Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/254
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.31.
Iktatószám: 24219/2020
CPV Kód: 48800000-6
Ajánlatkérő: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.; 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.; 1014 Budapest, Dísz tér 17.; 1113 Budapest, Daróczi út 3.; 4400 Nyíregyháza, Vietórisz József utca 30.; 6721 Szeged, Szent Mihály utca 4.; 9700 Szombathely, Batsányi János utca 63.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.02.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Nonprofit Zrt.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17577454
Postai cím: Ybl Miklós Tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila Alexander
Telefon: +36 12250554
E-mail: karap.attila@varkapitanysag.hu
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varkapitanysag.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001263622020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001263622020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit Zrt.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Központi archiválás-mentés kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001263622020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 2019-ben működését megkezdő Várkapitányság Nonprofit Zrt. elődtársaságai révén eltérő megfontolások mentén, eltérő módon kialakított informatikai rendszereket vett át: a heterogén rendszerek mentési és archiválási megoldásai is eltérő megoldásokat alkalmaztak. Az üzemeltetési biztonság növelése, átláthatóbb kezelésének elérése érdekében a rendszerek egységes struktúrába való átalakítása már megkezdődött. Jelen felhívás egységes, központi mentési és archiválási rendszer kialakítására beszerzését tűzte ki célul.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Központi archiválás-mentés kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48710000-8
További tárgyak: 72252000-6
72317000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.;
1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.;
1014 Budapest, Dísz tér 17.;
1113 Budapest, Daróczi út 3.;
4400 Nyíregyháza, Vietórisz József utca 30.;
6721 Szeged, Szent Mihály utca 4.;
9700 Szombathely, Batsányi János utca 63.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Infrastruktúra megtervezése, kialakítása
Ajánlattevő feladata műszaki dokumentációban található rendszer leszállítása és üzembehelyezése. Ajánlatkérő a műszaki dokumentációban szereplő műszaki megoldással egyenrangú vagy jobb funkcionalitású megoldást is elfogad. Az egyenértékűséget Ajánlatkérő a teljes rendszer minden hardver-szoftver és szolgáltatás elemének vonatkozásában vizsgálja. A havidíjas szolgáltatást 2 év vonatkozásában kérjük.
2. Biztonsági mentési környezettel kapcsolatos elvárások
Ajánlattevőnek a műszaki dokumentációban részletezett szolgáltatás nyújtásához szükséges rendszer komponensek elhelyezését adatközponti környezetben kell biztosítani. Ehhez szükséges technológiai feltételek és összeköttetések biztosítása az Ajánlattevő feladata.
Az adatközponttal szemben támasztott minimális elvárások:
· Fizikai védelmi pontok, gépjárműzsilip, naplózott beléptetés;
· Személyazonosítás, jogosultsághoz kötött belépés;
· Fémdetektoros beléptetés;
· Fegyveres, élőerős 7/24 órás biztonsági szolgálat;
· Folyamatosan felügyelt behatolás jelző rendszer;
· Zártláncú kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer az épületen belül és kívül;
· Füst és tűzjelző rendszer;
· Automata vezérlésű oltórendszer;
· Folyamatosan felügyelt épületfelügyeleti rendszer;
· Első és másodlagos villámvédelem;
· Túláram és túlfeszültségvédelem;
· Elektrosztatikus védelem.
Áramellátás:
· Legalább két független nyomvonalú betáplálás, amelyek különböző transzformátorról kell érkezzenek;
· A betáplálások saját aggregátorral kell rendelkezzenek;
· Legalább 24 óra folyamatos üzem biztosított legyen aggregátor esetén is, a szolgáltatás bármilyen korlátozása nélkül;
· Zavartalan szünetmentes áramellátás.
Adatközponti környezet tekintetében további elvárás, hogy adattárolás kizárólagosan Magyarország területén legyen biztosított.
Ajánlattevő feladata továbbá, hogy elkészítse Ajánlatkérő számára a mentési szabályzatot, amely tartalmazza a szervezet mentéssel kapcsolatos magasrendű céljait, a feladatokat és a felelősségeket (belső kontrollok, megőrzési idők, elvárások).
Veeam licenc (bérlet konstrukció):
Szoftver / Típus / Mennyiség - db licensz;
Veeam Backup and Replication / Enterprise Plus / 18
Veeam Agent / Server / 17
Veeam Agent / Workstation / 20
Veeam ONE / Licensed / 20
Veeam Backup for Microsoft O365 / - / 410.
Veeam Cloud Connect Backup:
Cloud Connect Backup / Mennyiség
Licenc + tárhely / 94,5+26 TB tárhely
HARDVER ESZKÖZÖK:
Termék leírás / Mennyiség
HPE StoreOnce 3620 24TB System / 2;
HPE StoreOnce Gen4 10/25Gb SFP Network Card /2;
Factory Integrated / 2;
HPE StoreOnce Gen4 16Gb Fibre Channel Network Card / 4;
Factory Integrated / 4;
HPE StoreOnce Gen4 10/25Gb SFP Network Card LTU / 2;
Factory Integrated / 2;
HPE StoreOnce Gen4 16Gb Fibre Channel Network Card LTU / 4;
Factory Integrated / 4;
HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 5m Cable / 4;
HPE SN3600B 16Gb 24/8 8-port Short Wave SFP+ Fibre Channel Switch / 3;
2.4m Jumper (IEC320 C13/C14 M/F CEE 22) / 3;
HPE SN3600B 8-port Fibre Channel Upgrade E-LTU / 6;
HPE B-series 16Gb SFP+ Short Wave Transceiver / 48;
HPE StoreOnce Encryption E-LTU / 2;
HPE Cloud Volumes Bronze Pack Bundle E-RTU / 2;
Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch / 1;
Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch EU en / 1;
Aruba 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver / 4;
HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 5m Cable / 72;
HPE 3Y Foundation Care NBD SVC / 1;
HPE SN3600B 32Gb FC Switch Support / 3;
HPE Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch Supp / 1;
HPE StoreOnce 3620 24TB System Support / 2.
Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 5. Többlet jótállás a hardver eszközökre (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 15
2 6. Többlet jótállás az implementálásra (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 29 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) Értékelési szempontok pont kiegészítéseként Ajánlatkérő az alábbiakban rögzíti az Ajánlati ár rovat, mint értékelési szempont egyes alszempontjait és a hozzájuk tartozó súlyszámokat:
1. Ajánlati ár - Implementálás (nettó HUF) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 10
2. Ajánlati ár - Mentési szabályzat elkészítése (nettó HUF) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 10
3. Ajánlati ár – Hardver eszközök (nettó HUF) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 40
4. Ajánlati ár - Havi díj összesen – Veeam licenc havi díj és Veeam cloud havi díj 2 éves hűséggel (nettó HUF / hónap) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 10
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni
Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1 A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § -a szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindít felhívásban rögzített vizsgált időszakra vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (azaz adatmentéshez és / vagy adatarchiváláshoz kapcsolódó eszközök értékesítéséből és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokból) származó nettó árbevétele nem éri el a 45.000.000,- Ft összeget.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget a meghatározott tárgyban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1 - M.3. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívásban rögzített vizsgált időszakban teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább:
(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését,
(ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
(iii) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal),
(iv) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel, amennyiben Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának vizsgálata során:
a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett,
b) hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
M.3. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni Service Provider partner tagság igazolását, vagy ezzel egyenrangú gyártói minősítését.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával, amelynek tárgya 1 darab:
- legalább 1 db HPE StoreOnce 3620 24TB System (vagy azzal egyenértékű), és /vagy
- legalább 3 darab HPE SN3600B 8-port Fibre Channel Upgrade E-LTU (vagy azzal egyenértékű) és / vagy
- legalább 1 darab HPE SN3600B 16Gb 24/8 8-port Short Wave SFP+ Fibre Channel Switch (vagy azzal egyenértékű)
elemek értékesítéséből, és / vagy azok szállításából és üzembehelyezéséből és / vagy működtetéséből álló informatikai rendszer megvalósítása.
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
M.2.1. legalább 1 fő gazdaságinformatikus és / vagy mérnök informatikus (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 1 év projektvezetői tapasztalattal rendelkezik felhőalapú rendszerek integrálása terén.
M.2.2. legalább 1 fő szakember, aki megajánlott infrastruktúra megoldásokhoz kapcsolódóan Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE-DC) DataCenter, vagy azzal egyenértékű tervezői minősítéssel rendelkezik.
M.2.3. legalább 1 fő szakember, aki megajánlott infrastruktúra megoldásokhoz kapcsolódóan Veeam Certified Engineer (VMCE), vagy azzal egyenértékű gyártói minősítéssel rendelkezik.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlott szoftver tekintetében Service Provider partner tagsággal vagy ezzel egyenrangú gyártói minősítéssel.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér a hardver eszközszállítás vonatkozásában (alapja: a szállítandó eszközök Költségvetésben meghatározott nettó Vételára, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: 10 %)
- Késedelmi kötbér a kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában (alapja: a szolgáltatás Költségvetésben meghatározott teljes nettó ellenértéke, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: 10 %)
- Hibás teljesítési kötbér (alapja: a hibásan teljesített feladat Költségvetésben meghatározott teljes nettó ellenértéke, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: 10 %)
- Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 25 %)
- Jótállás a hardver eszközökre (Next business day helyszíni garancia) (időtartama: 36 hónap)
- Jótállás az implementálásra (időtartama: 12 hónap)
- Többlet jótállás a hardver eszközökre (időtartama: megajánlás szerint)
- Többlet jótállás az implementálásra (időtartama: megajánlás szerint)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Folytatva a felhívás VI.4.3 pontjában.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/02/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/02/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Ponthatárok: 0-10
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1-4. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 5-6. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.
2. Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás II.2.5) 6. számú értékelési részszempontja kapcsán rögzíti implementálás alatt a szerződés keretében leszállított hardver és szoftver eszközök beüzemeléséhez szükséges tervezés, eszközök előkészítése, eszközök beszerelése, eszközök konfigurációja, eszközök frissítése, eszközök tesztelése, a teljes rendszer összehangolása, teljes rendszerteszt értendő.
3. A tervezői, illetve a gyártói minősítés (jogosultság) a gyártó által kiadott igazolás alapján igazolandó.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy azon technológiai megoldásokat szállító tervezői minősítések fogadhatóak el egyenértékűnek, amelyek mentési megoldásaikkal képesek a közbeszerzés tárgyára vonatkozó komplex adathálózati igények kielégítésére saját termékkínálatukból.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy azon technológiai megoldásokat szállító gyártói minősítések fogadhatóak el egyenértékűnek, amelyek mentési megoldásaikkal képesek egy magyarországi adatközpontban biztonsági mentést készíteni a helyi infrastruktúráról.
4. Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M.3. pontja kapcsán rögzíti, hogy a Service Provider partner tagság biztosítja azt, hogy ajánlattevő hivatalos gyártói felhatalmazással rendelkezik havi díjas konstrukcióban értékesíteni a feladatellátáshoz szükséges, saját infrastruktúráján belüli, felhő alapú mentési környezetet. Az egyenértékűség akkor fogadható el, ha Ajánlattevő a fenti paraméterek szerint hivatalos, a Veeam Software Group GmbH, vagy leányvállalatai által kibocsátott tanúsítvány szerint képes a Service Provider partner tagságtól eltérő módon is biztosítani havi díjas konstrukcióban a szolgáltatást. Ajánlatkérő az egyenértékűséget a Service Provider partner tagság minden jellemzője mentén vizsgálja.
5. Ajánlattevő által benyújtott ajánlatnak kötelező tartalmi eleme az adatközponti környezetének bemutatása a Műszaki Leírásban a Biztonsági mentési környezettel kapcsolatos elvárások kapcsán felsorolt paraméterek tekintetében.
6. Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell az alábbi minőségbiztosítási rendszerekkel: ISO 9001, ISO 27001 és ISO 20000:1.
7. Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M.3. pontja kapcsán rögzíti, hogy Service Provider partner tagsággal egyenrangú gyártói minősítés esetén minden, a műszaki dokumentációban rögzített paraméter vonatkozásában megegyező szolgáltatási szintet kell Ajánlattevőnek teljesítenie.
8. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér.
9. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.
10. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bekezdés).
11. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).
12. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 30 napként értelmezendő.
15. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne.
16. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
Felhívás III.2.2 pontjának folytatása:
Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák