Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/27
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.02.07.
Iktatószám: 2052/2020
CPV Kód: 31600000-2
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU; HU; HU; HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Informatikai központi beszerző szerv
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Klock Csilla
Telefon: +36 305635720
E-mail: klock.csilla@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Ádám
Telefon: +36 707022870
E-mail: nagy.adam@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatikai központi beszerző szerv

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: C-Roads elektr. berendezések beszerzés, telepítés
Hivatkozási szám: EKR001249752019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31600000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
C-ROADS elektromos berendezések beszerzése és telepítése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Jelenlegi pilot továbbfejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: M1 autópálya és Ajánlatkérő Bicske, Komárom, Lébény autópálya mérnöksége, ill. Ajánlatkérő székhelye, részletes helyszínek a műszaki leírásban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen részfeladatban a 2015-ben telepített kooperatív rendszer „Központi infrastruktúra” (C-ITS-S) elemének továbbfejlesztése a cél
elsődlegesen az új használati esetek bevezetése, ill. a kétirányú (I2V és V2I/V2X) és a hibrid (ETSI ITS-G5 és celluláris mobil)
kommunikáció megvalósítása érdekében. A hibrid kommunikáció támogatásához megfelelő back-office és celluláris interfészek
támogatása vagy jövőbeli támogatásuknak biztosítása követelmény. Feladat továbbá az időközben megváltozott szabványokkal történő
kompatibilitás biztosítása-, ill. a járművek felől érkező ún. CAM üzenetek fogadására felkészítés a jelenlegi R-ITS-S adó-vevő berendezés
firmware frissítése. Tekintettel a technológia rohamos fejlődésére, az R-ITS-S adó-vevő berendezések felújítása helyett új, jelen dokumentáció előírásainak, és a benne hivatkozott külső feltételeknek megfelelő egységek szállítása és üzembe helyezése szükséges. A kialakított rendszer feleljen meg a műszaki
leírásban meghatározott szabványoknak, és specifikációknak. R-ITS-S adó-vevő berendezésnek képesnek kell lenni DATEX II formátumú
adatforrás alapján közvetlenül, vagy közvetve a dokumentáció előírásainak megfelelő, használati esettől függő, szabványos C-ITS
üzenet generálására (pl. DENM, IVIM). Ezen működésben és a központtal való kapcsolattartásban a földrajzi pozíció alapú szűrés
megvalósítása is követelmény. A központi C-ITS-S rendszer jelenleg Ajánlatkérő forgalomirányító rendszerének alrendszereként
funkcionál, melyet a továbbfejlesztést követően is biztosítani kell, ennek érdekében olyan C-ITS-S központ
szállítására kérünk ajánlatot adni, mely a dokumentációban foglalt feltételeket teljesíti, és ezen felül harmadik fél által szállított
felügyeleti rendszerbe teljeskörűen integrálható, felügyelhető legyen. Ezzel összhangban a C-ITS-S központ interfészeinek
dokumentáltnak kell lennie, és ezeket a dokumentációkat a rendszer kiviteli terveinek szállításakor további díj felszámítása nélkül át
kell adni. A fejlesztéshez a szükséges mértékben szakértői támogatást is kell nyújtani az integráció sikere érdekében. A
berendezéseken tudni kell fogadni, összegezni továbbá a gépjárművek felől érkező CAM (Cooperative Awareness Message) üzeneteket
, a központi rendszerben a gyűjtött statisztikai/esemény adatok lekérdezhetőségét biztosítani kell. Nyertes Ajánlattevőnek a jótállási
időszak alatt nyújtott támogatás keretében, amennyiben a berendezés a tesztelés során nem képes a hazai, vagy a külföldi C-ROADS
partnerek eszközével kommunikálni, vagy hibásan értelmez egy adott üzenetet, a hiba okát ki kell vizsgálni, s igazolni szükséges,
amennyiben a hiba a külső partner rendszeréből fakad. Amennyiben a hiba saját rendszerből fakad, az garanciális feltételekkel
javítandó. Nyertes AT feladata az oktatás biztosítása is a műszaki leírásban foglaltak szerint. Jellemző mennyiségek: - jelenlegi,
cserélendő R-ITS-S adó-vevő berendezések: 20 mobil és 27 fix adó-vevő berendezés - 1 db cserélendő C.ITS-S központi egység A
részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 ETSI ITS-G5 – sávszélesség (Mbps)  2
2 ETSI ITS-G5 – hatótávolság (Méter)  4
3 ETSI ITS-G5 - maximum Packet Error Rate a minimum hatótávolságon (%) 2
4 ETSI ITS-G5 – késleltetés (ms)  4
5 Üzenet verifikáció sebessége - RSA (1024) (Csomag/sec)  2
6 Üzenet verifikáció sebessége - ECDSA (192) (Csomag/sec)  2
7 Üzenet aláírás sebessége- RSA (1024) (Csomag/sec) 2
8 Üzenet aláírás sebessége- ECDSA (192) (Csomag/sec) 2
9 Backhaul sávszélesség - upstream (Mbps) 5
10 Backhaul sávszélesség - downstream (Mbps)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2016-HU-TMC-0216-M.
II.2.14) További információ:
II.2.7 pontban megjelölt határidő a szerződés teljesítésének véghatárideje. Az egyes részfeladatok teljesítési határidejét a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1)
Elnevezés: V-ITS-S eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő budapesti székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban meghatározott V-ITS-S adó-vevő berendezés a járművön belül található, és alapvetően a kooperatív rendszer irányából
küldött forgalmi információk fogadását látja el. Ezen túlmenően adni kell „visszafelé” is adatokat a jármű felől, a járműről (pl.
Cooperative Avareness Message - CAM). A kialakított, tesztelésre szolgáló eszköz feleljen meg a vonatkozó, a műszaki leírásban
szereplő szabványoknak, és specifikációknak. 20 db tesztelésre alkalmas V-ITS-S adó-vevő berendezés leszállítása és üzembehelyezése a feladat.
A komponens részei: • gépjárműbe telepíthető ETSI ITS-G5 alapegység (jármű fedélzeti egység), vagy ilyen szabványos forgalmazásra
alkalmas bármilyen készülék, a hozzá tartozó GPS és ETSI ITS-G5 antennával; • a fenti vevőhöz csatlakoztatható, vagy ilyen vevőt
integráltan tartalmazó mobil eszköz (navigáció, tábla PC, vagy okostelefon – legalább 4”); • szoftver/alkalmazás, ami a mobil eszközön
telepítve a tesztadást képes fogadni, értelmezni és megjeleníteni (lehetőség szerint térképes formában), melynek a telepítő csomagját (
szoftverét) át kell adni Ajánlatkérő számára. A fenti elemek esetén törekedni kell az integrált megoldásra, de egy ajánlat csak egy
műszaki megoldást tartalmazhat. Továbbá a mobil eszközök gépjárműben történő rögzítéséhez, használatához szükséges kiegészítők (
akkumulátortöltő (autós és hálózati), univerzális tartó és tok) biztosítása is Ajánlattevő feladata. A V-ITS-S teszt berendezéseknek
képesnek kell lennie a műszaki leírásban részletezett szabványok, specifikációk szerint telepített R-ITS-S eszközökkel történő, valamint
felhő alapú kommunikációra is, mind városi környezetben, mind gyorsforgalmi úton. A berendezésnek képesnek kell lenni a fent
említett, kétirányú ETSI ITS-G5 kommunikációra, és (SIM kártya segítségével) celluláris mobil kommunikációra egyaránt, a C-ITS hibrid kommunikáció megvalósítása érdekében. Az 1., 3. és 4. részben telepített C-ITS rendszerekkel történő együttműködést azok
sikeres próbaüzemét követően igazolni kell, alábbi szolgáltatások/használati esetek terepi működését is biztosítani kell. A biztosítandó/
támogatott szolgáltatások, ill. azok aleseteinek jelen specifikáció kiadásakor aktuális elnevezései a következők: IVS-DSLI, IVS-EVFT,
IVS-DLM, IVS-OSI, HLN-AZ, HLN-TJA, HLN-WCW, HLN-TSR, HLN-OR, RWW-LC, RWW-RC, RWW-RM, ’SI-GLOSA’, ’SI-SPTI’, ’SI-ISVW
’ és a ’PVD’ szolgáltatás. (A rövidítések magyarázata a műszaki leírásban található)A vevő (Transceiver) minimálisan elvárt műszaki
paraméterei: - Frekvencia: 5,850-5,925 GHz - Csatorna sávszélessége: 10 MHz, 20 MHz - Protokoll: IEEE 802.11p / ETSI ITS-G5 A
jótállási időszak alatt nyújtott támogatás keretében, amennyiben az eszköz a tesztelés során nem képes a hazai vagy a külföldi
C-ROADS partnerek infrastruktúrájával kommunikálni, vagy hibásan értelmez egy adott üzenetet, a hiba okát ki kell vizsgálni, s
igazolni szükséges, amennyiben a hiba a külső partner rendszeréből fakad. A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
Nyertes AT feladata az oktatás biztosítása is a műszaki leírásban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 ETSI ITS-G5 – sávszélesség (Mbps) 4
2 ETSI ITS-G5 – hatótávolság (méter)  5
3 ETSI ITS-G5 - maximum Packet Error Rate a minimum hatótávolságon (%)  4
4 ETSI ITS-G5 - késleltetés (ms) 5
5 Helymeghatározó eszköz pontossága (cm) 4
6 Üzenet verifikáció sebessége - RSA (1024) (Csomag/sec) 2
7 Üzenet verifikáció sebessége - ECDSA (192) (Csomag/sec) 2
8 Üzenet aláírás sebessége – RSA (1024) (Csomag/sec) 2
9 Üzenet aláírás sebessége - ECDSA (192) (Csomag/sec) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2016-HU-TMC-0216-M
II.2.14) További információ:
II. 2.7 pontban megjelölt határidő a szerződés teljesítésének véghatárideje. Az egyes részfeladatok teljesítési határidejét a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1)
Elnevezés: Városi C-ITS pilot árubeszerzés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Győr város közút-hálózata, ill. Ajánlatkérő budapesti székhelye, részletes helyszínek a műszaki leírásban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen részfeladatban Győr városában egy, a jelzőlámpákkal szabályozott csomópontokra épülő kooperatív rendszer kiépítése a cél az
alapfeladat részeként 10 db csomópontban, összesen legalább 10 darab ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezés szállítása. Ehhez szükség van az „Útmenti infrastruktúra” (R-ITS-S) elemeinek kiépítésére, valamint többek között a fázistervi és a kereszteződés-geometriai adatok publikálására, egyúttal a központi, C-ITS-S alrendszer funkcióinak bővítésére. R-ITS-S állomásoknak képesnek kell lenni a jelzőlámpa vezérlőgépe által szolgáltatott, valamint DATEX II formátumú adatforrás alapján közvetlenül, vagy közvetve a
dokumentáció előírásainak megfelelő, használati esettől függő, szabványos C-ITS üzenet generálására (pl. DENM, SPATEM, MAPEM). Ezen működésben és a központtal való kapcsolattartásban a földrajzi pozíció alapú szűrés megvalósítása is követelmény. A központi C-ITS-S rendszer jelenleg Ajánlatkérő forgalomirányító rendszerének alrendszereként funkcionál, melyet a továbbfejlesztést követően is biztosítani kell, ennek érdekében új központ szállítása esetén olyan C-ITS-S központ szállítására kérünk ajánlatot adni, mely a dokumentációban foglalt feltételeket teljesíti, és ezen felül harmadik fél által szállított felügyeleti rendszerbe teljeskörűen integrálható, felügyelhető legyen. Ezzel összhangban a C-ITS-S központ interfészeinek dokumentáltnak kell lennie, és ezeket a dokumentációkat a rendszer kiviteli terveinek szállításakor további díj felszámítása nélkül át kell adni. A fejlesztéshez a szükséges mértékben szakértői támogatást is kell nyújtani az integráció sikere érdekében. A feladat a műszaki dokumentációban szereplő előírásoknak megfelelő ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezések szállítása, telepítése és üzembe helyezése, a kapcsolódó energiaellátás és kommunikáció kialakításával. A berendezésnek képesnek kell lenni a fent említett, kétirányú ETSI ITS-G5 kommunikációra, és (SIM kártya segítségével) celluláris mobil kommunikációra egyaránt. A hibrid kommunikáció támogatásához megfelelő back-office és celluláris interfészek támogatása vagy jövőbeli támogatásuknak biztosítása követelmény. A C-ITS-S és R-ITS-S közötti kommunikációs kapcsolat/útvonal kialakítása és megtervezése Nyertes Ajánlattevő feladata, továbbá Ajánlattevő feladata az eszközök elhelyezésének megtervezése és kialakítása. Az antennák javasolt kihelyezéséhez Ajánlatkérő kezdeti adatszolgáltatásként átadja a rendelkezésére álló alapadatokat Nyertes Ajánlatkérő számára. Minimálisan az alábbi használati eseteket (szolgáltatásokat) kell biztosítani a jelenlegieken felül (Common C-ITS Service Definitions Rel. 1.5., 4. pont): 1.- SI-GLOSA (Green Light Optimal Speed Advisory) 1.- SI-SPTI (Signal Phase and Timing Information) 2.- SI-ISVW (Imminent Signal Violation Warning) A további biztosítandó szolgáltatások, ill. azok aleseteinek jelen specifikáció kiadásakor aktuális elnevezései a következők: IVS-DSLI, IVS-EVFT, IVS-DLM, IVS-OSI, HLN-AZ, HLN-TJA, HLN-WCW, HLN-TSR, HLN-OR, RWW-LC, RWW-RC és RWW-RM, valamint PVD. (A rövidítések magyarázata a műszaki leírásban található) Az R-ITS-S állomásokhoz tartozó antenná(ka)t úgy kell kiválasztani, méretezni és pozícionálni, hogy a megfelelő skálázhatóság biztosítása mellett a lehető legjobb lefedettséget támogassa. A berendezéseken tudni kell fogadni, összegezni továbbá a gépjárművek felől érkező CAM (Cooperative Awareness Message) üzeneteket, a központi rendszerben a gyűjtött statisztikai/esemény adatok lekérdezhetőségét biztosítani kell. Az elkészült terveket Ajánlatkérővel előzetesen jóvá kell hagyatni. Nyertes Ajánlattevőnek a jótállási időszak alatt nyújtott támogatás keretében, amennyiben az eszköz a tesztelés során nem képes a hazai, vagy a külföldi C-ROADS partnerek eszközükkel kommunikálni, vagy hibásan értelmez egy adott üzenetet, a hiba okát ki kell vizsgálni, s igazolni szükséges, amennyiben a hiba a külső partner rendszeréből fakad. AT feladata az oktatás biztosítása is a műszaki leírás alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 ETSI ITS-G5 – sávszélesség (Mbps) 4
2 ETSI ITS-G5 - hatótávolság (méter) 5
3 ETSI ITS-G5 - maximum Packet Error Rate a minimum hatótávolságon (%)  4
4 ETSI ITS-G5 – késleltetés (ms) 5
5 Üzenet verifikáció sebessége - RSA (1024) (Csomag/sec) 3
6 Üzenet verifikáció sebessége - ECDSA (192) (Csomag/sec) 3
7 Üzenet aláírás sebessége- RSA (1024) (Csomag/sec) 3
8 Üzenet aláírás sebessége- ECDSA (192) (Csomag/sec) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2016-HU-TMC-0216-M
II.2.14) További információ:
II. 2.7 pontban megjelölt határidő a szerződés teljesítésének véghatárideje. Az egyes részfeladatok teljesítési határidejét a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1)
Elnevezés: R-ITS-S eszközök beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország gyorsforgalmi úthálózata, részletes helyszínek a műszaki leírásban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen részfeladatban az M1 autópályán és M0 autóúton működő kooperatív rendszer „Útmenti infrastruktúra” (R-ITS-S) elemeinek bővítése, illetve kiterjesztése a cél 43 helyszínen. Nyertes AT feladata 43 darab ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezés szállítása. A biztosítandó szolgáltatások, ill. azok aleseteinek jelen specifikáció kiadásakor aktuális elnevezései a következőek: IVS-DSLI, IVS-EVFT, IVS-DLM, IVS-OSI, HLN-AZ, HLN-TJA, HLN-WCW, HLN-TSR, HLN-OR, RWW-LC, RWW-RC és RWW-RM, valamint PVD. (A rövidítések magyarázata a műszaki leírásban található).
R-ITS-S állomásoknak képesnek kell lenni DATEX II formátumú adatforrás alapján közvetlenül, vagy a C-ITS-S segítségével közvetve a dokumentáció előírásainak megfelelő, használati esettől függő, szabványos C-ITS üzenet generálására (pl. DENM, IVIM). Ezen működésben és a központtal való kapcsolattartásban a földrajzi pozíció alapú szűrés megvalósítása is követelmény.
Feladat jelen műszaki dokumentációban szereplő előírásoknak megfelelő ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezések szállítása, telepítése és üzembe helyezése, a kapcsolódó energiaellátás és kommunikáció kialakításával. A hibrid kommunikáció támogatásához megfelelő back-office és celluláris interfészek támogatása vagy jövőbeli támogatásuknak biztosítása követelmény. A C-ITS-S és R-ITS-S közötti kommunikációs kapcsolat/útvonal kialakítása és megtervezése Ajánlattevő feladata, továbbá az eszközök elhelyezésének megtervezése és kialakítása is. Az R-ITS-S állomásokhoz tartozó antenná(ka)t úgy kell kiválasztani, méretezni és pozícionálni, hogy a megfelelő skálázhatóság biztosítása mellett a lehető legjobb lefedettséget támogassa. Az elkészült terveket Ajánlatkérővel előzetesen jóvá kell hagyatni.
A központi C-ITS-S rendszer jelenleg Ajánlatkérő forgalomirányító rendszerének alrendszereként funkcionál, melyet a továbbfejlesztést követően is biztosítani kell. Ennek érdekében új központ szállítása esetén olyan C-ITS-S központ szállítására kérünk ajánlatot adni, mely a dokumentációban foglalt feltételeket teljesíti, és ezen felül harmadik fél által szállított felügyeleti rendszerbe teljeskörűen integrálható, felügyelhető legyen. Ezzel összhangban a C-ITS-S központ interfészeinek dokumentáltnak kell lennie, és ezeket a dokumentációkat a rendszer kiviteli terveinek szállításakor további díj felszámítása nélkül át kell adni, hogy a felügyeleti rendszer oldali interfészek elkészítése meg tudjon történni. A fejlesztéshez a szükséges mértékben szakértői támogatást is kell nyújtani az integráció sikere érdekében.
A kialakított rendszer feleljen meg a műszaki leírásban részletezett szabványoknak, és specifikációknak. A berendezéseken tudni kell fogadni továbbá a gépjárművek felől érkező CAM (Cooperative Awareness Message) üzeneteket. A járművek felől gyűjtött statisztikai/esemény adatok lekérdezhetőségét biztosítani kell.
Nyertes Ajánlattevőnek a jótállási időszak alatt nyújtott támogatás keretében, amennyiben a berendezés a tesztelés során nem képes a hazai, vagy a külföldi C-ROADS partnerek eszközével kommunikálni, vagy hibásan értelmez egy adott üzenetet, a hiba okát ki kell vizsgálni, s igazolni szükséges, amennyiben a hiba a külső partner rendszeréből fakad.
Nyertes AT feladata az oktatás biztosítása is a műszaki leírásban foglaltak szerint.
A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 ETSI ITS-G5 – sávszélesség (Mbps) 4
2 ETSI ITS-G5 - hatótávolság (méter) 5
3 ETSI ITS-G5 - maximum Packet Error Rate a minimum hatótávolságon (%) 4
4 ETSI ITS-G5 – késleltetés (ms) 5
5 Üzenet verifikáció sebessége - RSA (1024) (Csomag/sec) 3
6 Üzenet verifikáció sebessége - ECDSA (192) (Csomag/sec)  3
7 Üzenet aláírás sebessége- RSA (1024) (Csomag/sec)  3
8 Üzenet aláírás sebessége- ECDSA (192) (Csomag/sec) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2016-HU-TMC-0216-M
II.2.14) További információ:
II.2.7 pontban megjelölt határidő a szerződés teljesítésének véghatárideje. Az egyes részfeladatok teljesítési határidejét a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 239 - 585996
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Jelenlegi pilot továbbfejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 023401 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: V-ITS-S eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 023401 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Városi C-ITS pilot árubeszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 023401 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: R-ITS-S eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 023401 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Visszavonás indoklása: Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának visszavonását azzal kívánja megindokolni, hogy a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában a piacon elérhető termékek vonatkozásában alakította ki értékelési szempontját, illetve a termékek vonatkozásában megjelölt minimális elvárását, mely a közbeszerzési eljárás során már nem tekinthető irányadónak. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a piacon elérhető legkedvezőbb műszaki paraméterekkel rendelkező eszközt kívánja beszerezni tárgyi eljárás keretein belül, így visszavonja jelen eljárását és egy módosított dokumentációval kíván megismételt közbeszerzési eljárást lefolytatni, hogy ezen termékek is megajánlásra kerülhessenek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelmek benyújtása: Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)