-a.
Jótállás időtartama: Nyertes ajánlattevő jótállási kötelezettsége a szerződés hatálya alatt kiállított utolsó teljesítésigazolás kiállításának napjával kezdődik és a jogszabályban előírt határidőig, de legalább 12 hónapig tart.
Teljesítési, jólteljesítési biztosíték mértéke: a nettó vállalkozói díj 5%-a.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF.
Irányadó továbbá: Ptk. 6:155. §, Kbt. 27/A. §
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési- és kötbérfeltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/11/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/11/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész tekintetében:
1. A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárás az EKR-ben kerül lebonyolításra, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. További előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai tartalmaznak. Ajánlatkérő valamennyi értesítést az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére.
3. AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján az eljárásban a nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) (AT) nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
4. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
5. A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdése alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt. 66. § (6) bekezdése esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
6. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (4) bekezdés szerinti a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb követelmények: M.1., M.2. pont.
7. AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza. Módszer: Ár – fordított arányosítás, Minőségi kritérium – egyenes arányosítás. Részletes leírást a KD tartalmazza. A kiosztható pontszám: 0-10.
A 2. és 3. értékelési szempont (szakember szakmai többlettapasztalata) esetében az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott értéken (12 hónap) felüli szakmai többlettapasztalat kerül értékelésre. A minimum érték 0 hónap, a maximum érték 36 hónap. Amennyiben az ajánlat tartalmi eleme a maximum értéknél kedvezőbb, AK abban az esetben is a maximálisan adható pontszámot osztja ki. A minimum megajánlás esetében AK 0 pontot ad. AT-nek a felolvasólapon kizárólag az értékelés során figyelembe venni kért többlettapasztalatot kell feltüntetni, az alkalmassági minimumkövetelménynek történő megfeleléshez szükséges szakmai tapasztalatot a felolvasólapon megjelölt értékbe nem lehet beszámítani.
8. A Kbt. 76. § (3) bek. b) szerinti értékeléshez az ajánlathoz csatolni kell a szakember által aláírt önéletrajzot, rendelkezésre állási nyilatkozatot, végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumokat a közbeszerzési dokumentumok szerint.
9. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlás során történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást nem köteles elrendelni.
10. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást a KD-ban meghatározott tartalommal. A megállapodásban a közös ajánlattevőknek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy az ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
11. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13. A IV.2.6) pont kapcsán Ajánlatkérő az 1 hónap alatt 30 napot ért.
14. AF-ben, KD-ban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
15. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi, a Kbt. 143. § (2)-(3) bek. szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti.
16. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bek., EKR rendelet 11. § (4) bek.
17. FAKSZ: Szvaratkó Nikolett 00712, helyettes: dr. Molnár Annamária 01106,
18. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
19. Jelen eljárásban a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. – a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntés alapján - járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdés alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák