Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/52
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.13.
Iktatószám: 4077/2020
CPV Kód: 30200000-1
Ajánlatkérő: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Fővárosi Vízművek Zrt. 1044 Budapest, Váci út 102. IT raktár;Fővárosi Vízművek Zrt. 1044 Budapest, Váci út 102. IT raktár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18408377
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652688
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000221412020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000221412020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Asztali PC-k,monitorok,notebookok beszerzése-2rész
Hivatkozási szám: EKR000221412020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Fővárosi Vízművek Zrt, mint ajánlatkérő ajánlatot kér „Adásvételi szerződés asztali számítógépek és monitorok, valamint Notebookok szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. részére” tárgyú közösségi eljárásrendben indított nyílt közbeszerzési eljárásban. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési dokumentációt és mellékleteit ( továbbiakban: dokumentáció) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 57. §-a alapján, figyelemmel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. ( XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: EKR rendelet) foglaltakra bocsátja ajánlattevők rendelkezésére. A közbeszerzési eljárás kettő részből áll.
Az ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét az alábbiak szerint biztosítja az ajánlattevők számára:
1. rész: Adásvételi szerződés asztali számítógépek és monitorok szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. részére
2. rész: Adásvételi szerződés Notebookok szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: asztali számítógépek és monitorok szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213300-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Vízművek Zrt. 1044 Budapest, Váci út 102. IT raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés asztali számítógépek és monitorok szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. részére, az alábbiakban részletezettek szerint:
120 db asztali számítógép (desktop):
Desktop termékkel szemben elvárt konfiguráció (minimum-maximum követelmények, ahol a minimum megjelölés az adott paraméternél nem szerepel azt AK minimumkövetelményként érti):
1. Ház: Small Form Factor (max méret 30x10x35 cm), szerszám nélküli szerelhetőség (memória, meghajtók, házburkolat szerszám nélkül cserélhető, eltávolítható legyen)
2. Táp: Beépített, legalább 92%-os maximális hatékonyságú, legalább 250W tápegység.
3. Processzor: Intel® Core™ i5-9400
4. Chipset: Intel B360
5. Internal Memória: 8GB DDR4 2666 (4 memória slot 64GB. memória támogatás)
6. Merevlemez: 500GB SSD
7. Optikai meghajtó: 8X DVD-RW SATA
8. Egér: optikai, 3 gombos scroll, USB vezetékes, minimum 1000dpi
9. Billentyűzet: magyar, dedikált numerikus rész, USB vezetékes
10. Hálózat: Gigabit Lan
11. Biztonság: alaplapra integrált TPM 2.0 chip, lakatszem, kábelzár rögzítési hely, beépített háznyitás érzékelő, BIOS jelszó, Admin jelszó
12. Hangkártya: integrált
13. Videokártya: integrált Intel HD, két kijelző meghajtására alkalmas digitális kimenettel
14. Beépített (alaplapi vagy onnan kivezetett) portok: 2x USB(5Gbs) + 2x USB(10Gbs) elöl, hátul 2 USB(5Gbs) + 2xUSB a billentyűnek és egérnek, RS232, 2 digitális video csatlakozó
15. Alaplapi foglalatok: 1x PCIe G3 x16 félmagas, 1x PCIe G3 x1 félmagas, 1xPCIe G3 x4 M.2, 1xPCIe G3 x1 M.2
16. Operációs rendszer: Windows 10 Professional 64bit
17. Garancia: 3 év helyszíni gyártói garancia mely külön eszközregisztrációhoz nem kötött. A konfiguráció rendelkezzen a beszerzéstől számított 5 éven keresztüli alkatrész ellátottsággal.
18. Zajterhelés: Maximum 21 dB („idle” állapotban)
19. Minősítések, tanúsítványok: Energy Star 6, RoHS minősítés megléte elvárás. Rendelkezzen a konfiguráció ECO tanúsítvánnyal és PCF dokumentummal

120 db Monitor
Monitor elvárt konfiguráció (minimum-maximum követelmények, ahol a minimum megjelölés az adott paraméternél nem szerepel azt AK minimumkövetelményként érti):
1. Kialakítás: keskeny (max 5mm felül és oldalt), tükröződés mentes kijelző-káva, állítható magasságú nyak (min 110 mm intervallumban), dönthető és forgatható kijelző, PIVOT támogatás. A monitor rendelkezzen kábelvezetővel és kábelzár rögzítő hellyel. A kezelőgombok a kijelző alján a felhasználó felé néző oldalon helyezkedjenek el. A funkciójuk piktogrammal vagy szöggel egyértelműen jelölve legyenek.
2. Méret: 21.5-22”
3. Felbontás: 1920x1080
4. Háttérvilágítás: IPS/LED
5. Válaszidő: 6ms (szürkéből-szürkébe)
6. Statikus kontraszt: 1000:1
7. Max. fényerő: Legalább 250 cd/m2
8. Csatlakozók: VGA és DisplayPort és legalább 2db USB kimenet
9. Áramellátás, fogyasztás: Beépített tápegység; Max 0,5W/alvó üzemmód és max 30W üzem közben (Az USB eszközök terhelése nélkül számítva)
10. Minősítések, tanúsítványok: Energy Star 7, TCO 7, TCO Edge 2, RoHS minősítés megléte elvárás. Rendelkezzen a termék ECO tanúsítvánnyal és PCF dokumentummal
11. Kábelek: VGA, Displayport, USB 3.0, táp
12. Garancia: 3 év gyártói garancia mely külön eszközregisztrációhoz nem kötött.

Kizárólag homogén, „brand” termékekre vonatkozó ajánlatokat fogadunk el, melyek az adott gyártó üzleti termék portfoliójában szerepelnek, melyről ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
További részletezés a műszaki leírásban a KD részeként.
A műszaki leírásban jelölt esetleges konkrét anyagok/termékek megnevezése az anyagok/termékek jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kijelentést kell érteni.
AK a műszaki leírás kiegészítéseként rögzíti, hogy amennyiben a KD részét képező műszaki leírás típus-megjelöléseket is tartalmaz, az AK az adott típussal egyenértékű ajánlatot is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46.§(3)-(6) bekezdése szerint. Az egyenértékűség bizonyítása AT-t terheli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.
2) A II.2.7) pontban Ajánlatkérő a 2 hónap alatt 60 naptári napot ért

II.2.1)
Elnevezés: Notebookok szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Vízművek Zrt. 1044 Budapest, Váci út 102. IT raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés Notebookok szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. részére, az alábbiakban részletezettek szerint:
100 db Notebook
Notebookkal szemben elvárt konfiguráció (minimum-maximum követelmények, ahol a minimum megjelölés az adott paraméternél nem szerepel azt AK minimumkövetelményként érti):
1. Kialakítás: Strapabíró (Mil-STD-810G tesztelt.) kialakítás. Kompozit műanyag vagy szén- és/vagy üvegszál erősítésű vagy könnyűfém matt felületű készülékház. Lehetőleg sötét szín. Max súly 2 kg; max méretek: 38x26x3cm.
2. Processzor: Intel Core i5-8265U
3. Kijelző: 15.6” IPS/LED kijelző. Felület tükröződésmentes. Felbontás: 1920x1080. Maximális fényerő legalább 250cd/m2, maximális kontraszt legalább 800:1. Zsanérok: megerősített, a mindennapi munkavégzésre tervezett kialakítás, mely lehetővé teszi a kijelző 180 fokban való kihajtását.
4. Videokártya: integrált, két kijelzőt meghajtani képes
5. Kamera: integrált 720p kamera (beépített takaró retesszel) és sztereó mikrofon
6. Audió: beépített sztereó hangszóró
7. Internal Memória: 8GB DDR4, 2x SODIMM foglalat, 32GB RAM támogatása
8. Merevlemez: 256GB NVMe, M.2 formátumú SSD. Második megahajtó beépítése támogatott legyen.
9. Hálózat: I219-V Gigabit Ethernet, Bluetooth 5, Intel 9260 AC WiFi
10. Biztonság: Integrált TPM 2.0 chip, kábelzárhely, ujjlenyomatolvasó, Smart Card Reader. BIOS jelszó, Admin jelszó
11. Billentyűzet, navigáció: cseppálló, magyar kiosztású billentyűzet dedikált numerikus résszel, touchpad többujjas navigáció és gesztusfelismerés támogatással.
12. Beépített csatlakozók: RJ-45, 2 USB 3.1 Type-A, 1x USB 3.1 G1 Type-C, 1x USB 3.1 G2 Type-C, HDMI port, Dokkolóport
13. Kártyaolvasó: MicroSD támogatás
14. Tápellátás: 12 óra üzemidőt biztosító Li-ion akkumulátor (MobileMark 2014 benchmark alapján) 3 év garanciával, külső tápegység, tápkábel
15. Operációs rendszer: Windows 10 Professional 64bit
16. Garancia: 3 év helyszíni gyártói garancia mely külön eszközregisztrációhoz nem kötött. A konfiguráció rendelkezzen a beszerzéstől számított 5 éven keresztüli alkatrész ellátottsággal.
17. Zajterhelés: Maximum 19 dB („idle” állapotban)
18. Minősítések, tanúsítványok: Energy Star 7.1, RoHS minősítés megléte elvárás. Rendelkezzen a konfiguráció ECO tanúsítvánnyal és PCF dokumentummal
19. Kiegészítő: Hordtáska vállpánttal, kézifogantyúval, dedikált, párnázott notebook rekesszel és a kiegészítők számára fenntartott zsebbel.
Kizárólag homogén, „brand” termékekre vonatkozó ajánlatokat fogadunk el, melyek az adott gyártó üzleti termék portfoliójában szerepelnek, melyről ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
További részletezés a műszaki leírásban a KD részeként.
A műszaki leírásban jelölt esetleges konkrét anyagok/termékek megnevezése az anyagok/termékek jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kijelentést kell érteni.
AK a műszaki leírás kiegészítéseként rögzíti, hogy amennyiben a KD részét képező műszaki leírás típus-megjelöléseket is tartalmaz, az AK az adott típussal egyenértékű ajánlatot is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46.§(3)-(6) bekezdése szerint. Az egyenértékűség bizonyítása ATt terheli..
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.
2) A II.2.7) pontban Ajánlatkérő a 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
K/1. Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
K/2. Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
K/1–K/2. A 321/2015. (X.30.) Kr 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ATnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az AT (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ESPD III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni.
Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ATnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
A 321/2015. (X. 30.) Kr 1. §-ának (2) bekezdése alapján az AK által a Kbt. 69. §-ának (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
AK a 321/2015. (X. 30.) Kr 12. §-a alapján elfogadja a minősített ATk hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Kr. 27. §-ában meghatározott minősített ATk hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ATk elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja AK.
Öntisztázás:
A Kbt. 64. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, AV vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a KH a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a KH a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az AK mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő az eljárás egyik része tekintetében sem gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
AT (közös AT-k) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:
A 321/2015.(X.30.) Kr 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015.(X. 30.) K.r. 24.§ (1) bek., 28.§(5) bek., valamint a Kbt. 65.§ (6) és (11) bek. foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.
AT-k a Kbt. 65.§ (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.
Amennyiben AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A 321/2015.(X. 30.) Kr 1.§(2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69.§ (4)–(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015.(X. 30.) Kr. IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1./1-2. rész: A 321/2015. (X.30.) K.r. 21. § (1) bek. a) pontjára tekintettel az AT a 321/2015. (X.30.) K.r. 22. § (1) bek. alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának a VI.5) pontban feltüntetett napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában (1. rész: asztali számítógépek és monitorok, 2. rész Notebookok) teljesített szerződéseit. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1a) bek. alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:
 a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
 referenciaigazolás esetén: a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve;
 kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím);
 a szerződést teljesítő fél megjelölése ((cég)név, székhely);
 a referencia tárgyának (a szállított áru) ismertetése (valamennyi olyan információnak a megjelölésével, amely az alkalmassági minimumkövetelményben foglaltak teljesítésének megállapíthatóságához szükséges);
 a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év – hónap – nap bontásban);
 a szállítás mennyisége (darab mértékegységben kifejezve);
 utalás a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésre.
Karakterhiány miatt folytatás a III.1.3) „Az alkalmasság minimumkövetelményei” pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.2./1-2. rész: A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. h) pontja alapján benyújtandó az 1. rész esetén a megajánlott asztali számítógépek és monitorok, a 2. rész esetén a megajánlott notebookok műszaki specifikációs adatlapja és gyártói nyilatkozatok, amelyből a jelen ajánlati felhívás II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pontjában előírt valamennyi műszaki követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható. AK a megajánlott termékek energiatakarékossági és egyéb előírt minősítéseknek való megfelelését az alábbi elérhetőségi helyen található adatbázisokból is ellenőrzi: http://www.eu-energystar.org/db-currentlists.htm, http://tcocertified.com/ ,
M.1./1. Az 1. rész vonatkozásában: Alkalmas az AT (közös ajánlattevők), amennyiben rendelkezik legalább 1 db, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) során legalább 84 db asztali számítógép és 84 darab monitor szállításáról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
M.1./2. A 2. rész vonatkozásában: Alkalmas az AT (közös ajánlattevők), amennyiben rendelkezik legalább 1 db az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) során legalább 75 db Notebook szállításáról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
A részenkénti alkalmassági minimumkövetelménynek akár egy, akár több szerződés keretében teljesített szállításokkal (referenciával) is meg lehet felelni.
Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5) pontjában rögzített időpont az irányadó.
M.2./1-2. rész: Alkalmas az AT (közös ajánlattevők), amennyiben az általa megajánlott termékek megfelelnek a jelen ajánlati felhívás II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pontjában előírt valamennyi műszaki követelménynek
A III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolási mód folytatása
Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015.(X.3.) K.r. 21/A. §-ára.
Referenciaigazolás benyújtása esetén a referenciát a szerződést kötő másik fél cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek kell aláírnia. Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK a Céginformációs Szolgálat honlapján elérhető cégkivonat adatai - nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a referenciaigazolásban megjelölt, szerződést kötő másik fél letelepedése szerinti ország illetékes hatóságának/hivatalos szervének/hivatalos személyének képviseleti jogosultság fennállását tartalmazó, AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a referenciaigazolással együtt benyújtandó igazolása (az igazolás alatt AK bármilyen olyan hivatalos dokumentumot ért, amely alátámasztja a képviseleti jog fennállását) - alapján ellenőrzi a referenciát aláíró képviseleti jogosultságát.
Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szállításokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti áru(k)ra vonatkozó teljesítés. Amennyiben AT nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem fizet. AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult részenként 1 db számla benyújtására. AT a számla mellé köteles csatolni az AK által elfogadott és aláírt szállítólevelet. AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz AT számláját AK a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. AK az árubeszerzés ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (6) és (10)-(11) bekezdései is irányadók.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, valamint jótállás a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. §, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2) bek., valamint – üzemzavar esetén – 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Rövidítések:
AK-ajánlatkérő.
AT-ajánlattevő.
AV-alvállalkozó.
KD-Közbeszerzési Dokumentumok.
ref-referencia.
KH- Közbeszerzési Hatóság.
EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet.
Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
Ptk. - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
Kr. Kormány Rendelet.
2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a Kbt. és az EKR rendelet szabályai szerint.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
5. A KDhoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A KD a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1) bek. alapján. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül.
6. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/A.-41/B. §-ai, 35. § (2a) bek.-e és 65. § (12) bek.-e, valamint a KD tartalmazzák.
8. AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is szükséges az ajánlat részeként, amelyek egy részéhez AK iratmintákat bocsát rendelkezésre. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike alkalmas arra, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi AT tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben a benyújtó AT tudja az adott űrlap útján megtenni az előírt nyilatkozatot, a többi AT tag feltöltött dokumentum útján az űrlapon szereplő adattartalommal azonosan kell nyilatkozatot tegyen adott esetben.
9. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
10. A III.1.3) M.1 és M2. pontok szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest valamennyi rész esetén szigorúbbak.
11. AK ajánlati biztosítékot nem köt ki.
12. Értékelési szempont (1., 2. rész): Kbt. 76. § (2) bek. a) pont szerint a legalacsonyabb ár. Alkalmazásának indoka: AK igényeinek a jelen ajánlati felhívás II.2.4) pontjában konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, az AK a beszerzendő áruk tulajdonságait pontosan meghatározta, valamint a kapcsolódó szerződéses feltételeket is olyan kötötten tudta meghatározni, hogy az előírt paraméterek teljesítése és a szerződéses feltételek elfogadása esetén az egyedüli szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ár kiválasztását. Az ajánlatban további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.
AK az ajánlatokat részenként külön-külön – a Felolvasó lapon megadott egyösszegű ajánlati ár alapján értékeli. Az ajánlati árat nettó HUF értékben kell megadni és értelmezni.
Karakterhiány miatt folytatás a VI.4.3 „Jogorvoslati kérelmek benyújtása” pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
A VI.3. További információk folytatása:
13. AK a Kbt. 35. § (8) bek.-re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén, hogy a közös AT-k a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre.
Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bek.-nek, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja az AT-k figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
14. AK a Kbt.75. § (6) bek.-re tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
15. A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap - a Kbt. 81. § (11) bek.-ben foglaltakkal összhangban - 30 napként értendő.
16. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) nincsen – jogszabályban rögzített esetek kivételével – lehetőség és az így benyújtott ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen!
17. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.
18. A felhívás és az azt kiegészítő KD közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak.
19. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Miklósa Mónika, 00677.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák