Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/2
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.01.05.
Iktatószám:24566/2020
CPV Kód:72700000-7
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:Megrendelő 1081 Budapest, Alföldi u. 7. sz. alatt található székhelye, továbbá 52 db telephelye (Budapest, Pest, Somogy, Hajdú-Bihar megye)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.02.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dinócsik Tünde
Telefon: +36 305757319
E-mail: dinocsikt@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001341012020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001341012020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K2085 Hálózat üzemeltetési tevékenység támogatás
Hivatkozási szám: EKR001341012020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72700000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K2085 Hálózat üzemeltetési tevékenységek támogatása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: K2085 Hálózat üzemeltetési tevékenységek támogatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72700000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU12,HU232,HU321 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő 1081 Budapest, Alföldi u. 7. sz. alatt található székhelye, továbbá 52 db telephelye (Budapest, Pest, Somogy, Hajdú-Bihar megye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
K2085 Hálózat üzemeltetési tevékenységek támogatása
Ajánlatkérő székhelyén és 52 db telephelyén LAN (telephelyen belüli) valamint a székhely és telephelyek között WAN (telephelyek közötti) üzemeltetés támogatása
Mennyiségi meghatározás: mindösszesen 279 db hálózati aktív eszköz, valamint 192 óra konzultációs szolgáltatás
Az üzemeltetés támogatása hozzávetőlegesen 1000 végpontot foglal magában.
A nyertes ajánlattevő által a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok részletes és pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Ár szempontok:
1.1. A szolgáltatás havi díja, amely tartalmazza az üzemeltetés támogatás költségét és a rendelkezésre állás biztosítását a normál ügyviteli időszakra vonatkozóan. (A megrendelő normál időszakban minden munkanapokon minimum 1 óra szakértői támogatást ír elő az alapdíjban értelmezve – nettó Ft/hó) - Súlyszám: 30
1.2. A szolgáltatás havi díja, amely tartalmazza az üzemeltetés támogatás költségét és a rendelkezésre állás biztosítását a téli időszakra vonatkozóan. (A megrendelő téli időszakban minden nap minimum 1 óra szakértői támogatást ír elő az alapdíjban értelmezve – nettó Ft/hó) - Súlyszám: 30
1.3. Konzultációs szolgáltatások mindösszesen mérnökóra díja 192 mérnökóra mennyiséggel számolva (nettó Ft/óra) - Súlyszám: 30
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2. A. pontban Alkalmassági követelményként meghatározni kívánt szakember (2 fő minimum 3 éves Cisco adatközponti és nagyvállalati aktív eszköz üzemeltetési szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező üzemeltető szakértő) létszám felett biztosított többlet létszám (fő) (0-2 közötti érték) 2
2 2.2. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2. B. pontban Alkalmassági követelményként meghatározni kívánt szakember (1 fő minimum 3 éves Cisco adatközponti és nagyvállalati aktív eszköz üzemeltetési szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező technikus) létszám felett biztosított többlet létszám (fő) (0-2 közötti érték)  1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8.§ és 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1. § (7) bek. az irányadó.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági szereplők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján működési ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (Hálózat üzemeltetési tevékenységek támogatása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (5) bekezdésének megfelelő irat benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás előtti eredménye legalább kettő évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (Hálózat üzemeltetési tevékenységek támogatása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri (működésének ideje alatt összesen) legalább a 8 000 000 Ft értéket.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő adózás utáni eredményéről szóló nyilatkozatát is.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Közös ajánlattétel esetén e gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők közül legalább egynek meg kell felelnie
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz formanyomtatvány IV. részének alpha szakaszának kitöltését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban, az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
M.1. Az ajánlattevőnek be kell mutatnia, a Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (Kr) 21. § (3) bek. a) és (3a) bek. b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év (3x365 nap) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x365 napon)) belül megkezdett) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásait.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
-a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap),
- a szerződést kötő másik fél neve és székhelye,
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan tartalommal, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági minimum követelmény(ek) teljesülése)
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciát az ajánlattevő, alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, úgy, a saját teljesítését (teljesítési arányát) is mutassa be ajánlattevő, alkalmasságot igazoló szervezet ugyanis Ajánlatkérő ezt a teljesítést fogja figyelembe venni. Amennyiben a közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat– a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatás elkülönítésével, úgy ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak vagy a nyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!
M.2. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjai alapján ismertetni kell azon a szakembereket - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésükkel, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonnia teljesítésbe.
Az előírt képzettség, végzettség igazolására benyújtandó a szakemberek képzettségét, végzettségét igazoló dokumentumok/bizonyítványok másolata.
A szakemberek szakmai tapasztalatának igazolására benyújtandó a szakemberek által sajátkezűleg aláírt szakmai önéletrajz. A szakmai önéletrajz tartalmazza legalább az alábbiakat: a szakember neve; a szakember végzettsége/képzettsége az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat így a beruházás és a szakember által ellátott tevékenység ismertetése; a tevékenység kezdő és befejező idejét év, hónap pontosággal.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat tekintetében előírt gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. A szakmai tapasztalat vonatkozásában, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába.
Továbbá csatolni kell a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és Kbt. 69. § (4)-(6) bek. valamint a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított három évben (3X365 napban) vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x 365 napon) belül megkezdett) nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával, melynek keretében legalább 10 telephelyen és telephelyek között, összesen legalább 750 végponton LAN és WAN üzemeltetés támogatás működtetése megtörtént.
A fenti referencia követelmény szerinti mennyiségi adatok maximum 3 db szerződésből/referencia igazolásból teljesíthető, de valamennyi minőségi követelménynek szerepelnie kell a bemutatott referencia munká(k)ban (azaz az adott (szerződésben/referencia igazolásban).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés (3a) albekezdés b) pontjában foglaltakra.
M.2. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M2/A legalább 2 fő, minimum 3 éves Cisco adatközponti és nagyvállalati aktív eszköz üzemeltetési szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező üzemeltető szakértő
M2/B legalább 1 fő, minimum 3 éves Cisco adatközponti és nagyvállalati aktív eszköz üzemeltetési szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező technikus
Egy szakember igazolhat több alkalmassági követelményt is egy kategórián belül.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M.1. és M.2. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek. foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi és meghiúsulási kötbér:
Hibás teljesítési kötbér:
havidíjas hálózati aktív eszközök üzemeltetésének támogatása:
amennyiben nyertes Ajánlattevő saját felelősségi körébe tartozó okból okból nem teljesíti az Ajánlatkérő által elvárt rendelkezésre állási követelményeket, akkor Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérre válik jogosulttá az alábbiak szerint:
Amennyiben Ajánlatkérő központi, nagy, közepes és kiemelt fontosságú telephelyein működő informatikai hálózat esetében a havi rendelkezésre állás kevesebb, mint 99,9% akkor a hibás teljesítési kötbér mértéke a havidíj 20%-a.
Amennyiben Ajánlatkérő kis telephelyein, illetve a hulladékudvarokban működő informatikai hálózat esetében a havi rendelkezésre állás nem éri el a havi 99,5%-ot, akkor a hibás teljesítési kötbér mértéke a havidíj 20%-a.
Késedelmi kötbér:
Amennyiben nyertes Ajánlattevő a hibaelhárítási feladat teljesítése során az Ajánlatkérő által meghatározott 30 percen belül harmadik alkalommal sem kezdi meg a hibaelhárítást; mértéke a havidíj nettó értékének 10%-a, illetve amennyiben a késedelmek különböző havidíjú (normál ügyviteli időszak, téli) időszakokban keletkeztek, a késedelmekkel érintett napok arányában számított havidíj nettó értékének 10%-a.
Meghiúsulási kötbér:
A megkötendő szerződés Nyertes Ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés teljes nettó értékének 20 %-a. A szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Ajánlatkérő Nyertes Ajánlattevő súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Ajánlatkérő a szerződéstől Nyertes Ajánlattevő súlyos szerződésszegése miatt eláll. Amennyiben Ajánlatkérő a teljesítés során harmadszor alkalmazni kénytelen a hibás teljesítési kötbér szankciót a havidíjas feladatok esetében, vagy a hibaelhárítási feladat szerinti késedelme a szerződés egészének teljesítése során harmadszor eléri a maximumot, azt Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti., s meghiúsulási kötbér érvényesítésére válik jogosulttá.
Az ellenszolgáltatás megfizetése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerint a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, az Áfa tv. 58. §-a szerint, a havonta utólag kiállított számla alapján a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történikAz esedékes számlát forintban kell benyújtani, a számlakiegyenlítés forintban történik.
Fentiek a dokumentáció részét képező szerződés tervezetben kerültek részletezésre.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/02/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/02/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton
2) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint AK alkalmazhatja a 71. § (6) szerinti korlátozást. Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
3) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát, mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
5) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.
6) Az ajánlathoz a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni.
7) A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
8) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire.
9) Ajánlattevőnek adott esetben az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot és okiratot, Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek. foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
10) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2) P.1. és a III.1.3) M.1., M.2. pontjaiban
11) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltakra: „A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerintielektronikus kommunikáció – ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik – az EKR-ben történik.”
12) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a cégadatokkal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban (a nyilatkozatot nemleges válasz esetében is be kell nyújtani) mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósához benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelmének kinyomtatott változatát) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány, igazolás kinyomtatott változatát). Az ajánlattevőnek a nemleges nyilatkozatot is be kell az ajánlatban nyújtani.
13) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
14) Ajánlattevőnek, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek a dokumentációban meghatározott cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolnia.
15) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában, mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre. A nyilatkozatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
16) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók. Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan nyilatkozatot, dokumentumot, amit a Kbt. és végrehajtási rendeleti kötelezően előírnak.
17) FAKSZ: Dinócsik Tünde 00472
18) Ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az AT-t terheli.
19) A felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő előírja, hogy1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
20) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
21) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
22) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
23) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
24) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a szerződés teljesítése során kizárja a gazdálkodó szervezet alapítását.
25) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján értékeli. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10, ahol 1 a legrosszabb és a 10 a legjobb érték. Ajánlatkérő az 1. számú értékelési részszempont esetében a dokumentációban meghatározott fordított arányosítás módszerét alkalmazza, a 2.1-2.2. számú értékelési alszempontok esetében a dokumentációban meghatározott pontkiosztás módszerét alkalmazza
Ajánlatkérő a 2.1-2.2 értékelési alszempontok vonatkozásában felhívja a figyelmet, hogy egy szakember csak egy előírt követelmény igazolására ajánlható meg.
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell 0 főtől eltérő megajánlás esetén a 2.1.-2.2. értékelési alszempontokra a felolvasólapon megadott értékek alátámasztásaként a többlet szakemberek létszámát (darabszámot) és a szakemberek megnevezését és képzettségét, szakmai gyakorlatát tartalmazó nyilatkozatot.

folyt. VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-nak megfelelően.

VI.3. pont folytatása:
26.) A részajánlattétel kizárásának indoka:
A szolgáltatás megrendelése nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
A LAN/WAN struktúra komplex, egymásra épülő architektúra. az esetleges változások, konfiguráció módosítások akár a teljes topológiára nézve hatással lehetnek. Ezt csak egyetlen, teljes ajánlattal és a teljes szkópot átlátni képes erőforrásokkal lehet támogatni.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák