Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/209
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.10.28.
Iktatószám: 18227/2020
CPV Kód: 72260000-5
Ajánlatkérő: Neumann János Egyetem
Teljesítés helye: HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Neumann János Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38535697
Postai cím: Izsáki Út 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Brindza Attila
Telefon: +36 76501984
E-mail: brindza.attila@uni-neumann.hu
Fax: +36 76501979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-neumann.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-neumann.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NEPTUN GR-HR modulok bevezetése, támogatás
Hivatkozási szám: EKR000723112020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
közbeszerzés műszaki leírásának megfelelően nyertes ajánlattevő feladata az alábbi feladatok ellátása:
1. Neptun rendszer terméktámogatása
2. Neptun gazdálkodási modul nem állami intézmény részére történő bevezetése
3. Neptun humánerőforrás modul nem állami intézmény részére történő bevezetése
1. Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben az alábbi, a gazdálkodási működés változása miatt szükséges modulok bevezetésére kíván szerződést kötni:
Neptun Gazdálkodási Rendszer modul
Neptun Humán Erőforrás modul
2. Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben az alábbi modulok 36 hónapos szupportjára kíván szerződést kötni:
Neptun Tanügyi modul
Neptun Gazdálkodási modul
Neptun Humánerőforrás modul
Neptun rendszer Poszeidon EKEIDR modulja
Gyűjtőszámla modul
E-számla vagy Elektronikusan archivált számla modul
Neptun OTP Simple (Bankkártyás befizetési) modul
Elektronikus kérvénykezelő modul
Kollégium modul
Neptun rendszer Poszeidon kötegelt scannelés modulja
Neptun rendszer UniPoll kérdőívkezelés modulja
Neptun rendszer UniPoll FeedBack elektronikus vizsgáztató modul
FIR modul
Active Directory modul
Windows Services modul
Windows Services Extra Modul
VIR interfész
Oktatói Értékelés (TÉR) modul
Ingatlan riport modul
Neptun Meet Street
Szupportdíjba foglalt szolgáltatások: rendszerkövetés, jogszabálykövetés, szoftverfrissítés, online helpdesk, hibakezelés, üzemeltetési-támogatási szolgáltatások, szakértői, tanácsadói tevékenység, helyszíni tanácsadás, oktatás, ajánlatkérő által opcionálisan igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások. Keretösszeg mértéke: nettó 424.457.000,- Ft, azaz összesen nettó négyszázhuszonnégymillió-négyszázötvenhétezer forint. Megrendelő lehívási kötelezettséget a Neptun Gazdálkodási Rendszer modul és a Neptun Humán Erőforrás modul bevezetési díjára, valamint jelen pont 2. pontjában felsorolt 20 modul 36 hónapos support díjára vállal.
Opció:
Ajánlatkérő az alábbi opcionális tételek beárazását kéri az ajánlattevőtől a műszaki leírás alapján. Az opcionális tételek teljesítésének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Opcionálisan rendelhető modul(ok) bevezetési díja (modulonként legfeljebb) /darab 1
Opcionálisan rendelhető modul(ok) nettó szupport havi díja (modulonként legfeljebb) /hónap/modul 20
Neptun elektronikus számla kiállítási szolgáltatás /Neptun elektronikus számla 50 000
Fejlesztői óradíj (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, Neptun GR és HR szakértői tanácsadás, adatbázis kezelés) /óra 10
Terméktámogatási óradíj /óra 10
Ajánlatkérő telephelyén történő tanácsadás, oktatás óradíja /óra 50
Neptun irathitelesítési szolgáltatás /hitelesített irat 50 000
Neptun felhős szolgáltatások (LMS, LCMS) rendszer használati díja /óra/felhasználó 9 000
További – mind a Neptun GR, mind pedig a Neptun HR Rendszermodulban való munkavégzést lehetővé tévő – 1 db nevesített felhasználói hozzáférés (nettó) díja (az Ajánlatkérésben szereplő nevesített felhasználói hozzáféréseken felül) /darab 1
További – mind a Neptun GR, mind pedig a Neptun HR Rendszermodulban való munkavégzést lehetővé tévő – 1 db nevesített felhasználói hozzáférés havi support (nettó) díja (az Ajánlatkérésben szereplő nevesített felhasználói hozzáféréseken felül) /hó/felhasználó 18
Neptun Humán Erőforrás modul bővítésének bevezetési díja további legfeljebb 500 fő bérszámfejtésére (az Ajánlatkérésben szereplő bérszámfejtésekhez szükséges licence-díjon felül) /darab 1
Neptun Humán Erőforrás modul bővítésének havi terméktámogatási díja további legfeljebb 500 fő bérszámfejtésére (az Ajánlatkérésben szereplő bérszámfejtésekhez szükséges létszám bérszámfejtéséhez adott támogatáson felül) /hó 18
Neptun Gazdálkodási és Humánerőforrás Rendszermodulokat érintő fejlesztéseknek, egyedi igények megvalósításának díja /óra 10
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 398520000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: NEPTUN GR-HR modulok bevezetése, támogatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
További tárgyak: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben az alábbi, a gazdálkodási működés változása miatt szükséges modulok bevezetésére kíván szerződést kötni:
Neptun Gazdálkodási Rendszer modul
Neptun Humán Erőforrás modul
2. Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben az alábbi modulok 36 hónapos szupportjára kíván szerződést kötni:
Neptun Tanügyi modul
Neptun Gazdálkodási modul
Neptun Humánerőforrás modul
Neptun rendszer Poszeidon EKEIDR modulja
Gyűjtőszámla modul
E-számla vagy Elektronikusan archivált számla modul
Neptun OTP Simple (Bankkártyás befizetési) modul
Elektronikus kérvénykezelő modul
Kollégium modul
Neptun rendszer Poszeidon kötegelt scannelés modulja
Neptun rendszer UniPoll kérdőívkezelés modulja
Neptun rendszer UniPoll FeedBack elektronikus vizsgáztató modul
FIR modul
Active Directory modul
Windows Services modul
Windows Services Extra Modul
VIR interfész
Oktatói Értékelés (TÉR) modul
Ingatlan riport modul
Neptun Meet Street
Szupportdíjba foglalt szolgáltatások: rendszerkövetés, jogszabálykövetés, szoftverfrissítés, online helpdesk, hibakezelés, üzemeltetési-támogatási szolgáltatások, szakértői, tanácsadói tevékenység, helyszíni tanácsadás, oktatás, ajánlatkérő által opcionálisan igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások. Keretösszeg mértéke: nettó 424.457.000,- Ft, azaz összesen nettó négyszázhuszonnégymillió-négyszázötvenhétezer forint. Megrendelő lehívási kötelezettséget a Neptun Gazdálkodási Rendszer modul és a Neptun Humán Erőforrás modul bevezetési díjára, valamint jelen pont 2. pontjában felsorolt 20 modul 36 hónapos support díjára vállal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az alábbi opcionális tételek beárazását kéri az ajánlattevőtől a műszaki leírás alapján. Az opcionális tételek teljesítésének feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Opcionálisan rendelhető modul(ok) bevezetési díja (modulonként legfeljebb) /darab 1
Opcionálisan rendelhető modul(ok) nettó szupport havi díja (modulonként legfeljebb) /hónap/modul 20
Neptun elektronikus számla kiállítási szolgáltatás /Neptun elektronikus számla 50 000
Fejlesztői óradíj (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, Neptun GR és HR szakértői tanácsadás, adatbázis kezelés) /óra 10
Terméktámogatási óradíj /óra 10
Ajánlatkérő telephelyén történő tanácsadás, oktatás óradíja /óra 50
Neptun irathitelesítési szolgáltatás /hitelesített irat 50 000
Neptun felhős szolgáltatások (LMS, LCMS) rendszer használati díja /óra/felhasználó 9 000
További – mind a Neptun GR, mind pedig a Neptun HR Rendszermodulban való munkavégzést lehetővé tévő – 1 db nevesített felhasználói hozzáférés (nettó) díja (az Ajánlatkérésben szereplő nevesített felhasználói hozzáféréseken felül) /darab 1
További – mind a Neptun GR, mind pedig a Neptun HR Rendszermodulban való munkavégzést lehetővé tévő – 1 db nevesített felhasználói hozzáférés havi support (nettó) díja (az Ajánlatkérésben szereplő nevesített felhasználói hozzáféréseken felül) /hó/felhasználó 18
Neptun Humán Erőforrás modul bővítésének bevezetési díja további legfeljebb 500 fő bérszámfejtésére (az Ajánlatkérésben szereplő bérszámfejtésekhez szükséges licence-díjon felül) /darab 1
Neptun Humán Erőforrás modul bővítésének havi terméktámogatási díja további legfeljebb 500 fő bérszámfejtésére (az Ajánlatkérésben szereplő bérszámfejtésekhez szükséges létszám bérszámfejtéséhez adott támogatáson felül) /hó 18
Neptun Gazdálkodási és Humánerőforrás Rendszermodulokat érintő fejlesztéseknek, egyedi igények megvalósításának díja /óra 10
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 167 - 405361
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: NEPTUN GR-HR modulok bevezetése, támogatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/09/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80194886
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sdainformatika.hu
Telefon: +36 12094748
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 424457000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 398520000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I.) Nyertes ajánlattevő adószáma a 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-nak megfelelően:
SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság: 11684057243
A V.2.1. és VI.2. pontokban megadott információ tekintetében Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2020. október 1. napján az EKR üzemeltetését végző NEKSZT Kft. teljes rendszerfrissítést hajtott végre, amely okán a rendszer nem volt elérhető.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A szerződés kizárólagos jogok védelme alapján kizárólag egy gazdasági szereplővel köthető meg. Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont.