Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/219
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.11.
Iktatószám:19838/2020
CPV Kód:72200000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye:1. NAV INIT 1143 Budapest, Hungária krt. 112-114. 2. NAV INIT 1023 Budapest, Lajos utca 17-21. 3. Pillér Kft. 1037 Budapest, Kiscelli utca 102.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.11.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
Telefon: +36 14125586
E-mail: jakfalvi.szilvia@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001057102020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001057102020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NAV Kiemelt rendszerek támogatása
Hivatkozási szám: EKR001057102020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
NAV Kiemelt Rendszerek Támogatása 1 évre”
A rendszertámogatási szolgáltatások keretében a NAV üzletkritikus (működéskritikus) Oracle(SUN)/Solaris szerver és storage, Hitachi adattároló rendszereire, a Hitachi tárolókat kiszolgáló SAN eszközeire valamint ezen rendszerek biztonságos üzemeltetését biztosító alrendszerekre emelt szintű támogatási (support) szolgáltatást kell biztosítani.
A hardver eszközök gyártói hibaelhárítási szolgáltatásán felül az infrastruktúra alaprendszerre vonatkozó node alapú támogatási modellt szükséges megvalósítani. Ennek keretében nem csak az éles és teszt környezetekben üzemelő hardver eszközök, valamint szoftver komponensek egyedi meghibásodására vonatkozó javítási, hibaelhárítási tevékenységeket, hanem az adott szerver-, storage egységet, mint informatikai szolgáltatási elemet tekintve kell teljes körű rendszertámogatási szolgáltatást biztosítani
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: NAV Kiemelt Rendszerek Támogatása 1 évre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48612000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1. NAV INIT 1143 Budapest, Hungária krt. 112-114.
2. NAV INIT 1023 Budapest, Lajos utca 17-21.
3. Pillér Kft. 1037 Budapest, Kiscelli utca 102.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Rendszertámogatási szolgáltatás kiterjedése a meglévő 320 db szerver eszköz és 2 db Oracle StorageTEK SL8500 szalagkönyvtár tekintetében
A rendszertámogatási szolgáltatások keretében a NAV üzletkritikus (működéskritikus) Oracle(SUN)/Solaris szerver és storage, Hitachi adattároló rendszereire, a Hitachi tárolókat kiszolgáló SAN eszközeire valamint ezen rendszerek biztonságos üzemeltetését biztosító alrendszerekre emelt szintű támogatási (support) szolgáltatást kell biztosítani.
A hardver eszközök gyártói hibaelhárítási szolgáltatásán felül az infrastruktúra alaprendszerre vonatkozó node alapú támogatási modellt szükséges megvalósítani. Ennek keretében nem csak az éles és teszt környezetekben üzemelő hardver eszközök, valamint szoftver komponensek egyedi meghibásodására vonatkozó javítási, hibaelhárítási tevékenységeket, hanem az adott szerver-, storage egységet, mint informatikai szolgáltatási elemet tekintve kell teljes körű rendszertámogatási szolgáltatást biztosítani.
A támogatás alá kerülő főbb rendszerelemek:
• Oracle (SUN)/Solaris szerver és storage, SAN eszközök, Hitachi storage hardverek
• Telepített Solaris operációs rendszerek
• Fürtözést (cluster) megvalósító hardver és szoftver komponensek
• Oracle/Solaris alaprendszeri szoftver komponensek
• Mentési alrendszer (hardver és szoftver komponensek)
• Üzemeltetés-támogató rendszerek (felügyelet, központi naplózás, patch-menedzsment)
• Biztonsági megoldások (szerver szintű forgalomszűrés, integritás ellenőrző rendszer)
• Oracle StorageTEK SL8500 gyártmányú szalagkönyvtár

A szolgáltatás az Oracle hivatalos termékbesorolása alapján Premier szolgáltatási szintet határoz meg.
A szolgáltatás megfelelő szintű ellátása érdekében szükséges, hogy a Szolgáltató a szerver, SAN, és adattároló rendszerekre (hardver elemek és gyártói szoftverek), valamint az infrastruktúra szintű támogató szoftver termékekre gyártói (Oracle és Hitachi) háttértámogatást biztosítson Megrendelő részére.
A támogatás alá kerülő rendszerek szolgáltatási szintenkénti bontásban tételes felsorolásban rögzítésre kerültek.

2. Szolgáltatás definíció
A rendszertámogatási szolgáltatás keretén belül reaktív (hibaelhárítási) és proaktív (hiba-megelőzési) tevékenységeket kell elvégezni.

2.1Reaktív szolgáltatások
Az 1. pontban ismertetett – és a mellékletben részletesen felsorolt – informatikai rendszerek hibaelhárítási szolgáltatása, mely komplex, éles és teszt környezetekben üzemeltetett szerver, SAN és storage rendszerekre vonatkozik.
A szolgáltatás hatókörének elemei az 1. pont szerinti rendszerelemek.

2.2 Hibaelhárítás
A szolgáltatás keretében a meghibásodott hardver alkatrészek cseréjére vonatkozóan Szolgáltató köteles az egyes eszközökre meghatározott SLA szerinti cserét, hibajavítást biztosítani.

A hibaelhárítási tevékenység komplex, rendszerszintű hozzáállást kíván, és tartalmazza a következőket:
• a hiba elhárításához szükséges paraméterek összegyűjtése, hibakeresés, hibabehatárolás, hibaelhárítás
• a hibajavítás (adott hardverelem meghibásodása esetében) tartalmazza a díjmentes, gyártói támogatás alapján biztosított alkatrészellátást is.
• a szoftverkövetés keretében megjelenő szoftverjavító csomagok hibaelhárítás céljából történő telepítése
• rendszerkomponens újratelepítés (a támogatás alá eső komponensek esetében)
• üzemeltetői támogatás (a hibás rendszerek üzemi állapotba történő visszaállásáig Szolgáltató köteles segítséget adni Megrendelő üzemeltetői személyzete részére)
• HDD retention+destruction szolgáltatás (Megrendelő visszatarthatja a meghibásodott eszköz merevlemezét, illetve azt fizikailag használhatatlanná teheti garanciavesztés nélkül.)

Szolgáltató a szerződésben meghatározott tevékenységei során:
• kizárólag a NAV által biztosított, vagy a NAV IFO (Informatikai Főosztály) által bevizsgált és jóváhagyott eszközöket használhat.
• szervereken végzett tevékenységét csak a NAV és/vagy Pillér Kft. munkatársának személyes felügyelete alatt végezheti.
• a NAV szerverek irányába távoli (internetes) kapcsolatot átmenetileg sem alkalmazhat.

2.3Szolgáltatás visszaállítás
A hibaelhárítási tevékenységen felül a támogatott alrendszereken jelentkező hiba esetén (hardver eszköz, operációs rendszer vagy alapszoftver hiba) a szolgáltatás keretében biztosítani kell, hogy a meghibásodott alrendszerre vonatkozóan a SUN/Solaris infrastruktúra szinten a bejelentést követően az előírt SLA követelménynek megfelelő határidő betartásával helyreálljon a szolgáltatás a következő feltételek szerint:
• Az érintett rendszer legalább 50%-os kapacitással, esetlegesen csökkentett rendelkezésre állással (legalább 1 telephelyen 1 node-os módon) képes működni
• Az érintett rendszerre vonatkozóan az SLA szerinti javítási határidővel biztosított
o Hálózati kommunikáció a kapcsolódó rendszerek felé
o Operációs rendszer és Solaris kiszolgáló szoftver elemek működése
o Központosított naplózás
o Integritás ellenőrzés
o Mentési szolgáltatás
o File rendszerek elérése: a rendszerdokumentációban meghatározott file rendszerek elérése, amire visszaállíthatók az utolsó érvényes mentésből származó adatok.

2.4 Proaktív szolgáltatások
Szolgáltató a támogatás alá vont rendszerekre vonatkozóan proaktív szolgáltatást köteles nyújtani, amelynek keretében az egyes gyártói ajánlások alapján tájékoztatást ad arról, hogy a rendszerekre vonatkozóan milyen eseti beavatkozások szükségesek az optimalizált működés fenntartásához, esetleges hibalehetőségek megelőzéséhez.
A tájékoztatás részeként konkrét beavatkozási tervet kell készíteni, amely tartalmazza a szükséges tevékenységeket, igényelt állásidőt, üzemeltetői erőforrás szükségletet. Ezen felül a proaktív támogatás keretében legalább két alkalommal, éves rendszerességgel megelőző karbantartási és felülvizsgálati tevékenységeket kell végezni. Az utolsó tervet a szerződés időtartamának lejártát megelőző egy hónappal szükséges elkészíteni. A beavatkozási tervekről minden alkalommal jegyzőkönyv készül az alábbi tartalommal:
• A felülvizsgált rendszerek felsorolása
• A feltárt problémák listája: amennyiben a munkák során olyan hiba kerül megállapításra, amely a későbbiekben a szolgáltatások leállását eredményezheti, haladéktalanul jelzi a kapcsolattartóknak, mellékelve a javítás tervét, a szükséges állásidőket

A Szolgáltató negyedévente – fenyegetettség, kockázat alapon – elemzéssel összekapcsolt javaslatokat készít az érintett rendszerkomponensek hibajavító un. PATCH műveleteinek végrehatására. Amennyiben a PATCH bevezetésre – a Megrendelő kérése alapján – sor kerül, a végrehajtásban is részt veszt támogatás és/vagy kivitelezés szinten, Megrendelő igénye szerint.

folyt. II.2.14) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.4) pont folytatása:
2.5 Dedikált hibabejelentő rendszer
A támogatási szolgáltatás részeként központi hibabejelentő (Help Desk) funkciót kell biztosítani, amely a szolgáltatási Idősávon belül dedikált telefonos, fax, illetve e-mail elérhetőséget biztosít a hibabejelentések fogadására.
A bejelentett hibák minden esetben a Help Desk rendszerben kerülnek rögzítésre, amelynek kötelező jellemzői:
• 7*24 órás telefonos elérhetőség
• Adatbázis alapú hibajegykezelést tesz lehetővé, teljes incidens életút tárolásával
3. Szolgáltatás paraméterei
3.1. Kritikus rendszerek (7x24/6 SLA szint):
Kritikus rendszerek alatt azok az eszközök, szolgáltatási csomópontok értendők, amelyek éles szolgáltatásban vesznek részt.
Szolgáltatási Idősáv (SzIS): 7*24 óra
Garantált Szolgáltatás Visszaállítás (GSzV): bejelentést követő 6 óra
A 2.1 pont szerinti Szolgáltatás visszaállítási idő, amelyen belül a felsorolt rendszer szintű infrastruktúra szolgáltatások működését helyre kell állítani.

3.2. Nem kritikus rendszerek (NBD SLA szint):
Nem kritikus rendszernek minősülnek azon eszközök, szolgáltatási csomópontok, amelyek közvetlenül éles szolgáltatásban nem vesznek részt.
Szolgáltatási Idősáv (SzIS): 5*8 óra
Maximált Reakció Idő (MRI): bejelentést követő következő munkanap
Az egyes bejelentett hibákra Szolgáltató a Maximált Reakció Időn belül köteles megkezdeni a hibaelhárítási tevékenységet és – szükség esetén helyszíni munkavégzéssel – mindaddig folytatni, amíg a hiba fennáll.
Garantált Szolgáltatás Visszaállítás (GSzV): 7 nap 3.1 SLA sértések esetén alkalmazandó kötbér

4. SLA sértések esetén alkalmazandó kötbér (részletesen a szerződéstervezetben

5. A beszerzendő szolgáltatások

A jelen dokumentum mellékleteként (INF_060_2019_NKR_I_eszközlista.xlsx) található rendszerekre és eszközökre vonatkozó támogatási szolgáltatás nyújtása szükséges. A támogatási szolgáltatás a rendszerek összetettsége és összefüggése miatt egy Szolgáltatóval kell biztosítani, a szolgáltatást egy fogyasztói kosárként lehet teljesíteni.
Szolgáltatás paraméterei (SLA paraméterek)

Kritikus rendszerek („7x24/6”-es SLA szint):

Szolgáltatási Idősáv (SzIS): minden nap 0-24 óra között
Maximált Reakció Idő (MRI): 2 óra

Nem kritikus rendszerek („NBD”-s SLA szint):
Szolgáltatási Idősáv (SzIS): munkanap 8-16 óra között
Maximált Reakció Idő (MRI): következő munkanap

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban leírtakkal egyenértékű szolgáltatás megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. Az egyenértékűséget a műszaki leírásban foglaltak szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolni.
Részletes Műszaki Leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó): A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR.) 1-4. § rendelkezései szerint kell igazolni. Az Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 4. § (1) bekezdése alapján, az EEKD kitöltésével köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. A KR. 3. § (3), (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös Ajánlattevők vonatkozásában, a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD űrlapot az EKR rendszerben. A KR. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az Ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. A KR. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az Ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével .A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó): Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 12. §,14. §,16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont szerinti nyilatkozatot is csatolni szükséges. Ajánlattevőknek az Ajánlatkérő által kiadott nyilatkozatminta szerinti tartalommal szükséges a nyilatkozatot benyújtani. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/ 2015. (X.30.)kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárásfolyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt Ajánlatkérő nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt Ajánlatkérő nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az M.1. és az tekintetében az M.2. alkalmassági követelmény előzetes igazolása: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD-ban elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
Az M.1.) a)-c) alkalmassági követelmények részletes igazolása: az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek csatolnia kell 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (3a) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a Kormányrendelet 22. § (1)-(2) bek.szerint (min. tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége vagy ellenszolgáltatása, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Az M.2. a)-c) alkalmassági követelmények részletes igazolása: A 321/2015. (X.30.) Korm. Rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
# a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot (úgy, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, és amely tartalmazza az ajánlattétel időpontjában annak a személynek, szervezetnek a megjelölését, akivel/ amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll);
# a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat , valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a szakember az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír;
# a szakember vonatkozó végzettségét-képzettségét igazoló dokumentum másolata. Az önéletrajzban a szakmai tapasztalat idejét év/hó bontásban kell megadni.
Ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban nyilatkoznia arra vonatkozóan, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolásait/nyilatkozatait az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK a Kbt. 69 . § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani. A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdései és a Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján és a Kbt. 65.§ (12) bekezdése alapján kell eljárnia. A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett és 6 éven belül megkezdett alábbi referenciákkal:
a) 1 végfelhasználó Hitachi Data Systems gyártmányú (vagy ezzel egyenértékű) hardver eszközére vonatkozó támogatási szerződés,
b) olyan Oracle (vagy Sun Microsystems, vagy ezekkel egyenértékű) gyártmányú hardver eszközök támogatására vonatkozó támogatási szerződés (1 végfelhasználóra vonatkozóan), melynek keretében támogatott szerver eszközök darabszáma legalább 80,
c) 1 végfelhasználó Oracle StorageTek SL8500 (vagy ezzel egyenértékű) gyártmányú szalagkönyvtár eszközök támogatására vonatkozó támogatási szerződés (1 végfelhasználóra vonatkozóan), melynek keretében támogatott szalagkönyvtár eszközök száma legalább 1, és a támogatás időtartama legalább 1 év,
Egy szerződéssel több fenti követelménynek is meg lehet felelni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a referencia teljesítésének vizsgálatakor a referenciaként bemutatott szerződés teljesítésének dátumát veszi alapul, ennek megfelelően ez a szerződés teljesítése nem lehet a felhívás feladásának napjánál későbbi.

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő Certified System Administrator for Solaris OS minősítéssel és legalább 24 hónapnyi, Solaris operációs rendszerrel működő rendszerek üzemeltetésében és/vagy támogatásában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember;
b) legalább 1 fő Certified System Administrator for Solaris Cluster minősítéssel és legalább 24 hónapnyi, Solaris operációs rendszer feletti fürtözést megvalósító (cluster) rendszerek üzemeltetésében és/vagy támogatásában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember;
c) legalább 1 fő Sun Enterprise Mx000 Server Series Support Readiness Training + Required Exam minősítéssel és legalább 24 hónapnyi, SPARC Enterprise Mx000 architektúrájú rendszerek és/vagy eszközök üzemeltetésében és/vagy támogatásában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember,

Egy szakemberrel a fentiek közül több követelménynek is meg lehet felelni.

Ajánlatkérő az M2 alkalmassági követelményként előírt képzettséggel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakembert is elfogad, azonban az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az alkalmassági követelménynek való megfelelés alkalmával igazolnia kell oly módon, hogy az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat benyújtva rámutat (igazolja), hogy mi alapján tekinthető az általa megajánlott szakember képzettsége egyenértékűnek az alkalmassági követelményben előírt képzettséggel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést megerősítő mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A.§, a Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdése, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdése alapján – a kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalás útján, magyar forintban egyenlíti ki a vételárat.
Ajánlatkérő nem biztosít előleget.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Különösen fontos a kiemelt rendszerek folyamatos rendelkezésre állásának és az azokhoz való hozzáférés fennakadásoktól mentes elérhetőségének biztosítása. Support hiányában jelentősen megnő a szolgáltatás leállásának kockázata, mely számos problémát előidézhet. Üzletkritikus rendszerek futnak ezekben a környezetekben, ezen eszközök bárminemű meghibásodása azonnal érzékelhető szolgáltatás kiesést okoz és a felhasználók elégedettségi mutatóját jelentősen csökkenti, valamint külső, jogszabályon alapuló adatszolgáltatás teljesítését kockáztatja.
Fentiekre tekintettel - az elvárt üzembiztos működés érdekében - indokolt a Kbt. 81. § (10) bekezdése szerinti gyorsított közbeszerzési eljárás lefolytatása a kapcsolódó szolgáltatási szerződés lehető legrövidebb időn belül történő megkötése, a szolgáltatás lehető legrövidebb időn belüli megrendelése érdekében.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/11/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/11/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás elektronikusan a Kbt. 68. § (1a)-(1c), (4) és (6) bekezdései, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. §-ban foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja sem gazdaságilag, sem szakmailag észszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Ellentétes a gazdasági észszerűséggel, hogy a beszerzés tárgyát képező, a támogatandó folyamatokból fakadóan egymással szorosan összefüggő feladatokat különböző szervezetek végezzék. Tekintettel a rendszerek összetettségére, azok sem fizikailag, sem logikailag nem választhatók szét. Egy esetleges havária helyzetben a felelősség meghatározása, helyreállítás kérdése aránytalan nehézségeket okozna. Az ilyen helyzetben történő hatékony feladat végrehajtáshoz elengedhetetlen az egykapus működés, az egycsatornás felelősségvállalás, amelyet szerződésnek kell garantálnia. Fentiek kiemelten fontosak a NAV üzletkritikus rendszereinél.
1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a Kbt. és a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https:// ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg.
2. A felhívás III.1.3) pontja szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak az M.1.) és M.2.) alkalmassági feltételek esetében.
3. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 13.§ szerint kell eljárni. Ajánlattevő köteles a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 13. §-a szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró ajánlattevő-közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő-,illetve adott esetben az ajánlatban aláíró, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírásra jogosult képviselőjének a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.
5. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb.nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az Ajánlattevő felelőssége. Idegen nyelvű dokumentum benyújtása esetén a fordítás tekintetében az ajánlatban nyilatkozni kell.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés vonatkozásában.
7. Ajánlattevőnek amennyiben alkalmasságot igazoló szervezetet von be az eljárásba nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetet vesz igénybe, úgy a Kbt.65. § (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt.67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
8. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
9. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
10. FAKSZ: dr. Katula Bence Ádám 01155 Helyettes FAKSZ: dr. Bencsik Márk 00933
11. Jelen eljárásban a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. – a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntés alapján - a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai szerint központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el.
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján: Ajánlatkérő Ajánlattevőtől és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.
15. Az ajánlatban adatkezelési nyilatkozatot kell csatolni.
16. Ajánlatkérő alkalmazhatja a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.
17. Szerződéskötési feltételek:
- Nyertes ajánlattevő köteles az alábbi minősítéssel rendelkező szakember(eke)t bevonni a szerződés teljesítésébe (egy szakember több minősítéssel is rendelkezhet):
• Certified Network Administrator for Solaris OS, Certified System Administratorfor Solaris Cluster,
• Oracle Database Real Applications Clusters Administrator Certified Expert,
• Oracle Database Data Warehouse Certified Implementation Specialist,
• Sun Enterprise Mx000 Server Series Support Readiness Training + Required Exam,
• Network Security Expert 1,
• Network Security Expert 2,
• Network Security Expert 3,
• Network SecurityExpert 4,
• Certified Security Administrator for Solaris OS,
• Oracle Database Administrator Certified Professional,
• Oracle Exadata Certified Implementation Specialist.
Legkésőbb a szerződéskötés időpontjára be kell nyújtani a szakemberek fenti minősítését igazoló dokumentumokat. (A gyártó/szervezet/iskola által kiadott tanúsítványt/bizonyítványt egyszerű másolatban.)
- Nyertes Ajánlattevőnek (Szolgáltatónak) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább „Gold” szintű Oracle partnerségi státusszal kell rendelkeznie.
- Az Oracle ExaData Engineered Systems eszközök a NAV teljes adattárház szolgáltatásának kiszolgálását végzik, ezáltal a NAV teljes adatvagyona ezen az eszközökön található. A 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról című törvény értelmében 4. szintű biztonsági besorolás hatálya alá esik, ezért a rendszertámogatást nyújtó Nyertes Ajánlattevőnek (Szolgáltatónak), valamint az általa igénybe vett alvállalkozónak reakítv szolgáltatások elvégzése esetén - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - telephely biztonsági tanúsítvánnyal kell rendelkeznie
18. A nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő tekintetben) a szerződéskötést megelőzően, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára be kell nyújtania a közbeszerzési dokumentumokban található szerződéstervezet mellékletét képező, a Magyarország Alaptörvénye 39. cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesülésére vonatkozó részletes átláthatósági nyilatkozatot
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák