Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2242/2020
CPV Kód:32424000-1
Ajánlatkérő:Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1185 Budapest, Igló utca 33-35;1185 Budapest, Igló utca 33-35
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Állami tulajdonú gazdálkodó szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágner Diána
Telefon: +36 301578892
E-mail: vagner.diana@dkuzrt.hu
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló Utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kárpáti Zoltán
Telefon: +36 12934224
E-mail: Zoltan.Karpati@hungarocontrol.hu
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085892020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085892020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Állami tulajdonú gazdálkodó szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hálózat menedzsment eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000085892020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32424000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerzés tárgya a HungaroControl Zrt. meglévő hálózat menedzsment eszközeinek, azon belül is a network visibility és network performance management funkcionális és kapacitásbeli bővítése és a hozzájuk kapcsolódó gyártói támogatás beszerzése az alábbi részajánlattételi lehetőséggel:
1. rész: Gigamon termékek beszerzése
2. rész: Riverbed termékek beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gigamon termékek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32424000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1185 Budapest, Igló utca 33-35
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Gigamon HC2 eszközhöz a következő kiegészítő licencek:
a) GigaSMART, HC Series, Advanced Tunneling feature license per GigaSMART module
b) GigaSMART, HC Series, De-Duplication feature license per GigaSMART module
c) GigaSMART, HC Series, Header Stripping feature license per GigaSMART module
d) GigaSMART, HC Series, NetFlow Generation feature license per GigaSMART module
e) GigaSMART, HC Series, SSL Decryption for Out of Band Tools feature license per GigaSMART module
2. Gigamon HC2 eszközhöz 1 db 6×40 gigabites portmodul
3. A fenti modulhoz:
a) 2 db 40 Gig QSFP+ BiDi, Multimode SR RX-only transceiver
b) 4 db 40 Gig QSFP+, Multimode SR4 transceiver
4. Egy db TAP eszköz, az alábbi konfigurációban:
a) 1 db G-TAP M Series 1 RU chassis. Supports up to 6 M Series TAP modules
b) 2 db G-TAP M Series 1/10Gb TAP module, 70/30 Multimode, 850 nm, 50/125 micron fiber
5. GigaVUE-FM licenc, amely 5 db fizikai node menedzselésére alkalmas
6. GigaVUE-VM licenc, amely 20 db VMware hoszt menedzselésére alkalmas
7. A fenti termékekre 1 év „Elite” szintű gyártói támogatás, amely a következőket tartalmazza:
a) Szoftvertámogatás, amely tartalmazza a frissítésekhez és új verziókhoz való hozzáférést is.
b) Hardvertámogatás, amely tartalmazza meghibásodások esetén a csereeszközök megelőlegezett szállítását.
c) A gyártó támogatási weboldalának és telefonos ügyfélszolgálatának elérése az év minden napján napi 24 órában.
d) A gyártó tudástárának támogatási anyagainak elérése a weboldalon.
A szállításnak DDP paritással kell történnie, a szerződésben foglaltaknak megfelelően.
A részletes műszaki feltételeket a dokumentáció részeként kiadott excel táblázat, mint műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Helyettesítő termék megajánlása esetén ajánlattevőnek a meglévő rendszer gyártója (Gigamon) által kiállított igazolás vagy a 321/2015. (X.30. ) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése szerinti dokumentum (igazolás/tanúsítvány) csatolása szükséges, amely a teljeskörű funkcionális azonosságot (a meglévő Gigamon rendszerrel való teljeskörű kompatibilitást, az egyes komponensek zavartalan együttműködését és ezek rendszerszintű gyártói támogatását) igazolja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A szerződés teljesítési határideje: 15 hónap, amelyből 3 hónap a termék konkrét szállítási határideje, amit követő 12 hónap a terméktámogatás.
2. Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legalacsonyabb ár” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, figyelembe véve a Kbt. 76.§ (5) bekezdés második mondatát.

II.2.1)
Elnevezés: Riverbed termékek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32424000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1185 Budapest, Igló utca 33-35
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Riverbed NetProfiler és Flow Gateway eszközök flow kapacitásának növelése 400.000 flow/perc értékre. Az eszközök adatai:
a) SCNP-02270 Serial number: LE3QG000F0BE3
b) SCFG-02270 Serial number: LE2MV000F0BB3
2. A fenti bővítésre Gold szintű gyártói támogatás 3 évre.
3. Új Riverbed Appresponse appliance a meglévő kiegészítésére. A kért referencia termék a Riverbed SteelCentral AppResponse Model 8180 modell, a melléklet szerinti konfigurációban. Az elvárt minimális követelmények a következők:
a) Teljeskörű alkalmazásszintű kompatibilitás a meglévő Riverbed NetProfiler és Flow Gateway eszközökkkel.
b) Legalább 120 TB csomagrögzítési kapacitás
c) A csomagrögzítési kapacitás későbbi moduláris bővítési lehetősége legalább 1000 TB-ig.
d) RAID 10 lemezredundancia képesség
e) Legalább 128 GB RAM
f) legalább 4 db 40 Gb Ethernet port a csomagok fogadására, amely SR4, LR4 és LM4 QSFP28 transceiver-ek fogadására képes.
g) Legalább 4 db 40Gb SR4 QSFP28 transceiver
h) Független 10/100/1000 Mbps Ethernet menedzsment port
i) Kettős redundáns tápegység
j) Alap Appresponse licenc Network Forensics képességekkel, amely minimum az alábbi képességeket tartalmazza:
(i) Deep packet inspection (DPI)
(ii) Multi-capture jobs
(iii) Selective recording
(iv) Smart packet indexing
(v) Network-layer analysis
(vi) Address management protocols
(vii) Application-specific analysis
k) Későbbi bővítési lehetőség a következő képességekkel
(i) Application Stream Analysis
(ii) Web Transaction Analysis
(iii) Database Analysis
(iv) Unified Communications Analysis
4. A fenti eszközre Gold szintű gyártói támogatás 3 évre.
5. 3 db SteelCentral Packet Analyzer Plus konkurens felhasználói licenc a fenti új illetve a meglévő Appresponse eszközhöz.
6. A fenti eszközre Gold szintű gyártói támogatás 3 évre, amely a következőket tartalmazza:
a) Szoftvertámogatás, amely tartalmazza a frissítésekhez és új verziókhoz való hozzáférést is.
b) Hardvertámogatás, amely tartalmazza meghibásodások esetén a csereeszközök megelőlegezett szállítását.
c) A gyártó támogatási weboldalának és telefonos ügyfélszolgálatának elérése az év minden napján napi 24 órában.
d) A gyártó támogatási és oktatási anyagainak elérése a weboldalon.
A szállításnak DDP paritással kell történnie, a szerződésben foglaltaknak megfelelően.
A részletes műszaki feltételeket a dokumentáció részeként kiadott excel táblázat, mint műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Helyettesítő termék megajánlása esetén ajánlattevőnek a meglévő rendszer gyártója (Riverbed) által kiállított igazolás vagy a 321/2015. (X.30. )Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése szerinti dokumentum (igazolás/tanúsítvány) csatolása szükséges, amely a teljeskörű funkcionális azonosságot (a meglévő Riverbed rendszerrel való teljeskörű kompatibilitást, az egyes komponensek zavartalan együttműködését és ezek rendszerszintű gyártói támogatását ) igazolja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 39 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A szerződés teljesítési határideje: 39 hónap, amelyből 3 hónap a termék konkrét szállítási határideje, amit követő 36 hónap a terméktámogatás. 2. Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legalacsonyabb ár” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, figyelembe véve a Kbt. 76.§ (5) bekezdés második mondatát.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)–(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
• Ajánlattevő(k), az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát.
• Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot.
• Irányadó Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
• Az ajánlatban a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
• A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia.
• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 74. § (1) bek.-re, a Kr. 1-8,10,12-16. §-okra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) szakasz kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szállításairól az alábbi tartalommal:
• a szállítás tárgyának olyan részletes bemutatása, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés;
• a szállítás mennyisége;
• a teljesítés ideje (kezdés és befejezés, min. év / hónap / nap bontásban);
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma;
• a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §-ra is.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részösszeget/mennyiségi adatot.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik
- az 1. rész vonatkozásában legalább nettó 10 millió Forint összértékben Gigamon termékek
- a 2. rész vonatkozásában legalább nettó 10 millió Forint összértékben Riverbed termékek
szerződésszerűen teljesített szállítására vonatkozó referenciával.
Egyenértékűség igazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése alapján történik.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pont).
A fenti alkalmassági követelménynek (M1) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet és előleg számlát nem fogad el. Az ajánlatkérő a szerződésben rögzítetteknek megfelelő teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján kiállított számlát fogadja be.
Az ellenszolgáltatás megfizetése a teljesítésigazolás tartalmának megfelelően kiállított számla ellenében, átutalással történik, a Kbt. 135. § (1) és (6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel. Irányadó a Kbt. 27/A. §.
Ajánlatkérő részenként 1 db számla benyújtására ad lehetőséget.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlattétel, számlázás, kifizetés pénzneme magyar Forint (HUF). Az ellenszolgáltatás teljesítésnek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Jelen beszerzési eljárás célja az integrált adathálózat üzemeltetését támogató, jelenleg is használt menedzsment eszközök kapacitásbővítése, mely az infrastruktúrába bekerülő új elemek monitorozása, valamint a központi menedzsment képességek kiterjesztése miatt vált szükségessé. A beszerzés késése, elmaradása esetén – mivel felfedezetlen meghibásodások maradhatnak a rendszerben – a hálózatfelügyeleti és hibaelhárítási képességek csökkenhetnek, mely közvetett módon – mivel az integrált adathálózat mind a vállalati informatikai, mind az Air Traffic Management és Air Traffic Management releted rendszereket egyaránt kiszolgálja – befolyásolhatják a HungaroControl alaptevékenységét, valamint a repülésbiztonságot egyaránt. A késés ezen felül a folyamatban lévő kapcsolódó projektekre, így elsősorban az ATM-R infrastruktúra megújítása és az ANS3 hardvercsere programokra is hatással lehet.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az Kbt. 68. § (1b) bekezdése, illetve a a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek az EKR rendszerben.
2. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. - 41/B. § rendelkezéseire.
4. Az ajánlatok benyújtásának / felbontásának helye: EKR: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
5. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-ban foglaltakat alkalmazza.
6. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható beajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, ajánlatkérő annak ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. (2) bekezdés).
7. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében és a 65. § (7) bekezdésében foglaltakra.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
9. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint kérhető.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
11. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§(2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt.35.§(2) bekezdésében foglalt meghatalmazást.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.69.§(7) bekezdésében foglaltakra.
13. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre Ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.
14. AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat III.1.3)M/1. a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
15. AK nem ír elő ajánlati biztosítékot.
16. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
17. Jelen eljárásban a Digitális Kormányzati Ügynökség a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el. A felhívás I.1) és I.2) pontjai e tekintetben kizárólag az EKR technikai sajátosságai miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre.
18. Valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK AT általi fordítást fogad el; tartalmának helyességéért AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.
19. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ): dr. Morison Márk, lajstromszám: 01042
20. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint jár el.
21. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban szakmai ajánlatot kell benyújtania, amely az alábbiakat tartalmazza:
„Műszaki specifikáció melléklete” elnevezésű táblázat, amely tartalmazza minden termék esetében a termék nevét, gyártóját, cikkszámát, a nettó egységárat, a nettó összárat.
Ajánlatkérő a fenti dokumentumok olyan dokumentumnak tekinti, amely hiánypótlás keretében nem nyújtható be.
Amennyiben a megajánlott termék eltér a műszaki leírásban meghatározott terméktől, akkor az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott termék magyar vagy angol nyelvű műszaki leírását, valamint a meglévő rendszer gyártója (Gigamon, illetve Riverbed) által kiállított igazolás 321/2015. (X.30.). Korm. rendelet szerint 46. § (4)-(6) bekezdése szerinti dokumentumokat (igazolás/tanúsítvány).
22. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák