Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2168/2020
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:BP.Ferencváros;Győr;Hatvan;BP. Nyugati;Dunaújváros;Székesfehérvár;Szolnok;Debrecen;Nyíregyháza;Záhony;Miskolc;Bátaszék;Dombóvár;Nagykanizsa;Pécs;Békéscsaba;Kiskunhalas;Kecskemét;Celldömölk;Szombathely
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági társaság Kbt. 5. § (4) bekezdés szerint
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás nyújtása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54810576
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Antalfi Júlia
Telefon: +36 305729367
E-mail: antalfi.julia@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000092502020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000092502020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság Kbt. 5. § (4) bekezdés szerint
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás nyújtása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tábla PC teljes körű üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000092502020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tábla PC teljes körű üzemeltetése 3100 db Winmate M101B típusú tábla PC-re 12 hónap időtartamra.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tábla PC teljes körű üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak:50312600-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU211,HU222,HU223,HU231,HU233,HU311,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332 A teljesítés fő helyszíne: BP.Ferencváros;Győr;Hatvan;BP. Nyugati;Dunaújváros;Székesfehérvár;Szolnok;Debrecen;Nyíregyháza;Záhony;Miskolc;Bátaszék;Dombóvár;Nagykanizsa;Pécs;Békéscsaba;Kiskunhalas;Kecskemét;Celldömölk;Szombathely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az üzemeltetési díj magában foglalja az alábbi szolgáltatásokat

Helpdesk: hibabejelentés a MÁV Szolgáltató Központ ticketelési rendszerén keresztül, emilben, vagy telefonon a hét minden napján 0-24 órában.
Futárszolgálat: Magába foglalja a Távolról nem javítható eszközök el illetve visszaszállítását.
Meghibásodott eszközök javítása
Garanciális feltételeken kívül eső meghibásodások javítása
Nem garanciális hardverjavítás, karbantartás
a szolgáltató a szerződésnek megfelelően, a magyarországi garanciális és fogyasztóvédelmi törvényekkel összhangban végzi munkáját. A Szolgáltató az eszközök esetén 5 év, akkumulátoroknál 1+1 év garanciát nyújt
Garanciakezelés:
a garanciális eszközök meghibásodása esetén eljár a Megrendelő nevében
Nem garanciális javítás esetén alkatrész biztosítása
évente 80 db magas értékű modul és 24 db alacsonyabb értékű modul biztosítása nem garanciális eredetű meghibásodások alkalmával (gördülő rendszerben)
• magas értékű modul
o alaplap
o előlap kijelzővel
o 3G modul
• alacsonyabb értékű modul
o előlapi kamera
o hátlapi kamera
o SSD
o WIFI
o RAM
o hátlap
o GPS antenna
Nem garanciális javítás esetén kiegészítő elemek biztosítása
évente 250db, kiegészítő elem biztosítása nem garanciális eredetű meghibásodások alkalmával
• kiegészítő elemek
o kijelző védő fólia
o ceruza
o hálózati töltő
Javítás alatti csereeszköz üzembe helyezés
javítás alatt álló eszközök helyett biztosított csereeszköz esetén az eszköz hardveres üzembe helyezésének biztosítása mellett, naprakész image fájl kézhezvétele esetén, szoftveres üzembe helyezést is elvégzi a szolgáltató
Tartalék eszközkészlet központi raktározásának biztosítása
a csereeszközöket a Megrendelő és a Szolgáltató együttesen biztosítja a MÁV Start Zrt. által a II.2.3) pontban megnevezett 20db állomáson.

Eszközök mozgásának adminisztrálása
a készülékek státuszának (kivonásának, hollétének, rendszerbeállásának) adminisztrálása az erre a célra egyeztetett rendszerben
Javítások nyilvántartása (eszközönkénti karbantartási események)
a javítások ideje alatt a Szolgáltató által adatokkal ellátott szoftver adatai szerint biztosítja az SLA-nak megfelelő time-management-et.
Adatmentés
a Szolgáltató olyan szintű adatmentést végez, amely összhangban áll a Megrendelő által engedélyezett, hozzáférési szinttel (OP. rendszer szint)
Szoftver telepítés
az alkalmazás és rendszerszoftverek telepítése a rendelkezésre álló naprakész image fájl segítségével történik.
Operációs rendszer és hardver meghajtó készlet patch management
operációs rendszer és hardver meghajtó készlet patch management telepítése a rendelkezésre álló naprakész image fájl segítségével történik
Időszakos megelőző karbantartások
a kézi számítógépeken időszakos megelőző karbantartások elvégzése a legnagyobb három meghibásodási statisztikát mutató területen évente maximum egy alkalommal a II.2.3) pontban felsorolt 20 telephelyen (pl.: eszközök akkumulátorainak átvizsgálása, tisztítás)
Vezetői információk / statisztikák szolgáltatása
vezetői információk nyújtása a nyilvántartó rendszer által biztosított táblázatok, grafikonok, kimutatások segítségével, választható rendszerességgel
Dokkoló elektronika javítása garancián kívül eső meghibásodás esetén
dokkoló elektronikán található csatlakozó tüskék javítása illetve azok cseréje, továbbá csereeszköz biztosítása, évente 93db tüske mértékben
SLA
hibabejelentés a hét minden napján 0-24 órában. Hibabejelentést követően az eszközök haladéktalan cseréjét a Szolgáltató a csereeszközök központi telephelyéről illetve a MÁV Start Zrt. által fent megnevezett 20 főbb állomásokról történő üzembe helyezésével oldja meg. Csereeszközök kiosztása illetve a csereeszköz pótlás kritikus szint alá esése esetén 1 napon belül történik.
Részletesen a Közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező Műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 Garancián kívül beépített alkatrészekre vállalt jótállási idő (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. Folytatása. Ár kritérium: 3100 darab Winmate M101B típusú tábla PC üzemetetésének nettó ajánlati ára 1 hónapra vonatkozóan (nettó Ft/hó),Fordított arányosítás alapján
Minőségi kritérium: Egyenes arányosítás alapján

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (rövidítve: AT), vagy alvállalkozó (rövidítve: AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolás:
AT-nek - valamint adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. Az ajánlatkérő (rövidítve: AK) által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-knek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10. §, és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire és a 74. § (1) bekezdés b) pontjára. AK a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített AT-kre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg, azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ATk hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el. A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban el nem bírált változásbejegyzési eljárás, úgy erről ajánlattevő nyilatkozni köteles. Nemleges nyilatkozat is csatolandó. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. AK -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, melyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Kiválasztási szempont: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel.
Előzetes igazolás:
AT-nek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja AT-knek EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. AT-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. AK felhívja figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdéseiben foglaltakra. Utólagos igazolás: Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint: P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján AT-nek be kell nyújtania az AF feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – ÁFA nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek. szerint, ha AT a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról. Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései, valamint (11) bekezdései, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT, amennyiben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a nettó 110.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: Az alkalmassági feltételek kapcsán AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A nyilatkozat benyújtása vonatkozásában irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3.§(3). Irányadó továbbá a Kbt. 65.§ (7),(9),(11),(12). Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt.65.§(6), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3.§(5).
Utólagos igazolás: A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevőknek az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt szabályok szerint kell igazolniuk.
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr) 21. § (3) a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
A Kr. 22. § (1) alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év/hónap/nap pontossággal), a teljesítés %-os mértéke, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen [figyelemmel a Kr. 22. § (5)-re is]. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött [Kr. 21. § (3a)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.: Ajánlattevők által az ajánlathoz csatolandó az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évre vonatkozó, összesen legalább 1 darab, 1 éves (12 hónapos) időtartamú, legalább 2300 db tábla PC üzemeltetésére vonatkozó referencia (referencia munka).
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben összesen legalább 1 darab, 1 éves (12 hónapos) időtartamú legalább 2300 db tábla PC üzemeltetésére vonatkozó referenciával (referencia munkával).
A referenciakövetelmény kizárólagosan egy db szerződéssel teljesíthető, amely alapján az ajánlatkérő igazolva látja az ajánlattevő felkészültségét, rendelkezésre álló kapacitásait egy ekkora kontingens üzemeltetési támogatására szakmai szempontból (ügyfélszolgálat, rendelkezésre állás, raktárkészlet biztosítása).
M/2. Ajánlattevők által az ajánlathoz csatolandó a Winmate eszközök gyártója/gyártó hivatalos partnere által kiállított, cégszerűen aláírt nyilatkozat, annak igazolására, hogy az ajánlattevő a gyártó/gyártóhivatalos partnere és a jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálya alatt a tárgybéli eszközök üzemeltetéséhez szükséges kellékanyagok és alkatrészek szállíthatóságát biztosítja az ajánlattevő számára, továbbá hogy az ezekkel a tárgybéli eszközökön végzett javítás/karbantartás garanciavesztést ajánlatkérő számára nem okoz.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a Winmate eszközök gyártója/gyártó hivatalos partnere által kiállított, cégszerűen aláírt nyilatkozattal, annak igazolására, hogy az ajánlattevő a gyártó/gyártóhivatalos partnere és a jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálya alatt a tárgybéli eszközök üzemeltetéséhez szükséges kellékanyagok és alkatrészek szállíthatóságát biztosítja az ajánlattevő számára, továbbá hogy az ezekkel a tárgybéli eszközökön végzett javítás/karbantartás garanciavesztést ajánlatkérő számára nem okoz.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbér alap: a havi üzemeltetési díj nettó forintban számolva.
késedelem: napi 0,5%, max. a kötbéralap 10%-a;
hibás teljesítés: amennyiben a Vállalkozó teljesítése nem felel meg a szerződésben rögzített feltéte-leknek, SLA szinteknek, köteles hibás teljesítési kötbért fizetni a Megrendelő ré-szére, amelynek mértéke a kötbéralap 5 %-a.
meghiúsulási kötbér 10%;
Jótállás: Nyertes AT megajánlása szerint min. 12, max. 36. hónap
Nyertes AT havonta számla kiállítására és benyújtására jogosult.
AK előleget nem biztosít.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme magyar forint. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával (Áfa tv. 55.§). Az ellenszolgáltatás esedékessége a megfelelő tartalommal kiállított számla kézhezvételétől számított 30. naptári nap. Teljesítésigazolás, számlázás, pénzügyi teljesítés: Kbt. 135.§ (1) és (6);Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint. Részletesen a KD-ben kifejtve
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az eljárás kivételesen indokolt és sürgős az alábbi okokra tekintettel: Érvényes és hatályos szerződés hiányában, a mozdonyvezetői tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges eszközök nem kerülnek biztosításra a mozdonyvezetők részére (vezénylés, útvonalkönyv, munkaidő nyilvántartás, aktuális vágányzárak, parancskönyvek),amely alapján a közbeszerzési eljárás gyors és eredményes lefolytatásának elmaradása közvetetten a vasútüzemi tevékenység leállását okozhatja a MÁV-csoporton belül, azáltal hogy a mozdonyvezetők részére időben nem állnak rendelkezésre az eszközök a napi feladatainak ellátásához. Továbbá a MÁV-START Zrt. közszolgáltatói tevékenysége nem kerül ellátásra teljes körűen.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az Kbt. 68. § (1b) bekezdése, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK a TED karakterkorlátozására tekintettel az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos és az az egyéb információkat teljeskörűen és részletesen a KD-ban adja meg.
2) Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak.
3) AT-k által az ajánlathoz csatolandó a Winmate eszközök gyártója/gyártó hivatalos partnere által kiállított, cégszerűen aláírt nyilatkozat, annak igazolására, hogy az AT a gyártó/gyártó hivatalos partnere és a jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálya alatt a tárgybéli eszközök üzemeltetéséhez szükséges kellékanyagok és alkatrészek szállíthatóságát biztosítja az AT számára, továbbá hogy az ezekkel a tárgybéli eszközökön végzett javítás/karbantartás garanciavesztést AK számára nem okoz. A Winmate eszközök gyártója/gyártó hivatalos partnere által kiállított nyilatkozat az ajánlat érvényességi feltétele. AK jogosult leellenőrizni AT ajánlata részeként benyújtott gyártói nyilatkozat validitását, a gyártó nyilatkozata alapján.
4) AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
5) AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
6) AK az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
7) AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
8) AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 és 10. Az 1. („Ár)” értékelési részszempont „3100 darab Winmate M101B típusú tábla PC teljeskörű üzemetetésének nettó ajánlati ára 1 hónapra vonatkozóan (nettó Ft/hó) ” részszempont tekintetében a fordított arányosítás, a „Ajánlattevő által a garancián kívül beépített alkatrészekre, az elvégzett javítási és karbantartási feladatokra vállalt jótállási idő (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap)” részszempont tekintetében egyenes arányosítás módszere alapján történik az ajánlatok értékelése. AK felhívja a GSZ-ek figyelmét, hogy a „Ajánlattevő által a garancián kívül beépített alkatrészekre, az elvégzett javítási és karbantartási feladatokra vállalt jótállási idő (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap)” részszempont esetében a jótállás időtartamára a minimum 12 hónap vállalása kötelező, annál alacsonyabb vállalás az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után AT-nek az összes garancián kívül beépített alkatrészre, valamint garanciális feltételeken kívül eső meghibásodások javítására, illetőleg a nem garanciális hardverjavításra, karbantartásra mely a Műszaki leírás részét képezi, ugyanazt a jótállási határidőt kell vállalnia és ezt szükséges feltüntetni a felolvasólapon. Azonos összpontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat minősül kedvezőbbnek, vagyis azon AT ajánlata, akinek a 3100 darab Winmate M101B típusú tábla PC teljeskörű üzemetetésének nettó ajánlati ára 1 hónapra vonatkozóan (nettó Ft/hó) a legalacsonyabb. A beszerzés tárgyának részletes értékelési módszerét a KD tartalmazza.
FAKSZ: dr. Kómár Márta, lajstromszám: 00341
Folyt.: VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) folyt.:
9) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 41/A. §-ai tartalmazzák.
11) AK a nyertes AT-(k)től nem követeli meg, továbbá a nyertes AT-(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
12) AK az eljárásban a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerint jár el.
13) Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (CET)
irányadó.
14) Jelen eljárás dokumentumaiban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Kbt., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az e-Kr. és a Ptk. előírásai irányadóak.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek.ben foglaltak alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költségvizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
16. Az eljárást a DKÜ Zrt. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján, I/1020/2020/000002-on megvizsgálta és a 10. § (8) bekezdése alapján megfelelőnek minősítette, saját hatáskörbe visszautalta.
17.A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
A beszerzés tárgyából adódóan részajánlat-tételi lehetőség nem biztosítható, a gazdasági, műszaki és minőségi, vagy a szerződés teljesítésének más szempontjából a részajánlat ésszerűtlen, a műszaki leírásban foglaltak teljesítését ellehetetleníti.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák