Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/223
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.17.
Iktatószám: 20813/2020
CPV Kód: 64200000-8
Ajánlatkérő: Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság;Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: bank
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22605425
Postai cím: Nagymező Utca 46-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szakszon-Kanta Renáta
Telefon: +36 13749360
E-mail: Kanta.Renata@exim.hu
Fax: +36 13749360
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://exim.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://exim.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: bank
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komplex telekommunikációs szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000520762020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Komplex telekommunikációs szolgáltatások beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 180000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Komplex telekommunikációs szolgáltatások beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
További tárgyak: 32250000-0
72318000-7
72400000-4
32260000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, telephelye és fióktelepei Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Komplex telekommunikációs szolgáltatások az alábbiak szerint:
1. Vezetékes telefonszolgáltatás típusa és mennyisége
• 60 db VOIP hangcsatorna (fail over átvitel az elsődleges és az adatközpontban levő DR site között)
• 1 db ISDN2 vonal
2. Vezetékes L2/L3 vonal előfizetés típusa és mennyisége
• 1 vonal 1024 Kbit/s sávszélességű pont-pont optikai, vagy mikró kapcsolat a következő bekötési pontok között:
o EXIM-HQ, 1065 Budapest Nagymező utca 46-48.
o 1205 Budapest Mártonffy utca 25-27.
3. Vezetékes L2 elsődleges QinQ vonal előfizetés típusa és mennyisége
• 1 db vonal 2 db végponton kiadva a végződési pontok között (2 db Ethernet port/telephely, megosztva használja az igényelt sávszélességet)
• végponti végződés helye:
o 1065 Budapest Nagymező utca 46-48.
o EXIM Dataplex, 1087 Budapest Asztalos Sándor út 13.
4. Garantáltan a Szolgáltató hálózatától független Vezetékes QinQ vonal előfizetés tartalék vonal típusa és mennyisége
• 1 db vonal 2 db végponton kiadva a végződési pontok között (2 db Ethernet port/telephely, megosztva használja az igényelt sávszélességet)
• végponti végződés helye:
o 1065 Budapest Nagymező utca 46-48.
o EXIM Dataplex, 1087 Budapest Asztalos Sándor út 13.
5. Publikus Internet előfizetés típusa és mennyisége
• 2 db egymástól független publikus internet kapcsolat
• végponti végződések helye:
o EXIM-HQ, 1065 Budapest Nagymező utca 46-48.
o EXIM Dataplex, 1087 Budapest Asztalos Sándor út 13.
6. Garantáltan a Szolgáltató hálózatától független Publikus Internet előfizetés típusa és mennyisége
• 1 db publikus internet kapcsolat
• végponti végződés helye:
o EXIM-HQ, 1065 Budapest Nagymező utca 46-48.
7. Rackszekrénybérlet és hosting szolgáltatás
• 2 db 47U magas IT szerver rackszekrény közvetlenül egymás mellett elhelyezve, vagy ráccsal elkerített két rackszekrény, melyhez csak Ajánlatkérő munkatársai férhetnek hozzá
8. Három domain kezelése: exim.hu, eximbank.hu, mehib.hu
(tárhely és e-mail szolgáltatást nem tartalmaz)
9. Mobil telefonszolgáltatás
Az ajánlatkérő hagyományos GSM, 3G illetve 4G/LTE alapú szolgáltatásra kéri az ajánlatot. A szerződésben foglalt szolgáltatásoknak működnie kell belföldön és külföldön roaming segítségével. Az ajánlattevőnek biztosítani kell a földfelszín feletti és alatti kül- és beltéri lefedettséget legalább 3G hálózattal az Ajánlatkérő belföldi székhelyén (1065 Budapest, Nagymező u 46-48.) és annak mélygarázsában.
A 1065 Budapest Nagymező utca 46-48. telephelyen tartózkodik párhuzamosan több mint 20 SIM kártya.
Roaming: Ajánlattevőnek biztosítania kell legalább egy kiemelt Roaming díjcsomagot, 8 db mennyiségben.
Az ajánlatkérő által preferált országok listája: EU, Kína, Oroszország, Törökország, Szerbia, Kazahsztán
Mennyiség: 350 db hang- és adatszolgáltatást biztosító előfizetés.
10. Belföldi adatforgalmi szolgáltatás
Az ajánlattevőnek az alábbi két csomag közül az egyiket biztosítania kell:
A) Az ajánlatkérő mobil előfizetéseihez egy 500GB-os központi számlázású nyílt APN-nel rendelkező (pool) csomagot kíván felhasználni. Amennyiben az ajánlatkérő havi adatforgalmi használata eléri a szerződésbe foglalt belföldi adatforgalmi pool csomag 500GB-os határát, úgy az Ajánlattevő a túllépéskor keletkező növekményt 100GB-os egységenként automatikusan kiszámlázhatja, de egyéb adatforgalmi díjat nem számlázhat ki.
Ajánlatkérő a mobilszolgáltatás teljes mennyiségén belül 30 db kizárólag adatforgalmat biztosító előfizetést kíván igénybe venni.
vagy
B) Minden mobil előfizetéshez biztosítania kell adatcsomagot az alábbi elosztás szerint:
270 db előfizetéshez legalább 5GB-os adatcsomagot biztosító előfizetés
50 db előfizetéshez legalább 10GB-os adatcsomagot biztosító előfizetés
30 db kizárólag adatforgalmat biztosító előfizetéshez legalább 10GB-os adatcsomagot
11. Külföldi adatforgalmi szolgáltatás
Az előfizetések külföldi adatforgalmi csomaggal történő ellátása az alábbiak figyelembe vételével:
- hang- és adatcélú SIM-kártyára egyaránt aktiválható
- időszak megkülönböztetése nem lehetséges
Az összes előfizetésre (mind hang és adat célú) aktiválható és tiltható legyen a roaming szolgáltatás.
12. GSM adapterek
Az Ajánlatkérő a vezetékes telefonokról indított, mobilirányú hívások végződtetésére GSM adaptereket használ. Az Ajánlattevőnek engedélyeznie kell a GSM adapterek használatát.
Tájékoztatásul közli Ajánlatkérő, hogy jelenleg átlagosan 3200 perc / hó forgalom van a 4 adapteren összesen (800perc/hó/adapter).
13. Készülék beszerzés
Mennyiség: évente 7 db, azaz 2 év alatt összesen 14 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Külföldi hívások (fogadott és kezdeményezett) esetén alap díjszabásból adott kedvezmény mértéke (min. 0%, max. 100%)  1
2 Külföldi adatforgalom esetén alap díjszabásból adott kedvezmény mértéke (min. 0%, max. 100%)  1
3 Hang előfizetésekhez e-sim biztosítása (igen-nem) 1
4 Mobil telefonszolgáltatás esetén biztosított dolgozói díjcsomag korlátozás nélkül összeköthető otthoni szolgáltatásokkal és magában foglal adatforgalmi keretet (igen-nem) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók mennyisége:
1. Mobil telefonszolgáltatás
1.1 Hang- és adatszolgáltatást biztosító előfizetés: 175 db
1.2 Belföldi adatforgalmi szolgáltatás
Az ajánlattevőnek az alábbi két csomag közül az egyiket biztosítania kell:
A)
A mobilszolgáltatás teljes mennyiségén belül kizárólag adatforgalmat biztosító előfizetés: 30 db
Az ajánlatkérő mobil előfizetéseihez egy 500GB-os központi számlázású nyílt APN-nel rendelkező (pool) csomagot kíván felhasználni.
vagy
B)
Minden mobil előfizetéshez biztosítania kell adatcsomagot az alábbi elosztás szerint:
135 db előfizetéshez legalább 5GB-os adatcsomagot biztosító előfizetés
25 db előfizetéshez legalább 10GB-os adatcsomagot biztosító előfizetés
30 db kizárólag adatforgalmat biztosító előfizetéshez legalább 10GB-os adatcsomagot biztosító előfizetés
2. Mobil készülék beszerzés: évente 14 db
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 129 - 316577
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Komplex telekommunikációs szolgáltatások beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89039975
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89991624
Postai cím: Edison Utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: projektiroda@invitech.hu
Telefon: +36 18883888
Internetcím(ek): (URL) www.invitech.hu
Fax: +36 18011501
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 180000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 180000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A II.1.7) és V.2.4) pontban megadott érték a fedezet, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során az opció nélküli mennyiség nettó ajánlati ára 24 hónapra (képzett érték, Ft) értéket hasonlította össze.
A nyertes ajánlattevő(k) adószáma:
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság: 10773381-2-44
Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság: 25836965-2-13
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Ajánlattevő:
Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
1134 Budapest, Váci út 19. Panorámaház
23095942-2-41
Ajánlattevő:
Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
1096 Budapest, Lechner Ödön Fasor 6.
11895927-2-44
Közös ajánlattevő:
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36.
10773381-2-44
Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
2040 Budaörs, Edison Utca 4.
25836965-2-13

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)