Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8427/2020
CPV Kód:32321200-1
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar (7624 Pécs, Szigeti út 12.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás, egészségügy, kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó-Gothard Máté
Telefon: +36 306201236
E-mail: szabo.gothard.mate@pte.hu
Fax: +36 72536354
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pte.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000308942020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000308942020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás, egészségügy, kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Audiovizuális rendszer létesítése
Hivatkozási szám: EKR000308942020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32321200-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Audiovizuális rendszer létesítése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére Modern Városok Program keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Audiovizuális rendszer létesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32321200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar (7624 Pécs, Szigeti út 12.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Audiovizuális rendszer létesítése a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részére Modern Városok Program keretében az alábbiakban meghatározottak szerint:
1. tárgyalók audiovizuális rendszerének kialakítása (19 db audiovizuális eszköz szállítása, valamint a beüzemeléssel kapcsolatos feladatok ellátása és betanítás)
2. 32 fős tantermek audiovizuális rendszerének kialakítása (72 db audiovizuális eszköz szállítása, valamint a beüzemeléssel kapcsolatos feladatok ellátása és betanítás)
3. 40 fős tantermek audiovizuális rendszerének kialakítása (8 db audiovizuális eszköz szállítása, valamint a beüzemeléssel kapcsolatos feladatok ellátása és betanítás)
4. 64 fős tantermek audiovizuális rendszerének kialakítása (14 db audiovizuális eszköz szállítása, valamint a beüzemeléssel kapcsolatos feladatok ellátása és betanítás)
5. 96 fős tantermek audiovizuális rendszerének kialakítása (18 db audiovizuális eszköz szállítása, valamint a beüzemeléssel kapcsolatos feladatok ellátása és betanítás)
6. 336 fős tantermek audiovizuális rendszerének kialakítása (36 db audiovizuális eszköz szállítása, valamint a beüzemeléssel kapcsolatos feladatok ellátása és betanítás)
7. Digital signage rendszer (12 db audiovizuális eszköz szállítása, valamint a beüzemeléssel kapcsolatos feladatok ellátása és betanítás)
8. Mobil hangosító rendszer (31 db audiovizuális eszköz szállítása, valamint a beüzemeléssel kapcsolatos feladatok ellátása és betanítás)
A betanítás minden esetben 10 munkanap időtartamban szükséges 10 fő részére, működtetői support formájában.
A III.1.3. M.2.c) pontban meghatározott szakember által programozandó eszközök:
a) Komplett 4K prezentációs központi egység integrált vezérlőközponttal, vezeték nélküli prezentációval, útvonalválasztóval és 4K jelfeldolgozóval hang- és kép jelekhez
- Bemenetek: 5 db szimmetrikus sztereó hang, 6db szimmetrikus mikrofon/line, 6db HDMI, 2db Digital Media (DM),
- Kimenetek: 1 db szimmetrikus sztereó program, 2db szimmetrikus sztereó aux, 2db HDMI, 2db DM,
- További I/O portok: 2 db RS-232/422/485, LAN, 4db relé, 4db I/O, 4db infra
- beépített sztereó erősítő (4ohm, 8 ohm, 100V)
b) Központi AVC processzor egység
- 8 bővítőhely lokális be- és kimenetek részére
- 128x128 lokális audio csatorna (kártyákkal), melyből:
- max 32 analóg be- és/vagy kimenet
- max 128x128 Dante csatorna
- max 32x32 vagy 128 bemeneti AES3 csatorna
- max 64x64 AVB csatorna
- 256x256 hálózati audio csatorna (QLAN, AES67, 48k/24bit);
- 64x VoIP Softphone, 64x AEC processzor;
- Konferencia modulok (Acoustic Echo Cancellation, Automixer, SIP softphone);
- Digitális jelprocesszor, jelátviteli egység és rendszervezérlő/monitorozó a teljes épülethangosítási rendszerhez;
- Legalább 5GB hanganyag tárolása és egyidőben maximum 16 sávon történő lejátszása (opcionálisan bővíthetők)
- LAN/WAN stream vétel és adás
- redundáns LAN interfész;
- RS-232C interfész
- Vezérlő elektronika hangsugárzó rendszerhez;
- Integrált teszt és mérési összetevőket tartalmaz: rózsazaj, válasz analizátor, valós idejű analizátor, jel betápláló, jel mintavevő, szinusz generátor, és fehérzaj;
- DSP funkciók (szűrők, AGC, automata keverő, expander, kompresszor, késleltetés, kapu, EQ-k, környezeti zaj kompenzáló, mátrix keverő, peak limiter, stb.);
- Beépített effektek;
- Külső vezérlő eszközök illesztési lehetősége;
- Rendszerspecifikus PTZ kamera vezérlés;
- 16 GPIO interfész (digitális, analóg, pwm).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A rendszerre vonatkozó kötelező jótállás (24 hónap) felett vállalt többletjótállás mértéke (érvényességi minimum: 0 hónap, értékelési maximum: 24 hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3. /M.2.a) pontjában megjelölt szakember alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (érvényességi minimum: 0 hónap, értékelési maximum: 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés módszere az ár értékelési részszempontja esetében fordított arányosítás, a minőségi értékelési szempontok esetében egyenes arányosítás. A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok igazolásának módja és folyamata: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése. A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8.§, 10. § és a 12-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1) Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (előadótermi és/vagy tárgyalótermi audiovizuális eszközök adásvétele és/vagy szállítása) szerinti szállításaiból származó referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a szállított eszközök mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év-hónap-nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont). A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdés].
M.2) a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlatkérő előírja, hogy a 3. értékelési szempont alátámasztásaként az M.2.a) pontban előírt szakember önéletrajzát már az ajánlatban be kell nyújtani. A szakmai önéletrajzokban fel kell tüntetni a szakember munkáltatóját és/vagy azt a szervezetet, akivel a szakember foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll. A szakmai önéletrajzokban fel kell tüntetni a korábban elvégzett feladatokat (projekteket), illetve azok időtartamát év/hónap pontossággal. A szakembernek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Ajánlatkérő az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség vizsgálata során a szakmai önéletrajzban feltüntetett adatokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§-ában foglaltakra. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók. Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglaltak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban legalább 1 db, előadótermi és/vagy tárgyalótermi audiovizuális eszközök adásvételére és/vagy szállítására vonatkozó olyan referenciával, amelynek keretében 150 db audiovizuális eszköz szállítására sor került. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a három év teljesítéseinek igazolása tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók. A referenciakövetelmény legfeljebb 5 db szerződésből teljesíthető.
M.2) legalább az alábbiakban meghatározott vagy azzal egyenértékű szakemberekkel:
M.2.a) legalább 1 fő szerviz szakember, aki valós 4K (4096x2160) felbontású projektorok üzemeltetésében és javításában minimum 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik; M.2.b) legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakember, aki gyengeáramú hálózatok kiépítésében legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik; M.2.c) legalább 1 fő olyan programozó szakember, aki a II.2.4. pontban meghatározott eszközök programozására szóló, az alább felsorolt végzettséggel, oklevéllel rendelkezik.
Programozó által elvégzett, minimálisan szükséges tanfolyamok, képesítések (ajánlatkérő az alábbiakkal egyenértékű képesítést is elfogad):
- Crestron CTI-P301
- Crestron CTI-FUSION
- Crestron DM-NVX
- Q-SYS Level 2
- Q-Sys Quantum Level 1
Az értékelési szempont körében kizárólag olyan szakember mutatható be, akit Ajánlattevő az alkalmasság körében bemutatott, így kizárólag ugyanazon szakember alkalmassági követelményhez képesti többlettapasztalata értékelhető. Egy szakember legfeljebb egy pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: alfa pont), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: alapja a rendszer nettó vételára; mértéke a nettó vételár 1%-a naptári naponként, de max. 20 naptári napnak megfelelő összeg. Meghiúsulási kötbér: Eladó hibájából történő meghiúsulás, valamint 20 naptári napot elérő késedelem esetén. Mértéke a rendszer vételárának 20%-a. Jótállás: min. 24 hónap. Ajánlatkérő a kifizetést a Kbt. 135. § (1) és (6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2), az Áht. rendelkezéseinek figyelembe vételével a KD-ban rögzített részletes fizetési feltételek szerint teljesíti. A számla kiegyenlítése teljesítés igazolás alapján átutalással történik, kézhezvételtől számított 30 napon belül. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Késedelmi kamat Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF. Ajánlatkérő részszámlázásra lehetőséget nem biztosít. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § szerint jár el a teljesítés során.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik. 2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 3. Az ajánlatban be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját. 4. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 5. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll. 6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra. 7. A Kbt. 35. § (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt. 8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 9. Ajánlattevő köteles az ajánlatban a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki paraméter ismertető táblát kitöltve és cégszerűen aláírva benyújtani (termékleírás). Ajánlattevő köteles továbbá a táblában megjelölt termékjellemzők alátámasztását szolgáló gyártói termékismertetőt benyújtani a projektorok és videókonferencia rendszerek vonatkozásában. Ajánlatkérő gyártói termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a gyártói termékleírás hitelességét Ajánlatkérő felhívására igazolni kell. Az Ajánlatkérő által előírt műszaki paramétereknek való megfelelés a termékleírásból és a gyártói termékismertetőből is megállapítható kell, hogy legyen. A termékelírás és a gyártói termékismertető tartalma - a Kbt. 76. § szerint értékelésre kerülő műszaki paraméterek kivételével - a Kbt. 71. §-a szerint hiánypótolható. 10. Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott 4 hónapos teljesítési határidő alatt 120 naptári napot ért. 11. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megadott 2 hónapos ajánlati kötöttség alatt 60 naptári napot ért. 12. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és rendeletei, különösen a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet irányadók. 13. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. 14. Eljáró FAKSZ: Kiss Adrienn (lajstromszám: 00883) és dr. Szabó-Gothard Máté (lajstromszám: 00952). 15. Ajánlatkérő az eljárásban helyszíni bejárást és konzultációt nem tart. FOLYTATÁS a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezéseinek megfelelően.
FOLYTATÁS a VI.3. pontból: 16. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján indítja meg. Ajánlatkérő nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezettel. Az eljárás eredményessé nyilvánításának feltétele, hogy a fedezet központi költségvetési forrásból vagy saját forrásból Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Amennyiben ezen feltétel 2020.12.31. napjáig nem valósul meg, e tény Ajánlatkérő részéről érdekmúlásnak minősülhet, melyre tekintettel Ajánlatkérő élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerinti elállási jogával. 17. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést megelőzően csatolnia kell az audiovizuális, hang-, fény-, és színpadtechnikai rendszerek tervezésére, kereskedelmére, szervizelésére, telepítésére és kivitelezésére vonatkozó, érvényes MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási ill. MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványt vagy az ezzel egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait. A tanúsítványok vagy ezzel egyenértékű intézkedések bemutatása a szerződéskötés feltétele. A tanúsítványok vagy ezzel egyenértékű intézkedések bemutatásának elmulasztása a nyertes ajánlattevő részéről a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és Ajánlatkérő ebben az esetben jogosult a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárni. 18. Ajánlatkérő a Szerződés hatálybalépését követően megrendelést küld a nyertes ajánlattevő részére a szerződés teljesítésére vonatkozóan. Ajánlatkérő a megrendelést legkésőbb 2020.12.31. napjáig írásban megküldi a nyertes ajánlattevő részére. A teljesítés határideje a megrendelés (vélelmezett) kézhezvételétől számított 4 hónap, azaz 120 naptári nap. 19. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg a III.1.3. M.1. és M.2. pont vonatkozásában. 20. A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő 1 db, elemeiben egymással műszakilag összefüggő audiovizuális oktatási rendszert kíván beszerezni. A rendszer elemei a rendszeren belüli kommunikáció érdekében azonos gyártmányokat, típusokat kell, hogy tartalmazzanak. A rendszer elemeinek egymással kompatibilisnek kell lenniük, mely több szerződésből történő megvalósítás esetén nem biztosított. A rendszer az üzemeltetéshez szükséges átfogó vezérlő rendszert tartalmaz, amellyel a teljes rendszer távolról vezérelhető és monitorozható. Az átfogó vezérlő rendszer működése kizárólag egymással kompatibilis eszközök beépítése esetén biztosítható, mely kizárólag egy szerződéssel való teljesítés esetén valósítható meg. Tekintettel arra, hogy a rendszer több elemből áll, garanciális és üzemeltetési szempontból is kiemelten fontos az egy szerződéssel történő teljesítés biztosítása. A több szerződéssel történő teljesítés felhasználói szempontból sem felel meg, tekintettel arra, hogy az oktatótermek rendszere úgy lett tervezve, hogy azokat az oktatók fogják kezelni. Ehhez felhasználói szempontból elengedhetetlen, hogy az oktatók minden teremben jól ismert és begyakorolt kezelőfelülettel, szolgáltatással, kép- és hangminőséggel, valamint egymással kompatibilis eszközökkel számolhassanak. A több szerződésből történő teljesítés így felhasználói szempontból sem alkalmazható, tekintettel arra, hogy amennyiben tantermenként eltérő - egymással nem kommunikáló - rendszereket kell kezelni, az az audiovizuális oktatás működtetését veszélyezteti.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák