Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/91
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.12.
Iktatószám:8009/2020
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Teljesítés helye:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.;Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66521905
Postai cím: Tószegi Út 21.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bene Ildikó
Telefon: +36 56503710
E-mail: foigagato@hetenyikorhaz.hu
Fax: +36 56503722
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000390682020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000390682020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyógyszeradagoló automata és informatikai rendszer
Hivatkozási szám: EKR000390682020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Biztonságos gyógyszeradagolás feltételeinek kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben.” EFOP-2.2.18-17-2017-00012 azonosítószámú projekt keretében gyógyszeradagoló automata rendszer és hozzá kapcsolódó informatikai rendszerek beszerzése
1. rész: Gyógyszeradagoló automata rendszer és hardver elemei
2. rész: Informatikai rendszerek kiépítése a gyógyszeradagoló automatához kapcsolódóan
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyógyszeradagoló automata rendszer és hardver
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30211400-5
További tárgyak:33100000-1
42968200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db új gyógyszeradagoló automata, mely minimum 1000 ágy napi 3 x ellátására alkalmas minimum 500 adag előállítása óránként (1 adag például: reggeli, déli, esti gyógyszerek).
szilárd gyógyszerformák legalább 90%-ának automata általi csomagolásra alkalmas legyen
100x3x365 gyógyszerosztó tasak és ehhez kapcsolódó fólia és festékszalag
180x3x365 egyedi osztáshoz szükséges szignatúra
A meghatározott mennyiségen felül opciós mennyiség
Ajánlatkérő vételi jogot köt ki további gyógyszerelosztó tasak és hozzá kapcsolódó fólia és festékszalag, valamint egyedi osztáshoz szükséges szignatúra megvásárlására, arra az esetre, ha közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok alapján a rendelkezésre álló EFOP-2.2.18-17-2017-00012 támogatás fedezetet nyújt annak beszerzésére.
Ajánlatkérő vételi jogot az alábbi mennyiségre köt ki:
150x3x365 = 164.250 db gyógyszerosztó tasak és ehhez kapcsolódó fólia és festékszalag
180x3x365 = 197.100 db egyedi osztáshoz szükséges szignatúra
Az opció Ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent.
Ajánlatkérő az opcionális mennyiséget jogosult részben, vagy egészben az adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap alatt érvényesíteni. A vételi jogát (megrendelést) Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolnia szerződés-tervezetben foglaltak szerint. A vételi jogkörében csak és kizárólag a teljes (alap)mennyiségre megajánlott termékkel egyező termék szolgáltatható
A gyógyszeradagoló automatához kapcsolódó berendezések: 1 db szünetmentes tápegység, 1 db központi szerver a hozzá kapcsolódó 1 db szünetmentes tápegység és minimum 3 db gyógyszerelő munkaállomás valamennyi perifériával és licencekkel, szoftverek a helyi igényekhez igazított interfésszel (azoknak az elemeknek a kivételével, melyek a már meglévő HIS rendszer részei).
A gyógyszerrendelés 37 nővérpulton keresztül történik, melyek informatikai jellemzője a Linux rendszer használat. Az Intézeti Gyógyszertárban jelenleg Windows rendszer használat működik
Nyertes ajánlattevő feladata a berendezés rendeltetési helyre történő szállítása, telepítése, üzembe helyezése az üzembe helyezés időszakát megelőzően 2 hét próbaüzem biztosítása, mely magában foglalja a gép, illetve a kiegészítőinek rendeltetés szerinti működésének kipróbálását, klinikai munkába való illesztését, valamint a jótállási időn belül ( 12 hónap és a vállalt többlet jótállás) a berendezés karbantartása, félévenkénti felülvizsgálata. Továbbá jelenti a konkrét osztályos betegre szabott gyógyszerosztás megvalósulását, esetlegesen felmerülő nem várt (működéskorlátozó) helyzetek megoldását.
Továbbá feladata az intézeti gyógyszertárban dolgozó legalább 10 fő gyógyszerész és 12 fő asszisztens betanítása, valamint az osztályon dolgozó gyógyszereléssel foglalkozó minimum 150 fő szakemberek betanítása nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint helyszíni oktatás vagy e-learning anyag biztosításával.
Akkor tekinthető sikeresnek az üzembe helyezés és a betanítás, ha legalább egy osztályon, eredményesen működök a rendszer, biztosítva ezzel a napi gyógyszerellátást.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás ideje (gyógyszeradagoló automata és az optikai berendezés) (egész hónap, legkedvezőbb:24 hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap)  10
2 Hibaelhárítás kapcsán helyszíni kiszállás vállalása (legkedvezőbb 6 óra, legkedvezőtlenebb 24 óra)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 150x3x365 gyógyszerosztó tasak és ehhez kapcsolódó fólia és festékszalag
180x3x365 egyedi osztáshoz szükséges szignatúra opciót köt ki Ajánlatkérő, mely megrendelési kötelezettséget nem jelent.
Ajánlatkérő az opcionális mennyiséget jogosult részben, vagy egészben az adásvételi szerződés hatálybalépésének napjától számított 3 hónap alatt érvényesíteni.. A vételi jogát (megrendelést) Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni szerződés-tervezetben foglaltak szerint. A vételi jogkörében csak és kizárólag a teljes (alap)mennyiségre megajánlott termékkel egyező termék szolgáltatható
Az opció igénybevétele a dokumentáció mellékletét képező specifikációs táblázatban meghatározottak szerinti az alapmennyiséggel egyező egységárak alapján történik
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00012
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Informatikai rendszerek kiépítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30211400-5
További tárgyak:42968200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az érintett helyszíneken, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben az ajánlatkérő által használt medikai, gyógyszertári és gazdasági rendszerek (jelenleg MedSolution és CT-Ecostat) integrált összekapcsolása az Ajánlatkérő által a jelen eljárás I. része keretében beszerzendő gyógyszeradagoló automatához. Az újonnan bevezetendő rendszer ezáltal biztosítja a gyógyszertárban történő betegekre történő gyógyszerelést, (betegekre való egység csomag készítését) ezáltal lehetővé téve a gyógyszerfelhasználás nyomon követését beteg szinten, növelve a beteg- és gyógyszerbiztonságot, hatékonyságot. A könnyen kezelhető felületeken keresztül a betegszintű gyógyszerrendelés és kiadás biztosított lesz az orvosok és szakdolgozók számára.
Ajánlattevői feladatok:
A medikai, gyógyszertári (jelenleg MedSolution) rendszerek gyógyszeradagoló automatával való integrált kapcsolatának kiépítése, betegbiztonságot növelő betegszintű gyógyszerelés megvalósítása, az alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
Betegszintű gyógyszerelést biztosító rendszer (továbbiakban rendszer) támogató alkalmazásainak a műszaki specifikációban foglalt elvárásoknak megfelelő telepítése, testre szabása az ajánlatkérő szervezeti működésének megfelelően, és annak ajánlatkérő informatikai infrastruktúrájába és a beszerzésre kerülő gyógyszerelő automatához történő integráláshoz szükséges beállítások elvégzése, tesztelése, illetve éles üzembe helyezése és leszállítása, oktatás.
A 37 darab osztályos nővérpulti kliens számítógépet alkalmassá kell tenni az osztályos és betegszintű gyógyszerelés lebonyolításához szükséges rendszer használatára (amennyiben a jelenleg rendszeresített linux rendszerű számítógépek nem felelnek meg).
A szállítandó rendszer(ek) szerverhátterének biztosítása mind hardver, mind szoftver tekintetében (a szállítandó rendszert hosszútávon kiszolgálni tudó szerver architektúra, megfelelő operációs rendszer, hosszútávon fenntartható adatbázis kezelő szoftver és a hozzá esetlegesen szükséges megfelelő mennyiségű kliens licencek) Meglévő gyógyszertári rendszer migrálása (funkcionalitásokkal, adatokkal) amennyiben szükséges.
Alkalmas a CT-Ecostat gazdasági rendszer felé megrendelések költséghelyre történő feladásának illesztésére.
Alkalmas a MedSolution medikai rendszer betegszintű és osztályos gyógyszerrendelés illesztésére.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 integrált kapcsolat kiépítése a gyógyszeradagoló automatával: folyamatos üzem alatt felmerült, HIS és gyógyszertári rendszer oldali hibák kezelése – hibaelhárítás megkezdésének legkorábbi időpontja (l 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00012
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62 § (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő, akivel szemben a Kbt. 62. §(1)- (2) bekezdésében szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
1. ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával a 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hiányát, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4) bekezdéseire, valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés).
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy a szerződésteljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Az ajánlattevőknek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§,10.§, 12-16.§-ban meghatározottak szerint kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá.
- Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell – nemleges tartalommal is – , hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdés alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
Mindkét rész tekintetében:
a) Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi tartalommal:
1. számlaszám(ok),
2. mióta vezeti az ajánlattevő számláját,
3. volt(ak)-e 30 napot meghaladó sorba állított tétel(ek) az ajánlattevő pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapon belül; attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Felhívjuk a t. ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozatoknak a vizsgált időszak folyamán vagy azt követően már megszűnt számlákra vonatkozó adatokat is tartalmazniuk kell. Az ajánlattétel időpontjában már megszűnt számlák vonatkozásában ajánlatkérő elfogad bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolást.
Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közös ajánlattevők, ha
P/1 az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban bármely számlavezető pénzügyi intézmény számláján - beleértve a vizsgált időszakban megszűnt számlát is - 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a sorba állítás kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a 65. §-ának (7) bekezdése szerint kell eljárni.
Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felszólítására benyújtandó dokumentumok között a szervezetet és ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra, mely szerint: „A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.”
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdés. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
MINDKÉT RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN
M1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb, beszerzés tárgya szerinti ((I. rész: gyógyszeradagoló automata szállítása, II. rész: informatikai rendszer illesztése) szállításaira vonatkozó igazolás/referencianyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett szállítás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,
- a szállítás mennyisége,
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap pontossággal);
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége;
- a szerződést kötő másik fél;
- kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:
- ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
- ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 évben legalább összesen
- az I. rész esetében legalább 1 db legalább 200 ágyas volumenhez kapcsolódó, gyógyszeradagoló berendezés (automata) szállítása
- a II. rész esetében legalább 1 db medikai informatikai rendszer illesztési feladatok ellátása,
tárgyú referenciával.
Az előírt referencia-érték bármennyi szállításból igazolható. Ajánlatkérő a referenciák vizsgálata során a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint jár el.
Az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a 65. §-ának (7) bekezdése szerint kell eljárni.
Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felszólítására benyújtandó dokumentumok között ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra, mely szerint: „A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.”
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kbt. 135.§ (1), (6)(11), a Ptk.6:130§(1)-(2), 6:155.§. 272/2014 (XI. 5.), 1997:LXXXIII. tv 9/A. § Ak előleget nem biztosít. Részenként 1 db végszla. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme HUF. Fin. EFOP-2.2.18-17-2017-00002, utófin.intenzitás:100% Késedelmikötbér:a teljes N szerződéses ellenérték 0,5 %-a a késedelem napjaira vetítetten, max a teljes szerződéses N ellenérték 20 %-a. Hibásteljesítésikötbér: a teljes N szerződéses ellenérték 1 % a hiba bejelentésétől a hiba elhárításáig naponta (kijavítás, kicserélés) tartó időre, de max a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %. Meghiúsulásikötbér: a teljes nettó szerződéses ellenérték 25 %-a. Meghiúsulásikötbér esetén a hibásteljesítési és késedelmikötbér nem alkalmazható. Az érvényesíthető kötbérek összes mértéke nem haladhatja meg az adott szerződéses N ellenértékének 30 %. 1. rész: kötelező jótállási időn felül (12 hónap) vállalt jótállási idő bírálati szempont. A jótállás kezdete a szerződésszerű teljesítés napja
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárás a Kbt.40.§(1)bek.és a 424/2017. (XII.19.) kr.alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra, mely használatához regisztráció szükséges. A gazd.-i szereplő az eljárás iránti érdeklődését kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti.
2..A Kbt. 41/A § (1)ahol e tv vagy e tv felhatalmazása alapján megalkotott jogszab. alapján az AK vmely dok.benyújtását írja elő, a dok. benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy ha a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dok. egyszerű elektronikus másolata formájában. Ha az EKR-ben az adott dok.-ra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az AK azonban - a (2) bek.ben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. Ahol e törvény vh.rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dok. benyújtható a papíralapon hitelesített dok. egyszerű elektronikus másolataként, vagy olyan formában is, ahol a papíralapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel.
3. a Kbt. 66. § (2) :az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére, és teljesítésre vmint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4. a Kbt. 66. § (5): az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a 68. § (4) bek.szerinti információkat.
5-A Kbt. 66. (6) :az ajánlatban meg kell jelölni•a közbesz.-nek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, • az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-ket. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
6.Az I. rész esetében csatolandó a szakmai ajánlat részeként a megajánlott berendezés magyar nyelvű fényképes prospektusa és/vagy magyar nyelvű fényképes termékleírása, és/ vagy magyar nyelvű használati utasítása, konkrét típusmegjelöléssel továbbá a Közbeszerzési műszaki leírás c. fejezetben szereplő táblázat részletes, a műszaki megfelelőséget igazoló nyilatkozat. A II. rész esetében az ajánlattevők árrészletezést és részletes, a műszaki megfelelőséget igazoló nyilatkozatot kötelesek ajánlatukhoz csatolni, a közbesz.dokumentumok részét képező mintatáblázatok szerint. Mindkettő részben a fenti dokumentumokban fel kell tüntetni a megajánlott termék konkrét típusát, a termék gyártóját és a termék származási helyét is .
8.A III.1.2) és a III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak vmennyi alkalmassági feltétel esetén
9.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és az AV esetében az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát (ügyvéd,kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját) egyszerű másolatban.
10.Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
11.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy az erről szóló nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.
12.Kiegtáj.Kbt. 56.§,az ekr-en
folyt: VI.4.3.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) -(10)
VI.3. pont folytatása:
13. Hiánypótlás Kbt 71§.AK nem rendel el újabb hp-t ha a hp.-vel az AT korábban nem szereplő gazd.i szereplőt von be az eljárásba, és e gazd.iszereplőre tekintettel szükséges az újabb hp.
15.A közbesz.dokban vmennyi órában megadott határidő.Mo.i helyi idő szerint értendő
16.Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Nem magyar nyelvű dok esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak AT általi felelős (AT által cégszerűen aláírt) magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani egyszerű másolatban, amelynek egyezőségét cégszerű aláírással kell igazolni.
17.Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos összes költség az AT-t terheli. A közbesz.eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az AK és az AK nevében eljáróval szemben e-költségekkel kapcsolatosan semmilyen követelésnek nincs helye.
18.AK nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes AT(k) általi projekttársaság létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
19.Értékelési szempontok 1. rész Minőségi krit:Többlet jótállás ideje (gyógyszeradagoló automata és az optikai berendezés) (egész hónap, legkedvezőbb:24 hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap) Súlyszám 10 Hibaelhárítás kapcsán helyszíni kiszállás vállalása (legkedvezőbb 6 óra, legkedvezőtlenebb 24 óra) Súlyszám: 10, Ár –Súlyszám:80 2. rész Minőségi krit. integrált kapcsolat kiépítése a gyógyszeradagoló automatával: folyamatos üzem alatt felmerült, HIS és gyógyszertári rendszer oldali hibák kezelése – hibaelhárítás megkezdésének legkorábbi időpontja (legkedvezőbb 24 óra, legkedvezőtlenebb 48 óra) súlyszám: 10 , Ár – Súlyszám: 90 A legjobb ár-érték arány értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. A legjobb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat pontszámát az alábbiak szerint állapítja meg az AK többletjótállás: egyenes arányosság, Hibaelhárítás kapcsán helyszíni kiszállás vállalása: arányosítás ár: fordított arányosítás, integrált kapcsolat kiépítése a gyógyszeradagoló automatával: folyamatos üzem alatt felmerült, HIS és gyógyszertári rendszer oldali hibák kezelése – hibaelhárítás megkezdésének legkorábbi időpontja (legkedvezőbb 24 óra, legkedvezőtlenebb 48 óra): Ár: fordított arányosítás. Ha a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az AK két tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül.
20.Eljáró FAKSZ: dr. Veres Viktória:00865
21.Bontás: elektronikusan EKR-ben 2020.06.08. 12:00 óra
22.AK a Kbt 53. § (5) szerint: az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha az eljárást megindító felhívásban felhívta a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy ha vmely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlatételi határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés). A jövőbeli esemény, mely bekövetkezése esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja az AK: a 272/2014 (XI.5.) Kr 106. § (1) bek. szerinti zárótanúsítvány nem támogató tartalmú. AK tájékoztatja továbbá az AT-ket, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. tekintettel is feltételes: AK a Kbt. 53. § (6) bek. tekintettel feltételes közbesz eljárást folytat le: az EFOP-2.2.18-17-2017-00012 projekt keretében, tám.szerződés-módosítási kérelmet nyújtott be és az AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ak nem alkalmazza a 75. § (2) e) szerinti eredménytelenségi okot
23. Szerződéskötési követelmény: 1. rész: Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a megajánlott termék rendelkezik CE jelöléssel vagy a szerződéskötés időpontjára a termék rendelkezni fog és ennek igazolását a szerződéskötés napján átadom a Megrendelő részére.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák