Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/2
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.01.05.
Iktatószám:24223/2020
CPV Kód:72250000-2
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. – Magyar Nemzeti Bank Székház 1239 Budapest, Forgalmas u. 1. - Logisztikai központ 1122 Budapest, Krisztina krt. 6. – Buda Palota irodaház 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. – Krisztina krt-i irodaház 1013 Budapest, Krisztina körút 55. – K55 Irodaház Az ajánlatkérő szükség szerint a teljesítés helyeként más Budapest közigazgatási területén lévő telephelyét is megjelölheti adott feladat egyedi igénye szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.02.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazinszky Veronika
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001325012020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001325012020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tűzfal és Tartalomszűrő rendszerek támogatása
Hivatkozási szám: EKR001325012020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tűzfal és Tartalomszűrő rendszerek támogatása (KBF/712/2020)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tűzfal és Tartalomszűrő rendszerek támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
További tárgyak:72315100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. – Magyar Nemzeti Bank Székház
1239 Budapest, Forgalmas u. 1. - Logisztikai központ
1122 Budapest, Krisztina krt. 6. – Buda Palota irodaház
1013 Budapest, Krisztina krt. 39. – Krisztina krt-i irodaház
1013 Budapest, Krisztina körút 55. – K55 Irodaház
Az ajánlatkérő szükség szerint a teljesítés helyeként más Budapest közigazgatási területén lévő telephelyét is megjelölheti adott feladat egyedi igénye szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Belső CheckPoint tűzfalrendszer:
- hardver és szoftver elemeinek követése 2021.04.01. - 2022.03.31. között (1 fix év)
- hardver és szoftver elemeinek üzemeltetési támogatása 2021.04.01. - 2022.03.31. között (12 fix hónap)
- 700 db Check Point VPN ACCESS licence szállítása, 2021.09.01. - 2022.03.31. közötti szoftverkövetéssel (1 alkalom)
- 12 embernap eseti opciós embernap támogatás.
Tartalomszűrő rendszerek:
Clearswift Secure Email Gateway tartalomszűrő rendszer:
- Clearswift Secure Email Gateway rendszer - meglévő 1730 db user - gyártói támogatása 2021.04.01. - 2023.03.31. között (2 fix év)
- Integrátori Üzemeltetés-támogatási szolgáltatások 2021.04.01. - 2023.03.31. között (24 fix hónap)
- 12 embernap eseti opciós embernap támogatás.

WebSense (Forcepoint) Web Security Gateway tartalomszűrő rendszer:
- WebSense (Forcepoint) Web Security Gateway tartalomszűrő rendszer gyártói támogatása 2021.04.01. - 2022.03.31. között (1 fix év)
- Integrátori Üzemeltetés-támogatási szolgáltatások 2021.04.01. - 2022.03.31. között (12 fix hónap)
- 6 embernap eseti opciós embernap támogatás.

Aruba ClearPass:
- Aruba ClearPass rendszer gyártói támogatása 2021.04.01. - 2023.03.31. között (2 fix év)
- Aruba ClearPass rendszerhez integrátori üzemeltetés-támogatási szolgáltatások 2021.04.01. - 2023.03.31. között (24 fix hónap)
- 12 embernap eseti opciós embernap támogatás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Belső CheckPoint tűzfalrendszerhez a 12 embernap eseti opciós támogatás legkésőbb 2022.03.31-ig, a Clearswift Secure Email Gateway tartalomszűrő rendszer 12 embernap eseti opciós támogatás 2023.03.31-ig, WebSense (Forcepoint) Web Security Gateway tartalomszűrő rendszer 6 embernap eseti opciós támogatás 2022.03.31-ig, az Aruba ClearPass 12 embernap eseti opciós támogatás 2023.03.31-ig hívható le.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő beszerzési igényének csak a Műszaki leírásban részletesen meghatározott szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Az igazolás 321/2015.(X. 30.) Korm.rend.1-16.§-ai szerint történik.
1. Előzetes igazolás - igazolási mód:
Ajánlattevőnek az EKR-ben kitöltött EEKD formanyomtatvány benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá (Kbt. 67.§ (1), (2) bek., Korm. rend. 1.§ (1) bek., 4-7.§ szerint). EEKD benyújtására vonatkozóan közös ajánlattétel esetén a Korm. rend.3.§ (5) bek.), alkalmasság igazolására bevonásra kerülő kapacitást nyújtó szervezet esetében a Korm. rend. 3.§ (3) bek. irányadó.
Nyújtson be az ajánlattevő nyilatkozatot-elektronikus űrlap kitöltésével - a Kbt. 67.§ (4) bek. vonatkozásában (Korm. rend.15.§ (2) bek.).
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolására (Korm. rend. 15.§ (1) bek.).
Ajánlattevő elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkozzon folyamatban levő változás bejegyzési eljárásról, nemleges tartalommal is, és folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Korm. rend. 13.§).
Magyarországi letelepedésű ajánlattevő tekintetében a Korm. rend. 8.§-a szerinti igazolásokat, írásbeli nyilatkozatokat fogadja el az ajánlatkérő.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Korm. rend. 10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el, ajánlatkérő a Korm. rend. VI. fejezetét alkalmazhatja. Minősített ajánlattevők esetében alkalmazandó a Korm. rend. 30.§ (3) bek.
A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt (Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont, Korm. rend. 26.§ (1) bek. a) pont).
A nyilvántartásba szereplés tényét ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a céginformációs szolgálattól kérhető cégjegyzék adatokból, vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nyújtsa be igazolásként a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot, és jelölje meg az adatbázis elérhetőségét, ahol a fenti követelmény ellenőrizhető.
2.Igazolás az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására: Ajánlattevőnek a Korm. rend. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a III. fejezetében (8, 10, 12-16.§) foglaltak szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő nem kéri igazolás benyújtását a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti esetben, ekkor a gazdasági szereplőnek a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisok elérhetőségét kell megadni az EKKD-ban, azok kivételével, amelyek ellenőrzését az ajánlatkérő számára a Korm.rend. III. fejezete előírja.
A Kbt. 69.§ (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt. 69.§ (11a) bek.). Öntisztázás a Kbt. 64.§ (1), (2) bek.-nek megfelelően lehetséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő ajánlatában köteles a GP1. alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon, hogy a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában nyilatkozatot tesz (Kbt. 67.§ (1) bekezdés). Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is benyújtandó a Kbt. 67.§ (3) bekezdése, Korm. rend. 3.§ (3) bekezdése szerint. Ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell csatolni az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételre vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazható.
A Kbt. 69.§ (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt. 69.§ (11a) bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az Ajánlattevő, ha a jelen eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (Check Point és/vagy Aruba ClearPass és/vagy Clearswift Secure Email Gateway és/vagy Websense (Forcepoint) Web Security Gateway támogatása) származó nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte összesen a 90 000 000 HUF-ot, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét.
(Kbt. 65.§ (1) bek. a) pont, Korm. rend. 19.§ (1) bek. c) pont).
Közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65.§ (6) bek.).
Alkalmazandók a Kbt. 65.§ (7), (8), (11) bek.-ben, valamint a Korm. rend. 19.§ (7) bek.-eiben foglaltak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő ajánlatában köteles az MSZ. szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon, hogy a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában nyilatkozatot tesz (Kbt.67.§(1)bek.). Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is benyújtandó a Kbt. 67.§ (3) bek., Korm.rend. 3.§ (3) bek. szerint.
Az MSZ alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolásokat az Ajánlatkérő Kbt.69.§(4) bek.szerinti felhívására kell csatolni az alábbiak szerint:
MSZ.
Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21.§ (3) bekezdés b) pontja).
Csatolandó a szakember minősítést alátámasztó okirat egyszerű másolata, valamint az MSZ2 szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz.
Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat megléte év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre.
Ajánlattevő csatolja a megnevezett szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időszakok csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
A szakemberek között lehet átfedés.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): MSZ Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben rendelkezik:
MSZ1. legalább 2 fő „CCSE” minősítéssel rendelkező szakemberrel
MSZ2. legalább 2 fő legalább 36 hónap incidens kezelés és malware analízis területén szerzett szakmai gyakorlattal és MSc fokozattal rendelkező szakemberrel,
MSZ3. legalább 2 fő „Clearswift CME” minősítéssel rendelkező szakemberrel,
MSZ4. legalább 1 fő „Aruba-Certified Clearpass Professional” minősítéssel rendelkező szakemberrel.
MSZ5. legalább 1 fő „Websense Web Security Professional (WWSP)” minősítéssel rendelkező szakemberrel
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Kifizetés teljesítés igazolás ellenében, évente előre/havonta utólag/teljesítést követően utólag, 30 napos fizetési határidővel, átutalással. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Részletesen a dokumentációban megadott szerződéstervezet szerint. Irányadó: Kbt.135.§ (1),(5),(6) bekezdései, Ptk.6:130.§ (1), (2) bekezdései
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/02/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/02/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) (https://ekr.gov.hu).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15.§ (2) bek.). Az elektronikus úton benyújtott ajánlatok Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdődően az ajánlattevők számára elérhetővé teszi (Kbt. 68.§ (1), (1b), (1c) bekezdései).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárást ajánlatkérő az Elektronikus közbeszerzési rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint. Az EKR elérhetősége: https://ekr.gov.hu, használatához előzetes regisztráció szükséges.
2. Jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az eljárás iránti érdeklődés jelzését követően az EKR-ben az eljárás tárgya vagy az EKR001325012020szám alatt érhetők el és tölthetők le.
3. A kapcsolattartásra az EKR-en keresztül elektronikus formában kerül sor.
4. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: a szerződéstervezetben rögzített késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, kicserélt/kijavított alkatrészek tekintetében jótállás.
5.Amennyiben a nyertesnek minősített Ajánlattevő visszalép a szerződéskötéstől Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
6. Az Ajánlattevő rendelkezzen a Check Point szoftver-rendszerhez, Aruba ClearPass rendszerhez, Clearswift Secure Email Gateway szoftver-rendszerhez Websense (Forcepoint) Web Security Gateway szoftver-rendszerhez a gyártói minősítéssel, melyet az ajánlathoz csatolt gyártótól származó támogatói levél másolatával igazol.
7. A részajánlattételt a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé. A részajánlattétel a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná, és negatívan hatna a beszerzés megvalósítására, tehát a részajánlattétel gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen. A műszaki szempontok alapján a rendszerek összetett kapcsolata és az integrátori támogatás hatékonyságának növelése, ezáltal az üzletmenet folytonosság fenntarthatóságának érdekében, indokolt a tételek egy eljárásban történő kezelése. Mivel a rendszerek egymásra épülnek és szoros együttműködésben vannak, így a támogatás külön Vállalkozókkal történő megvalósítása veszélyeztetné a felelősségvállalás érvényesítését és a hibaelhárítás biztosítását.
8. Ajánlattevő ajánlatához csatolja a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát, utóbbit nemleges tartalommal is.
9. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
10. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésben meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12. Amennyiben valamely nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, a nyilatkozatot az űrlap elektronikus kitöltésével kell megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra és az ott megtett elektronikus nyilatkozatokra vonatkozó előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
13. Ajánlatkérő a gazdasági szereplők által a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot és az azokban a gazdasági szereplők által megadott személyes adatokat a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, kizárólag az eljárás lefolytatása érdekében a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglalt időtartamig kezeli.
14. A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.
15. Ajánlattevő nyújtsa be: Felolvasólapot, Kbt.65.§(7)bek.(nemleges tartalommal is),66.§(2)bek. szerinti nyilatkozatokat, Üzleti titok esetén Kbt.44.§(1)bek. szerinti nyilatkozatot. és az üzleti titokká nyilvánítás indokolása, beárazott ártábla, továbbá az ajánlatnak tartalmaznia kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást).
16.A szerződéskötés feltétele az, hogy Ajánlattevő rendelkezzen - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára- káreseményenként és éves szinten legalább 50 millió Ft kártérítési összegű felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény tartalmára vonatkozó előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A felelősségbiztosítás vállalásáról nyilatkozni kell az ajánlatban.
Közös ajánlattétel esetén – tekintettel közös ajánlattevők Kbt.35.§ (6) bek. alapján fennálló egyetemleges felelősségére – minden közös ajánlattevőnek önállóan kell rendelkezni az AK által előírt felelősségbiztosítással.
17. Szerződés aláírásának módja:
a) A Felek képviselői a szerződést minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírással, vagy Minősített Közigazgatási (Class QA) tanúsítványon alapuló elektronikus aláírással, vagy Class Q tanúsítványon alapuló elektronikus aláírással is aláírhatják.
b) Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződést az a) pont szerinti elektronikus aláírással írja alá, de a Szállító nem rendelkezik az a) pont szerinti elektronikus aláírással, akkor akként kell eljárni, hogy a Megrendelő az általa elektronikusan aláírt pdf dokumentumot elektronikus úton (e-mailen) kézbesíti a Szállító részére, melyet a Szállító papíron történő aláírást követően pdf formátumban elektronikus úton (email-en) és eredeti példányban postai úton küld vissza a Megrendelőnek. Ebben az esetben jogvita esetén a Megrendelő elektronikus aláírással ellátott pdf formátumú dokumentumának tartalma az irányadó.
18. A további részletes feltételeket dokumentáció tartalmazza.
19. FAKSZ: Székely Márta(lsz.:00065), Horváth Éva(lsz.:00399)


VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák