Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/80
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.24.
Iktatószám:6981/2020
CPV Kód:64200000-8
Ajánlatkérő:Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye, telephelye és fióktelepei Magyarország területén
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:bank
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22605425
Postai cím: Nagymező Utca 46-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szakszon-Kanta Renáta
Telefon: +36 13749360
E-mail: Kanta.Renata@exim.hu
Fax: +36 13749360
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://exim.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://exim.hu/
 
Hivatalos név: Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56911817
Postai cím: Nagymező Utca 46-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szakszon-Kanta Renáta
Telefon: +36 13749360
E-mail: Kanta.Renata@exim.hu
Fax: +36 13749360
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://exim.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://exim.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000375162020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000375162020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: bank
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komplex telekommunikációs szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000375162020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Komplex telekommunikációs szolgáltatások beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Komplex telekommunikációs szolgáltatások beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
További tárgyak:32250000-0
72318000-7
72400000-4
32260000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, telephelye és fióktelepei Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Komplex telekommunikációs szolgáltatások az alábbiak szerint:
1. Vezetékes telefonszolgáltatás típusa és mennyisége
• 60 db VOIP hangcsatorna (fail over átvitel az elsődleges és az adatközpontban levő DR site között)
• 1 db ISDN2 vonal
2. Vezetékes VPLS vonal előfizetés típusa és mennyisége
• 1 vonal 1024 Kbit/s sávszélességű pont-pont VPLS optikai, vagy mikró kapcsolat a következő bekötési pontok között:
o EXIM-HQ, 1065 Budapest Nagymező utca 46-48.
o 1205 Budapest Mártonffy utca 25-27.
3. Vezetékes elsődleges QinQ vonal előfizetés típusa és mennyisége
• 2 db egymással konkurálni képes vonal a végződési pontok között (2 db Ethernet port/telephely)
• végponti végződés helye:
o 1065 Budapest Nagymező utca 46-48.
o EXIM Dataplex, 1087 Budapest Asztalos Sándor út 13.
4. Garantáltan a Szolgáltató hálózatától független Vezetékes QinQ vonal előfizetés tartalék vonal típusa és mennyisége
• 2 db egymással konkurálni képes vonal a végződési pontok között (2 db Ethernet port/telephely)
• végponti végződés helye:
o 1065 Budapest Nagymező utca 46-48.
o EXIM Dataplex, 1087 Budapest Asztalos Sándor út 13.
5. Publikus Internet előfizetés típusa és mennyisége
• 2 db egymástól független publikus internet kapcsolat
• végponti végződések helye:
o EXIM-HQ, 1065 Budapest Nagymező utca 46-48.
o EXIM Dataplex, 1087 Budapest Asztalos Sándor út 13.
6. Garantáltan a Szolgáltató hálózatától független Publikus Internet előfizetés típusa és mennyisége
• 1 db publikus internet kapcsolat
• végponti végződés helye:
o EXIM-HQ, 1065 Budapest Nagymező utca 46-48.
7. Rackszekrénybérlet és hosting szolgáltatás
• 2 db 47U magas rackszekrény közvetlenül egymás mellett elhelyezve, vagy ráccsal elkerített két rackszekrény, melyhez csak Ajánlatkérő munkatársai férhetnek hozzá
8. Három domain kezelése: exim.hu, eximbank.hu, mehib.hu
9. Mobil telefonszolgáltatás
Az ajánlatkérő hagyományos GSM, 3G illetve 4G/LTE alapú szolgáltatásra kéri az ajánlatot. A szerződésben foglalt szolgáltatásoknak működnie kell belföldön és külföldön roaming segítségével. Az ajánlattevőnek biztosítani kell a földfelszín feletti és alatti kül- és beltéri lefedettséget 2G és 3G hálózattal az Ajánlatkérő belföldi székhelyén (1065 Budapest, Nagymező u 46-48.) és annak mélygarázsában.
Roaming: Ajánlattevőnek biztosítania kell legalább egy kiemelt Roaming díjcsomagot, 8 db mennyiségben.
Az ajánlatkérő által preferált országok listája: EU, Kína, Oroszország, Törökország, Szerbia, Kazahsztán
Mennyiség: 300 db hang- és adatszolgáltatást biztosító előfizetés.
10. Belföldi adatforgalmi szolgáltatás
Az ajánlatkérő mobil előfizetéseihez egy 500GB-os központi számlázású nyílt APN-nel rendelkező (pool) csomagot kíván felhasználni.
30 db kizárólag adatforgalmat biztosító előfizetés.
11. Külföldi adatforgalmi szolgáltatás
Az előfizetések külföldi adatforgalmi csomaggal történő ellátása az alábbiak figyelembe vételével:
- hang- és adatcélú SIM-kártyára egyaránt aktiválható
- időszak megkülönböztetése nem lehetséges
Az összes előfizetésre (mind hang és adat célú) aktiválható és tiltható legyen a roaming szolgáltatás.
12. GSM adapterek
Az Ajánlatkérő a vezetékes telefonokról indított, mobilirányú hívások végződtetésére GSM adaptereket használ. Az Ajánlattevőnek engedélyeznie kell a GSM adapterek használatát.
Tájékoztatásul közli Ajánlatkérő, hogy jelenleg átlagosan 3200 perc / hó forgalom van a 4 adapteren összesen (800perc/hó/adapter).
13. Készülék beszerzés
Mennyiség: évente 7 db, azaz 2 év alatt összesen 14 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Külföldi hívások (fogadott és kezdeményezett) esetén alap díjszabásból adott kedvezmény mértéke (min. 0%, max. 100%)  1
2 Külföldi adatforgalom esetén alap díjszabásból adott kedvezmény mértéke (min. 0%, max. 100%)  1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés a kettő év időtartam lejártát követően további 12 hónappal meghosszabbodik, kivéve amennyiben az Ajánlatkérő legalább 60 nappal a kettő év lejárta előtt a Szolgáltatónak megküldött írásbeli jognyilatkozatával nyilatkozik, hogy nem kíván élni a szerződéshosszabbítás lehetőségével.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók mennyisége:
1. Mobil telefonszolgáltatás
Hang- és adatszolgáltatást biztosító előfizetés: 300 db
Kizárólag belföldi adatforgalmat biztosító előfizetés: 30 db
2. Mobil készülék beszerzés: évente 14 db
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban a szerződés teljesítésének kezdő időpontja a felhívás megküldése céljából került kitöltésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok
fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1)-(2) bekezdés, 4. §, és 8. §, 12-16. §-aiai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
G) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (távközlési szolgáltatás nyújtásából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésére.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
G) az előző három lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (távközlési szolgáltatás nyújtásából) származó árbevétele nem éri el mindösszesen a 90 millió forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és (3a) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben végzett közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak az ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (befejezés napja év/hó/nap) és helyét,
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• a szolgáltatás tárgyát: az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az
alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást /nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban
előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján a minőségirányítási rendszer bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány másolatát vagy az ezzel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint egyenértékű dokumentumot.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített mindösszesen:
M1.1) 1 db, egyiedjűleg legalább 20 vonal esetén nyújtott vezetékes távközlési szolgáltatásra vonatkozó referenciával.
M1.2) 1 db, egyidejűleg legalább 200 előfizetés esetén nyújtott mobil távközlési szolgáltatásra vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő az M1.1) és M1.2) esetén a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M2) Az ajánlattételi határidő napján érvényes, távközlési szolgáltatásokra vonatkozó ISO 9001:2008 (vagy azzal egyenértékű) minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az ezzel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint egyenértékű
dokumentummal, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedésekkel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A díj a Szolgáltató által megfel-ően kiállított számlák alapján kerülnek kifiz-re Kbt.135. §(1),(5)-(6),(10)-(12)bek és Ptk.6:130§(1)-(2)bek.
A feltételeket a kb dok tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/06/24 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályai a Kbt. 68. § és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000375162020

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján előírja, hogy az alábbiakat meghaladó díjtételeket tartalmazó ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné fog nyilvánítani:
Belföldi adatforgalmi díj 500GB-os csomag: maximum nettó 600.000,- Ft/hó
Belföldi adatforgalom 100GB-os csomaggal történő bővítése/hó: maximum nettó 150.000,- Ft/hó
Adatcélú SIM-kártyák havidíja: maximum nettó 1.500,- Ft/hó
Belföldi túlforgalmazási díj: 0 Ft
Roaming: maximum havi nettó 27.000,- Ft előfizetési díj.
2) A II.2.5) pontban megadott ár szempont teljes neve: Opció nélküli mennyiség nettó ajánlati ára 24 hónapra (képzett érték, Ft).
3) Az értékelés módszerei: Az ár esetén fordított arányosítás módszere. Minőségi kritériumok esetén egyenes arányosítás módszere.
Az értékelés során használt képleteket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 0-10 pont.
4) Be kell nyújtani a megajánlott mobil készülék bemutatását az EKR-ben létrehozott, „Nyilatkozat megajánlott áru műszaki paramétereiről” elnevezésű elektronikus űrlapon.
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5)-(6) bekezdése szerinti dokumentumokat.
6) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.
7) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.
9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
10) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
11) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: eljárást megindító felhívás III.1.2) és III.1.3) pontja.
12) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
13) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14) A felhívás II.2.7) pontjában a kezdés időpontja a szerződés aláírásának napja.
15) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783
16) A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás a ME által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.
17) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT részére biztosítja.
18) EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.
19) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
20) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
21) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII.törvény előírásai szerint kell eljárni.
A folytatást a VI.4.3) pont tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
A VI.3) pont folytatása:
22) Részajánlat adására nincs lehetőség, mivel a feladat részekre bontása nem lehetséges, az egy műszaki egységet képez. Az egyes szolgáltatások - mobil, illetve vezetékes - több ponton kapcsolódnak.
23) II.2.3) pont folytatása:
1065 Budapest, Nagymező u 46-48.
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
9021 Győr, Szent István u. 10/A.
3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.
7621 Pécs, Dr. Majorrosy Imre utca 36.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 1.
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
7400 Kaposvár, Anna utca 6.
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 1.
8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 24.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák