Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8208/2020
CPV Kód:98351000-8
Ajánlatkérő:FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
Teljesítés helye:Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés, városfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91929864
Postai cím: Csarnok Tér 3-4. fsz.2. 37044/0/A/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Helyes János
Telefon: +36 12109258
E-mail: kozbesz@fevix.hu
Fax: +36 17002490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://fevix.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000398552020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000398552020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés, városfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Parkolási rendszer üzemeltetést támogató ügyvitel
Hivatkozási szám: EKR000398552020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98351000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A FEV IX. Zrt. a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Önkormányzatának IX. kerületi tulajdonában lévő útvonalakon parkolás ellenőrzési feladatot lát el.
A kerületi parkolóhelyek száma a kiírás pillanatában (melyek száma önkormányzati döntés következtében legfeljebb 15%-kal növekedhet): 7.604 db
A kerületben található fővárosi parkolóhelyek száma: 390 db
Nyertes ajánlattevő feladata a szerződés időbeli hatálya alatt a parkolási rendszer üzemeltetést támogató ügyviteli szoftver valamint szoftverszolgáltatás/üzemeltetés biztosítása, valamint az Ajánlatkérőtől érkező egyedi fejlesztési igények ellátása.
Nyertes Ajánlattevő feladata körében köteles:
- A parkolási rendszer üzemeltetést támogató ügyviteli szoftver biztosítására a műszaki leírásban meghatározottak szerint (1 db),
- A Rendszer használatának betanítására,
- a korábbi Jusztícia rendszer adatainak migrálására,
- A Rendszer üzemeltetésének teljes körű biztosítására,
Folyt. II.2.4.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Parkolási rendszer üzemeltetést támogató ügyvitel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98351000-8
További tárgyak:98351100-9
48218000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A FEV IX. Zrt. a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Önkormányzatának IX. kerületi tulajdonában lévő útvonalakon parkolás ellenőrzési feladatot lát el.
A kerületi parkolóhelyek száma a kiírás pillanatában (melyek száma önkormányzati döntés következtében legfeljebb 15%-kal növekedhet): 7.604 db
A kerületben található fővárosi parkolóhelyek száma: 390 db
Nyertes ajánlattevő feladata a szerződés időbeli hatálya alatt a parkolási rendszer üzemeltetést támogató ügyviteli szoftver valamint szoftverszolgáltatás/üzemeltetés biztosítása, valamint az Ajánlatkérőtől érkező egyedi fejlesztési igények ellátása.
Nyertes Ajánlattevő feladata körében köteles:
- A parkolási rendszer üzemeltetést támogató ügyviteli szoftver biztosítására a műszaki leírásban meghatározottak szerint (1 db),
- A Rendszer használatának betanítására,
- a korábbi Jusztícia rendszer adatainak migrálására,
- A Rendszer üzemeltetésének teljes körű biztosítására,
- Egyedi, a Ajánlatkérőtől érkezett fejlesztési igények kiszolgálására.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a parkolás üzemeltetési szolgáltatáshoz szükséges 28 db új kézi készülék biztosítása is.
Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű megajánlást is a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének időtartama (egész óra, legkedvezőbb 4 óra, legkedvezőtlenebb 24 óra) 10
2 A megváltoztatás elleni védelem módja  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2025/07/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód: AT-nek ajánlata benyújtásakor 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr. ) 4.§ (1) bek., 15.§ (1) bek. foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) elektronikus űrlap EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) való benyújtásával kell igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolási módokra a 321/2015.(X.30 .) Kr.1-16.§-okban foglaltak értelemszerűen irányadók. Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, akkor AT az érintett szervezetek vagy személyek vonatkozásában – a csatolt meghatalmazás(ok)nak megfelelő tartalommal – külön EEKD-(ka)t köteles benyújtani {Kbt. 67.§ (3) bek és 41/A. § (5) bek.}. A 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az EKR-ben elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. A Kbt. 65.§ (7) alk. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ideértve az alk. igazolásában részt vevő AV-t. is) részéről az ajánlathoz csatolandó a Kr. II. fejezete szerint kitöltött és aláírt EEKD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alá. Közös AT esetén a Kbt. 41/A. § (5) bek. az irányadó. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT tekintetében külön-külön az ajánlathoz csatolandó az egységes európai közbeszerzési dokumentum. AT (valamennyi közös AT) nyilatkozzon az EEKD-ban az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65.§ (7)-(9) bek. vonatkozásában. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT képviseletében, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-nak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és –szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67.§(4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlapon kell megtennie. AK a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése során a Kr. 8.§-16.§-ai alapján jár el. Alkalmazandó a Kbt. 69. § (11a) bek. is. A nem magyarországi letelepedésű AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt öntisztázás lehetőségére. Az AK által a Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a Kr. 8.§, 10.§, 12-14.§ és 16.§, valamint a Kbt. 69.§ (11a) bek., 35.§ (2a) bek. és 41/A. § (5) bek. rendelkezései szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (AT) ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő (AK) által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek. és 2. § (5) bek. alapján - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. A lenti dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező, AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
P1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a)pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja be nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele vonatkozásában.
P2. A Kbt. 65. § (1) bek. a)pontja és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre saját vagy jogelődje számviteli törvény szerinti beszámolóját (a kiegészítő melléklet nélkül, de a könyvvizsgálói záradékkal, ha a beszámolót a hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgálóval záradékoltatni kell) ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges; ebben az esetben Ajánlattevő nyilatkozzon, a honlapon való közzétételről.
Amennyiben AT az előírt minimum követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaival kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. AK felhívja a figyelmet a 67. § (3) bek-ben, ill. a Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó. Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. (Kr.19.§ (7) bek.) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele a három évre összesítve nem éri el legalább a 129 millió forintot.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben saját vagy jogelődje adózott eredménye az ajánlattételi felhívás feladása napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr.1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD IV.rész α)pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével)kérése nélkül. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr.1. § (7) bek. Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni.
M1. AT-nek Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a 321/2015. Kr. 21.§ (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb referenciáinak ismertetését. AK a 321/2015. Kr.21.§ (3a) bek. b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe. Referenciákat a 321/2015. Kr. 22.§ (1) bek. foglaltak alapján kell igazolni.
Az igazolásnak, nyilatkozatnak tartalmaznia kell – a Kr. 22. § (2) bek.-re is figyelemmel - az alábbiakat:
- szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), szolgáltatás tárgya és mennyisége (az alkalmassági min.követelményekre figyelemmel), teljesítés kezdő és befejező ideje (év, hónap), nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette és a teljesítés oszthatatlannak tekinthető a Kr.22.§ (5) bek. szerint fogadható el a referencia. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 140.§ (9) bek-re, és a Kr. 22.§ (5) bek-re. AK az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.
M2. Ajánlattevőnek Kbt.65.§(1) bek. b)pontja és a 321/2015.Kr.21.§ (3) bek. b)pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatának, ill. oktatási intézmény által kiállított egyéb igazoló dokumentum másolatának a benyújtásával, szakmai gyakorlat/tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó. Csatolandó: Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével, végzettséget és/v.képzettséget igazoló dokumentumok, szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év, hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, mellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban v. foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, h. Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. Időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített legalább 1 db parkolási, illetve egyéb ügyvitelt támogató informatikai rendszer biztosítására vagy üzemeltetésére vagy támogatására vonatkozó szerződéssel.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fő felsőfokú végzettségű mérnökinformatikus vagy programtervező informatikus vagy üzemmérnök-informatikus vagy gazdaságinformatikus vagy ezzel egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik informatikai rendszer felhasználói támogatásában.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Részszámla
Mértéke: a jelen szerződés 6.1.1. pontjában meghatározott teljes nettó ellenérték (kerületi + fővárosi parkolóhelyek) 50%-a
Kibocsátás esedékessége: A parkolási rendszer üzemeltetést támogató ügyviteli szoftver telepítését, üzembe helyezését követő sikeres tesztüzemet követően
Végszámla
Mértéke: a jelen szerződés 6.1.1. pontjában meghatározott teljes nettó ellenérték (kerületi + fővárosi parkolóhelyek) 50%-a
Kibocsátás esedékessége: A jelen szerződés II.2.2.1. pontjában meghatározott sikeres migrációt követően
A jelen szerződés 6.1.2. és 6.1.3. pontja esetében:
A kiállított számla alapján egyösszegű kifizetés történik.
Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: a Megrendelő a Kbt. 135.§ (1), (6) bekezdése alapján a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint fizeti meg az ellenértéket.
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a mindenkor hatályos Ptk-ban foglalt rendelkezések szerint fizet késedelmi kamatot.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint és a a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) IV.2.6) pontnál: Az ajánlati kötöttség minimális időtartamhoz: Ajánlatkérő az 1 hónap alatt a Kbt. szerinti 30 napot érti. 2.) AT a változásbejegyzési eljárásról köteles nyilatkozni. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban,kérjük az erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtását.
3.) AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-ában foglaltak figyelembevételével teljes körben lehetőséget biztosít.
4.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.
5.) Irányadó Jog: a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
6.) AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy nem alkalmazza tárgyi eljárás során a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)pontját.
7.) AT-nek a nyilatkozatokat űrlap, pdf. (vagy más képi) olvasható formátumban formátumban kell benyújtani.(részletesen leírva a Közbesz.Dok.-ban)
8.) Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételéhez képest szigorúbbak az alkalmassági követelmények (P1.-P2., M1.-M2.).
9.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Helyes János, Lajstromszám: 00759
10.) Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott Dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bek.).
11.) AK nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
12.) AK előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
13.) II.2.5. ponthoz: értékelése során adható pontszám alsó és felső határ 1-10 pont. Számítási módszerek: Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlettel: P = (Alegjobb /Avizsgált)* (Pmax – Pmin) + Pmin (ár és 1. minőségi szempontok), pontkiosztás 1-10 pont között - A megváltoztatás elleni védelem módja értékelési szempont esetében - a Közbeszerzési Dokumentum 13. pontjában foglaltak szerint.
14.) Ajánlati árak ismertetése: szoftver öröklicenc ( kerületi és fővárosi területek ) és migráció díja összesen nettó Ft, parkolási rendszer üzemeltetési feladatai ellátásának havi díja összesen nettó Ft/hó, egyedi megrendelői fejlesztési igények elvégzésének díja nettó Ft/óra
15.)A részekre bontás nem eredményezné a közpénzek hatékony felhasználást, a szerződés teljesítésének folyamatosságára, biztonságára tekintettel nem ésszerű.A feladatok jellege miatt azok egymástól való elválasztása a szolgáltatás jelentős mértékű hatékony ellátását gátolná.
16.) Az ajánlathoz csatolni kell a korábbiakban előírtakon túl (a csatolandó dokumentumok részletes listáját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza: — a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (űrlap), — EEKD (űrlap), — Kbt. 66. § (2) bek. vonatkozó nyilatkozatot (űrlap), — Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) (űrlap), — Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot (űrlap), — Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) (űrlap) és szükség esetén a Kbt. 65. § (7) bek.szerinti okiratokat is, — közös AT-k által kötött együttműködési megállapodást, (adott esetben) — az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult AT, közös AT esetén AT-k, ill. kapacitást nyújtószervezet aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásmintáját, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, — meghatalmazást (adott esetben), — nyilatkozatot fordításról (adott esetben).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.3. pont folytatása:
17.) Az ajánlat érvénytelen, ha többváltozatú ajánlatot tesz. AK többváltozatú ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, amely a megvalósítás tekintetében több javaslatot tartalmaz.
18.) Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alk. igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban.
19) A nyertes AT a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfeleléséről. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése alapján a szerződéskötésnek és a szerződésen alapuló kifizetésnek feltétele, hogy a nyertes AT a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozat aláírásának megtagadását AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti.
20.) Az ajánlatban esetlegesen szereplő különböző devizák forintra történő átszámításánál AK, referenciák esetében az azok teljesítésekor , az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján, egyéb esetekben az AF feladása napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat alkalmazza. Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyez, az adott devizára az AT saját központi bankja által a teljesítés napján érvényes árfolyam az irányadó. Ebben az esetben az AT-nek az alkalmazott átszámítási árfolyamot meg kell adnia az ajánlatban akként, hogy feltünteti az általa irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követően feltünteti az átszámításnak megfelelő értéket és devizát.
21.) II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama ponthoz: A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, határozatlan időre jön létre. Parkolás üzemeltetési szoftver biztosítása, telepítése és rendszerbe integrálása tekintetében: a jelen szerződés hatályba lépésének napjától számított 10 munkanap. Migrálási feladatok elvégzése tekintetében: a jelen szerződés hatályba lépésének napjától számított 3 hónap.üzemeltetési feladatok ellátására Vállalkozó a jelen szerződés II.2.2.1. pontjában meghatározott parkolás üzemeltetési szoftver telepítését követően folyamatosan köteles. fejlesztési feladatok elvégzése tekintetében: a Felek által előzetesen egyeztetett határidőig.
22.) Felelősségbiztosítás: a Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezik ú.n. „Claims Made” típusú, a közbeszerzés tárgyára kiterjedő, informatikai szakmai felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítás éves kárösszege 50.000.000,- Ft. A biztosítási kötvények másolata jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.
23.) AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, a következő előírásokkal:Ajánlatkérő (FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 193 Budapest, Csarnok tér 3-4 fszt. 2.) az érvényes ajánlattételt az eljárás során ajánlati biztosíték nyújtásához köti, mely ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi kötöttség teljes időtartama alatt (annak utolsó napjának 24:00 óráig) ajánlatkérő rendelkezésére állónak kell lennie.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
- az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével,
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték tárgya: „Parkolási rendszer üzemeltetést támogató ügyvitel”
Mértéke 3.000.000,- Ft. részletes ismertetés dokumentáció.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák