Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/252
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.29.
Iktatószám: 24450/2020
CPV Kód: 48190000-6
Ajánlatkérő: Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.02.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tev.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78533330
Postai cím: Naphegy Tér 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Göttlinger Anita
Telefon: +36 703237327
E-mail: gottlinger.anita@psol.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://djnkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://djnkft.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001131192020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001131192020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tev.

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Távoktatási e-learning rendszer licenszek
Hivatkozási szám: EKR001131192020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48190000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozással vegyes szállítási szerződés keretében „Távoktatási e-learning rendszer licenszek szállítása, rendszer bevezetése, felhő alapú infrastruktúrán történő működtetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 projekt keretében”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Távoktatási e-learning rendszer licenszek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számú, „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projektben távoktatási e-learning rendszer licenszek szállítása, rendszer bevezetése, felhő alapú infrastruktúrán történő működtetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása keretében az alábbi szállítási és szakértői feladatok ellátása:
• Hozzáférési licensz biztosítása (TESZOR: 63.11.13 Alkalmazási program szolgáltatása) 5000 db felhasználó részére.
• A rendszer Ajánlatkérő részére történő bevezetéséhez és testre szabásához kapcsolódó feladatok ellátása, illetve frissítési feladatai, üzemeltetés ellátása a licensz érvényességi időtartama alatt.
• Az Ajánlatkérő által lebonyolítani tervezett képzés digitális tananyagának fejlesztéséhez, naprakészen tartásához és képzésben résztvevők részére történő szolgáltatásához szükséges felhő alapú, 2013. évi LXXVII. törvényben meghatározottak szerinti zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer modulból és kapcsolódó tananyagszerkesztő rendszer modulból felépülő Távoktatási e-learning rendszer licenszeinek szállítása összesen 5000 regisztrált felhasználóra vonatkozóan összesen 1000 konkurens felhasználó általi egyidejű rendszerhasználat lehetőségével.
• Távoktatási e-learning rendszer műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelő testre szabása, valamint Ajánlatkérőhöz történő bevezetése.
• Távoktatási e-learning rendszer felhő alapú infrastruktúrán történő üzemeltetése, az előzőekben meghatározott számú regisztrált felhasználó részére a Távoktatási e-learning rendszer használatának felhő alapú szolgáltatásként nyújtása
• Távoktatási e-learning rendszer Ajánlatkérő szakrendszereivel történő integrációjának támogatása a kiemelt projekt keretében megvalósított képzések lebonyolításához
• A nyertes ajánlattevő előkészíti a migrálandó állományokat, Ajánlatkérő rendelkezésére álló szabványos digitális tananyagok, tananyagrészek Távoktatási e-learning rendszerbe történő migrációját ellátja, valamint a migrációhoz kapcsolódó utómunkák elvégzésében közreműködik.
• Távoktatási e-learning rendszer felhő alapú szolgáltatásként történő nyújtásának, felhő alapú üzemeltetésének teljes időtartama alatt második szintű (second level) e-mail alapú technikai támogatás nyújtása a rendszer funkcióival és működésével kapcsolatos problémák és kérdések kezeléséhez.
• Elvégzi a tananyagszerkesztői kulcsfelhasználói oktatását, 2x6 óra terjedelemben, legfeljebb10 kulcsfelhasználó részére.
• A Rendszer oktatásszervező és lebonyolító funkciócsoportjához, illetve tananyag lejátszási funkcióihoz kapcsolódó alapvető e-learning tananyagok rendelkezésre bocsátása a Nyertes Ajánlattevő által biztosított rendszerben.
• Aktív licensz biztosítása (a rendszerben nem törölt vagy inaktivált státuszú) 5 db regisztrált felhasználó számára a Projekt ötéves kötelező fenntartási időszaka végéig ellenőrzési céllal.
A részletes műszaki feltételeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2/B. pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlettapasztalata zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer felhő alapú szolgáltatásként történő nyújtásának támogatásában, egész hónapokban meghatározva (0-24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.1.2-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a felhívás II.2.7) pontban teljesítési időtartam nem nyúlhat túl a projekt fizikai befejezésének határidején, amely 2021. október 31. nap. Amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam az irányadó a szerződés teljesítése során, azonban a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet. A szerződés hatályba lépésének napja a szerződés mindkét fél által történő aláírásának a napja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya fennáll, vagy az eljárás során következett be. Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-8., 10., 12-16.§-ai szerint. A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, figyelembe véve a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakat. AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá (űrlap EKR rendszerben). A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a Kr. II. fejezetében foglaltak szerint. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat. Amennyiben az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplő (AT, közös AT) vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). A nemleges tartalmú nyilatkozatot az EKR által biztosított űrlapon kell csatolni. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Ha az elbírálás során Ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) A Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevő (továbbiakban: AT) nyújtsa be a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, az alkalmasság M1) pont szerinti minimumkövetelményben meghatározott referencia/referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (Kr. 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben) vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást (Kr. 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben) legalább a következő tartalommal: a) teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap és nap megjelölésével); b) szerződést kötő másik fél neve, székhelye, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, c) szállítás tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), mennyisége, valamint d) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M2) A Kr. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján AT nyújtsa be azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük/képzettségük, valamint az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti szakmai tapasztalatuk ismertetését ajánlattevői nyilatkozat formájában, amely szakembereket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetésnek tartalmaznia kell, hogy mely szakember az M2) mely alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására került megjelölésre. A szakemberek ismertetésén túl AK előírja az alábbi dokumentumok benyújtását is valamennyi szakember vonatkozásában: - szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával oly módon, hogy abban a releváns szakmai tapasztalat időtartama év/hónap bontásban megadva kerüljön feltüntetésre; - a szakember legalább középfokú végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, - a szakember arra vonatkozó nyilatkozata, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni, és személyesen közreműködik a teljesítés során.
Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), valamint (11) bekezdéseiben foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával vagy referenciákkal:
A) legalább 1 db zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer használatának felhő alapú szolgáltatásként történő nyújtására kiterjedő referenciával vagy referenciákkal, amelynek keretében a rendszerrel legalább 2.500 főt szolgáltak ki;
B) legalább 1 db távoktatási képzésmenedzsment rendszer külső szakrendszerrel történő integrációjára és digitális tartalmak migrációjára kiterjedő referenciával vagy referenciákkal.
Az egyes referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, valamint egy alkalmassági feltétel több szerződésből is teljesíthető, de az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
M.2) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem von be a teljesítésbe legalább:
A) 1 fő legalább középfokú végzettségű, képzési és/vagy informatikai projektek projektvezetésében (projektvezető) és/vagy projektvezetés helyettesítésében (projektvezető-helyettes) legalább 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert;
B) 1 fő legalább középfokú végzettséggel, és zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer felhő alapú szolgáltatásként történő nyújtásának támogatásában legalább 12 hónap tapasztalattal rendelkező szakembert.
A szakembereknek magyarul felsőfokú szinten beszélő vagy magyar anyanyelvű szakembernek kell lennie vagy magyarul nem beszélő szakember esetében szaktolmács bevonása szükséges az adott szakember vonatkozásában.
Egy szakember több alkalmassági feltétel teljesítéséhez is nevesíthető, egy projektben való részvétellel több alkalmassági követelmény is teljesíthető.
Ajánlatkérő az M.2.A. pont kapcsán felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a befejezett projektek mellett a folyamatban lévő projekteket is elfogadja oly módon, a folyamatban lévő projektek vonatkozásában a szakmai tapasztalat elfogadását az ajánlattétel időpontjával bezárólag biztosítja.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmasság körében Ajánlatkérő az M.2.A és M.2.B pont szerinti szakemberek vonatkozásában elvárt 12 hónapos tapasztalati idő vizsgálata esetén a párhuzamosan szerzett gyakorlatokat kizárólag egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy az alkalmasság körében bemutatott tapasztalattal nem lehet átfedésben az értékelés körében bemutatott tapasztalat.
Ajánlatkérő az M.2.A. pont és az M.2.B. pont kapcsán rögzíti, hogy egész hónapokban megadott szakmai tapasztalatot vesz figyelembe. Ajánlatkérő egész hónap alatt 30 naptári napos időtartamot ért.
Ajánlatkérő zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer alatt a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben meghatározott fogalommal összhangban az alábbi definíciónak megfelelő rendszert érti:
- zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer: a felkészítésben és a képzésben résztvevő személy képzését tervező, szervező és ellenőrző, a felkészítéshez és a képzéshez szükséges digitális tananyagot valamint kiegészítő ismeretanyagot a képzési program szerint számára eljuttató (webböngészőben megjelenítő), (minősített és tanúsított) zárt informatikai rendszer, amely a képzésszervezésen túl adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti és értékeli (valamint a regisztrációs és tanulmányi alaprendszer számára közvetíti) a képzésben résztvevő személy képzési programban rögzített előrehaladását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit, tevékenységét és végrehajtja – a képzésben résztvevő személy teljesítményének értékelése alapján – a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit, továbbá
- a rendszer alkalmas a HIR rendszerben elvárt adatok rögzítésére és tárolására, valamint ellenőrzési célra rendelkezésre bocsátásra.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít a nyertes ajánlattevőnek. Az elszámolás, az ajánlat és a szerződés pénzneme: HUF. Nyertes ajánlattevő 1 db végszámla kiállítására jogosult. Ajánlatkérő a teljesítés elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a nyertes ajánlattevő teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. A teljesítés elvégzését Ajánlatkérő írásban igazolja teljesítésigazolás kiállításával, a teljesítését követő 15 napon belül a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján. Nyertes ajánlattevő a szállítói díjra az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás és Ajánlatkérő által befogadott számla alapján jogosult, amelynek fizetési határideje a befogadott számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári nap. Az ellenszolgáltatás teljesítése valamennyi számla vonatkozásában a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) bekezdései alapján a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással kerül sor.
Jelen közbeszerzési eljárás finanszírozása a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében, az Európai Unió finanszírozásával, támogatásból történik. A támogatás intenzitása: 100 %, a finanszírozás módja: utófinanszírozás. A szállítói díj kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok figyelembevétele mellett: - a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet; - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése; - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1), (5), (6) és (11) bekezdése. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerinti mértékben, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2021. október 31. A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 1. Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős a szerződésben meghatározott bármely kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, úgy nyertes ajánlattevő köteles a késedelembe esés időpontjától kezdődően késedelmi kötbért fizetni Ajánlatkérő részére. A késedelmi kötbér alapja a nettó Szállítói díj, mértéke: 1 % /naptári nap, legfeljebb azonban 20 %. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani/elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. 2. Hibás teljesítési kötbér: Nyertes ajánlattevő hibás teljesítése okán a Ptk. 6:177. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jogosult eljárni. A hibás teljesítési kötbér mértéke - amennyiben Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő hibás teljesítését elfogadja - akkor a nettó Szállítói díj 20 %-ának megfelelő összeg. Amennyiben az Ajánlatkérő szavatossági jogával (kijavítás/kicserélés) élni kíván, úgy a nyertes ajánlattevő ezen időtartamra a nettó Szállítói díj után késedelmes naptári naponként 1%-os mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére, amelynek maximuma a vetítési alap 20%-ának megfelelő összeg. 3. Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért nyertes ajánlattevő felelős, meghiúsul – ideértve, ha Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő felróható szerződésszegése miatt eláll szerződéstől, vagy azonnali hatállyal felmondja a szerződést –, úgy a nyertes ajánlattevő köteles a teljes nettó Szállítói díj 30%-át meghiúsulási kötbérként megfizetni Ajánlatkérő részére. A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése. Jótállás: a nyújtott szolgáltatások, illetve azok keretében előállított eredménytermékek tekintetében a teljesítéstől szám. 12 hónap. Részletes feltételek szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/02/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/02/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) (www.ekr.gov.hu) keresztül a Közbeszerzési dokumentumokban előírt formai követelményeknek megfelelően.
2. A IV.2.6) pont szerinti időtartam a valóságban 60 nap.
3. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet, projekttársaság alapításához, azt a nyertes AT-től sem követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
4. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30.§ (4) bek. alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, a felhívás III.1.3. pontjaiban foglaltak szerint.
5. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése.
6. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25. §-ában foglaltak fenn nem állásáról, valamint arról, hogy jelen közbeszerzési eljárásban nem tesz közösen ajánlatot más Ajánlattevővel, továbbá más Ajánlattevő alvállalkozójaként sem vesz részt az eljárásban.
7. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja. Ennek indoka: Ajánlatkérő nem tartja gazdaságilag ésszerűnek a részajánlattétel lehetőségét, a beszerzés nem osztható részekre, hiszen licensz beszerzés az eljárás tárgya a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal, így ésszerűen nem lehetséges a részajánlattétel. A kapcsolódó szolgáltatások nem leválaszthatóak, így párhuzamosan, esetlegesen több nyertes ajánlattevő által nem megvalósíthatóak. A licensz tulajdonosa tudja ellátni az adott licensz üzemeltetési és az oktatáshoz kapcsolódó feladatait.
8. Ajánlatkérő rögzíti, hogy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer alatt a műszaki leírásban meghatározott fogalmat érti.
9. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár érték arány értékelési szempontot alkalmazza. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritérium tekintetében egyenes arányosítás. a Kbt. 77. § (1) bek.-re figyelemmel. Részletes pontozás a Közbeszerzési dokumentumokban található.
12. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlattevőnek ajánlatában a megajánlás alátámasztásához a felhívás III.1.3. M2/B) pontjában meghatározott alkalmassági feltételt teljesítő szakember esetében a közbeszerzési dokumentum 2. számú melléklete szerint be kell mutatnia a szakember releváns, értékelési szempont tárgyát képező többlettapasztalatát és a melléklet szerint elvárt egyéb alábbi információkat:
- szakember megnevezése;
- szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
- a szakember alkalmassági minimumfeltétel szerinti 12 hónapon felüli többlettapasztalata zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer felhő alapú szolgáltatásként történő nyújtásának támogatásában, egész hónapokban meghatározva;
- az alkalmassági minimumfeltétel szerinti, illetve azon felüli többlettapasztalat bemutatása (időtartama és az ellátott feladatok részletes bemutatása)
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a minőségi értékelési szempontok tekintetében a szakember nevének elmaradása az ajánlat érvénytelenségét jelenti. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján abban az esetben is köteles érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, amennyiben az ajánlattevő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.
13. A Kbt. 66. § (2) és (5) bek. alapján nyilatkozni szükséges.
14. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően, teljes körűen biztosítja.
15. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
16. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőknek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
17. Ajánlatkérő közös ajánlattevők ajánlatát is elfogadja. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdéseiben, foglalt feltételeknek.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) bek. szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
19. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. Az üzleti titok kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére.
20. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak mellékleteit ajánlattevőként, alvállalkozóként – kizárólag azon alvállalkozók vonatkozásában szükséges benyújtani, akik az ajánlatban nyilatkozatot írnak alá – vagy olyan gazdasági szereplőként, amelynek a kapacitására kíván ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelelni aláíró érvényes, hiteles cégaláírási nyilatkozatának (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát. Cégjegyzésre nem jogosult kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a megbízott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos meghatalmazást is csatolni szükséges.
21. Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozat és dokumentum.
A VI.3) További információk folytatása: a Felhívás VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontjában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § -ban meghatározottak szerint.
VI.3) További információk folytatása:
22. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az Ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
23. EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
24. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az ajánlattevőnek a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.
25. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
26. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók.
27. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
28. FAKSZ: Siposné dr. Göttlinger Anita (lajstromszám: 00572)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák