Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/44
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.03.
Iktatószám: 3447/2020
CPV Kód: 72268000-1
Ajánlatkérő: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33057813
Postai cím: Köves Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakonyi - Szabó Krisztina gazdasági igazgató
Telefon: +36 12896255
E-mail: gazdtitkarsag@delpestikorhaz.hu
Fax: +36 12847657
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.delpestikorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.delpestikorhaz.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001364952019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001364952019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Medikai informatikai rendszer”
Hivatkozási szám: EKR001364952019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72268000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Medikai informatikai szoftverrendszer telepítése, bevezetése, karbantartása (szupport, szoftverkövetés, jogszabálykövetés) és üzemeltetés támogatása (távoli) komplex szolgáltatás formájában az ajánlatkérő számára, az ajánlatkérő valamennyi telephelyén egységesen, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekkel.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Medikai informatikai rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72267100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevő feladatai a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szolgáltatási szerződés keretén belül
• A medikai informatikai szoftverrendszer és operációs és adatbázis-kezelő szoftver környezetének, valamint a medikai szoftverek licenc biztosítása / teljes körű (500 db egyidejű bejelentkezett felhasználó és korlátlan számú regisztrált felhasználó) használati jogának biztosítása a szerződés teljes futamidejére.
• Medikai informatikai szoftver rendszer telepítése és bevezetése az ajánlatkérőnél, a szükséges adatmigrációs, rendszer-integrációs, oktatási, telepítési, konfigurálási és tesztelési feladatokkal.
• A medikai informatikai szoftverrendszer teljes körű, a hibajavításokon túli, a szükséges módosításokat, bővítéseket és rendszerillesztéseket is tartalmazó szoftver verziója.
• A medikai informatikai szoftverrendszer folyamatos követése, a jogszabályi és az intézményi IT környezet, valamint az alkalmazási feltételeknek való folyamatos megfeleltetéssel.
• A medikai informatikai szoftverrendszer karbantartása a teljes futamidő alatt, garantálva ezzel a hibamentes, teljes körű adatbázisokat és a magas rendelkezésre állást és hibamentes alkalmazásokat.
• A medikai informatikai szoftverrendszer szerver és kliens oldali üzemeltetés támogatása (távoli).
Betegellátási adatok:
• A fekvőbeteg ellátás összes szervezett ágyszáma: 1 253 db + 25 nappali férőhely
• Járó beteg rendelések összes szervezett óraszáma: 3 483 óra/hét
o Ebből tüdőgyógyászat és labor óraszám (nem érintett szoftver) 333 óra/hét
• Betegellátási mennyiségi adatok – fekvőbeteg ellátás 45 118 kiírt fekvőbeteg /év
• Betegellátási mennyiségi adatok – járó beteg ellátás 946 748 eset /év
o Ebből labor: 333 187 eset, tüdőgyógyászat 23 535 eset, MR 1 290 eset
• Betegellátási forgalmi mutatók – fekvőbeteg ellátás: átlagosan 123 kiírt fekvőbeteg (naptári napra számolva)
• Betegellátási forgalmi mutatók – járó beteg ellátás: átlagosan 3 290 eset (SBO és diagnosztikai munkahelyen naptári napra átlagolva, ambulanciák és szakrendelések munkanapra)
A megadott adatok és mutatók tájékoztató jellegűek, a 2018. évi tényleges adatok alapján
kerültek összeállításra.
ÜTEMEZÉS: Feladat meghatározása / Teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított
• Rendszer előzetes tesztelése (annak bemutatása, hogy a szakmai ajánlatban foglaltaknak megfelelően valamennyi funkció működik) / 30 nap
• Szükséges hardver eszközök leszállítása, telepítése (amennyiben szükséges) / 30 nap
• Licencek átadása, programok telepítése / 30 nap
• Tesztrendszer telepítése, fejlesztések lezárása, interfészek kialakítása / 45 nap
• Migráció, kulcsfelhasználói oktatások megtartása / 60 nap
• Felhasználói oktatások megtartása / 90 nap
• Tesztelés lezárása, éles indulás / 180 nap
• Éles indulást követően a rendszer működésnek támogatása / Az éles indulástól számított 48 hónap
A szerződés időtartama: az éles indulást követő 48 hónap (mely az előkészítés 6 hónapos időtartamát nem tartalmazza)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. Előnyt jelentő szakmai vállalások 25
2 3.1. Kutatási tevékenységet támogató szabad szöveges keresési lehetőség a beteg teljes rendszer által létrehozott és tárolt dokumentumaiban időkorlát nélkül (IGEN/NEM) 5
3 3.2. Regionális betegút menedzselő megoldás az intézményhez tartozó alap- és szakellátási területek lakosai számára krónikus betegségek követésére és az ellátás koordinálására (IGEN/NEM) 5
4 3.3. Medikai rendszerhez illesztett elektronikus betegazonosító megoldás (NFC és/vagy RFID karszalaggal) (IGEN/NEM) 5
5 3.4. Ápolási dokumentáció ágy melletti vezetésének támogatása mobil eszközzel (ápolási protokollok, státuszadatok rögzítése, gyógyszerelés támogatása, ápolási utasítások megjelenítése) IGEN/NEM) 5
6 3.5. Ápolási dokumentáció ágy melletti vezetésének támogatása medikai rendszerhez illesztett elektronikus betegazonosító megoldással (NFC és/vagy RFID karszalaggal történő betegazonosítás) (IGEN/NEM) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 48
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár értékelési szempont részletesen:
1. Ajánlati ár (nettó HUF/hó) 70
2. Egyedileg megrendelt fejlesztések díja (nettó HUF/mérnökóra) 5

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: KIZÁRÓ OKOK:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik.
IGAZOLÁSI MÓD:
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlatában, az ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 1. § (2) bekezdése szerint - az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján - a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek igazolnia kell, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr. 15. § (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 15. § (2) bekezdés szerint.
Ajánlatkérő a Kr. 13 §-a alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1-16. §-okra.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az EEKD-vel egyidejűleg kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak szerint elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, mely alapján elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α szakaszának („az összes kiválasztási szempont általános jelzése”) kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.
P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (lásd VI.5. pont) visszafelé számított 24 hónap során vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára (értve ez alatt a vizsgált időszakon belül bármilyen időtartamban élő, de azóta már megszűnt számlákat is) vonatkozó, nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
- a vezetett számla száma,
- számlanyitás dátuma,
- a számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás.

A Kbt. 69. § (11a) bek szerint: Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben bármely számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint a számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
Sorba állítás fogalmán ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak szerint elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, mely alapján elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α szakaszának („az összes kiválasztási szempont általános jelzése”) kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.
M/1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától (lásd VI.5. pont) visszafelé számított 6 évben teljesített legjelentősebb szolgáltatásaira vonatkozó igazolást vagy nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § alapján, az alábbi tartalommal:
• a teljesítés ideje, (év/hónap/nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
• a szerződést kötő másik fél megjelölése (név/cím/kapcsolattartó neve, elérhetősége)
• a szolgáltatás tárgya, mennyisége, (olyan részletezettséggel, amely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható);
• arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 69. § (11a) bek szerint: Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 6 éves időszakban (72 hónap) járó- és fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményben vagy intézetben (szerződést kötő másik fél) informatikai szoftver vagy szoftverrendszer szolgáltatás keretében történő biztosítását és üzemeltetés támogatását és karbantartását (szupport és szoftverkövetés és jogszabálykövetés) magában foglaló szolgáltatás tárgyában a telepítést-bevezetést követő legalább 12 hónap időtartamig teljesített szolgáltatási referenciával, amely esetében
• a szerződést kötő másik fél (intézmény vagy intézet) szerződött ágyszáma eléri vagy meghaladja a 800 ágyat és
• a szerződés teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható. Több referencia benyújtása esetén a referenciák mennyiségi adatai összeadódnak (hónap, ágyszám).
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65. § (6) bekezdésében előírtak figyelembevételével bírálja.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelemi kötbér:
Az éles indulást megelőző időszakban:napi 50.000,-Ft.
Az éles indulását követő időszakban:
Kritikus hiba esetén: 2.000,-Ft/óra.
Súlyos hiba esetén: 25.000,-Ft/nap.
Egyéb hiba esetén: 10.000,-Ft/nap.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljesítéséből még hátralévő időre vetített, havi nettó átalánydíj értékének 15 %-a.
Fizetés: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. §, Ptk. 6:155. § (1) bek., a Kbt. 27/A, 135. § (1), (5) és (6) bek. szerint (HUF). Előleg nincs. Fiz.hi.: 60 nap.
Részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1) – (8) bekezdéseire.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 68. § (4)-(6), valamint az EKR rendelet 15. § (2), (4), (5)-(7) bekezdése tartalmaz.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 68. § (4)-(6), valamint az EKR rendelet 15. § (2), (4), (5)-(7) bekezdése tartalmaz.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Alternatív ajánlat nem tehető.
2.) Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3.) Az EKRr. 5. § (1) bekezdés alapján a fájl formátum, melyet használva az ajánlatokat be kell nyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden írásbeli kommunikáció az EKR-ben történik. A nem megfelelő formában érkező megkereséseket/nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlatkérő külön értesítés nélkül figyelmen kívül hagyja.
4.) Az ajánlati biztosíték: -
5.) A IV.2.6) pontban 2 hóban megadott időtartam 60 nap időtartamot jelent.
6.) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazása: NEM.
7.) A Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltak alkalmazása: IGEN
8.) A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
9.) Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont, amely minden részszempont esetében azonos.
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el.
Ajánlati ár (nettó HUF/hó) + Egyedileg megrendelt fejlesztések díja (nettó HUF/mérnökóra):
Módszer: KH útmutató (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. számú melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás.
Képlet: P = (Alegjobb / Avizsgált) × (Pmax − Pmin) + Pmin
Előnyt jelentő szakmai vállalások:
Módszer: KH útmutatójának (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. számú melléklet B. pontja szerinti abszolút értékelési módszert: pontkiosztás (részletesen a KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 1.9.2) pontjában bemutatva)
10.) FAKSZ Dr. Mrovcza Péter 00752
11.) Az ajánlattevőnek az ajánlat részeként a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlatot (a továbbiakban: szakmai ajánlatot) kell csatolnia, melynek tartalmaznia kell a megajánlott termék nevét, gyártóját, pontos típusát, származási helyét, a megajánlott termék műszaki paramétereit, legalább olyan részletezettséggel, hogy a műszaki leírásban a beszerzendő termékkel szemben meghatározott követelményeknek való megfelelés, és az értékelési részszempontokra tett vállalás vizsgálható legyen.
12.) A III.1.2) P/1. és III.1.3) M/1 pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
13.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésére vonatkozóan. A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
14.) Részajánlattétel: Tekintettel arra, hogy integrált szoftverről van szó, a részajánlat tétel lehetősége nem biztosítható.
Amennyiben az ajánlatkérő lehetővé tenné 1-1 modul önálló szállítását (pl.: járóbeteg ellátó program, fekvőbeteg ellátó program, műtéti program, stb.), abban az esetben az ajánlatkérőre hárulna a feladat, hogy az egyes programok közötti illesztettséget megvalósíttassa a különböző szolgáltatókkal. Ez a plusz feladat többletmunkát, többletköltséget, valamint inhomogén és nehezen üzemeltethető informatikai megoldást eredményezne. Az egyes kapcsolódási pontok miatt jelentősen megnőhetne a hibák előfordulása, ami sem ellátási, sem finanszírozási oldalról nem szolgálja az ajánlatkérő érdekeit.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák