Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/240
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.10.
Iktatószám: 22282/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Sátoraljaújhely várhegyi oldalon a 0177/22, a szárhegyi oldalon pedig a 0177/21 hrsz-ú területek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13222002
Postai cím: Kossuth Tér 5
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szamosvölgyi Péter
Telefon: +36 47525100
E-mail: pmtitkarsag@satoraljaujhely.hu
Fax: +36 47525100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.satoraljaujhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000960382020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000960382020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szárhegy és Várhegy közötti kötélhíd
Hivatkozási szám: EKR000960382020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő feladatét képezi az építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat a kiviteli tervek elkészítését foglalja magában. A tervezett kötélhíd alapvetően közlekedési (átkelési) célt szolgáló építőmérnöki létesítmény. Korszerű és tartós anyagok felhasználásával, de a kötélszerkezet erőjátékát jól megmutató és a hagyományos módon készített kötélhidak (pl.: inka kötélhidak) megjelenését imitáló kialakítással. A járófelület a kábelek vonalazásával azonosan vezetett, így a hegyek sziluettjéből kiálló, vagy kilógó magas építmény (pilon) tervezése kerülve lett. A kábelek ívének megválasztásakor a járható hossz-szelvény kialakításán felül a tájba való harmonikus illeszkedést is vizsgálták. A szerkezet megválasztásakor kerülték a látványt befolyásoló függesztő elemek alkalmazását. A híd rendkívül mozgás és rezgésérzékeny szerkezet, csak a stabilitást biztosító tervezett lekötő szélkábel rendszerrel együtt biztonságos. A látogatók számára a híd megközelítése a Várhegyen és a Szárhegyen kiépülő, illetve már meglévő utakhoz/sétányhoz kapcsolódó turistaösvényekről történik majd. A hídfők térsége kerítéssel lesz körbezárva. A hídfők körüli területre belépni csak a Kalandpark nyitvatartási idején belül, belépőjegy megfizetését követően lesz lehetséges, beléptető kapukon keresztül. A híd járófelületének szélessége 1,20 m, a híd támaszköze/fesztávolsága (a kötélvégek megfogási pontjai közötti távolság) pedig 700,00 m lesz. A híd szerkezete kötélhíd, azaz a megfogási pontok között kifeszített kábelek a híd fő teherviselő elemei. A megfogási pontokat (hídfőket) a két hegyen azonos magasságra lett tervezve. A megfogási pontok között a kábelek belógása 27,0 m, az így kialakult görbe jó közelítéssel másodfokú parabola alakú. A híd hossz-szelvénye (az esésviszonyok) - a parabola alak miatt - folyamatosan változik. A hosszszelvény kizárólag gyalogosan járható, a legmeredekebb szakaszok (max. ~15 %) a hídfőknél alakulnak ki, a híd középső több száz méter hosszú szakaszán pedig egy kellemesen járható közel vízszintes szakasz adódik.
A kiviteli tervet min. 3 (három) példányban papír alapon és 3 (három) példányban elektronikus adathordozón, nem szerkeszthető PDF formátumban, és szerkeszthető PLN/PLA, DWG, SLO, XLS, DOC formátumokban kell elkészíteni.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező engedélyes terv szintű tervdokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szárhegy és Várhegy közötti kötélhíd
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 IA01-9
További tárgyak: 71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Sátoraljaújhely várhegyi oldalon a 0177/22, a szárhegyi oldalon pedig a 0177/21 hrsz-ú területek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő feladatát képezi az építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat a kiviteli tervek elkészítését foglalja magában. A tervezett kötélhíd alapvetően közlekedési (átkelési) célt szolgáló építőmérnöki létesítmény. Korszerű és tartós anyagok felhasználásával, de a kötélszerkezet erőjátékát jól megmutató és a hagyományos módon készített kötélhidak (pl.: inka kötélhidak) megjelenését imitáló kialakítással. A járófelület a kábelek vonalazásával azonosan vezetett, így a hegyek sziluettjéből kiálló, vagy kilógó magas építmény (pilon) tervezése kerülve lett. A kábelek ívének megválasztásakor a járható hossz-szelvény kialakításán felül a tájba való harmonikus illeszkedést is vizsgálták. A szerkezet megválasztásakor kerülték a látványt befolyásoló függesztő elemek alkalmazását. A híd rendkívül mozgás és rezgésérzékeny szerkezet, csak a stabilitást biztosító tervezett lekötő szélkábel rendszerrel együtt biztonságos. A látogatók számára a híd megközelítése a Várhegyen és a Szárhegyen kiépülő, illetve már meglévő utakhoz/sétányhoz kapcsolódó turistaösvényekről történik majd. A hídfők térsége kerítéssel lesz körbezárva. A hídfők körüli területre belépni csak a Kalandpark nyitvatartási idején belül, belépőjegy megfizetését követően lesz lehetséges, beléptető kapukon keresztül. A híd járófelületének szélessége 1,20 m, a híd támaszköze/fesztávolsága (a kötélvégek megfogási pontjai közötti távolság) pedig 700,00 m lesz. A híd szerkezete kötélhíd, azaz a megfogási pontok között kifeszített kábelek a híd fő teherviselő elemei. A megfogási pontokat (hídfőket) a két hegyen azonos magasságra lett tervezve. A megfogási pontok között a kábelek belógása 27,0 m, az így kialakult görbe jó közelítéssel másodfokú parabola alakú. A híd hossz-szelvénye (az esésviszonyok) - a parabola alak miatt - folyamatosan változik. A hosszszelvény kizárólag gyalogosan járható, a legmeredekebb szakaszok (max. ~15 %) a hídfőknél alakulnak ki, a híd középső több száz méter hosszú szakaszán pedig egy kellemesen járható közel vízszintes szakasz adódik.
A kiviteli tervet min. 3 (három) példányban papír alapon és 3 (három) példányban elektronikus adathordozón, nem szerkeszthető PDF formátumban, és szerkeszthető PLN/PLA, DWG, SLO, XLS, DOC formátumokban kell elkészíteni.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező engedélyes terv szintű tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) 10
2 M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) 10
3 M.2.3 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési szempontokra kiosztható pontszám: 0-100. Az értékelés módszerét (ajánlati ár: fordított arányosítás; szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás) részletesen a Kbt. 76.§ (10) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A IV.2.6.) pontban meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség időtartamán Ajánlatkérő 60 napot ért.
Az eljárás során a részajánlattételi lehetőség nem biztosított, mivel a beruházás egésze egy építési engedély alapján valósítható meg, az engedélyben foglalt műszaki megoldások összessége által biztosítható a beruházás szerinti építmény műszaki-funkcionális egysége, az építmény rendeltetésszerű működése. A beruházás műszaki tartalma sem időben, sem munkanemenként, sem födrajzilag nem különíthető el részekre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) - q) pontja vagy (2)
bekezdés a)-b) pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1)
bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy (adott esetben) az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a
kizáró okok [Kbt. 62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be. A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az
eljárásból a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5)
bekezdés], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl , amely számára
nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].
Kizáró okok igazolása:
Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1)
bekezdés szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban:
EEKD).
Utólagos igazolás: Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8.
§,10. §, 12.-16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) és kc) alpontja tekintetében
benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata EKR űrlap formájában. A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti
kizáró ok vonatkozásában közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített
nyilatkozat benyújtása szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása :
Sz. 1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján
Ajánlatkérő előírja az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Az előírás az építőipari
kivitelezést végző gazdasági szereplő vonatkozásában releváns, mint alkalmassági követelmény.
Sz. 2. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján a tervezési feladatot ellátó gazdasági szereplőnek
szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara névjegyzékében (Építészeti-műszaki tervezési ún. MÉK
cégregisztráció). A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén
legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a letelepedés szerinti
ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Az előírás a tervezői tevékenységet végző
gazdasági szereplő vonatkozásában releváns, mint alkalmassági követelmény.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Sz.1 és Sz.2. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatához be kell nyújtania a 321/ 2015. (X.30.)
Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdés szerinti, kitöltött EEKD-t. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz kitöltése). Utólagos igazolás: A
nyilvántartásokban szereplés tényét –
amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények
ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv
által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az
egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés
szerinti, kitöltött EEKD-t. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz
kitöltése). Utólagos igazolás: A P.1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)–(6)
bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a felhívás
feladását megelőző előző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a
közbeszerzés tárgyából (hídszerkezet építése és/vagy kivitelezése és/vagy
felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozatot,
attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja alapján
alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az előző három mérlegforduló nappal lezárt
üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (hídszerkezet építése és/vagy
kivitelezése és/vagy felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
eléri összesen legalább a 400 millió forintot (HUF).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés
szerinti, kitöltött EEKD-t. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz
kitöltése). Utólagos igazolás: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja, 21.§ (2a) bekezdésének a) pontja,
illetőleg a 22.§-a, továbbá a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében
foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a szerződést kötő másik fél
által adott igazolást (korábbi megrendelőtől származó referencia igazolás) , melyben meg kell
adni legalább az alábbi adatokat: " az építési beruházást végző gazdasági szereplő(k) neve,
székhelye; " a szerződést kötő másik fél megnevezése, képviselőjének neve, elérhetőségei; " az
építési beruházás tárgya, mennyisége, illetőleg az elvégzett munkák felsorolása, melyből
megállapítható az alkalmasság minimum követelményeinél előírt feltételeknek történő
megfelelés; " teljesítés ideje a kezdési és befejezési időpont pontos (év/hónap/nap)
megjelölésével; " a teljesítés helye; " nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt. M2. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia
kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés szerinti, kitöltött EEKD-t. Ajánlatkérő az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz kitöltése). Utólagos igazolás: A Kbt. 65. § (1)
bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30. ) Korm . rendelet 21.
§ (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse annak a
szakembernek nevét, adott esetben az előírt jogosultságának számát, akit Ajánlattevő be kíván
vonni a teljesítésbe. Az előírt jogosultság megléte esetén szükséges az ajánlatban feltüntetni
azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. A
szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti
nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a
jogosultság érvényességét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatban történő
benyújtásával köteles a gazdasági szereplő igazolni. Csatolni kell továbbá a teljesítésbe
bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai
önéletrajzban vagy ajánlattevői nyilatkozatban ismertetni kell, hogy az ajánlattételi határidő
időpontjában a szakembernek ki a munkáltatója, illetőleg ismertetni kell azt a szervezetet,
amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Amennyiben a
szakember az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy csatolnia kell: - a végzettségét
igazoló okiratot, valamint a gyakorlati időt (havi részletezettséggel) igazoló szakember által
aláírt szakmai önéletrajzot. Egy szakemberrel több alkalmassági feltétel is igazolható (több
pozícióban is bemutatható). Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a)
pontja alapján a legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi
figyelembe. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes
megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az ajánlattevők a Kbt.
65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, legalább egy darab, legalább 120 méter támaszközt elérő
hídszerkezet kivitelezéséből származó
referenciával, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. M .2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja
alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik/rendelkeznek M.2.1.
legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti "MV-É - Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására,
helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési
munkák felelős műszaki vezetése" építési szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges
vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "
MV-É" építési szakterületi jogosultság, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati idővel rendelkezik; M .2.2. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű
szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-KÉ Közlekedési építmények
és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki
létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése" megszerzéséhez szükséges
vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
"MV-KÉ" építési szakterületi jogosultság vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati idővel rendelkezik. M.2.3. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű
szakemberrel, aki a 266/2013. (VII . 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉV Építmények és szabad
terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem,
folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos
energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési
munkáinak felelős műszaki vezetése szakterületi jogosultság" megszerzéséhez szükséges vagy
azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉV"
építési szakterületi jogosultság vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges
gyakorlati idővel rendelkezik. Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer
veszi figyelembe. A szakmai gyakorlat idejét év/hónap pontossággal szükséges megadni.
Ugyanazon szakember több pozícióban is bemutatható. Ajánlatkérő a szakemberekre vonatkozó értékelési
szempontok tekintetében tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy köteles az ajánlatot a Kbt.
71.§ (9) bekezdés a) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, amennyiben az ajánlattevő által
a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték
kerül alátámasztásra, azonban az ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását
pontosan alátámasztani.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben
meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)-(2) és (6)
bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, Ptk. 6:155.§-ában , illetőleg az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-32/B.§-ában
előírtakra figyelemmel, banki átutalással teljesíti. Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: forint (HUF).
Az ellenérték kifizetése hazai támogatási forrásból történik, a finanszírozás módja:
utófinanszírozás (közvetlen ajánlatkérői kifizetés). Előleg mértéke: ellenérték legfeljebb 30%-a. A
részletes finanszírozási feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/01/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000960382020/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
A bontási eljárás tekintetében irányadó a Kbt. 68.§-a és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.§-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget,
kockázatot Ajánlattevő viseli. 2. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk
közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni. A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását az ajánlathoz kell csatolni,
melyben a meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére
jogosult gazdasági szereplő ezen eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 3. Ajánlatkérő
az ajánlattevő, illetőleg a közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem köti ki, illetőleg kizárja
gazdálkodó szervezet létrehozását ( projekttársaság). 4. A közbeszerzési dokumentumokban
megadott valamennyi határidő közép-európai ( CET) idő szerint értendő. 5. A különböző devizák
forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban
szereplő, nem HUF-ban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az
ajánlathoz kell csatolni. 6. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen
nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevő köteles annak ajánlattevő általi
fordítását is az ajánlathoz csatolni. 7. Ajánlatkérő a Kbt . 75. § (2) bekezdés e) pontját
nem alkalmazza. 8. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt általános építési felelősségbiztosítás
mértéke: legalább 800 millió HUF/év és legalább 200 millió HUF/káresemény; Tervezői felelősségbiztosítás
mértéke: legalább 80 millió HUF/év és legalább 20 millió HUF/káresemény. A felelősségbiztosítás igazolása kizárólag a nyertes ajánlattevő
feladata. Az előírt felelősségbiztosítás megléte a szerződés megkötésének feltétele, annak
elmaradása szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. A
biztosítási fedezetnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezésre kell állnia. 9.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. §
37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi eleme: árazott tételes költségvetés (
szkennelt, aláírt, pdf formátumban, továbbá e mellett a kiadott szerkeszthető formátumban is).
A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét
vonja maga után. 10. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 53.§ (6) bekezdésére tekintettel, hogy a szerződés fedezetét támogatásból kívánja biztosítani. Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, továbbá ezen körülményt a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti. 11. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel
kötendő szerződésben az alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat és egyéb szerződési
biztosítékokat köti ki: - késedelmi kötbér (nettó vállalkozói díj 0,5%-a/késedelmes nap; max:
ellenérték 10%-a),- meghiúsulási kötbér (nettó vállalkozói díj 20%-a) , - jótállás (24 hónap), -
teljesítési biztosíték (nettó Vállalkozói díj 3 %-a) - jóteljesítési biztosíték (nettó vállalkozói díj 3
%-a). Az ezekre vonatkozó részletes előírásokat a szerződés-tervezet tartalmazza. 12. Az építési beruházás egy helyszínen valósul meg, egy engedély alapján, az funkcionális-műszaki egységet képez, ezért a kivitelezés részekre bontása nem indokolt, illetőleg nem is lehetséges. 13. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000 HUF
Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11734138-15350105
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az igazolás módja: banki utalási igazolás másolatának, egyéb esetben elektronikus okirat csatolása. Az ajánlati biztosíték nyújtására vonatkozó részletes feltételeket karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.14. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100 ; A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: ajánlati ár esetében fordított arányosítás; szakemberek tapasztalata esetében egyenes arányosítás; karakterkorlát miatt a módszerek leírását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 15. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását (III.1.1., III.1.2., III.1.3) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. 16. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. 17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Péter, lajstromszám: 00628.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ (3)-(10) bekezdése irányadó a jogorvoslati határidő tekintetében.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák