Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/218
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.10.
Iktatószám:20208/2020
CPV Kód:38552000-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.12.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14680753
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001140552020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001140552020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mobilszolgáltatás mérő rendszer fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001140552020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38552000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az NMHH által üzemeltetett mobilszolgáltatás mérő rendszer fejlesztése adásvételi szerződés keretében, terméktámogatás nyújtása 2021.12.31-ig vállalkozási szerződés keretében, valamint egyedi megrendelés alapján további tevékenységek elvégzése legfeljebb 400 mérnökóra vagy a keretösszeg erejéig vállalkozási keretszerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mobilszolgáltatás mérő rendszer fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38552000-9
További tárgyak:72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NMHH által üzemeltetett Rohde & Schwarz SwissQual AG gyártmányú mobilszolgáltatás mérő rendszer fejlesztése adásvételi szerződés keretében, terméktámogatás nyújtása 2021.12.31-ig vállalkozási szerződés keretében, valamint egyedi megrendelés alapján további tevékenységek elvégzése legfeljebb 400 mérnökóra keretében (a keretösszeg a 400 mérnökórára vonatkozó díjból képződik).
I. A mobilszolgáltatás mérő rendszer fejlesztése
Beszerzendő eszközök:
I.1) 4 darab kalibrált mérővevő beépítő modullal
- Frekvenciatartománya legalább 350 MHz – 5 GHz legyen;
- Legyen beépíthető (szükség esetén beépítő modullal) a már meglévő rendszer mérőeszköz kereteibe;
- Ne igényeljen külső tápegységet a működéshez: a mérőeszköz vezérlő egység legyen képes tápfeszültséggel ellátni;
- Legyen képes a különböző rádiós technológiákon (2G, 3G, 4G,5G) Layer3 szintű dekódolásra legalább a jelenleg Magyarországon használt technológiák tekintetében;
- Legyen alkalmas automatikus csatornakeresésre;
-Legyen alkalmas csatornateljesítmény mérésre.
- Legyen alkalmas csatornateljesítmény mérésre;
- Rendelkezzen érvényes kalibrációs bizonyítvánnyal.
I.2) 3 darab mérőeszköz vezérlő egység
- Legyen kompatibilis és összeépíthető a mérőrendszerben már meglévő és a most beszerzésre kerülő mérőeszközökkel;
- Legyen alkalmas a mérőeszközök mellett, illetve azokkal egyidejűleg a kalibrált mérővevőt vezérelni, adatait feldolgozni;
- Legyen alkalmas legalább három mérőhardvert párhuzamosan működtetni;
- Rendelkezzen legalább egy heti folyamatos, napi 12 órás mérés adatainak tárolására alkalmas tárhellyel;
- Az általa előállított mérési eredmények legyenek kompatibilisek a meglévő központi adatfeldolgozó és kiértékelő alkalmazással;
I.3) 12 darab QualiPoc mérőeszköz
- Legyen alkalmas Carrier Aggregation/vivő aggregáció alkalmazására a releváns rádiós technológiákon
- Legyen alkalmas MiMo technológia használatára
- Legyen képes frekvenciaosztásos (FDD) és időosztásos (TDD) mobilhálózati csatornákon is működni
- Legyen képes legalább a hazai publikus mobilhálózatokban használt frekvenciasávokon, a szolgáltatók által alkalmazott legfrissebb 3GPP szabványoknak megfelelően működni
- Legyen képes az elérhető rádiós technológiákon legalább adatátviteli sebesség, hálózati válaszidő, több szálas adatátviteli sebesség paraméterek mérésére
- Legyen képes a meglévő központi mérésvezérlő alkalmazáson keresztüli távvezérlésre
I.4) 12 darab mérőeszköz beépítő egység
- Biztosítsa a QualiPoc mérőeszközök megfelelő mechanikai védelmét
- Biztosítson a QualiPoc mérőeszközök számára termikus stabilitást a környezeti hőmérséklettől függetlenül
- Biztosítsa a QualiPoc mérőeszközök tápellátását
- Legyen lehetőség különböző csillapítások beiktatására, a környezet hatásának modellezése érdekében
- Legyen lehetőség a QualiPoc mérőeszközök egyszerű cseréjére a beépítő egységen belül
I.5) Központi adatfeldolgozó rendszer bővítése
- Legyen képes a már meglévő és a jelen beszerzéssel bővülő számú mérőeszköz adatainak egyidejű feldolgozására (minimum 15 darab kalibrált mérővevő, minimum 60 darab mérőeszköz).
- Legyen képes a már meglévő, valamint a beszerzésre kerülő mérőeszközök adatainak tárolására (legalább egy hónapnyi mérés, napi 10 órás méréssel számolva)
- Legyen képes a mobilszolgáltatók által a legfrissebb 3GPP szabványok alapján működő hálózatain végzett mérések adatainak feldolgozására és kiértékelésére
- Legyen képes a feldolgozott mérési adatok exportálására (pl. csv formátumban) további feldolgozás céljából
A fenti eszközöknek minden tekintetben illeszkedniük kell a meglévő Rohde & Schwarz SwissQual AG gyártmányú mobilszolgáltatás mérő rendszer hardver és szoftver komponenseihez.
Ajánlatkérő csak új (nem használt, bemutató darabként sem üzemeltetett) eszközöket (termékeket) fogad el.
A teljesítés (az eszközök leszállításának) határideje: szerződés aláírásától számított 60. nap azzal, hogy Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Nyertes ajánlattevőnek jótállást kell biztosítania a leszállított termékekre az üzembe helyezés időpontjától számított legalább 12 hónapos időtartamra.
II. Terméktámogatás: a Mobilszolgáltatást mérő rendszer s gyártói garancia kiterjesztése 2021-01.01- től 2021.12.31-ig.
Nyertes Ajánlattevő feladata a garancia kiterjesztés, (garancián túli műszaki támogatás) keretében az alábbi szolgáltatások biztosítása:
- Web alapú problémaazonosítás;
- Help Desk;
- Online támogatási platform;
- Hardverjavítás és hardvercsere;
- Javító szoftverkiadások;
- Új szoftververziók;
- Dokumentációfrissítés;
- Harmadik fél hardver eszközeinek támogatása.
III. Keretszerződés keretében egyedi megrendelés alapján végzett tevékenységek ellátása a szerződés aláírásától számított 12 hónapos időtartamban, de legfeljebb 400 mérnökóra vagy a keretösszeg erejéig.
- Nyertes ajánlattevő közreműködik Ajánlatkérő eseti igénye alapján szakértői, illetve panaszkivizsgálással kapcsolatos telephelyen vagy azon kívüli magyarországi helyszínen végzendő mérések előkészítésében, elvégzésében, a mérési eredmények kiértékelésében.
- Nyertes ajánlattevő a szerződés keretében a felmerülő igények alapján elvégzi a nem SwissQual gyártmányú mérőhardverek (58 db mérőeszköz) firmware frissítését, szükség szerint az adatexportálási, adatmentési feladatokat.
- Nyertes ajánlattevő közreműködik, támogatást nyújt a mérőrendszer egyedi konfigurálási feladatainak ellátásában, szükség szerint felmerülő szerelési munkák elvégzésében. A mérőrendszer öt mobil és egy fix mérőhelyből áll. A mérőhelyek kialakításukban bizonyos mértékig eltérhetnek egymástól, az aktuális mérési feladattól függően, de jellemzően legalább kettő darab kalibrált mérővevőből, 11 db mérő­eszközből, valamint mérőeszköz vezérlő egységekből és a szükséges mennyiségű antennákból áll.
További részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7.) pont kiegészítéseként AK közli, hogy a teljesít határideje az alábbiak szerint kerül megjelölésre: a mérőrendszer leszállítása tekintetében a szerződéskötést követő 60 napon belül, az egyedi megrendelés és a terméktámogatási szolgáltatás esetén 2021.01.01-től 2021.12.31. napjáig tartó határozott időtartam.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 1. § (1) szerint, a Kormány rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Kormány rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 3. § (3) szerint, a közös ajánlattevők a Kormány rendelet 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kormány rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a kizáró okok tekintetében ki kell töltenie a megfelelő adatokkal és be kell nyújtania a ,,Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében”, valamint a ,,Nyilatkozat Kbt. 62.§(1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében” elnevezésű űrlapokat is az ajánlatkérő külön felhívására, azonban már az ajánlatban is benyújtható Ajánlattevő választása szerint.
Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kormány rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67. § (4)].
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
Dokumentumok benyújtása tekintetében irányadó a Kbt. 41/A. § (1)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1) bekezdésnek megfelelően, illetve a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Kapacitást nyújtó szervezet igénybevétele esetén (lásd alább) be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) részéről az EEKD-t, a Kbt. 67.§ (3) és a Kr. 3 § (3) bekezdése szerinti tartalommal.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. fejezetében (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is].
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kr. rendelet szerinti – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
Ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (mobil távközlési szolgáltatást mérő rendszerek szállítására és/vagy méréstechnikai támogatására irányuló) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szerződés műszaki tartalmát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél nevét és a megrendelő részéről információt adó személy nevét és elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (1) a)]
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem magyarországi szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti ajánlatkérő – az ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik legalább egy vagy több szerződésből összeadódó, szerződésszerűen teljesített – a közbeszerzés tárgya szerinti – mobil távközlési szolgáltatást mérő rendszerek szállítására és/vagy bővítésére, és méréstechnikai támogatására irányuló referenciával (referenciákkal), amely(ek) keretében sor került
a) legalább 3 db a felhívás II.2.4) pontja szerinti olyan kalibrált mérővevő adás-vételére, mely mobil szolgáltatások (2G, 3G és 4G) vételére alkalmas kalibrált mérővevő; és
b) legalább 9 db a felhívás II.2.4) pontja szerinti QualiPoc mérőeszköz szállítására vonatkozó referenciával rendelkezik; és
c) az előbbi eszközök közvetlen- vagy rendszerbe integráltan történő, legalább 8 hónapig megszakítás nélkül teljesített méréstechnikai támogatására vonatkozó referenciával.
A fenti alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szállítás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül azzal, hogy azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)].
Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]
A Kbt. 65.§ (7) szerint csatolandó kötelezettség vállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat [Kbt. 65.§(12)]
Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását (III.1.3) pont) [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§ (4)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítés igazolása a Kbt. 135.§ (1) bekezdés szerint történik, előleg nem biztosított.
A kifizetés - a mérőrendszer szállítása tekintetében a teljesítést követően utólag, a rendszer támogatása esetében a gyártói garanciakiterjesztést deklaráló nyilatkozat átadását követően előre egy összegben, az egyedi megrendelés alapján végzett támogatás esetében pedig megrendelésenként utólag - a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a 2013. évi V. tv. (Ptk) 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással.
Szerződést megerősítő biztosítékok:
Adásvételi szerződés tekintetében: Késedelmi kötbér (alapja a teljes nettó ellenérték, mértéke napi 0,5 %, de legfeljebb 15 %); meghiúsulási kötbér (alapja a teljes nettó ellenérték, mértéke 10 %) és szerződéstől való elállás.
Vállalkozói szerződés (támogatás) tekintetében: Késedelmi kötbér (mértéke a teljes nettó vállalkozó díj, mértéke 0,5 %/nap, de legfeljebb 30 %).
Keretszerződés tekintetében: Késedelmi kötbér (alapja az egyedi megrendelés nettó díja, mértéke napi 0,5 %, de legfeljebb 15 %), meghiúsulási kötbér (alapja az egyedi megrendelés nettó, mértéke 15 %) és az egyedi megrendeléstől való elállás.
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. tv. szerinti behajtási költségátalány érvényes.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: EUR.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) bekezdése szerint.
Részletes feltételek közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.) Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges.
Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68.§ bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, két órával később kezdi meg. [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)]

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT)
Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
a. felolvasólapot ajánlati árral: nettó EUR-ban
b. a mérőrendszer bővítésére vonatkozóan részletes ártáblázatot (a mellékelt minta szerint)
c. a megajánlott eszközökre vonatkozó angol vagy magyar nyelvű gyártói adatlapot, műszaki ismertetőt, amelyből megállapítható, hogy azok AT – II.2.4) pontban ismertetett – meglévő rendszeréhez minden tekintetben illeszkednek;
d. EEKD-t (EKR űrlapokat)
e. Kbt. 66. § (2),66. § (6), és 65. § (7) szerinti EKR űrlapokat
f. ,,Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében” EKR űrlapot (AT választása szerint már az ajánlatban is csatolható)
g. ,,Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja ” EKR űrlapot (AT választása szerint már az ajánlatban is csatolható)
h. ,,Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján” EKR űrlapot
i. ,,Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról” EKR űrlapot
j. ,,Nyilatkozat üzleti titokról” EKR űrlapot
k. közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35. §]
l. EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
m. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást (természetes személy esetén elegendő közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-minta is)
n. cégkivonatot (vagy annak elérhetőségét-URL), ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető, változásbejegyzés iratait vagy nemleges nyilatkozat
o. A Rohde & Schwarz-SwissQual AG mint gyártótól származó nyilatkozat a mobilszolgáltatás mérő rendszer garancián túli támogatás nyújtás jogosultságáról.
4) Kiegészítő tájékoztatás iránti igényt (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül
5) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint
6) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
7) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli.
8) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó
9) Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint
10) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)] 10)
11) AK jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdés
12) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35. § (8)]
13) Az AF-ben és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
14) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
15) Kieg. a VI.2)-hoz: a megrendelés részben történik elektr. úton
16) A forint-euro árfolyam esetében az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB középárfolyam az irányadó.
17) Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (név/lajstromsz.): dr. Daczuk Balázs/00313, dr. Illényi Péter Tamás/00316
18)Kiegészítés a II.1.6) ponthoz: Ajánlatkérő közli, hogy a jelen beszerzéssel érintett mérőrendszer egy egységet képez, így a teljesítendő szerződéses feladatok szakmai értelemben szorosan egymásra épülnek és a részajánlattétel biztosítása esetén az ajánlati árak jelentős emelkedésére lehet számítani. [Kbt. 61. § (4)]
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák