Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/240
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.12.10.
Iktatószám:22668/2020
CPV Kód:30213000-5
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:1149 Budapest, Mogyoródi út 43.;1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.01.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Katasztrófavédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bancsi Tibor
Telefon: +36 14694443
E-mail: Bancsi.Tibor@katved.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001208232020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001208232020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Katasztrófavédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Terepi laptop és tablet
Hivatkozási szám: EKR001208232020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Terepi laptop és tablet beszerzése 2 részben a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére a KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosítószámú, „Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer” elnevezésű projekt keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Terepi laptop
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés
25 db terepi laptop beszerzése a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére a KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosítószámú, „Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer” elnevezésű projekt keretében
A pilóta nélküli légijárművekkel készített videó és képanyagok feldolgozásához alkalmas hordozható terepi számítógép.
A terepi laptopnak az alábbi követelményeknek kell megfelelni:
• Processzor: legalább 4 fizikai maggal (összesen legalább 8 szállal, más néven logikai maggal), legalább 1,7 GHz-es alap órajellel és legalább 4 GHz-es maximum órajellel (egy mag esetén), legalább 32 GB méretű DDR4 memória kezeléssel, legalább 8 MB-os legnagyobb méretű gyorsítótár mérettel rendelkező CPU,
• Memória: legalább 32 GB DDR4
• Kijelző: legalább 14” FullHD felbontású, külső környezeti viszonyok mellett is jól olvasható
• Háttértár: legalább 256 GB SSD
• Grafikus kártya: OpenCL vagy CUDA kompatibilis önálló grafikus kártyával rendelkezik
• Billentyűzet: magyar, vagy angol, opcionálisan LED világítással, cseppálló
• Operációs rendszer: Windows 10 Pro 64 bit
• Egyéb szoftver: Microsoft Office Professional 2016
• Interfészek: 10/100 Mbps LAN, Bluetooth, HDMI, USB 3.0, Wireless LAN 802.11 a/b/g/n
• Akkumulátor: legalább 3 óra üzemidő 1 óra felhasználói aktivitással
• MIL-STD-810G szabványnak megfelelő legyen, vagy a MIL-STD-810G szabvány szerinti tesztelési eljárásnak (leejtés, vibráció, páratartalom, hőmérséklet) megfelelő teszten sikeresen átesett,
• -18 Celsius foktól +50 Celsius fokig terjedő hőmérsékleti tartományban működőképes legyen,
• Tartozékok: terepi laptop, akkumulátor, hálózati töltő (magyar szabványú), hordtáska,
• Minimum IP 52-es védelemmel rendelkezzen.
Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket megajánlani.
Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt termékek, illetve demó-, vagy bemutató darabok megajánlására.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű szolgáltatás megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A karakterkorlátra tekintettel a részletes leírás a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Terepi laptop processzorának alap órajele (GHz, min. 1,7 GHz, max. 1,9 GHz)  10
2 3. Terepi laptop processzorának maximum turbo órajele (gyártói megjelölés szerint, GHz, min. 4 GHz, max. 4,2 GHz) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.1.0-15-2016-00003
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés határideje a szerződés hatálybalépésétől, vagyis a szerződés mindkettő fél általi aláírásától számított 90 naptári nap (a hirdetményminta kizárólag munkanapok megadását teszi lehetővé, a teljesítés határideje azonban naptári napokban értendő). Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1)
Elnevezés: Tablet
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés
23 db tablet beszerzése a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére a KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosítószámú, „Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer” elnevezésű projekt keretében
23 darab Windows platformon működő, 4G modemmel, A-GPS modullal rendelkező tablet szállítása az alábbi specifikációnak megfelelően:
• Magyar nyelvű (legalább) Windows 10 Pro, vagy Enterprise operációs rendszer;
• Minimum 6 óra üzemidő folyamatos GPS használat és 2 óra felhasználói aktivitás mellett;
• Minimum 1,1GHz processzor;
• Minimum 120GB belső tárhely;
• Minimum 10” maximum 12” képernyőméret;
• Beépített A-GPS, vagy azzal egyenértékű helymeghatározási szolgáltatás;
• Minimum 8 GB műveleti memória;
• MicroSD kártya támogatása;
• Legalább IP65 védelem (víz- és porálló kivitel);
• Vezeték nélküli kapcsolatok: WiFi minimum 802.11 a/b/g/n; Bluetooth; Mobil kommunikáció támogatása (beépített LTE, HSPA, vagy azzal egyenértékű);
• Minimum 1280x800 felbontású kijelző;
• Tablet kijelző maximum fénysűrűsége minimum 500 nit (gyártói megjelölés szerint);
• Tükröződésmentes kijelző esetén víztiszta védőfóliával, vagy nem tükröződésmentes kijelző esetén tükröződésmentes védőfóliával ellátva;
• Minimum 1 db USB port (külső USB meghajtón lévő fájlok átvitelére);
A tablethez kötelezően megajánlandó az alábbi feltételeknek megfelelő, a gépjárműben történő elhelyezésére alkalmas dokkoló:
• a tablet csavaros rögzítés nélkül illeszkedjen a dokkolóba úgy, hogy a felhasználó szerszám segítsége nélkül egyszerűen ki- és beilleszthesse azt a dokkolóba;
• a tablet tápfeszültség ellátásához szükséges csatlakozás legyen kiépítve a dokkolón annak érdekében, hogy a tablet a dokkolóból történő kivétel nélkül is tölthető legyen;
• a dokkoló rendelkezzen rögzítési (felfogatási) lehetőséggel a gépjármű vezetőfülkéjében elhelyezendő tartókonzolhoz való rögzítés érdekében.
Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt termékek, demó-, és bemutató darabok megajánlására.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű szolgáltatás megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A karakterkorlátra tekintettel a részletes leírás a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Tablet processzorának alap órajele (GHz, min. 1,1 GHz, max. 1,6 GHz) 10
2 3. Tablet kijelző maximum fénysűrűsége (gyártói megjelölés szerint, egész nit, min. 500 nit, max. 1000 nit) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.1.0-15-2016-00003
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés határideje a szerződés hatálybalépésétől, vagyis a szerződés mindkettő fél általi aláírásától számított 90 naptári nap (a hirdetményminta kizárólag munkanapok megadását teszi lehetővé, a teljesítés határideje azonban naptári napokban értendő). Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Valamennyi rész tekintetében:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. /Kr. 1. § (7) bekezdés/
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: VValamennyi részben:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlattevőnek az ajánlattételre csak az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolnia az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.
M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legkésőbb 72 hónapban megkezdett, legjelentősebb szállításainak ismertetését.
A K.r. 22. § (1) bekezdése szerint a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A Kr. 22. § (2) bekezdése szerint az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződés tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés),
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (e-mail és/vagy telefon és/vagy fax elérhetőség megadása),
- a szállítás tárgya és mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 22. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az igazolási mód vonatkozásában a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
Ajánlatkérő a Kr. 21. § (1a) bekezdése, valamint 21/A. §-a szerint jár el.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28.§-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik e felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 36 hónapban befejezett (teljesített), de legkésőbb 72 hónapban megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő,
1. rész tekintetében: összesen legalább 10 db laptop;
2. rész tekintetében: összesen legalább 10 db tablet
szállítására vonatkozó referenciával.
A fenti alkalmassági minimumkövetelménynek történő megfelelés több szerződés teljesítésére vonatkozó referenciával is igazolható.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra, mely szerint köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Finanszírozás: Kbt. 135. § (1), (6) bekezdés; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint.
A szerződés finanszírozása KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosítószámú, „Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer” elnevezésű projekt keretében történik. A támogatás az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásából (85-15%) származik, módja: utófinanszírozás.
Nyertes ajánlattevő a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, részenként 1-1 db számla benyújtására jogosult (részszámlázás nem biztosított). Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Kötbér alapja a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás, számítása naptári napokban történik.
A késedelmi kötbér mértéke: ellenszolgáltatás nettó értékének 0,5 %-a naponta, maximális mértéke: 15 %.
A meghiúsulási kötbér mértéke: nettó ellenszolgáltatás értékének 30%-a.
Hibás teljesítési kötbér: ellenszolgáltatás nettó értékének 0,5 %-a naponta, maximális mértéke: 15 %.
Jótállás: 24 hónap (terepi laptop esetében), 12 hónap (tablet esetében)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155. §-ára, illetve a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésére.
A szerződést megerősítő biztosítékok és finanszírozás részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint, további információk a Közbeszerzési Dokumentumokban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész tekintetében:
1) Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot kell csatolni, EKR űrlap formájában.
2) Kbt. 47. § (2) szerinti dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását, Ajánlatkérő az Ajánlattevő általi fordítását elfogadja.
3) Formai előírások: Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Az EKR-ben - az elektronikus űrlapok kivételével - csatolt formában benyújtandó (feltöltött) egyszerű elektronikus másolat dokumentumokat, kérjük szkennelt .pdf fájlformátumban benyújtani!
4) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodását.
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
-Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglalt nyilatkozatot EKR űrlap formájában
-Kbt. 66. § (5) bek. alapján a felolvasólapot EKR űrlap formájában
-Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
-Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot EKR űrlap formájában
-Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot EKR űrlap formájában
-Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról c. nyilatkozatot EKR űrlap formájában (nemleges tartalmú nyilatkozatokat is szükséges csatolni!)
-Nyilatkozat üzleti titokról c. nyilatkozatot EKR űrlap formájában (nemleges tartalmú nyilatkozatokat is szükséges csatolni!)
-egyéb nyilatkozatok, dokumentumok, amit a KD előír
6) Aj.kérő a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
7) A III.1.3) M/1. pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített aj.tevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8) Értékelés; pontok: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Minden rész esetében: 1. értékelési részszempont (mindösszesen nettó ajánlati ár) fordított arányosítás, 1. rész esetében: 2. és 3. értékelési részszempont: arányosítás. 2. rész esetében: 2. és 3. értékelési részszempont: arányosítás. Kbt. 76. § (10) bek. alapján a módszerek részletes ismertetését a közbesz. dok.-ok tartalmazzák. Ajánlatkérő az 1. rész esetében a minőségi értékelési szempontokat egy tizedesjegy pontossággal kéri megadni. Ajánlatkérő a 2. rész esetében a 2. számú minőségi értékelési szempontot egy tizedesjegy pontossággal kéri megadni. Az 1. és 2. rész esetében az ár kritériumot Ajánlatkérő egész számban kéri megadni. A 2. rész 3. számú minőségi értékelési szempontot egész számban kéri megadni.
9) Aj.tevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén a kap.-t rendelkező szervezetnek) az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentummal kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. hatálya alá, és emellett megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Továbbá a Kbt. 65. § (12) bek. szerinti, az aj.tevő részére szóló meghatalmazást.
Aj.kérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja aj.tevő egyszerű nyilatkozatát.
10) Aj.kérő kizárja a szerződés teljesítése érdekében projekttársaság létrehozását.
11) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
12) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.
13) FAKSZ: dr. Palotai Péter (lajstromszám: 01026), helyettes: dr. Pécsy Mária (lajstromszám: 01014), dr. Sztipanov Sonja (01238)
14) Részajánlattétel biztosított.
15) Ajánlatkérő nem alkalmaz ajánlati biztosítékot.
16) Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az általa megajánlott termék(ek) műszaki paramétereit tartalmazó műszaki leírást (termékleírást). Ajánlattevő köteles megadni a megajánlott termék(ek) konkrét típusmegjelölését, származási helyét, valamint a termék(ek) gyártóját.
17) Ajánlattevőnek csatolnia kell részletező ártáblázatot (aláírt pdf és szerkeszthető excel formátumban is), amelyből a mindösszesen nettó ajánlati ár megállapítható. Ajánlattevőnek arra a közbeszerzési eljárási rész(ek)re vonatkozó ártáblázato(ka)t szükséges benyújtania, amely eljárási rész(ek)re ajánlatot kíván tenni.
18) Az ajánlathoz csatolni kell aláírási címpéldányt/aláírás-mintát a KD-ben foglaltaknak megfelelően.
19) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában a 2 hónap alatt 60 napot ért.
Karakterkorlátra tekintettel részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák