Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/190
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.09.30.
Iktatószám: 17430/2020
CPV Kód: 72710000-0
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Teljesítés helye: HU110,HU322,HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10634727
Postai cím: Ludovika Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdács Réka
Telefon: +36 14329000
E-mail: gajdacs.reka@uni-nke.hu
Fax: +36 12090411
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.uni-nke.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NKE informatikai alap és központi infrastruktúra
Hivatkozási szám: EKR000460572020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72710000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
NKE informatikai alap és központi infrastruktúra üzemeltetés támogatás
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: NKE informatikai infrastruktúra üzemeltetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72710000-0
További tárgyak: 72100000-6
72600000-6
72800000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU322,HU331 A teljesítés fő helyszíne: 1083 Budapest Ludovika tér 2., 1083 Budapest, Üllői út 82., 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., 1083 Budapest, Korányi S. u. 3/b, 5008 Szolnok, Kilián Gy. u. 1., 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„NKE informatikai alap és központi infrastruktúra üzemeltetés támogatás”. A Nemzeti Közszogálati Egyetem (NKE) rendelkezik minden szükséges szoftver licensszel. Az NKE informatikája egy komplex, 2 vidéki és 4 budapesti telephellyel rendelkező, homogén eszközparkú rendszer, melynek struktúrája főbb vonalakban tartalmaz 300 db hálózati, központilag menedzselhető aktív eszközt, 3 db tűzfal eszközt, 50 db fizikai szervert, valamint 60 db virtuális szervert.
A support két területe: 1: SLA alapú szerződés, melyben a szolgáltatáskiesések minimalizálása a cél, folyamatos felügyelettel, preaktív beavatkozással, incidens esetén a legrövidebb időn belüli hibaelhárítással. 2: Munkaóra alapú szerződés a rendszer optimalizációja, egyedi megoldások implementálása, hosszú távú fenntarthatósága szempontjából. I. feladatkör: Üzemeltetés:
1. Storage infrastruktúra. Célja a fizikai tároló rendszerek (storage) folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. A szolgáltatás a tároló eszközök hardveres hibaelhárítása, frissítése. A szolgáltatás Ajánlatkérő saját eszközein végzett tevékenységekre vonatkozik.
2. Operációs rendszer szint. Célja a kiszolgálók operációs rendszer szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Operációs rendszerek: Microsoft, Debian, Ubuntu, Suse Enterprise Linux, Red Hat Enterpirse Linux.
3. Microsoft Címtár szint. Célja a Microsoft címtár alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft Active Directory (Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016).
4. Microsoft Levelezés szint. Célja a Microsoft levelező rendszer alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft Exchange Server 2016.
5. Mentés szint. Célja a CommVault mentő rendszer alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: CommVault Data Platform v11.
6. Syslog szint. Célja a központi naplógyűjtő rendszer alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Syslog-NG open source edition.
7. Microsoft Tanúsítvány szolgáltatás szint. Célja a Microsoft tanúsítvány kiállító rendszer alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft Certification Authority.
8. Microsoft File szerver szint. Célja a Microsoft file server alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft File Server és Microsoft File Server Cluster.
9. Microsoft DHCP szint. Célja a Microsoft DHCP szerver alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft DHCP.
10. Microsoft SQL adatbázis szint. Célja a Microsoft SQL adatbázis rendszerek alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft SQL Server 2016 és Microsoft SQL Server 2016 cluster.
11. Oracle adatbázis szint. Célja az Oracle adatbázis rendszerek alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Oracle 11.
12. Microsoft Remote Desktop szint. Célja a Microsoft Remote Desktop Services rendszer alkalmazás szintű folyamatos működésének biztosítása, illetve a felmerülő problémák mielőbbi elhárítása. Alkalmazás: Microsoft Remote Desktop Services.
II. feladatkör: Üzemeltetés támogatás: 1 Fizikai kiszolgáló infrastruktúra üzemeltetés szolgáltatás 2 Virtualizációs infrastruktúra üzemeltetés szolgáltatás 3 Hálózati infrastruktúra üzemeltetésének támogatása 4 Tűzfal 5 F5 terhelés elosztó rendszer 6 Skype for Business szint 7 Menedzsment és felügyeleti rendszerek üzemeltetésének támogatása 8 IT biztonsági rendszerek üzemeltetésének támogatása.
A részletes előírások a Műszaki Leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezik-e érvényes Cisco Certified Network Professionals Enterprise minősítésű szakemberrel (igen/nem) 2
2 Rendelkezik-e érvényes Cisco Certified Network Professionals Routing and Switching minősítésű szakemberrel (igen/nem) 2
3 Rendelkezik-e érvényes Cisco Certified Network Professionals Wireless minősítésá szakemberrel (igen/nem) 2
4 Rendelkezik-e érvényes Cisco Certified Network Professionals Security minősítésű szakemberrel (igen/nem) 2
5 Rendelkezik-e érvényes Microsoft Certified Solutions Expert Productivity minősítésű szakemberrel (igen/nem) 2
6 Rendelkezik-e érvényes Commvault Professional V11 minősítésű szakemberrel (igen/nem) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 88
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az Ár Kritérium az alábbi megosztást tartalmazza:
Nettó szolgáltatási díj(Ft) - Súlyszám:80. A nettó szolgáltatási díj magában foglalja a szerződés teljes időtartamára von. havidíjakat (összesen 36 hónapra, azaz 1 havi díj a szolgáltatási díj 1/36-od része, azzal, hogy az így képzett havidíj magában foglal havi legfeljebb 26 óra időtartamban műszaki konzultációt).
Mérnökóra díj (nettóFt/óra)-Súlyszám:8.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel az ellentétes lenne a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező, egy egységként kezelt informatikai rendszer üzemeltetési szolgáltatás összehangolt megvalósítását optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 150 - 367899
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: NKE informatikai infrastruktúra üzemeltetés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 013650 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a 2020/S 150-367899 számon közzétett ajánlati felhívását a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetménnyel visszavonja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)