Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/224
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.18.
Iktatószám: 20953/2020
CPV Kód: 72300000-8
Ajánlatkérő: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: T.E.L.L. Software Hungaria Kft.
Ajánlatkérő típusa: Nonprofit egyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45695175
Postai cím: Elnök Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lajtár Attila
Telefon: +36 13030168
E-mail: info@rsoe.hu
Fax: +36 14770549
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rsoe.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rsoe.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit egyesület
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adatfogadó-továbbító biztonsági rendszer supportja
Hivatkozási szám: EKR000929622020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72300000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés "Adatfogadó-továbbító biztonsági rendszer supportja" tárgyban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 685200000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adatfogadó-továbbító biztonsági rendszer supportja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 72310000-1
72320000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő székhelye: 1089 Budapest, Elnök u. 1., Vállalkozó székhelye, Magyarország teljes területe (szolgáltatási terület)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Országos tűzátjelzést fogadó központ, mint adatfogadó és továbbító biztonsági diszpécserszolgálattal rendelkező rendszer) fejlesztői supportjára kér ajánlatot és a nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést kíván kötni.
Az Országos tűzátjelzést fogadó központ célja, hogy összegyűjtse az ajánlatkérővel szerződésben álló intézmények (távfelügyeleti szolgáltatók és egyéni ügyfelek) tűzátjelző berendezéseiről érkező jelzéseket (tűz- és hibaátjelzés) és továbbítsa az ajánlatkérő által központilag üzemeltetett PAJZS rendszernek, valamint az egyéni ügyfelektől érkező hibaátjelzést a diszpécser részére megjelenítse, figyelemmel az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet rendelkezéseire.
A nyertes ajánlattevő feladata:
a) Szoftver fejlesztés
b) Rendszer felügyelet, karbantartás
- szoftver
- monitorozás
- AZURE szoftver karbantartás
- Központi felügyelet karbantartás
c) Teszt környezet biztosítása
Rendszer leírása, a nyertes ajánlattevő részletes feladatai:
A jelzéstovábbító rendszer működése
A jelzést és tesztjelzést HTTPs kapcsolaton keresztül kapja XML üzenetek formájában az adott szerver. A kapott adatot a szerver megosztja a többi, georedundáns (=egy rendszer egymástól fölrajzilag elkülönülten működő két vagy több tagja, melyek önállóan is képes a rendszert teljes egészében működtetni) hálózatba szervezett szerverrel és a szerverhálózat gondoskodik a jelzés célba juttatásáról. Ezáltal amennyiben valamelyik szerver által az üzenet célja felé például hálózati kapcsolati hiba lépne fel, viszont a másik szerver felől a cél elérhető, az üzenet abban az esetben is eljut a céljába.
Az üzenetek és tesztüzenetek célba juttatására és a rá kapott nyugta érkeztetésére összesen 15 másodperc áll rendelkezésre. Amennyiben ez az idő nem teljesül, a rendszer hibát jelez.
Az imént ismertetett automatizált rendszer minden tagjának van egy web alapú felülete, ahol a 7/24 szolgálatot (a hét minden napján, napi 24 órában) teljesítő diszpécser követi nyomon, hogy elakadt-e valahol az üzenet továbbítás. A továbbítás sikeresnek tekinthető, ha az adott eszköz a rábízott üzenetet a célba eljuttatta és erre a nyugtát megkapta.
Amennyiben nem sikerült az üzenetet célba juttatni és a rendszer hibát jelez, akkor a diszpécser telefonkapcsolat segítségével manuálisan juttatja el a valós jelzéseket a címzetthez.
Egyúttal manuálisan kezeli le a webfelületen az eseményt, egyúttal rögzíti az intézkedés végrehajtását. Továbbá a rendszer technikai üzemeltetőit értesíti az incidensről, akik haladéktalanul elkezdik az incidens kivizsgálását, elvégzik a szükséges beavatkozásokat.
A rendszer több diszpécser egyidejű munkáját szolgálja ki, tehát a fenti adatok szinkronizálódnak. A rendszernek karbantartási időablaka nincs, 7/24-ben üzemel. Az időközben érkező igények szerinti szoftvermódosításokat is ennek figyelembevételével kell leállásmentesen telepíteni.
A diszpécser további feladata, hogy meghatározott ügyfeleknél amennyiben ügyfél oldali technikai hibát észlel, akkor az ügyfelet értesíti a hiba tényéről. Egyúttal ezt az intézkedést is rögzíti a webes felületen.
Felhasznált technológia (jelenlegi állapot szerint)
A szoftver Windows szerveren fut, illetve Microsoft Azure platformon. Az alkalmazás C# nyelven íródott, MS SQL adatbázisra és Redis-re épül. A webfelület IIS felett fut .NET technológiával. A webfelület kliesnben futó része TypeScript nyelvre épül, aszinkron kommunikációval JSON formában átadott adatokat jelenít meg. A szoftverhez React UI és MobX állapotmenedzsment könyvtár lett felhasználva. Továbbá néhány része Python nyelven van írva.
A rendszer egyrészt internethez kapcsolódik, másrészt Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) hálózathoz. Az Azure-ban futó rész szoftveresen implementált titkosított csatornája Cisco router IPsec titkosítójához kapcsolódik.
Az üzemeltetés külső feltételei
A fizikai szerverek ajánlatkérő megbízó szervertermében találhatóak. Az energiaellátásról és a fizikai hálózati kapcsolatról az ajánlatkérő gondoskodik. Nyertes ajánlattevő feladata a Windows szerver és a benne futó teljes szoftverkörnyezet üzemeltetése.Microsoft Azure esetén a szolgáltatás teljes mértékű üzemeltetése a számlázási területet leszámítva nyertes ajánlattevő feladata.
Biztonsági kritériumok
A rendszer folyamatosan üzemel, karbantartási időablak nincs hagyva. Amennyiben a szoftvert az új igény miatti átfejlesztés miatt cserélni kell, ez esetben sem lehet leállítani a rendszert, hanem a szervereket egyesével lefrissítve kell zökkenőmentesen az új funkcióknak aktiválódniuk. Az új szoftver telepítése előtt a megfelelő alapossággal kidolgozott automatikus és manuális teszteseteket le kell futtatni az új szoftveren.A rendszer egyik fele nyílt internetre csatlakozik, ezért a megfelelő biztonságáról gondoskodni kell, továbbá erről rendszeres sérülékenységvizsgálattal meg kell győződni. Továbbá mindent be kell tartani, amit a jelzésátviteli rendszerekre az ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerinti információbiztonsági kézikönyv előír.
A szoftver átdolgozása, további funkciók belefejlesztése
Az üzemeltetett szoftverrel kapcsolatban időnként új igények jelentkeznek, amelyeket nyertes ajánlattevőnek implementálnia kell. Ez az üzemeltetett szoftver részleges átdolgozásával jár. Az átalakított szoftvert a rendszerbe való telepítés előtt alapos tesztelésnek kell alávetni, amely funkcionális, továbbá biztonsági tesztet jelent.
Az átalakított szoftvert oly módon kell a rendszerben élesíteni, hogy a jelzéstovábbítás folyamatosságát ez nem veszélyeztetheti.A szerverre történő feltelepítése után a teljes rendszeren átfogó biztonsági tesztelést kell végrehajtani. Az éles rendszerben történő biztonsági tesztelés viszont nem veszélyeztetheti a jelzésátvitel folyamatosságát.
Az ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési dokumentumokban, így a műszaki leírásban a beszerzés tárgyait illetően használt bármilyen megnevezés (kivéve adott rendszer jelenlegi állapot szerinti leírása) csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció.
Folytatás II.2.14) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.a) pont igazolására megnevezett szakember 24 hónapot meghaladó többlettapasztalata (hónap, min. 0- max. 24 hónap) 15
2 M.2. b) pont igazolására megnevezett szakember 24 hónapot meghaladó többlettapasztalata (hónap, min. 0- max. 24 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.4) pont folytatása:
Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
További követelmények a Közbeszerzési dokumentáció 1. számú melléklete szerinti műszaki leírásban találhatók.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 192 - 462706
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adatfogadó-továbbító biztonsági rendszer supportja
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T.E.L.L. Software Hungaria Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33388070
Postai cím: Vágóhíd Utca 2
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: rozsahegyi.robert@tell.hu
Telefon: +36 52530130
Internetcím(ek): (URL) www.tell.hu
Fax: +36 52430131
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 696000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 685200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Etikus hacker képesítéssel rendelkező szakember biztosítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve, címe, adószáma
T.E.L.L. Software Hungaria Kft., Magyarország 4034 Debrecen, Vágóhíd Utca 2, 12203949-2-09
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(8)bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)